คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

3.5

พนักงาน 86% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว บริษัท ทรานสคอสมอส ไทยแลนด์ จำกัด 1

บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด

"เหมาะสำหรับผู้ที่จบใหม่ ผู้ที่จำกัดเรื่องเวลาต่าง ๆ ไม่แนะนำ"

Content Associate - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-28

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เงินเดือนและโบนัส เข้าตรงทุกเดือน แบบประเมินผ่านงานไม่ยุ่งยาก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

จำกัดเรื่องเวลา วันขาดลามาสาย และทุกอย่างดูเร่งรีบไปตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรจะมีคำสั่งหรือแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงกับพนักงาน ให้เตรียมพร้อมก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-28

รีวิว บริษัท ทรานสคอสมอส ไทยแลนด์ จำกัด 2

บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด

"Recap on company: Transcosmos"

Sales Operation Team Leader - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

- Great location and transportation spot : Rama XI - Nice modern function floor and wide working landscape - Full facilities on office equipment and full employee benefits : Canteen, Drink and beverage

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

- Having strictly role on time and special holidays depends on particular projects in the company

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

- It will be even more perfect if the company can provide activity that get closer relationship with employees on special holiday date / orientation activity

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

รีวิว บริษัท ทรานสคอสมอส ไทยแลนด์ จำกัด 3

บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด

"งานฟรีแลนซ์ที่รับมาจากบริษัท"

นักแปลภาษาอังกฤษ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-30

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

รายได้ค่อนข้างสมเหตุสมผล ฝ่าย HR ของที่นี่พูดจาสุภาพและเป็นมิตร ทำให้การทำงานค่อนข้างไม่รู้สึกกดดัน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

บางครั้งทางบริษัทมีข้อผิดพลาดทางด้านการประสานงานกับต้นสังกัดที่รับงานมาและทำให้งานต้องล่าช้าหรือถูกยกเลิก

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้มีการประสานงานกับทางต้นสังกัดที่รับงานมาให้เรียบร้อยก่อนตกลงส่งงานให้ผู้รับงาน จะได้ไม่เกิดปัญหาล่าช้าหรือข้อผิดพลาด

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-30

รีวิว บริษัท ทรานสคอสมอส ไทยแลนด์ จำกัด 4

บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด

"มีการทำงานเป็นระบบ"

นักวิเคราะห์บทความ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-12

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

บริษัทดูแลดี เพื่อนร่วมงานดี สวัสดิการดี มีระเบียบสูง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การทำงานบางอย่างยังไม่เป็นระบบบ้างแต่โดยรวมดีค่ะ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

บริษัทมีงานที่หลากหลายและบริการที่ดีค่ะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-12

รีวิว บริษัท ทรานสคอสมอส ไทยแลนด์ จำกัด 5

บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด

Development Supervisor - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สภาพแวดล้อมในการทำงานดี เพื่อนร่วมงานดี สถานที่ในการทำงานเดินทางสะดวก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

สภาพแวดล้อมบางส่วน การทำงานของบางแผนก ยังไม่เอื้ออำนวยต่อลักษณะงานเท่าที่ควร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

รีวิว บริษัท ทรานสคอสมอส ไทยแลนด์ จำกัด 6

บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด

"Strong Japanese Culture."

ผู้บริหารฝ่ายขายและการตลาด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-15

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

World wide company. Quite good for welfare. You will get a very good opportunity to improve your English skill here.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

Double standard between JP and Thai staff. No Provident Fund.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

Please be more open-minded and understand others.

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-15

รีวิว บริษัท ทรานสคอสมอส ไทยแลนด์ จำกัด 7

บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด

"งาน"

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-12-14

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีเพื่อนวัยรุ่นเยอะ งานไม่เครียด จบเป็นวันๆ เป็นระบบ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

งานค่อนข้างจะซ้ำซาก การเติบโตช้า เป็นงานพอเลี้ยงตัวเองได้

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

น้ำกรองไหลช้ามาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-12-14

  • 1
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ชูการ์สติ๊กสมัครงาน เอบีต้าร์สมัครงาน อินเตอร์ลิ้งค์สมัครงาน เอสจีเอส
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ