เงื่อนไขการค้นหา

ค้นหาโดยใช้คำหลัก

ค้นหาโดยหมวดหมู่งาน

การเงิน

ค้นหาโดยประเภทธุรกิจ

เลือกประเภทธุรกิจ

ค้นหาโดยช่วงเงินเดือน

ตั้งแต่
ถึง

ค้นหาโดยชื่อบริษัท

พิมพ์ชื่อบริษัท

ค้นหาโดยระดับตำแหน่งงาน

ค้นหาโดยประเภทงาน

ค้นหาโดยประเภทของผู้สมัคร

WorkScore™ คืออะไร?

WorkScore™ คืออะไรเหรอ? แถบสีน้ำเงินด้านข้างตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งจะแสดงค่าความเหมาะสมของโพรไฟล์คุณกับตำแหน่งงาน คุณจำเป็นต้องใส่รายละเอียดในโพรไฟล์อย่างน้อย 80% ขึ้นไป จึงจะสามารถดูค่าความเหมาะสมของ WorkScore ได้ ใครอยากรู้ กรอกโปรไฟล์เลย

แสดงผล 1 - 20 ตำแหน่งงาน จากทั้งหมด 116 ตำแหน่งงาน
ในหมวดหมู่งานด้าน การเงิน
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน เอสซี แอสเสท 1
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Accounting, Finance, SAP

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Responsible for supporting various businesses.
 • Meeting with business direction, objectives, strategies, and business plan.
 • Directing financial planning and strategy.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
10 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ธนาคารกรุงเทพ 2
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Financial Analysis, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • รับผิดชอบการขยายสินเชื่อและแนะนำผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เหมาะสมให้กับลูกค้าธุรกิจ SME.
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ.
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน SCBX 3
Save jobforger job
กรุงเทพ, การเงิน การเงิน
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Compliance, Legal, Finance

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Conducting comprehensive compliance reviews and risk assessments in M&A activities.
 • Developing and implementing robust compliance frameworks for new ventures.
 • Liaising with various stakeholders to ensure all compliance needs are met and risks are mitigated.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ธนาคารกรุงเทพ 4
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Financial Analysis, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • รับผิดชอบการขยายสินเชื่อและแนะนำผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เหมาะสมให้กับลูกค้าธุรกิจ SME.
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ.
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ธนาคารกรุงเทพ 5
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Financial Analysis, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • รับผิดชอบการขยายสินเชื่อและแนะนำผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เหมาะสมให้กับลูกค้าธุรกิจ SME.
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ.
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ธนาคารกรุงเทพ 6
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Financial Analysis, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • รับผิดชอบการขยายสินเชื่อและแนะนำผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เหมาะสมให้กับลูกค้าธุรกิจ SME.
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ.
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ธนาคารกรุงเทพ 7
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Financial Analysis, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • รับผิดชอบการขยายสินเชื่อและแนะนำผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เหมาะสมให้กับลูกค้าธุรกิจ SME.
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ.
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ธนาคารกรุงเทพ 8
Save jobforger job
สาทร, กรุงเทพ, การเงิน ,งานธุรการ ,งานเลขานุการ การเงิน,งานธุรการ,งานเลขานุการ
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

 • จัดทำคำขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน อาวัล รับรองตั๋วเงิน สัญญาหลักประกัน รวมถึงตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง.
 • จัดทำหนังสือค้ำประกัน หนังสือรับรองเครดิต อาวัล และรับรองตั๋วเงินตามคำขอของลูกค้า.
 • จัดเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม รวมถึงติดตามค่าธรรมเนียบหนังสือค้ำประกันที่ครบกำหนดชำระ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน กรุงไทย 9
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Market Research

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Segment Management.
 • Segment Criteria.
 • Customer Insight & Market Research (CLMV Segment).
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน กรุงไทย 10
WorkScore logoWorkScore Text

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ปฎิบัติงาน จังหวัด เชียงราย
 • ทำการวิเคราะห์คําขอสินเชื่อ ร่วมกับ Relation Management (RM) เพื่อจัดวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจลูกค้า รวมทั้งปรับปรุงวงเงินสินเชื่อกรณีแก้ไขหนี้ที่มีปัญหาให้เป็นหนี้ปกติ
 • ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน สมมติฐานและปัจจัยสนับสนุนที่ใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของลูกค้า
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
10 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน กรุงไทย 11
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Retail Payment Solution.
 • Business Product Manager.
 • Exchange.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
17 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ธนาคารกรุงเทพ 12
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Data Entry

ประเภทงาน:

งานประจำ

 • ดำเนินการจัดทำคำขอปรับปรุงบัญชีตามที่ได้รับแจ้งจากร้านค้า.
 • ตรวจสอบรายงาน/รายการที่ธนาคารไม่นำเงินเข้าบัญชีให้กับร้านค้าตามปกติ วิเคราะห์ จัดทำเอกสารเข้าบัญชีให้กับร้านค้า (Manual).
 • ตรวจสอบรายงานรายการตั้งพักบัญชีด้านร้านค้าด้วยสาเหตุต่างๆ และประสานงานดำเนินการ Clear รายการตั้งพักบัญชีตามวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บริษัท เมตะ แคปปิตอล จำกัด 13
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

CFP, CFA, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿40,000 - ฿80,000, สามารถต่อรองได้

 • Examines and assesses economic and market trends, earnings prospects, financial statements, and various other indicators and factors to determine suitable investment strategies.
 • Prepares risk analyses and financial, investment, and asset management reports.
 • Liaises with fund managers and networks with industry professionals.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน กรุงไทย 14
Save jobforger job
คลองเตย, กรุงเทพ, การเงิน การเงิน
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Research, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Develop in depth understanding of current and future banking business strategy.
 • Analyze current and long-term issues, both global and Thai-specific, to identify key opportunities and risks to Krungthai, our corporate, SME and retail clients.
 • Forecast macroeconomic and financial variables.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
9 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน สหพัฒนพิบูล 15
Save jobforger job
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, การเงิน ,กลยุทธ์ / วางแผน ,กฎหมาย การเงิน,กลยุทธ์ / วางแผน,กฎหมาย
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

CFA, CFP, CPA, Risk Management

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ประสานงาน / ให้คำปรึกษา กับทุกหน่วยงานในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงาน.
 • ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน พร้อมทั้งรวบรวมและสรุปผลการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงในระดับองค์กร.
 • ติดตาม / ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate KRI) ปฏิบัติตามกรอบการทำงาน ISO และ COSO (ERM, ESG ฯลฯ).
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน กรุงไทย 16
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • SME: Account Executive (AE).
 • Business Center.
 • จังหวัด บุรีรัมย์.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
16 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน กรุงไทย 17
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Financial Analysis

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Relationship Manager SME.
 • สินเชื่อธุรกิจ.
 • ปฏิบัติงาน จังหวัดสระบุรี.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
16 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ชมชอบ 18
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿18,000 - ฿25,000

 • ดูแลบันทึกบัญชี วางแผน ตรวจสอบ และดูแลใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารที่เกี่ยวกับบัญชีต่างๆของบริษัททั้งหมด (AP,AR,PV,RV,IV,Tax-IV,Billing Note,PO,Receipt).
 • ดูแลและจัดการ Fixed assets and Intangible assets ของบริษัท.
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย และนำส่งแบบภาษีที่เกี่ยวข้องประจำเดือน.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด มหาชน 19
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Plans, develops & completes functional, compliance & other audit activities within specified time periods.
 • Creates & maintains audit files and documents work performed to department standards.
 • Evaluates audit results to determine the quality and effectiveness of internal operating policies, internal controls, regulatory requirements, administrative procedures & reporting practices.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โรงเรียนนานาชาติยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย 20
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Analytical Thinking, Leadership Skill, CPA, English, Thai

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿70,000 - ฿100,000, สามารถต่อรองได้

 • Review financial statements, including balance sheets, income statements, and cash flow statements, on a monthly basis and year-end closing as required by the Director of Finance and in collaboration with the offshore accounting team.
 • As part of the financial reporting, work in collaboration with the offshore financial planning/budgeting team to produce budget monitoring reports as needed.
 • Accounting Operations Management.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
ส่งแจ้งเตือนงานใหม่ล่าสุดสำหรับการเงิน
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6