เงื่อนไขการค้นหา

ค้นหาโดยใช้คำหลัก

ค้นหาโดยหมวดหมู่งาน

เลือกหมวดหมู่งาน

ค้นหาโดยประเภทธุรกิจ

อาหารและเครื่องดื่ม / บริการจัดเลี้ยง

ค้นหาโดยช่วงเงินเดือน

ตั้งแต่
ถึง

ค้นหาโดยชื่อบริษัท

พิมพ์ชื่อบริษัท

ค้นหาโดยระดับตำแหน่งงาน

ค้นหาโดยประเภทงาน

ค้นหาโดยประเภทของผู้สมัคร

WorkScore™ คืออะไร?

WorkScore™ คืออะไรเหรอ? แถบสีน้ำเงินด้านข้างตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งจะแสดงค่าความเหมาะสมของโพรไฟล์คุณกับตำแหน่งงาน คุณจำเป็นต้องใส่รายละเอียดในโพรไฟล์อย่างน้อย 80% ขึ้นไป จึงจะสามารถดูค่าความเหมาะสมของ WorkScore ได้ ใครอยากรู้ กรอกโปรไฟล์เลย

แสดงผล 1 - 20 ตำแหน่งงาน จากทั้งหมด 31 ตำแหน่งงาน
ในประเภทงานด้าน อาหารและเครื่องดื่ม / บริการจัดเลี้ยง
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน เบทาโกร 1

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ตรวจสอบกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ และกระบวนการผลิตพรีมิกซ์ รวมทั้งตรวจสอบกายภาพอาหารสัตว์ขณะบรรจุถุง และ Bulk รวมทั้งตรวจสอบอาหารสัตว์ที่จัดเก็บในโกดัง และที่ลูกค้าส่งคืน.
 • หน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติ (Duties&Responsibilities).
 • ตรวจสอบกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ และกระบวนการผลิตพรีมิกซ์ รวมทั้งตรวจสอบกายภาพอาหารสัตว์ขณะบรรจุถุง และ Bulk.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เบทาโกร 2

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • คำอธิบายลักษณะงานโดยย่อ (Job Scope).
 • ทำแผนการตลาด และ กลยุทธเพื่อสนับสนุนการขาย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามปีงบประมาณ ติดตาม และควบคุมแผนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเน้นการใช้งานและวิเคราะห์ข้อมูล (DATA ANALYZE) เพื่อหาโอกาสใหม่ๆให้งานขาย กำหนดโครงสร้างราคา และประกาศ จัดทำสินค้าโปรโมชั่น เพื่อกระตุ้นยอดขาย ประสานงานจัดกิจกรรมอบรม สัมนาให้ความารู้ กับทีมงาน และลูกค้า รวบรวมข้อมูล และจัดทำเครื่องมือในการนำเสนอสินค้า.
 • จัดหาสินค้าใหม่ เพื่อทดแทน และทำตลาดใหม่เพื่อขยายงานตามนโยบาย และทำงานรวมกับ Supplie ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เบทาโกร 3

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ดำเนินการพัฒนาวิธีวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยา สารผสมล่วงหน้า ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
 • ดำเนินการศึกษาความคงสภาพผลิตภัณฑ์ (product stability testing)
 • ดำเนินการประเมินคุณภาพวัตถุดิบใหม่.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เบทาโกร 4

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์,สัตวบาลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี ด้านนักวิชาการส่งเสริม.
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่).
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เบทาโกร 5

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี.
 • มีทักษะในการทำ Project Management สามารถนำเสนอผลงานต่อผู้บริหารได้.
 • สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี.
สมัครงานนี้
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เบทาโกร 6

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตาม Raw Material Specification และสินค้าตาม Product Specification ให้ได้ตามมาตรฐานของโรงงาน.
 • รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาและมอบหมายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุม/ตรวจสอบ/ทวนสอบ ระบบ HACCP และ GMP.
 • ดำเนินการและมีส่วนร่วมในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001:2008), ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (ม.ร.ท.8001).
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เบทาโกร 7

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • รับผิดชอบงานด้านรับคำสั่งซื้อของลูกค้า ชั่งรถบรรทุกอาหารสัตว์ และรถบรรทุกวัตถุดิบ สรุปรายงานการซื้อขาย โอนย้าย รับคืน ส่งคืน อาหารสัตว์ และวัตถุดิบ รวมถึงการจัดทำเอกสารเพื่อแจ้งหนี้ลูกค้า.
 • หน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติ (Duties&Responsibilities).
 • รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าพร้อมทบทวนคำสั่งซื้อ และบันทึกรายการลงในใบรับคำสั่งซื้อตามแบบฟอร์มใบรับคำสั่งซื้อ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เบทาโกร 8

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร / เทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้านกระบวนการผลิต.
 • ควบคุมการผลิตตามแผนการเตรียมปัจจัยการผลิต และ กลยุทธ์การผลิต เช่นการเตรียมกำลังคน เครื่องจักร ของส่วนงานตัดแต่งพิเศษ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เบทาโกร 9

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • สรุปผลการทดลอง ในแต่ละสินค้าตัวอย่างนั้นๆ เช่น.
 • Processing Yield แต่ละ Process Step.
 • Capacity ( Kg /HR ), Efficiency ( Kg /MH ).
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เบทาโกร 10

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • รับผิดชอบการทดสอบตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้อง และ ทันตามเวลาที่กำหนด (TAT).
 • ความรับผิดชอบหลักและกิจกรรม (Key Responsibities and Activities)
 • การทดสอบ
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน เบทาโกร 11

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล, ไฟฟ้า.
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปีด้านงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม.
 • ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เบทาโกร 12

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ควบคุมงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ.
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ควบคุมดูแล.
 • ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เบทาโกร 13

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ขับรถยนต์ได้.
 • มนุษยสัมพันธ์ดี.
 • สามารถใช้ Computer ได้คล่อง.
สมัครงานนี้
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เบทาโกร 14

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ภายในพื้นที่การผลิตทั้งหมด.
 • ความรับผิดชอบหลักและกิจกรรม (Key Responsibities and Activities)
 • จัดทำบัญชีรายชื่อเครื่องจักร / จัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำปี
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เบทาโกร 15

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • รับผิดชอบในการวางแผนการขายเพื่อ ให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ให้คำแนะนำและส่งเสริมการปฏิบัติบัติงานของพนักงานขายในการใหบริการกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย.
 • ขายสินค้าให้กับลูกค้าเขตที่รับผิดชอบ
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เบทาโกร 16

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • วางแผนงานการพัฒนาสินค้าใหม่ให้สอดคล้องกับแผนงานทางการตลาดและเป็นไปตาม KPI ที่กำหนดวางแผนการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อตกลงกับทางการตลาดและลูกค้า.
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ออกวางจำหน่ายได้ตามกำหนด และสอดคล้องในด้านยอดขายและกำไร.
 • ประสานงานกับ โรงงานต่างในเครือเทโกร เพื่อพัฒนาสินค้าร่วมกันประสานงานกับหน่วยงานพัฒนาสินค้าและ กระบวนการผลิตของทางโรงงานเพื่อทวนสอบความสามารถและระยะเวลาในการผลิต.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บริษัท อาเจไทย จำกัด 17

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Accounting, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿40,000 - ฿50,000, สามารถต่อรองได้

 • URGENT!!! English speaking.
 • Review of functional statements.
 • Review of internal process.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน สยามออร์แกนิค 18
Save jobforger job
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, พัฒนาธุรกิจ ,กลยุทธ์ / วางแผน ,นำเข้า / ส่งออก พัฒนาธุรกิจ,กลยุทธ์ / วางแผน,นำเข้า / ส่งออก
WorkScore:

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Import / Export, Analytical Thinking, Fast Learner, English, Thai

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿25,000 - ฿35,000, สามารถต่อรองได้

 • Looking for meaningful work? Wanting to make a real difference? Here is your chance! We are looking for new team members at one of Thailand's leading social enterprises!.
 • Assist CEO in expanding business through international partnerships, especially sales in international markets.
 • Lead, drive and synergize business execution in setting up building new partnerships and developing new products or it may involve identifying opportunities for growth ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บริษัท บ้านบ้านแฮปปี้ฟู้ดส์ จำกัด 19

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Sales, Good Communication Skills

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿20,000 - ฿40,000, สามารถต่อรองได้, มีค่าคอมมิชชั่น

 • บ้านบ้าน แฮปปี้ฟู้ดส์ ไม่เพียงแต่ใส่ใจในลูกค้า แต่เรายังใส่ใจพนักงานทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของเรา เรามีสวัสดิการที่คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของพนักงานทุกท่านอย่างเท่าเทียม ตัวชี้วัดความสำเร็จอันดับหนึ่งของเราไม่ใช่เพียงสาขาและยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่เราวัดความสำเร็จจากความสุขของพนักงานที่ได้ร่วมงานกับเราเช่นกัน.
 • วางแผนและดำเนินการจัดการการขายให้ได้ยอดขายและผลกำไรในช่องทาง Modern Trade ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้.
 • เก็บบันทึกและจัดทำรายงานยอดขายในมิติต่าง ๆ เพื่อสนันสนุนการวางแผนการขายและประสานงานก ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บริษัท บ้านบ้านแฮปปี้ฟู้ดส์ จำกัด 20

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Sales, Good Communication Skills, Negotiation

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿20,000 - ฿30,000, สามารถต่อรองได้, มีค่าคอมมิชชั่น

 • บ้านบ้าน แฮปปี้ฟู้ดส์ ไม่เพียงแต่ใส่ใจในลูกค้า แต่เรายังใส่ใจพนักงานทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของเรา เรามีสวัสดิการที่คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของพนักงานทุกท่านอย่างเท่าเทียม ตัวชี้วัดความสำเร็จอันดับหนึ่งของเราไม่ใช่เพียงสาขาและยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่เราวัดความสำเร็จจากความสุขของพนักงานที่ได้ร่วมงานกับเราเช่นกัน.
 • ขยายช่องทางการขายแบบ B2B
 • ประสานงานความต้องการของบริษัทและลูกค้า
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
ส่งแจ้งเตือนงานใหม่ล่าสุดสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม / บริการจัดเลี้ยง
 • 1
 • 2
close