คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4.5

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 1

วอยซ์ ทีวี จำกัด

""เพื่อนร่วมงานเป็นมิตร ค่าตอบแทนเหมาะสม""

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ประทับใจการทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือกัน บรรยากาศในการทำงานมีความเป็นกันเอง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

อยากเห็นการแก้ปัญหาอย่างจริงจังให้ระดับปฏิบัติการสอดคล้องกับระดับนโยบาย

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 2

วอยซ์ ทีวี จำกัด

"นับหนึ่งอีกครั้ง..."

ผู้สื่อข่าวสังคม - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-14

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้มีโอกาสฝึกงานที่ ว๊อยซ์ ทีวี ในตำแหน่งผู้สื่อข่าวสังคม จากตอนแรกที่เขียนข่าวไม่เป็น เขียนสกู๊ปข่าวไม่ได้ ไม่กล้าลงเสียงข่าว สัมภาษณ์ข้อมูลจากแหล่งข่าวไม่เป็น การฝึกงานครั้งนี้เหมือนเป็นการเริ่มต้น นับหนึ่งใหม่ กับการทำงานตำแหน่งผู้สื่อข่าวอย่างจริงจัง มีพี่พี่ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวคอยให้คำแนะนำ และพี่ช่างภาพ ที่คอยให้คำแนะนำ ทุกครั้งที่ ออกหมายข่าว

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

พนักงานในบริษัทมีน้อยต้องทำงานหลายอย่าง ไม่มีเบี้ยเลี้ยงช่วงฝึกงาน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้มีเบี้ยเลี้ยงให้เด็กฝึกงาน มีกิจกรรมสังสรรค์บ้าง เพิ่มจำนวนพนักงาน เพื่อความสะดวกในการทำงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-14

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 3

วอยซ์ ทีวี จำกัด

"เพื่อนร่วมงานเป็นมิตร ค่าตอบแทนเหมาะสม"

ผู้สื่อข่าว - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-14

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ประทับใจการทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือกัน บรรยากาศในการทำงานมีความเป็นกันเอง อีกทั้งบริษัทเปิดโอกาสให้นำเสนอความคิดใหม่ๆ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนเหมาะสม เป็นธรรม

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

นโยบายที่ผู้บริหารวางไว้เป็นแนวทางในการทำงานมักไม่ตรงกับการทำงานจริง เนื่องจากผู้รับมาปฏิบัติไม่สามารถทำให้เป็นไปตามนโยบายได้

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากเห็นการแก้ปัญหาอย่างจริงจังให้ระดับปฏิบัติการสอดคล้องกับระดับนโยบาย

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-14

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 4

วอยซ์ ทีวี จำกัด

"ความสุขการฝึกงานที่วอยซ์ ทีวี "

ฝ่ายสนับสนุนการผลิต - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-11

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ที่นี้จะเน้นการปฏิบัติจริงมาก ฝึกงานคือได้ลงมือจริงๆ ได้ทำจริง ออกอากาศจริง บรรยากาศดี มีรถเมล์กลับ เวลาเริ่มงานในแต่ละแผนกจะแตกต่างกัน แต่แผนกที่เราได้ฝึกอยู่นั้น เริ่มงาน 10.00 - 18.00 น. บรรยากาศการทำงาน > https://www.youtube.com/watch?v=YFi3q08GSI8

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

หากกลับในเวลากลางคืน มืดๆ อาจจะมีโจรคอยทำร้ายได้ แจ้งตำรวจ/ทหารก็ไม่จัดการเรื่องนี้

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-11

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 5

วอยซ์ ทีวี จำกัด

ช่างภาพ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-11

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

บรรยากาศการทำงานเป็นกันเองเหมือนครอบครัว อุปกรณ์การทำงานพร้อมทุกอย่าง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การปรับพนักงานออก ทำให้พนักงานเหล่านั้นที่มีอายุมากต้องตกงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-11

รีวิว วอยซ์ ทีวี จำกัด 6

วอยซ์ ทีวี จำกัด

MKT - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-12-18

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ให้อิสระในความคิิด เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ทีมและหัวหน้าทำให้ได้เรียนรู้งานอย่างก้าวกระโดด

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มีสิ่งที่ไม่เห็นด้วยกับบริษัท แต่อุตสาหกรรมสื่อกำลังอยูในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนื่องจากคนไม่ค่อยดูทีวี ดังนั้นบริษัทอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวมุ่งออนไลน์ ซึ่งมีการแข่งขันสูง และคนทำงานต้องปรับ Mindset ในการทำงานอย่างหนัก เพื่อแข่งขันได้ในยุคปัจจุบัน

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-12-18

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน เกษมสมัครงาน นานาชาติบริตัชสมัครงาน แอลเอ็มจีสมัครงาน WorkVenture Technologies
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ