รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
  • หางาน สมัครงาน วอยซ์ ทีวี จำกัด 1
  • หางาน สมัครงาน วอยซ์ ทีวี จำกัด 2
  • keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4.5

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 1

วอยซ์ ทีวี จำกัด

"ทีมเวิร์ค"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-02-17

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การทำงานเป็นทีมเวิร์คทำให้ประสบผลสำเร็จอย่างมาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-02-17

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 2

วอยซ์ ทีวี จำกัด

"มีประสบการณ์งานด้านproductionเป็นอย่างดี"

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-10-01

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ทำงานที่ท้าทายและกล้าตัดสินใจวางแผนและออกแบบ

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-10-01

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 3

วอยซ์ ทีวี จำกัด

"เปิดประสบการณ์ใหม่ในการทำงานที่สามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ"

นักออกแบบ (อาวุโส) - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-03-18

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ใช้ทักษะที่มีครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงการได้เรียนรู้พัฒนาอะไรใหม่ๆ

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-03-18

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 4

วอยซ์ ทีวี จำกัด

"ควบคุมคุณภาพ งาน production"

ผู้อำนวยการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

กำกับการดูแลทางด้านด้าน แสง สี เสียง ภาพ (งานผลิตรายการทีวีทั้งหมด) และพัฒนาบุคลากรบุคคลแต่ละหน้าที่ เช่น เจ้าหน้าที่ แสง เจ้าหน้าที่เสียง ช่างภาพ เจ้าหน้าที่กราฟฟิก เจ้าหน้าที่ เพลเอ้าท์ และ ผู้กำกับรายการ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เทียบเท่าสากล

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 5

วอยซ์ ทีวี จำกัด

""เพื่อนร่วมงานเป็นมิตร ค่าตอบแทนเหมาะสม""

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ประทับใจการทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือกัน บรรยากาศในการทำงานมีความเป็นกันเอง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 6

วอยซ์ ทีวี จำกัด

"นับหนึ่งอีกครั้ง..."

ผู้สื่อข่าวสังคม - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-14

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้มีโอกาสฝึกงานที่ ว๊อยซ์ ทีวี ในตำแหน่งผู้สื่อข่าวสังคม จากตอนแรกที่เขียนข่าวไม่เป็น เขียนสกู๊ปข่าวไม่ได้ ไม่กล้าลงเสียงข่าว สัมภาษณ์ข้อมูลจากแหล่งข่าวไม่เป็น การฝึกงานครั้งนี้เหมือนเป็นการเริ่มต้น นับหนึ่งใหม่ กับการทำงานตำแหน่งผู้สื่อข่าวอย่างจริงจัง มีพี่พี่ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวคอยให้คำแนะนำ และพี่ช่างภาพ ที่คอยให้คำแนะนำ ทุกครั้งที่ ออกหมายข่าว

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-14

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 7

วอยซ์ ทีวี จำกัด

"เพื่อนร่วมงานเป็นมิตร ค่าตอบแทนเหมาะสม"

ผู้สื่อข่าว - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-14

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ประทับใจการทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือกัน บรรยากาศในการทำงานมีความเป็นกันเอง อีกทั้งบริษัทเปิดโอกาสให้นำเสนอความคิดใหม่ๆ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนเหมาะสม เป็นธรรม

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-14

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 8

วอยซ์ ทีวี จำกัด

"ความสุขการฝึกงานที่วอยซ์ ทีวี "

ฝ่ายสนับสนุนการผลิต - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ที่นี้จะเน้นการปฏิบัติจริงมาก ฝึกงานคือได้ลงมือจริงๆ ได้ทำจริง ออกอากาศจริง บรรยากาศดี มีรถเมล์กลับ เวลาเริ่มงานในแต่ละแผนกจะแตกต่างกัน แต่แผนกที่เราได้ฝึกอยู่นั้น เริ่มงาน 10.00 - 18.00 น. บรรยากาศการทำงาน > https://www.youtube.com/watch?v=YFi3q08GSI8

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-11

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 9

วอยซ์ ทีวี จำกัด

ช่างภาพ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

บรรยากาศการทำงานเป็นกันเองเหมือนครอบครัว อุปกรณ์การทำงานพร้อมทุกอย่าง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-11

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 10

วอยซ์ ทีวี จำกัด

พนักงานการตลาด - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-12-18

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ให้อิสระในความคิิด เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ทีมและหัวหน้าทำให้ได้เรียนรู้งานอย่างก้าวกระโดด

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-12-18

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน Tossสมัครงาน โชติธนวัฒน์สมัครงาน Gummy Bear Recruitmentสมัครงาน ซีเอสไอ
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง