รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
  • หางาน สมัครงาน วอยซ์ ทีวี จำกัด 1
  • หางาน สมัครงาน วอยซ์ ทีวี จำกัด 2
keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4.5

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 1

วอยซ์ ทีวี จำกัด

"ทีมเวิร์ค"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-02-17

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การทำงานเป็นทีมเวิร์คทำให้ประสบผลสำเร็จอย่างมาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-02-17

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 2

วอยซ์ ทีวี จำกัด

"มีประสบการณ์งานด้านproductionเป็นอย่างดี"

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-10-01

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ทำงานที่ท้าทายและกล้าตัดสินใจวางแผนและออกแบบ

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-10-01

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 3

วอยซ์ ทีวี จำกัด

"เปิดประสบการณ์ใหม่ในการทำงานที่สามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ"

นักออกแบบ (อาวุโส) - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-03-18

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ใช้ทักษะที่มีครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงการได้เรียนรู้พัฒนาอะไรใหม่ๆ

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-03-18

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 4

วอยซ์ ทีวี จำกัด

"ควบคุมคุณภาพ งาน production"

ผู้อำนวยการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

กำกับการดูแลทางด้านด้าน แสง สี เสียง ภาพ (งานผลิตรายการทีวีทั้งหมด) และพัฒนาบุคลากรบุคคลแต่ละหน้าที่ เช่น เจ้าหน้าที่ แสง เจ้าหน้าที่เสียง ช่างภาพ เจ้าหน้าที่กราฟฟิก เจ้าหน้าที่ เพลเอ้าท์ และ ผู้กำกับรายการ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เทียบเท่าสากล

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 5

วอยซ์ ทีวี จำกัด

""เพื่อนร่วมงานเป็นมิตร ค่าตอบแทนเหมาะสม""

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ประทับใจการทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือกัน บรรยากาศในการทำงานมีความเป็นกันเอง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 6

วอยซ์ ทีวี จำกัด

"นับหนึ่งอีกครั้ง..."

ผู้สื่อข่าวสังคม - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-14

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้มีโอกาสฝึกงานที่ ว๊อยซ์ ทีวี ในตำแหน่งผู้สื่อข่าวสังคม จากตอนแรกที่เขียนข่าวไม่เป็น เขียนสกู๊ปข่าวไม่ได้ ไม่กล้าลงเสียงข่าว สัมภาษณ์ข้อมูลจากแหล่งข่าวไม่เป็น การฝึกงานครั้งนี้เหมือนเป็นการเริ่มต้น นับหนึ่งใหม่ กับการทำงานตำแหน่งผู้สื่อข่าวอย่างจริงจัง มีพี่พี่ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวคอยให้คำแนะนำ และพี่ช่างภาพ ที่คอยให้คำแนะนำ ทุกครั้งที่ ออกหมายข่าว

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-14

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 7

วอยซ์ ทีวี จำกัด

"เพื่อนร่วมงานเป็นมิตร ค่าตอบแทนเหมาะสม"

ผู้สื่อข่าว - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-14

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ประทับใจการทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือกัน บรรยากาศในการทำงานมีความเป็นกันเอง อีกทั้งบริษัทเปิดโอกาสให้นำเสนอความคิดใหม่ๆ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนเหมาะสม เป็นธรรม

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-14

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 8

วอยซ์ ทีวี จำกัด

"ความสุขการฝึกงานที่วอยซ์ ทีวี "

ฝ่ายสนับสนุนการผลิต - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ที่นี้จะเน้นการปฏิบัติจริงมาก ฝึกงานคือได้ลงมือจริงๆ ได้ทำจริง ออกอากาศจริง บรรยากาศดี มีรถเมล์กลับ เวลาเริ่มงานในแต่ละแผนกจะแตกต่างกัน แต่แผนกที่เราได้ฝึกอยู่นั้น เริ่มงาน 10.00 - 18.00 น. บรรยากาศการทำงาน > https://www.youtube.com/watch?v=YFi3q08GSI8

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-11

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 9

วอยซ์ ทีวี จำกัด

ช่างภาพ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

บรรยากาศการทำงานเป็นกันเองเหมือนครอบครัว อุปกรณ์การทำงานพร้อมทุกอย่าง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-11

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 10

วอยซ์ ทีวี จำกัด

พนักงานการตลาด - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-12-18

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ให้อิสระในความคิิด เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ทีมและหัวหน้าทำให้ได้เรียนรู้งานอย่างก้าวกระโดด

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-12-18

  • 1