แบบประเมินเงินเดือนจาก WorkVenture
เงินเดือนที่คุณได้รับเหมาะสมแล้วหรือไม่
ตัวอย่างรายงานเงินเดือน

กรุงเทพ

กลุ่มอุตสาหกรรม: โฆษณา / สื่อ

คุณมีรายได้ 9,800 บาท มากกว่า ค่าเฉลี่ยของตำแหน่งงานนี้

ช่วงเงินเดือน (ประสบการณ์ 6 ปี): 18,600 บาท - 74,400 บาท

คุณได้รับเงินเดือนสูงกว่า คนที่มีประสบการณ์เทียบเท่า 64%

ระบบประเมินเงินเดือนฟรีนี้จัดทำโดย WorkVenture เพื่อให้ผู้สมัครงานใช้ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาอาชีพของตน จากข้อมูลที่คุณระบุนั้น WorkVenture จะจัดทำ 6 แผนภูมิพร้อมกับข้อมูลเงินเดือนที่มีอยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าข้อมูลบางส่วนที่คุณระบุในแบบฟอร์มไม่ได้แสดงอยู่ในแผนภูมิข้างต้น แต่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้ เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครงาน และการให้ระบุอีเมลมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบประเมินเงินเดือน ทั้งนี้สามารถปฎิเสธการให้ข้อมูลในส่วนนี้ได้

เราขอแนะนำให้คุณใช้ระบบประเมินเงินเดือนของ WorkVenture และตรวจสอบคุณสมบัติทุกๆ 6 เดือนเพื่อ ให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน้

ตอบแบบสอบถามด้านล่าง เพื่อรับรายงานค่าเงินเดือนของคุณ
1
2
3
แบบประเมินเงินเดือนจาก WorkVenture
ตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน
เลือก