เงื่อนไขการค้นหา

ค้นหาโดยใช้คำหลัก

ค้นหาโดยหมวดหมู่งาน

เลือกหมวดหมู่งาน

ค้นหาโดยประเภทธุรกิจ

เลือกประเภทธุรกิจ

ค้นหาโดยช่วงเงินเดือน

ตั้งแต่
ถึง

ค้นหาโดยชื่อบริษัท

พิมพ์ชื่อบริษัท

ค้นหาโดยระดับตำแหน่งงาน

ค้นหาโดยประเภทงาน

ค้นหาโดยประเภทของผู้สมัคร

WorkScore™ คืออะไร?

WorkScore™ คืออะไรเหรอ? แถบสีน้ำเงินด้านข้างตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งจะแสดงค่าความเหมาะสมของโพรไฟล์คุณกับตำแหน่งงาน คุณจำเป็นต้องใส่รายละเอียดในโพรไฟล์อย่างน้อย 80% ขึ้นไป จึงจะสามารถดูค่าความเหมาะสมของ WorkScore ได้ ใครอยากรู้ กรอกโปรไฟล์เลย

แสดงผล 1 - 20 ตำแหน่งงาน จากทั้งหมด 56 ตำแหน่งงาน
ที่มีคำว่า เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์สารสนเทศ
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 1

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Monitor digital migration trend and analyze key transaction migration opportunities to lower cost-to-serve.
 • Develop data models to optimize network coverage (closure, re-location, expansion with right branch format) based on business strategy.
 • Analyze the post implementation impact of projects in Integrated Channels (such as branch closure, new branch model, etc.).
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน องค์การสหประชาชาติ 2

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Plans and coordinates activities related to racial discrimination and racial justice, and provides advice to States and national level stakeholders on racial discrimination and human rights, including from a gender perspective.
 • Conducts substantive research and analysis of racial discrimination and human rights issues/events and assesses their impact on the human rights situation in the region.
 • Provides monitoring support and analyzes manifestations racism, racial discriminatio ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ จำกัด 3

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Coordinates with the commercial person to get the SAP updated.
 • Issues PR/PO as well as contacting the procurement for the suppliers offer.
 • Helps for the suppliers' arrangement for the delivery schedule and location.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ จำกัด 4

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Controlling & Reporting Financial figures.
 • Provide accurate and timely costs and cash flow forecasting.
 • Monitoring, controlling and updating of project costs, risks, billings, invoicing, accruals, provisions, hedging, insurance, taxation, project reports etc.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน มิตรผล 5
Save jobforger job
คลองเตย, กรุงเทพ, บริหารทรัพยากรบุคคล บริหารทรัพยากรบุคคล
WorkScore:

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Responsible for overall compensation and benefits, evaluating, improving and implementing the compensation, welfare, benefits and allowance that align with policies and systems.
 • Managing employee relations and staff welfare issues.
 • Execute company and employee relation activities to build good relationships among the company, employee and community aligned with corporate philosophy and business purpose.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 6

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • จัดเตรียมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย การดำเนินการในเรื่องเอกสารต่าง ๆ เพื่อการประชุมไม่ว่าจะเป็นการออกหนังสือเชิญประชุม การจัดทำเอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานของสำนักเลขานุการบริษัท
 • ติดต่อหน่วยงานภายในและภายนอกสำนักที่เกี่ยวข้องกับงานประชุม การแจ้งมติที่ประชุม รวมถึงดำเนินการทางธุรการต่าง ๆ ของการประชุม เช่น การจองห้องประชุม การจัดห้องประชุม การแจ้งกรรมการ และการยืนยันการร่วมประชุม
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 7

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Coordinate with internal and external team to organize factory visits/conferences/events.
 • Manage and organize conference calls, road shows, and investor meetings.
 • Help prepare presentation and other communication materials for management, investors, analysts and brokers.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 8

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ร่วมกำหนดแผนงานและแผนกลยุทธ์ของตราผลิตภัณฑ์และดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้.
 • ติดตามงานกิจกรรมของตราผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้.
 • นำเสนอความคิดริเริ่มผลิตภัณฑ์ที่สำคัญเพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ของตราผลิตภัณฑ์.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 9

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ปฏิบัติงานตรวจสอบตาที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
 • ให้สอดคล้องตามแนวทางการตรวสอบที่ได้รับการเห็นชอบ และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 10

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

Job Description System Security Administrator for Windows,Unix & Cloud Platform: Manage User ID/Resource Set up/review resource protection Manage PAM (Privileged Access Management) tool We're committed to bringing passion and customer focus to the business. If you like wild growth and working with happy, enthusiastic over-achievers, you'll enjoy your career with us.

สมัครงานนี้
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 11

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • มีทักษะการวิเคราะห์และการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อวางกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด (Analysis and strategy Planning) ศึกษาข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ผลลัพธ์ของกิจกรรมการตลาดในอดีตหรือข้อมูลการวิจัยต่างๆ เพื่อให้ถึงเป้าหมายตามที่ทีมผลิตภัณฑ์กำหนด.
 • กำหนดงบประมาณการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามแคมเปญที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการตลาดที่กำหนด.
 • วิเคราะห์ยอดขายของตลาดในแต่ละผลิตภัณฑ์ และส่วนแบ่งทางการตลาดของธนาคารในภาพรวม รวมถึง ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 12

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Category รับผิดชอบ งาน Print,จัดจ้าง Outsource, Catalog.
 • จัดหาผู้ขายที่เหมาะสมสำหรับสินค้าและบริการ ให้เป็นไปตาม TOR (คุณสมบัติเบื้องต้น) และเงื่อนไขของธนาคาร.
 • เจรจาต่อรองกับผู้ขายเพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 13

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

Job Description We're committed to bringing passion and customer focus to the business. If you like wild growth and working with happy, enthusiastic over-achievers, you'll enjoy your career with us.

สมัครงานนี้
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน สหพัฒนพิบูล 14

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Good Communication Skills, Leadership Skill, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ปัจจุบันบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่มีระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกช่องทางการขายและมี เครือข่ายกว้างขวางที่สุดในประเทศ รับผิดชอบในการกระจายสินค้า กว่า 600 รายการ ภายใต้ 90 แบรนด์สู่ครอบครัวคนไทย.
 • เอกสารด้านนิติกรรม สัญญาต่างๆ.
 • จัดเตรียม ร่าง ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และแก้ไขเอกสาร/สัญญาที่มีข้อผูกทางกฎหมายของ บริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน มิตรผล 15

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ดำเนินการดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษัท และกระตุ้นให้เกิดการซื้อที่เพิ่มมากขึ้น.
 • ดำเนินการหาลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มดีไซเนอร์ ผู้รับเหมา เพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัท.
 • ร่วมรับผิดชอบในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดการขาย ดำเนินการตามกลยุทธ์ รวมทั้งประเมินผลกลยุทธ์ที่ทำ เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อไป.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน มิตรผล 16

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • จัดหาผู้ขายทั้งในและต่างประเทศ ต่อรองราคา จัดทำใบเปรียบเทียบ (Bidding) เพื่อให้ได้ตาม spec และได้ราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุดในการสั่งซื้อ.
 • จัดทำเอกสารในการจัดซื้อวัตถุดิบ, อะไหล่, เครื่องจักร เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต.
 • ติดตามการจัดส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 17

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • End to end Procurement process delivery through knowledge of business and Procurement insights across all businesses in Bank.
 • Perform sourcing and delivering cost and value initiatives. Meeting key procurement KPI i.e process, innovation, cost and people.
 • Develop and implement Procurement Strategy related to Procurement work process for cost reduction, vendor consolidation, service deliverable improvement and process efficiency.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 18

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Deliver periodic reports including monthly management accounting report for Spirit Group, AC Nielsen reports and others.
 • Analyze data and perform ad-hoc strategic projects involving Managerial Accounting / Financial performance / NPD / Budgeting / Sales of Spirits Group as required.
 • Initiate and complete budgeting process for Spirits Group.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 19

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Create activity together with dealer to promote product and push sales target for dealer.
 • Planning for area service expansion of AIS FIBRE to help sales team achieve the target.
 • Support on media advertisement (Visibility) to all sales channel to achieve the target.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน อวานี 20
Save jobforger job
ธนบุรี, กรุงเทพ,
WorkScore:

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Working towards a qualification in Human Resources or related field.
 • Previous experience in an administration role.
 • Strong commercial/business acumen.
สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
ส่งแจ้งเตือนงานใหม่ล่าสุดสำหรับเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์สารสนเทศ
 • 1
 • 2
 • 3