คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

3.5

พนักงาน 67% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ไทยเบฟ 1

ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

"งานไม่มีระบบ ทำงานเหมือนราชการ"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-01

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ร้านอาหารสวัสดิการข้าวถูก พนักงานหน้าตาค่อนข้างใช้ได้

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานไม่สนใจงานคนอื่นทำแต่งานตัวเอง ระบบงานเป็นราชการ การทำงานต้องรอคนๆเดียวเพื่ออนุมัติ งานเยอะมาก ไม่มีเวลาพักผ่อนเป็นส่วนตัว วันเสาร์-อาทิตย์ยังไลน์มาสั่งงาน แก้งานจนวินาทีสุดท้ายก่อนเข้าประชุม ไม่มีอำนาจในการทำงานหรือตัดสินใจอะไร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-01

รีวิว ไทยเบฟ 2

ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

"การบริหารงานภายในส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต"

Internal - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สวัสดิการดี บรรยากาศ เพื่อนร่วมงาน กิจกรรมต่างๆภายในองค์กร

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

แนวคิดในการบริหารงานของหัวหน้าแผนก องค์กรใหญ่ยังคงมีการเมือง และการทำงานร่วมกับคนสูงอายุเยอะครับ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

การบริหารงานที่ดีควรเริ่มจากภายใน แต่แนวคิดของหัวหน้าไม่ดี จะทำให้การทำงานเป็นทีมลดน้อยลง ส่งผลให้การพัฒนาไม่ดีตาม ถ้าพนักงานไม่มีความสุขกับการทำงานอันมีผลมาจากคนในทีม แน่นอนครับการเปลี่ยนพนักงานบ่อยย่อมเกิดขึ้นและไม่เป็นผลดีแน่นอนครับ คุณอาจจะเสียคนดีมีความสามารถไปโดยไม่รู้ตัว ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากแรงกดดันของงานแต่เกิดจากการบรหารทีมภายในไม่ดีครับ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

รีวิว ไทยเบฟ 3

ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

"ประทับใจ "

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-23

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มี สวัสดิการ ที่รองรับ ความมั่นคง ของพนักงาน ประทับใจ ในหัวหน้างาน และ รักใน เนื้องานที่ได้รับมอบหมาย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-23

รีวิว ไทยเบฟ 4

ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

"ได้ประสบการณ์ที่ดี"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-07

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้ประสบการณ์ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเรื่องความแม่นยำด้านเอกสาร

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งอาจจะทำให้สมดุลชีวิตส่วนตัวมีน้อยไป

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้ผู้บริหารปรับวันทำงานให้เท่ากับที่ทำงานอื่น 5 วันต่อสัปดาห์

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-07

รีวิว ไทยเบฟ 5

ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

"ผู้ช่วยวิจัย"

ผู้ช่วยนักวิจัย - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มีงานที่ทำประจำ มีโอกาสได้พบปะแลกไอเดีย กับผู้บริหาร

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การเมือง

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

รีวิว ไทยเบฟ 6

ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

"เคยฝึกงานในภาคอุสาหรกรรมที่บริษัทโซนี่"

พนักงานฝ่ายผลิต - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-01

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ชื่อเสียงบริษัท ที่ใครพูดถึงก็ต้องรู้จักกันทุกคน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

สมัครเข้าไปฝึกงานยาก ทำให้เข้าถึงได้ยาก เด็กต่างจังหวัดจะไม่ค่อยมีโอกาสในการฝึกงาน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ให้สนใจผู้จะมาฝึกงานจากต่างจังหวัดหน่อย

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-01

รีวิว ไทยเบฟ 7

ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

พนักงานฝ่ายบุคคล - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้เรียนรู้งานหลากหลาย ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การดูแลพนักงาน สวัสดิการ ผลตอบแทน คนเก่าคนแก่เยอะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

รีวิว ไทยเบฟ 8

ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

นักวิเคราะห์ทางด้านการเงิน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-10

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพือนร่วมงานดี หัวหน้าให้การสนับสนุน มีโอที ค่าครองชีพถูก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เงินเดือนน้อย การปรับเงินเดือนอิงจากคนหมู่มาก ไม่สะท้อนความเป็นจริงของผลงาน ระบบกึ่งๆไทย และ ฝรั่ง Seniority

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ไม่รักษาหรือผลักดันพนักงานรุ่นใหม่

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-10

รีวิว ไทยเบฟ 9

ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

วิศวกร - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-07

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ความเป็น ครอบครัวดีมาก ทำงานค่อนข้างสบาย งานไม่หนักมากครับ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เงินเดินเริ่มต้นน้อย แต่ระยะยาวก้ดี แต่ต้องมีคาวมอดทน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-07

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน แบงค็อกอองเทอเพอนูเออรสมัครงาน ชัวร์แทงค์สมัครงาน สแควร์ ๔๔สมัครงาน WorkVenture Technologies
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ