เงื่อนไขการค้นหา

ค้นหาโดยใช้คำหลัก

ค้นหาโดยหมวดหมู่งาน

เลือกหมวดหมู่งาน

ค้นหาโดยประเภทธุรกิจ

เลือกประเภทธุรกิจ

ค้นหาโดยช่วงเงินเดือน

ตั้งแต่
ถึง

ค้นหาโดยชื่อบริษัท

พิมพ์ชื่อบริษัท

ค้นหาโดยระดับตำแหน่งงาน

ค้นหาโดยประเภทงาน

WorkScore™ คืออะไร?

WorkScore™ คืออะไรเหรอ? แถบสีน้ำเงินด้านข้างตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งจะแสดงค่าความเหมาะสมของโพรไฟล์คุณกับตำแหน่งงาน คุณจำเป็นต้องใส่รายละเอียดในโพรไฟล์อย่างน้อย 80% ขึ้นไป จึงจะสามารถดูค่าความเหมาะสมของ WorkScore ได้ ใครอยากรู้ กรอกโปรไฟล์เลย

แสดงผล 1 - 20 ตำแหน่งงาน จากทั้งหมด 46 ตำแหน่งงาน
ที่มีคำว่า วิศวกรฝ่ายผลิต
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน โพเมโล่ แฟชั่น จำกัด 1
หางาน สมัครงาน โพเมโล่ แฟชั่น จำกัด 1
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

PHP, node.js, ERP, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Working in backend team on Monolith ERP projects.
 • Develop new features and maintain code in projects.
 • Design System Architecture or database for projects.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
-1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 2
หางาน สมัครงาน โลตัส 2
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Product Development, Compliance, Project Management

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Perform market trends, consumer preferences, and competitor products in the bakery and food industry to identify opportunities for product differentiation and innovation,.
 • Lead the development of new bakery and food products, considering taste, texture, nutritional value, and market trends to meet commercial requirement.
 • Design and evaluate materials, processes and machine & Equipment for instore production.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
-1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 3
หางาน สมัครงาน โลตัส 3
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Compliance, Legal, GMP

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Develop and maintain policies and procedures related to product quality, safety, and legal compliance. Communicate these policies effectively across the organization and provide training and guidance to employees involved in product handling and storage.
 • Collaborate with the buyers and suppliers to establish and enforce product standards for all categories by conducting regular visit, review and risk assessments of products to ensure they meet proper shelf life, specification, quality, food safety, sus ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 4
หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 4
WorkScore logoWorkScore Text

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿30,000 - ฿45,000, สามารถต่อรองได้

 • การศึกษาปริญญาตรี/โท (วิทยาศาสตร์อาหาร อุตสาหกรรมการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง).
 • ประสบการณ์ตรงในด้านการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค.
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และเดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นครั้งคราวได้.
สมัครงานนี้
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด มหาชน แม็คโคร 5
หางาน สมัครงาน บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด มหาชน แม็คโคร 5
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Automation, DevOps, Python, Thai

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Works closely with Tech Leads and developers of various teams to develop automation pipelines and CI/CD.
 • Develops self-serve tools/artefacts to development teams to support the SDLC (e.g. containerized dev env, testing env etc.).
 • Configures the infrastructure using IaaS/PaaS products and own developed tools.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
-1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ซีพี ออลล์ 6
หางาน สมัครงาน ซีพี ออลล์ 6
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Mechanical Engineering

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • สำรวจ และตวจสอบรายการเครื่องจักร อุปกรณ์ของศูนย์กระจายสินค้า เพื่อให้ทราบจำนวนรายการเครื่องจักร อุปกรณ์ทั้งหมดของศูนย์กระจายสินค้า.
 • ประมวลผลข้อมูลสภาวะปัจจุบันของเครื่องจักร อุปกรณ์ งานระบบอาคารสถานที่ เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์ งานระบบอาคารสถานที่ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน.
 • นำเสนอข้อมูล วิธีการซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างถูกวิธีแก่ฝ่ายวิศวกรรมของศูนย์กระจายสินค้า เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บิทคับ ออนไลน์ 7
หางาน สมัครงาน บิทคับ ออนไลน์ 7
คลองเตย, กรุงเทพ, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ,วิศวกรรม ,งานวิจัยและวิทยาศาสตร์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ,วิศวกรรม,งานวิจัยและวิทยาศาสตร์
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Assurance, Automation, Software Development, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Demonstrated knowledge of functional, non-functional, integration, and user acceptance test strategies, methods, and procedures.
 • Design & implement test scenarios & cases.
 • Create & implement test plans and test scripts.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ยูนิลีเวอร์ไทย 8
หางาน สมัครงาน ยูนิลีเวอร์ไทย 8
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Project Management, Statistics, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Establish process condition and develop technical standards to ensure process stability..
 • Apply Foods technology to reduce loss/ waste in processing and packing lines..
 • Apply World class management technology to increase line efficiency.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ยูนิลีเวอร์ไทย 9
หางาน สมัครงาน ยูนิลีเวอร์ไทย 9
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, วิศวกรรม วิศวกรรม
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Quality Assurance, Statistical Analysis

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Consumer & Customer Focus: Building world class factories will eliminate losses and ensure that we do not pass on the cost of inefficiencies to our customers and consumers..
 • Bias for Action: By providing consistent and near real time information, decisions can be taken quickly which leverage our resources..
 • Building Talent & Teams: Our vision is to move to semi-autonomous teams and we require process engineer s with a passion for achieving results through great teamwork, a ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 10
หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 10
WorkScore logoWorkScore Text

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Sales Strategy: Develop and execute sales strategies and action plans to achieve revenue targets and expand market share within the BJC Specialties business segment.
 • Solution Selling: Collaborate with clients to identify their needs and pain points, offering customized solutions that address their specific requirements and add value to their operations.
 • Technical Support: Provide technical support and guidance to clients, offering insights, recommendations, and troubleshooting assistance related to BJC Specialties prod ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน โพเมโล่ แฟชั่น จำกัด 11
หางาน สมัครงาน โพเมโล่ แฟชั่น จำกัด 11
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Problem Solving, Software Testing, Automation, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Perform functional testing for mobile application and web application.
 • Perform failure analysis and report software bug to development team to ensure the best software quality and user experience.
 • Design, develop, and execute regression testing.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
-1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด 12
หางาน สมัครงาน บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด 12
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

3D Modeling, CAD

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿15,000 - ฿30,000, สามารถต่อรองได้

 • Performing market research to understand market requirements for new product development.
 • Identifying the needs of the company and integrating market research to determine the needs and goals of new products.
 • Conceptualizing new product ideas by using CAD software to design prototypes.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บิทคับ ออนไลน์ 13
หางาน สมัครงาน บิทคับ ออนไลน์ 13
คลองเตย, กรุงเทพ, ความปลอดภัย ,วิศวกรรม ,งานผู้ช่วย ความปลอดภัย,วิศวกรรม,งานผู้ช่วย
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Cooperate, System Security, Project Management, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Manage security systems and security controls implemented in systems, networks and applications to ensure that they effectively defend against cyber threats.
 • Develop security configuration standards and enforce system hardening to IT infrastructure.
 • Monitor the publicly disclosed security vulnerabilities and cyber threats. Alert the related teams and take actions to mitigate risks.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ธนาคารกรุงเทพ 14
หางาน สมัครงาน ธนาคารกรุงเทพ 14
สาทร, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ,งานธุรการ ,ความปลอดภัย ไอที / เขียนโปรแกรม,งานธุรการ,ความปลอดภัย
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

System Administration, Teaching

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Cyber Defense Infrastructure Support Engineer.
 • Security, CEH, Security+, OSCP.
 • Computer, network, and security systems.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 15
หางาน สมัครงาน โลตัส 15
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

ETL, SQL, Hadoop

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Conduct meeting with users to understand the data requirements and perform database design based on data understanding and requirements with consideration for performance.
 • Maintain data dictionary, relationship and its interpretation.
 • Analyze problem and find resolution, as well as work closely with administrators to monitor performance and advise any necessary infrastructure changes.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โพเมโล่ แฟชั่น จำกัด 16
หางาน สมัครงาน โพเมโล่ แฟชั่น จำกัด 16
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

4 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Agile Development, Software Development, Full Stack

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Work across the front end apps development, building highly scalable distributed solutions that enable positive user experiences and measurable business growth.
 • Develop new features and infrastructure in support of rapidly emerging business and project requirements.
 • Assume leadership of new projects, from conceptualization to deployment.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
-1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน SCBX 17
หางาน สมัครงาน SCBX 17
กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ,วิศวกรรม ไอที / เขียนโปรแกรม,วิศวกรรม
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Software Development, Git, Wordpress

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Develops software solutions by studying information needs, studying systems flow, data usage, and work processes.
 • investigating problem areas and following the software development lifecycle.
 • Documents and demonstrates solutions by developing documentation, flowcharts, layouts, diagrams, charts, code comments, and clear code.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โพเมโล่ แฟชั่น จำกัด 18
หางาน สมัครงาน โพเมโล่ แฟชั่น จำกัด 18
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Publishing, Software Development, eCommerce

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Design and build advanced applications for the iOS platform.
 • Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features.
 • Unit-test code for robustness, including edge cases, usability, and general reliability.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
-1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 19
หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 19
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Data Analysis, ETL, Data Warehousing

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Data Architecture: Design, develop, and maintain the overall data architecture and data pipeline systems to ensure efficient data flow and accessibility for analytical purposes.
 • Data Integration: Integrate data from multiple sources, including point-of-sale systems, customer databases, e-commerce platforms, supply chain systems, and other relevant data sources, ensuring data quality and consistency.
 • Data Modeling: Design and implement data models that are optimized for scalability, ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บริษัท เท็คไอทีโซลูชั่น จำกัด 20
หางาน สมัครงาน บริษัท เท็คไอทีโซลูชั่น จำกัด 20
ดินแดง, กรุงเทพ, บริการลูกค้า ,ไอที / เขียนโปรแกรม ,นักวิเคราะห์ บริการลูกค้า,ไอที / เขียนโปรแกรม,นักวิเคราะห์
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Fast Learner, Service-Minded, .NET, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿18,000 - ฿25,000, สามารถต่อรองได้

 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป.
 • สาขาวิชา: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมฯ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.
 • เพศ: ทุกเพศ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
ส่งแจ้งเตือนงานใหม่ล่าสุดสำหรับวิศวกรฝ่ายผลิต
 • 1
 • 2
 • 3