คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 97% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว เอสซีจี 1

ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

"หลากหลาย"

Leader Talent Recruitment Center - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-14

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทำงานที่นี่มีโอกาสหลากหลาย เปลี่ยนงานได้โดยไม่ต้องลาออก ประสบการณ์ดีดีในการเดินทางไปต่างประเทศ การเติมความรู้มีให้อยู่ตลอดเวลา

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เนื่องจากเป็นองค์กรใหญ่ การทำอะไรบางอย่างต้องใช้เวลา ในบางเรื่องอาจไม่ทัน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ให้ยึดแนวการดูแลคน ที่ดีแบบนี้ต่อไป

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-14

รีวิว เอสซีจี 2

ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

"สินค้าดีมีคุณภาพ"

ตรวจสอบคุณภาพสินค้า - พนักงานปัจจุบัน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-25

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

บริษัทได้ผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพให้ทางลูกค้าได้ใช้งาน ถ้าตัวดิแันเองจะสร้างบ้านสักหนึ่งหลัง ก็จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากSCGค่ะ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การหาซื้อสินค้านอกเขตตัวเมืองยังมีผู้แทนจำหน่ายน้อยทำให้หาซื้อยาก

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

พัฒนาคุณภาพสินค้าและคุณภาพของบุคลากรให้ดีขึ้นไปอีก

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-25

รีวิว เอสซีจี 3

ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

"ประสบการณ์ในการทำงานที่ SCG"

วิศวกรพัฒนาระบบ - พนักงานปัจจุบัน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-21

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เดินทางมาทำงานสะดวกอยู่ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน และอนาคตก็จะใกล้กับสถานีกลางบางซื่อ บริษัทดูแลพนักงานดี ทั้งสวัสดิการและความเป็นอยู่ บรรยากาศของออฟฟิตก็ค่อนข้างดี มีกิจกรรมให้พนักงานได้แสดงความสามารถเยอะ เช่น ด้าน Marketing,ด้าน IT & Digital ผลตอบแทนกับพนักงานก็ดีพอสมควร

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ยังขาดความทันสมัย เช่นออฟฟิต แม้ว่าบรรยากาศโดยรวมจะดี แต่ออฟฟิตไม่ทันสมัย ดูน่าเบื่อ ตึกที่ดูทันสมัยก็จะมีแค่ ตึก 100 ปีเท่านั้น

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้รับฟังเสียงจากน้องๆพนักงานมากขึ้น เปิดช่องทางการ feedback องค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-21

รีวิว เอสซีจี 4

ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

"ประสบการณ์ในการทำงานที่ SCG"

วิศวกรพัฒนาระบบ - พนักงานปัจจุบัน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-21

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เดินทางมาทำงานสะดวกมีรถไฟฟ้าใต้ดิน บริษัทดูแลพนักงานได้ดี ทั้งความเป็นอยู่และสวัสดิการ ผลตอบแทนก็ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ บรรยากาศโดยรวมในบริษัทดูดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ออฟฟิตไม่ทันสมัย ยกเว้นตึก 100 ปี ที่ดูดี อยากให้รีโนเวท ออฟฟิตให้ดูทันสมัยกว่านี้จะทำให้พนักงานอยากมาทำงาน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานมากขึ้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-21

รีวิว เอสซีจี 5

ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

"ได้งานที่ท้าทาย"

พนักงานฝ่ายบุคคล - พนักงานปัจจุบัน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-18

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้ทำงานที่ Challenge และ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีเวลาการทำงานที่ยิดหยุ่น

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การแข่งขันสูง ท้าทายตัวเอง อีกทั้งยังมีคนที่หลากหลาย

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-18

รีวิว เอสซีจี 6

ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

"รู้สึกสบายใจที่ได้ทำงานด้วย"

วิศวกรโครงการ - พนักงานปัจจุบัน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้องและหัวหน้า Balance การทำงานดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การทำงานติดวัฒนธรรมไทย ไม่ค่อยอินเตอร์

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เหมือนพี่น้อง

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

รีวิว เอสซีจี 7

ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

"มีวิธีการบริหารดี"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

โดยรวมถือว่าโอเค

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีลำดับขั้นเยอะไปหน่อย

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

รีวิว เอสซีจี 8

ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

"ชอบ"

Armed Security Officer - พนักงานปัจจุบัน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เงินดี สวัสดิการดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ถ้าไม่ได้เป็นอดีตพนักงาน นี่แย่มาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

รีวิว เอสซีจี 9

ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

"คอยดู"

Strategic Alliance Manager - พนักงานปัจจุบัน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่คนจบใหม่ยกย่องเป็นอย่างสูงเพราะ benefit ดีกว่าหลายๆบริษัทอื่น อีกทั้งยังเป็นบริษัทศูนย์รวมของน้องๆจบใหม่ที่มีความสามารถสูง การทำงานที่นี่ทำให้มีโอกาศเห็น point of view ของหลายๆฝ่าย อีกทั้งยังพัฒนาตัวเองได้อีกด้วย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การจัดการยังมีความ "อนุรักษนิยม" แบบไทยสูงมาก เช่น การต้องเคารพคนที่โตกว่าและต้องทำตามคำสั่งจากด้านบน เวลาทำงานคือ 7.30-5.30 ถ้าเลิกเร็วก็จะโดนดูไม่ดีถึงแม้ว่างานตัวเองจะเสร็จแล้วก็ตาม

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

พิจารณาการเปลี่ยนแปลงให้เวลาทำงานให้ยืดหยุ่นกว่านี้

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

รีวิว เอสซีจี 10

ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

"ที่ทำงานบรรยากาศดี"

วิศวกรเคมี - พนักงานปัจจุบัน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-31

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทุกคนทำงานแบบพี่สอนน้อง ทำให้สามารถทำงานและออกความคิดได้อย่างเต็มที่

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

พนง มี attitude ไม่ดี บางส่วน ซึ่งเป็นปกติจะเห็นแก่ตัว

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เรื่องผลตอบแทนน่าจะสามารถให้ได้สุงกว่านี้

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-31

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน เทรนด์ เอสเตทสมัครงาน ไทยมาชิโอสมัครงาน จอยฟูลเนสสมัครงาน Photobook Worldwide
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง