รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
 • หางาน สมัครงาน โฮมโปร 1
 • หางาน สมัครงาน โฮมโปร 2
 • หางาน สมัครงาน โฮมโปร 3
 • หางาน สมัครงาน โฮมโปร 4
 • หางาน สมัครงาน โฮมโปร 5
 • หางาน สมัครงาน โฮมโปร 6
 • หางาน สมัครงาน โฮมโปร 7
 • หางาน สมัครงาน โฮมโปร 8
 • หางาน สมัครงาน โฮมโปร 9
 • หางาน สมัครงาน โฮมโปร 10
 • หางาน สมัครงาน โฮมโปร 11
 • หางาน สมัครงาน โฮมโปร 12
keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 87% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว โฮมโปร 1

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"บริษัทมั่นคง สวัสดิการดี"

ผู้เชี่ยวชาญงานบริการลูกค้า - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-09-14

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ร่วมงานกับโฮมโปรมาเป็นเวลา7ปี ทำให้เข้าใจถึงงานบริการลูกค้า การร่วมทีมในองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-09-14

รีวิว โฮมโปร 2

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"เรียนรู้วัสดุประเมินราคาออกแบบตกแต่งเพื่อความต้องการของลูกค้า"

นักออกแบบตกแต่งภายใน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-12-08

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้เรียนรู้เนื้องานที่เหมาะสมและวัสดุอุปกรณ์ที่สมบูรณ์ต่อการเรียนรู้งาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-12-08

รีวิว โฮมโปร 3

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

พนักงานตรวจสอบคุณภาพงานบริการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-10-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้เรียนรู้การทำงานใหม่ๆ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นที่1

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-10-11

รีวิว โฮมโปร 4

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"สุขใจในโฮมโปร"

ผู้จัดการแผนก - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-05-08

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

สร้างชีวิตที่ดีขึ้น ประสบการณ์การทำงานที่คุ้มค่า เพื่อนร่วมงานที่ดีพร้อมทั้งหัวหน้างานที่เข้าใจ

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-05-08

รีวิว โฮมโปร 5

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

พนักงานฝ่ายบุคคล - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-05-25

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ธุรกิจการค้าปลีกค่อนข้างขนาดโต เหมาะแก่การหาประสบการณ์ทำงานใหม่ๆ ที่นี่

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-05-25

รีวิว โฮมโปร 6

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า/บริหาร - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-04-30

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ดีมากครับ

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-04-30

รีวิว โฮมโปร 7

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"เป็นบริษัทแรกที่เริ่มทำงานในรูปแบบของออฟฟิศประจำ ซึ่งเป็นความทรงจไในกานทำงานครั้งแรกที่ดีมากค่ะ"

Inventory Management Planning Officer - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การเรียนรู็จากเพพื่อร่วมงาน ทีทำให้รู้จักคำว่าทีมเวิร์คได้เป็นอย่างดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

รีวิว โฮมโปร 8

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"เป็นองค์กรที่ดี อบอุ่น"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-09-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ไม่กดดัน อยู่ได้สบายๆ ไม่เครียดจนเกินไป และได้ประสบการณ์ในการทำงานตามเนื้องานที่ได้ทำ มีการฝึกอบรมเรื่อยๆ เงินเดือนอาจไม่มากนัก แต่โบนัสใช้ได้เลย มีความ Work Life Balance ที่ดี แต่ความก้าวหน้าอาจจะน้อยไปหน่อย

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-09-27

รีวิว โฮมโปร 9

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"ทำงานมั่นคง คุ้มค่าเงินเดือน แต่ชีวิตส่วนตัวหายไป"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-11-04

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้รับ ปสก ทำงานที่ดี แต่คนๆ นึงต้องรับงานเยอะมาก วันนึงทำ 10 ชม + เสาร์อาทิตย์

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-11-04

รีวิว โฮมโปร 10

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-09-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ฝึกทักษะการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การทำรายงานสรุปผลรายสัปดาห์ รายเดือน

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-09-28

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4