มี 18 ตำแหน่งงานสำหรับ เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หางาน สมัครงาน เอสซี แอสเสท 1
จตุจักร, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ,นักวิเคราะห์ ไอที / เขียนโปรแกรม,นักวิเคราะห์
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Python

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

มีความรู้ด้านสถิติการประยุกต์ และ การใช้โปรแกรม Python & R. สามารถนำเสนอค่าสถิติให้เป็นข้อมูลที่เข้าใจได้ในรูปแบบ Presentation, แผนภูมิ และกราฟ. จะพิจารณาเป็นพิเศษหาก. สามารถใช้โปรแกรมทางสถิติเช่น Stata, SPSS และ Excel สำหรับการสร้างภาพข้อมูลและการสร้าง. มีทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SQL. สามารถพัฒนาแบบจำลอง econometric models. มีความรู้และประสบการณ์ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์. มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการอ่านและการเขียน.

สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอสซี แอสเสท 2
จตุจักร, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ,นักวิเคราะห์ ไอที / เขียนโปรแกรม,นักวิเคราะห์
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Python

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

มีความรู้ด้านสถิติการประยุกต์และการใช้โปรแกรม Python & R. สามารถนำเสนอค่าสถิติให้เป็นข้อมูลที่เข้าใจได้ในรูปแบบ Presentation, แผนภูมิ, และกราฟ. จะพิจารณาเป็นพิเศษหาก. สามารถใช้โปรแกรมทางสถิติเช่น Stata, SPSS และ Excel สำหรับการสร้างภาพข้อมูลและการสร้าง. มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์. มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการอ่านและการเขียน.

สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอสซี แอสเสท 3

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

iOS

ประเภทงาน:

งานประจำ

จบสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่สามารถประยุกต์การทำงานได้. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี. มีประสบการณ์ในการพัฒนา iOS, Android และ Web Back-End พิจารณาเป็นพิเศษ.

สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอสซี แอสเสท 4
จตุจักร, กรุงเทพ, บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า ,การตลาด / โฆษณา บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า,การตลาด / โฆษณา
WorkScore:

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Branding

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในสาขาการสร้างแบรนด์และสื่อสารองค์กร. มีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดีในการสร้างแบรนด์ งานประชาสัมพันธ์และ Media. สามารถวางแผนกลยุทธ์ มีความเข้าใจวัฒนธรรมทางสังคมและ Trends เป็นอย่างดี. มีความสามารถในการบริหารทีม มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานภายได้แรงกดดันได้ดี. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก.

สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอสซี แอสเสท 5
จตุจักร, กรุงเทพ, การตลาด / โฆษณา ,ประชาสัมพันธ์ ,การจัดการ การตลาด / โฆษณา,ประชาสัมพันธ์,การจัดการ
WorkScore:

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Public Relations, Digital Marketing

ประเภทงาน:

งานประจำ

วุฒิปริญญาตรี/โท สาขา วารสารศาสตร์, นิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานสื่อสารองค์กร (หากมีประสบการณ์ในการนำทีมวางแผนมีเดีย ใน Media Agency หรือ Journalism จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ). มีความสามารถในการผลิต Media Material ที่ใช้ในการวางแผนสื่อสารองค์กรและมีความเข้าใจในตัวเครื่องมืองานสื่อสารดิจิทัล. มีความรู้ความเข้าใจในงานด้าน Media, การประชาสัมพันธ์, งานออนไลน์ และงานวางแผนสื่อ Digital แบบบูรณาการได้ เป็นอย่างดี.

สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอสซี แอสเสท 6

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Digital Marketing

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด หรือสาขาอสังหาริมทรัพย์. ประสบการณ์ 3-5 ปี เคยผ่านงานการตลาดอสังหาริมทรัพย์มาโดยตรง. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี. สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้.

สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอสซี แอสเสท 7

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Sales

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา. เพศหญิง บุคลิกดี. ถ้ามีประสบการณ์ Sales Agent จะพิจารณาเป็นพิเศษ. สามารถทำงาน 6 วันได้ (เสาร์-อาทิตย์) และปฏิบัติงานประจำโครงการ. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, จะพิจารณาเป็นพิเศษ. มีประสบการณ์ทางด้านงานอสังหาริมทรัพย์ 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ. รอบรู้เส้นทางเป็นอย่างดี มีใบขับขี่.

สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอสซี แอสเสท 8

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Sales

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา. เพศหญิง บุคลิกดี. ถ้าผ่านงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ. สามารถทำงาน 6 วันได้ (เสาร์-อาทิตย์) ปฏิบัติงานประจำโครงการ. มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ (แนวราบ). มีความรู้เรื่องสินเชื่อ ขั้นตอนการดำเนินการ การพิจารณาอนุมัติของธนาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ (แนวสูง).

สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอสซี แอสเสท 9

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Good Communication Skills, Microsoft Office

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ บัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านงานธุรการ หรืองานผู้ช่วยเลขา. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.

สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอสซี แอสเสท 10

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Good Communication Skills

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ติดต่องานราชการ หรือ เคยผ่านงานในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี.

สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน เอสซี แอสเสท 11

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Civil Engineering, Electrical Engineering

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา, ก่อสร้าง, ไฟฟ้า. มีประสบการณ์ ด้านงานจัดตั้งนิติบุคคล และติดต่องานราชการ. มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. และปฏิบัติงานประจำโครงการ.

สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอสซี แอสเสท 12

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Service-Minded

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาโยธา, ก่อสร้าง, ไฟฟ้า. มีประสบการณ์ ด้านงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า อาคาร หรือหมู่บ้านจัดสรร และการซ่อมบำรุงหลังการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ (AFTER SALE SERVICER). สามารถทำงาน 6 วันได้ และปฏิบัติงานประจำโครงการบ้าน. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ.

สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอสซี แอสเสท 13
จตุจักร, กรุงเทพ, บริการลูกค้า ,การจัดการ ,วิศวกรรม บริการลูกค้า,การจัดการ,วิศวกรรม
WorkScore:

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Management

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

ปริญญาตรี สาขาการจัดการ สังคมศาสตร์ หรือ ปริญญาตรี สาขาโยธา, ก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ. มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างและซ่อมแซม. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานหมู่บ้าน 5 ปีขึ้นไป หรือบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ.

สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอสซี แอสเสท 14

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Cost Estimation

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรม/ สถาปัตยกรรม. ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานออกแบบ และตรวจสอบแบบโครงสร้างงานก่อสร้าง สามารถถอดแบบประมาณราคาได้. มีทักษะด้านการประสานงาน. ถ้าผ่านงานโครงการบ้านจัดสรร/คอนโดมิเนียม จะพิจารณาเป็นพิเศษ. มีความรู้ด้าน Finance การจัดทำ Cash Flow จะพิจารณาเป็นพิเศษ.

สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอสซี แอสเสท 15

ประสบการณ์:

4 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Civil Engineering, Cost Estimation

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป ด้านการถอดแบบ ประมาณราคา. มีความรู้และประสบการณ์ การใช้งาน Program BIM จะพิจารณาเป็นพิเศษ. มีความรู้ด้าน Finance การจัดทำ Cash Flow.

สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอสซี แอสเสท 16

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Civil Engineering, Construction Monitoring

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา. จบใหม่/ มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมงาน วางแผนก่อสร้างด้านอสังหาริมทรัพย์. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.

สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอสซี แอสเสท 17

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Civil Engineering, Project Management, Construction Monitoring

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมงาน วางแผนก่อสร้างด้านอสังหาริมทรัพย์. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.

สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอสซี แอสเสท 18
จตุจักร, กรุงเทพ, วิศวกรรม ,งานขาย ,การตลาด / โฆษณา วิศวกรรม,งานขาย,การตลาด / โฆษณา
WorkScore:

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Construction Monitoring

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์. สามารถวางแผน ควบคุมงานก่อสร้าง. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ. มีความรู้ด้านงานขาย การตลาด และกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.

สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down

ค้นหาบริษัทอื่น

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การพัฒนาเพื่อความเป็นมืออาชีพ
  • โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ไทยโซล่าร์สมัครงาน เฟิร์สคลาสสมัครงาน โอเรียนเต็ลสมัครงาน WorkVenture Technologies
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ WorkVenture ?

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ