แบบประเมินเงินเดือนจาก WorkVenture
เงินเดือนที่คุณได้รับเหมาะสมแล้วหรือไม่
ตัวอย่างรายงานเงินเดือน

กรุงเทพ

กลุ่มอุตสาหกรรม: โฆษณา / สื่อ

คุณมีรายได้ 9,800 บาท มากกว่า ค่าเฉลี่ยของตำแหน่งงานนี้

ช่วงเงินเดือน (ประสบการณ์ 6 ปี): 18,600 บาท - 74,400 บาท

คุณได้รับเงินเดือนสูงกว่า คนที่มีประสบการณ์เทียบเท่า 64%

ตอบแบบสอบถามด้านล่าง เพื่อรับรายงานค่าเงินเดือนของคุณ
1
2
3
แบบประเมินเงินเดือนจาก WorkVenture
ตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน
เลือก