รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
 • หางาน สมัครงาน อโกด้า 1
 • หางาน สมัครงาน อโกด้า 2
 • หางาน สมัครงาน อโกด้า 3
 • หางาน สมัครงาน อโกด้า 4
 • หางาน สมัครงาน อโกด้า 5
 • หางาน สมัครงาน อโกด้า 6
 • หางาน สมัครงาน อโกด้า 7
 • หางาน สมัครงาน อโกด้า 8
 • หางาน สมัครงาน อโกด้า 9
 • หางาน สมัครงาน อโกด้า 10
 • หางาน สมัครงาน อโกด้า 11
 • หางาน สมัครงาน อโกด้า 12
 • หางาน สมัครงาน อโกด้า 13
 • หางาน สมัครงาน อโกด้า 14
 • หางาน สมัครงาน อโกด้า 15
 • หางาน สมัครงาน อโกด้า 16
 • หางาน สมัครงาน อโกด้า 17
 • หางาน สมัครงาน อโกด้า 18
 • หางาน สมัครงาน อโกด้า 19
 • หางาน สมัครงาน อโกด้า 20
 • หางาน สมัครงาน อโกด้า 21
keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 93% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว อโกด้า 1

อโกด้าเซอร์วิสเซส จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-11-21

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Happy กับการทำงานที่นี่มาก บรรยากาศในการทำงานดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-11-21

รีวิว อโกด้า 2

อโกด้าเซอร์วิสเซส จำกัด

"The company pays attention to the perceptions and opinions of its employees."

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-06-29

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

everyone exchange their opinions and information.

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-06-29

รีวิว อโกด้า 3

อโกด้าเซอร์วิสเซส จำกัด

"สังคมแห่งความหลากหลาย"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-04-01

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่เปิดกว้างทางด้านความคิด มีความท้าทายสูง สังคมเพื่อนร่วมงานดีมาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-04-01

รีวิว อโกด้า 4

อโกด้าเซอร์วิสเซส จำกัด

Partner Payment Program, Business Development - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-02-24

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Work life balance Competitive Salary Environment in workplace Career path Work life balance Competitive Salary Environment in workplace Career path

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-02-24

รีวิว อโกด้า 5

อโกด้าเซอร์วิสเซส จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-03

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

สนุกมาก สิ่งแวดล้อมดี กิจกรรมมากมาย มี community เยอะแยะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-03

รีวิว อโกด้า 6

อโกด้าเซอร์วิสเซส จำกัด

"My Work Life in Agoda"

ผู้เชี่ยวชาญงานบริการลูกค้า - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-04-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

I'd got a lot of new international friends and much experiences from this organization and also a new skills in many programs used.

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-04-28

รีวิว อโกด้า 7

อโกด้าเซอร์วิสเซส จำกัด

"Good benefit"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-05

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Good benefit & working place near BTS station.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-05

รีวิว อโกด้า 8

อโกด้าเซอร์วิสเซส จำกัด

"Diverse and fast-paced"

ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบุคคล - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-12-01

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

- Diversity - Good culture regardless of its growth - Keep improving

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-12-01

รีวิว อโกด้า 9

อโกด้าเซอร์วิสเซส จำกัด

"ประสบการ์ณ"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

- work life balace - เพื่อนร่วมงานดี - มีคนจากหลายเชื้อชาติ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

รีวิว อโกด้า 10

อโกด้าเซอร์วิสเซส จำกัด

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ประสบการณ์การทำงานกับหลายๆแผนก เช่น IT, Operation หรือแม้แต่ลูกค้าหลายๆองค์กร ไม่ใช่แค่เฉพาะภายในองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

 • 1
 • 2
 • 3