เงื่อนไขการค้นหา

ค้นหาโดยใช้คำหลัก

ค้นหาโดยหมวดหมู่งาน

เลือกหมวดหมู่งาน

ค้นหาโดยประเภทธุรกิจ

เลือกประเภทธุรกิจ

ค้นหาโดยช่วงเงินเดือน

ตั้งแต่
ถึง

ค้นหาโดยชื่อบริษัท

พิมพ์ชื่อบริษัท

ค้นหาโดยระดับตำแหน่งงาน

ค้นหาโดยประเภทงาน

ค้นหาโดยประเภทของผู้สมัคร

WorkScore™ คืออะไร?

WorkScore™ คืออะไรเหรอ? แถบสีน้ำเงินด้านข้างตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งจะแสดงค่าความเหมาะสมของโพรไฟล์คุณกับตำแหน่งงาน คุณจำเป็นต้องใส่รายละเอียดในโพรไฟล์อย่างน้อย 80% ขึ้นไป จึงจะสามารถดูค่าความเหมาะสมของ WorkScore ได้ ใครอยากรู้ กรอกโปรไฟล์เลย

แสดงผล 1 - 20 ตำแหน่งงาน จากทั้งหมด 78 ตำแหน่งงาน
ที่มีคำว่า เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน ไทยประกันชีวิต 1

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿18,000 - ฿20,000, สามารถต่อรองได้

 • 1 นำส่งภาษีให้กรมสรรพากร.
 • 2 นำส่งเงินกองทุนให้กับบริษัทจัดการกองทุน.
 • 3 นำส่งประกันสังคมให้กับกองทุนประกันสังคม.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
-1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 2

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Assurance, Oracle, GMP

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • จัดทำเอกสารหนังสือยินยอมให้ใช้เครื่องหมายการค้า.
 • ดำเนินการเรื่อง PR และ PO ของ PLM ในระบบ Oracle.
 • มีความเข้าใจกฎหมายชั่่งตวงวัด หลักการสุ่มตัวอย่าง.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
-1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน Zenith Enterprise 3
Save jobforger job
ประเวศ, กรุงเทพ, งานธุรการ ,งานผู้ช่วย ,ฝ่ายผลิต งานธุรการ,งานผู้ช่วย,ฝ่ายผลิต
WorkScore:

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Microsoft Office, Analytical Thinking, Multitasking, Energetic, Producing Reports, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿15,000+ , สามารถต่อรองได้

 • จัดทำแผนและรายงานการผลิตของฝ่ายผลิต.
 • ติดต่อประสานงาน ระหว่างออฟฟิศ และ โรงงานเพื่อให้งานราบรื่น.
 • จัดทำใบเบิก/ใบคืน วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
-1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด มหาชน 4

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿15,000 - ฿25,000, สามารถต่อรองได้

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม
 • หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.
 • ขยัน อดทน ทำงานเป็นกะได้.
สมัครงานนี้
-1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน กสิกร 5
Save jobforger job
กรุงเทพ, การเงิน ,บัญชี การเงิน,บัญชี
WorkScore:

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

 • ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ศูนย์บริการอย่างมีประสิทธิภาพ.
 • นำเสนอและแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ของธนาคารให้แก่ลูกค้า.
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า และทาให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่น.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
-1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จำกัด 6
Save jobforger job
บางเสาธง, สมุทรปราการ, บัญชี บัญชี
WorkScore:

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Accounting, Finance, Internal Audit, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Bachelor s degree in Accounting or Finance.
 • Have good English communication skills.
 • Minimum of 2-year experience Internal Audit.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
-1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 7

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • บันทึกรายการเจ้าหนี้หรือรายการเกี่ยวกับพนักงาน.
 • ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกรายการค่าใช้จ่าย.
 • วิเคราะห์รายการ จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในด้านการขาย การตลาด การบุคคล.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน มิตรผล 8
Save jobforger job
คลองเตย, กรุงเทพ, บริหารทรัพยากรบุคคล ,งานธุรการ บริหารทรัพยากรบุคคล,งานธุรการ
WorkScore:

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Management, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • HR,Employee relation,ER,Training.
 • Labour law,Staff activity,HR Communication.
 • Good command in English both written and spoken.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยประกันชีวิต 9

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿40,000 - ฿45,000, สามารถต่อรองได้

 • จัดทำรายงานแสดงเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท (Regulatory Report) เพื่อนำเสนอ/นำส่ง OIC (คปภ.).
 • สนับสนุนการจัดทำรายงานงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน.
 • จัดทำรายงานทางการเงินอื่นๆ ตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 10

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Job Posting Location Bangkok
 • Job Summary myAIS Experience Design, myAIS Measurement and Improvement (Qualtrics and Glassbox), Co-Design with New Digital Co. on New Business Collaboration features
 • Job Description 1) myAIS Experience Design
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน ไทยประกันชีวิต 11

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿55,000 - ฿110,000, สามารถต่อรองได้

 • ควบคุมและกำกับดูแลงานด้านสนับสนุนผู้ใช้งานในการปฏิบัติงานผ่านระบบ ERP ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่ผู้ใช้งาน และงานด้าน ERP Configuration ต่างๆ.
 • ประสานงานและติดตามผู้ให้บริการ (Vendor) และส่วนงาน IT ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบงาน รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขระบบงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในปัจจุบันหรือที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี).
 • ตรวจสอบการให้บริการของ Vendor สำหรับการสนับสนุนการใช้งานระบบ ERP ให้เป็นไปตามข้อกำหน ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 12

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Industrial Engineering, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Supporting SD strategy and program development.
 • Coordinate to arrange workshop related to SD.
 • Prepare information for Annual Report/SD report.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน The Experience D 13
Save jobforger job
บางนา, กรุงเทพ, บัญชี ,การเงิน บัญชี,การเงิน
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Express, Microsoft Office

ประเภทงาน:

งานประจำ

 • จัดทำบัญชีแยกประเภทตามหลักการบัญชีทั่วไป.
 • บันทึกบัญชีด้านลูกหนี้และเจ้าหนี้พร้อมสรุปประจำเดือน.
 • รับผิดชอบด้านเอกสารและการจัดเก็บเอกสารด้านบัญชี.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน Aura Bangkok Clinic 14
Save jobforger job
กรุงเทพ, กฎหมาย กฎหมาย
WorkScore:

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿70,000 - ฿120,000

 • Draft, prepare, review and comment the agreements and/or relevant legal documents.
 • Participate in negotiations of any agreements, contract and others legal documents.
 • Delivering high-quality executive services & communication support to MD.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 15

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Job Posting Location Bangkok
 • Job Summary ดูแลงานว่าความและดำเนินคดี ตรวจสอบเอกสารกรณีต่าง ๆ ฟ้องร้องคดีความ บังคับคดี ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
 • Job Description งานตรวจเอกสารและจัดทำสัญญาเงินกู้
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 16

ประสบการณ์:

10 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Finance, Management, Contracts, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Perform treasury activities, cash flow management.
 • Manage loan/bond agreement.
 • Manage foreign currency exposure, foreign payment.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เอสซี แอสเสท 17

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Management

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ประสบการณ์ในงานจัดหาที่ดิน 3-5 ปี.
 • ประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์.
 • วิเคราะห์ Feasibility, มีทักษะการเจรจาต่อรอง.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เอสซี แอสเสท 18

ทักษะ:

Social media

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาดหรืออสังหาริมทรัพย์.
 • เคยผ่านงานการตลาดอสังหาริมทรัพย์มาโดยตรง.
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ซัมซุง 19

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Project Management, SAP, Teamwork, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Discover/Design/Initiate an innovative project and solution enhancing internal and external processes and system (SAP based)/ applications, elevate service center efficiency, customer satisfaction, and Royally program with re-purchase driven.
 • Defining project objectives, project scope, roles & responsibilities.
 • Defining resource requirements and managing resource availability & allocation - both internal and third-party.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 20

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Management, SAP, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • 3 years experience in brand management.
 • Experience in FMCG / Food&Beverage.
 • Fluent in English communication&presentation.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
ส่งแจ้งเตือนงานใหม่ล่าสุดสำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4