เงื่อนไขการค้นหา

ค้นหาโดยใช้คำหลัก

ค้นหาโดยหมวดหมู่งาน

การตลาด / โฆษณา

ค้นหาโดยประเภทธุรกิจ

เลือกประเภทธุรกิจ

ค้นหาโดยช่วงเงินเดือน

ตั้งแต่
ถึง

ค้นหาโดยชื่อบริษัท

พิมพ์ชื่อบริษัท

ค้นหาโดยระดับตำแหน่งงาน

ค้นหาโดยประเภทงาน

WorkScore™ คืออะไร?

WorkScore™ คืออะไรเหรอ? แถบสีน้ำเงินด้านข้างตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งจะแสดงค่าความเหมาะสมของโพรไฟล์คุณกับตำแหน่งงาน คุณจำเป็นต้องใส่รายละเอียดในโพรไฟล์อย่างน้อย 80% ขึ้นไป จึงจะสามารถดูค่าความเหมาะสมของ WorkScore ได้ ใครอยากรู้ กรอกโปรไฟล์เลย

แสดงผล 1 - 20 ตำแหน่งงาน จากทั้งหมด 125 ตำแหน่งงาน
ในหมวดหมู่งานด้าน การตลาด / โฆษณา
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน โลตัส 1
หางาน สมัครงาน โลตัส 1
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Social media, Marketing Strategy, Market Research

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Plan and develop marketing campaigns that effectively promote our brand and products.
 • Develop marketing materials, including brochures, flyers, and social media posts.
 • Manage and maintain our social media accounts, including Facebook, Twitter, and Instagram.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน WorkVenture Technologies 2
หางาน สมัครงาน WorkVenture Technologies 2
วัฒนา, กรุงเทพ, การตลาด / โฆษณา ,งานออกแบบ / ศิลปะ / สร้างสรรค์ ,บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า การตลาด / โฆษณา,งานออกแบบ / ศิลปะ / สร้างสรรค์,บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Digital Marketing, Facebook Marketing, Google Ads, SEO, English, Thai

ประเภทงาน:

ฝึกงาน

 • 3 months duration ( Start within this month. ).
 • Real life digital marketing experience.
 • Updating eCommerce platforms look and feel (working closely with Brand and eCommerce teams to ensure our Company s presence on 3rd party eCommerce platforms is consistent with our brand image and optimized for delivering sales.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ซีพี ออลล์ 3
หางาน สมัครงาน ซีพี ออลล์ 3
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

 • วางแผน คิด ผลิตcontent ผลิตสื่อต่าง ๆ,ถ่ายภาพ ถ่ายคลิป ตัดต่อคลิป VDO ออกแบบจัดทำภาพอินโฟกราฟิก.
 • เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสั้น สกู๊ป บทความ ข่าวสำหรับสื่อออนไลน์.
 • สร้างสรรค์ ต่อยอดงานกิจกรรมต่าง ๆ, รวมถึงจัดการด้านงานพิธีการ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 4
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 4
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Marketing Strategy, Cooperate, Budgeting

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Job Summary Marketing Planing for Handset, Gadget, iOT, Accessories in trading business
 • Job Description Marketing Planing for Handset, Gadget, iOT, Accessories in trading business Recruiter Sunatda Ariyakabuthra (สุณัฐดา อริยกะบุตร)
สมัครงานนี้
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน WorkVenture Technologies 5
หางาน สมัครงาน WorkVenture Technologies 5
วัฒนา, กรุงเทพ, การตลาด / โฆษณา ,ประชาสัมพันธ์ ,กลยุทธ์ / วางแผน การตลาด / โฆษณา,ประชาสัมพันธ์,กลยุทธ์ / วางแผน
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Creative Writing, Analytical Thinking, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Video Editing

ประเภทงาน:

ฝึกงาน

 • The Marketing team creates content that moves our users and inspires their careers. The team brings the spirit of joy, authenticity, and sharing of our product to our users, as well as bringing our users' passion, insights, and dreams to our product. Working within the team, the role offers excellent opportunities to develop and utilize skills in marketing, branding and communications.
 • The candidate will be working with the team toward building new partnerships, expanding existing relationships and utilizing public relations opportunities to create br ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน กรุงไทย 6
หางาน สมัครงาน กรุงไทย 6
วัฒนา, กรุงเทพ, การตลาด / โฆษณา ,ประชาสัมพันธ์ ,กลยุทธ์ / วางแผน การตลาด / โฆษณา,ประชาสัมพันธ์,กลยุทธ์ / วางแผน
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Public Relations, Digital Marketing

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ให้คำแนะนำในการวางแผนและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ / บริการ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารผ่านสื่อมวลชนไปยังลูกค้า ประชาชน ทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ สร้างภาพลักษณ์และทัศคติที่ดีต่อธนาคาร.
 • ควบคุมดูแลการติดตามข่าวสารของธนาคารและธนาคารคู่เทียบ และเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทั้งด้านบวกและด้านลบ นำเสนอต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง.
 • ให้แนวทางในการจัดทำ Press Clipping และ Press Clipping Online.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
13 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ซีพี ออลล์ 7
หางาน สมัครงาน ซีพี ออลล์ 7
บางรัก, กรุงเทพ, การตลาด / โฆษณา ,บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า การตลาด / โฆษณา,บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Market Research

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในงาน Commercial Research แก่ Requester เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทำวิจัย.
 • ออกแบบระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถส่งมอบ/ตอบสนองตาม Requirement ของ Requester และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์โครงการวิจัยในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด รวมถึง สามารถ Lead to Action ให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ (Financial & Non-Financial).
 • ดำเนินโครงการวิจัย และ/หรือ ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย ในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มโ ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
13 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บริษัท สยามเอสซีไอ จำกัด 8
หางาน สมัครงาน บริษัท สยามเอสซีไอ จำกัด 8
สมุทรปราการ, การตลาด / โฆษณา ,บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า ,งานขาย การตลาด / โฆษณา,บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า,งานขาย
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

8 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Marketing Strategy, Social Media Management, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿35,000 - ฿50,000, สามารถต่อรองได้

 • วางแผนกลยุทธ์และพัฒนาแผนงาน การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับทิศทางกลุ่มเป้าหมาย วางแผนค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลกับโครงการ และเลือกเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม.
 • เขียนเนื้อหาสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ งานประชาสัมพันธ์ขนาดสั้น งานแถลงข่าว จดหมายข่าว และสื่อสำหรับโซเซียลมีเดีย โบรชัวร์ เว็บไซต์ วิดีโอโปรโมท ฯลฯ พร้อมดำเนินการพิสูจน์อักษร เชี่ยวชาญในการตรวจจับข้อผิดพลาดในทุกเนื้อหา.
 • มีทักษะในการควบคุมแบรนด์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์องค์กร (CI) และแนวปฏิบัติของแบรนด์.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ซีพี ออลล์ 9
หางาน สมัครงาน ซีพี ออลล์ 9
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

English

ประเภทงาน:

งานประจำ

 • ดำเนินโครงการ CAI CLUB, CAI CAMP และ กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้.
 • นำโครงการต้นแบบทางด้านเทคโนโลยี AI เข้ามาต่อยอดให้ส่วนงานอื่น ๆ ขององค์กรเพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน และส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
 • สรรหาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายพาร์ทเนอร์ทางเทคโนโลยี ทั้งจากภาคธุรกิจและภาคการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
16 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน Sleepwell Group 10
หางาน สมัครงาน Sleepwell Group 10
คลองเตย, กรุงเทพ, การตลาด / โฆษณา ,กลยุทธ์ / วางแผน ,ประชาสัมพันธ์ การตลาด / โฆษณา,กลยุทธ์ / วางแผน,ประชาสัมพันธ์
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Market Planning, Digital Marketing, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Marketing Research into the market situation and trend of the market to plan activities in the future.
 • Develop the marketing strategy plan, the business advertising plan, and the marketing campaign as the responsibility plan, collect and analyze the data and make a monthly marketing plan.
 • Make the table of the marketing to support sales and contact with the external stakeholders.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน อาร์เอส 11
หางาน สมัครงาน อาร์เอส 11
จตุจักร, กรุงเทพ, การตลาด / โฆษณา ,การจัดการ ,งานออกแบบ / ศิลปะ / สร้างสรรค์ การตลาด / โฆษณา,การจัดการ,งานออกแบบ / ศิลปะ / สร้างสรรค์
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Meet Deadlines, Budgeting, Thai

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Familiarity with current trends, styles, and genres in the music and entertainment industry.
 • Provide creative input and guidance to enhance the group s performances and overall artistic vision.
 • Communicate and collaborate with artists, choreographers, vocal coaches, and other creative professionals.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ยูนิลีเวอร์ไทย 12
หางาน สมัครงาน ยูนิลีเวอร์ไทย 12
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, การตลาด / โฆษณา ,กลยุทธ์ / วางแผน การตลาด / โฆษณา,กลยุทธ์ / วางแผน
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Market Planning, Coordinate

ประเภทงาน:

งานประจำ

 • Coordinate with Modern Trade customer on activity and promotion planning.
 • Sales budgeting and activity planning to achieve sales target.
 • Coordinate with team for in store activation and Promotion support.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โค้ดคิท อินโนเวชั่น จำกัด 13
หางาน สมัครงาน โค้ดคิท อินโนเวชั่น จำกัด 13
กรุงเทพ, การตลาด / โฆษณา ,งานขาย ,พัฒนาธุรกิจ การตลาด / โฆษณา,งานขาย,พัฒนาธุรกิจ
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Customer Relationship Management (CRM), Market Planning, Coordinate

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿20,000 - ฿25,000, สามารถต่อรองได้, มีค่าคอมมิชชั่น

 • ร่วมวางแผนงานกับทีม Marketing / ทีม Tech Development / ทีม Learning & Curriculum.
 • ติดต่อประสานงานกับโรงเรียน เพื่อแนะนำธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย.
 • จัดทำ Presentation หรือ Content ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำเสนองานกับลูกค้า (ฉบับง่าย).
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บริษัท สแตมมิซต์ จำกัด 14
หางาน สมัครงาน บริษัท สแตมมิซต์ จำกัด 14
บางกรวย, นนทบุรี, การตลาด / โฆษณา การตลาด / โฆษณา
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Digital Marketing

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿15,000 - ฿20,000, สามารถต่อรองได้

 • ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์เทรนด์ด้านสินค้าทั้งในและต่างประเทศ วิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด.
 • คิดการตลาดเพื่อส่งต่องานให้กับ Content Creative.
 • ทำ Report Data Analysis ของการตลาด.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
16 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ดริฟท์ ทราเวล จำกัด 15
หางาน สมัครงาน ดริฟท์ ทราเวล จำกัด 15
ทุ่งครุ, กรุงเทพ, การตลาด / โฆษณา ,กลยุทธ์ / วางแผน ,งานขาย การตลาด / โฆษณา,กลยุทธ์ / วางแผน,งานขาย
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Marketing Strategy

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿40,000+ , สามารถต่อรองได้

 • ส่งเสริมทีมขายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การขายโดยรวมขององค์กร.
 • จัดทําและวางแผนกลยุทธ์การขายร่วมกับทีมการตลาด.
 • ให้ข้อเสนอแนะทางการตลาดเกี่ยวกับงานขาย โปรแกรมการท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ ของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดทัวร์ ทั้งในและต่างประเทศได้.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
7 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน อาร์เอส 16
หางาน สมัครงาน อาร์เอส 16
จตุจักร, กรุงเทพ, การตลาด / โฆษณา ,การจัดการ ,งานออกแบบ / ศิลปะ / สร้างสรรค์ การตลาด / โฆษณา,การจัดการ,งานออกแบบ / ศิลปะ / สร้างสรรค์
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Social media

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ดูแล ผลิต และวางกลยุทธ์ Content ใน Social Media ของค่ายและศิลปิน RSIAM.
 • สร้างให้เกิด Community และยอด Engagement ตามที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องตาม Business Plan ของค่ายที่วางไว้.
 • สร้าง social media และ community ของ ค่าย และ ศิลปิน RSIAM ให้เป็นที่รู้จักและสามารถต่อยอดในมุมทางด้านการตลาดได้.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ยูนิลีเวอร์ไทย 17
หางาน สมัครงาน ยูนิลีเวอร์ไทย 17
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

eCommerce

ประเภทงาน:

งานประจำ

 • Build, manage and develop eCommerce strategy and lead JBP commitment with key customers to achieve Unilever's business objectives both current and new platforms/channels.
 • Visualize and strategize promotions and campaigns to improve awareness and drive sale.
 • Manage all online activities including campaign and product launch in relation to traffic acquisition, sales and conversion..
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ยูนิลีเวอร์ไทย 18
หางาน สมัครงาน ยูนิลีเวอร์ไทย 18
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

15 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Market Research, Data Analysis

ประเภทงาน:

งานประจำ

 • Lead Reporting, Insights and Analytics on Strategic Enterprise-level KPIs: Unmissable Brand Superiority, Category Growth Index, Premiumization..
 • Collaborate with executive leadership - General Managers and their Leadership Teams - to shape BU-level growth strategies by identifying transformative opportunities, by spearheading initiatives to enhance granularity/ de-averaging growth: provide actionable insights at micro-levels of market segments..
 • Predict all Key KPIs: not just report MAT-1 and MAT, but also predict MAT+1. Example ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ยูนิลีเวอร์ไทย 19
หางาน สมัครงาน ยูนิลีเวอร์ไทย 19
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, การตลาด / โฆษณา ,กลยุทธ์ / วางแผน ,พัฒนาธุรกิจ การตลาด / โฆษณา,กลยุทธ์ / วางแผน,พัฒนาธุรกิจ
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Marketing Strategy, Market Planning

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿50,000+

 • Develop and execute sales strategies and plans to achieve the company's sales targets in the local modern trade segment within the assigned area.
 • Conduct market research and analysis to identify market opportunities, trends, and potential threats.
 • Business Development:
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน Vault Mark 20
หางาน สมัครงาน Vault Mark 20
วัฒนา, กรุงเทพ, การตลาด / โฆษณา ,การจัดการ ,งานผู้ช่วย การตลาด / โฆษณา,การจัดการ,งานผู้ช่วย
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Good Communication Skills, Fast Learner, English, Thai

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿20,000 - ฿25,000, สามารถต่อรองได้

 • Collaboration and Coordination: Act as the primary liaison between clients, partners, and our team to ensure seamless execution of marketing initiatives.
 • Organization and Planning: Meticulously organize and schedule marketing tasks and events across daily, weekly, and monthly timelines to ensure all projects are on track.
 • Content Development: Craft compelling marketing content and scripts tailored for diverse online campaigns, leveraging your creativity and market insights.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
ส่งแจ้งเตือนงานใหม่ล่าสุดสำหรับการตลาด / โฆษณา
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง