มี 51 ตำแหน่งงานสำหรับ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 1

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Company Secretary เลขานุการบริษัท.
 • Meeting การประชุม.
 • Admin งานธุรการ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 2
Save jobforger job
คลองเตย, กรุงเทพ, งานธุรการ ,บริหารทรัพยากรบุคคล งานธุรการ,บริหารทรัพยากรบุคคล
WorkScore:

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • BA in Business, Psychology or related fields.
 • Have extensive experience in HRD/OD L&D area.
 • Good command of English.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 3
Save jobforger job
คลองเตย, กรุงเทพ, งานธุรการ ,รับสมัครบุคลากร งานธุรการ,รับสมัครบุคลากร
WorkScore:

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Branding, Employer Branding, Social media, English, Thai

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Employer Branding strategy.
 • Creative thinker with great communication.
 • Create contents for social media channels.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 4

ประสบการณ์:

4 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ระบบ อาคาร สำนักงาน ตึก.
 • เครื่องปรับอากาศ ประปา ไฟฟ้า เครื่องกล.
 • นำเสนอเพื่อดำเนินการและประสานงาน ควบคุมงานผู้รับ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 5

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • วางแผนการขายให้คลอบคลุมทุกช่องทาง.
 • ปริญญาตรีขึ้นไป.
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 6
Save jobforger job
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, งานออกแบบ / ศิลปะ / สร้างสรรค์ งานออกแบบ / ศิลปะ / สร้างสรรค์
WorkScore:

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • สร้างสรรค์ออกแบบโครงการ ASEAN Arts & Cultural.
 • ปริญญาตรีขึ้นไป.
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียนได้.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 7

ทักษะ:

Management

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ปริญญาตรี - โท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์.
 • มีประสบการณ์และเข้าใจในงานด้านการเงิน การธนาคาร.
 • ภาษาอังกฤษดี-ดีมาก.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 8

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Excel

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี กฎหมาย บริหารธุรกิจ.
 • มีประสบการณ์ประสานกรมสรรพากรหรือหน่วยงานราชการ 5ปี.
 • เข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร และระเบียบของกรมสรรพากร.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 9

ทักษะ:

ERP

ประเภทงาน:

ฝึกงาน

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ศึกษาระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ด้าน IT.
 • ฝึกระยะเวลา 4-6 เดือน.
 • วิเคราะห์พัฒนาระบบ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 10

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ.
 • เข้าใจกระบวนการจัดจำหน่ายในช่องทางเอเย่นต์.
 • ภาษาอังกฤษในระดับดี.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 11

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Internal Audit

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Internal Audit ตรวจสอบภายใน.
 • Restaurant ร้านอาหาร.
 • Food อาหาร.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 12
Save jobforger job
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, การจัดการ ,บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า ,งานขาย การจัดการ,บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า,งานขาย
WorkScore:

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

SAP, Management, Project Management, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ประสานงานและวางแผนการผลิตสื่อตกแต่ง (POP) หรือ Premium กับทีมฝ่ายขาย, เทรด และจัดซื้อ.
 • ดำเนินการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตามช่องทางการขายสินค้า.
 • ประสานงานออกแบบสื่อในบูธกิจกรรม ให้เหมาะสมกับพื้นที่ รูปแบบของงาน.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 13

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Sales

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การโรงแรม.
 • ประสบการณ์ด้านการขายช่องทาง HORECA.
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 14

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Sales

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Sales FMCG.
 • HORECA.
 • บริหารการขายสินค้า.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 15

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

SAP

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ตรวจเอกสารบัญชีและภาษีอากร.
 • มีความรู้ในด้านงานระบบบัญชี.
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น SAP.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 16

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Sales

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การโรงแรม.
 • ประสบการณ์ด้านการขายช่องทาง HORECA.
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 17

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ปริญญาตรี สาขาบริหาร/การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง.
 • มีประสบการณ์บริหารทรัพย์สินของบริษัทอย่างน้อย 2 ปี.
 • ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 18

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Accounting, Finance, Management, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Bachelor or Master degree in Accounting / Finance.
 • 2 years experience of Accounting Management.
 • Experience in audit, budget planning and control.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 19
Save jobforger job
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า ,งานขาย ,การตลาด / โฆษณา บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า,งานขาย,การตลาด / โฆษณา
WorkScore:

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Experience in FMCG and E-commerce.
 • Bachelor degree.
 • Good command in English.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 20
Save jobforger job
จตุจักร, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ไอที / เขียนโปรแกรม
WorkScore:

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Architecture, ASP.NET, .NET

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • พัฒนาระบบ Web Application.
 • มีความรู้และประสบการณ์เรื่อง HTML,DHTML,Javas,CSS.
 • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 21
Save jobforger job
จตุจักร, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ,ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ไอที / เขียนโปรแกรม,ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
WorkScore:

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ.
 • นำเสนอการออกแบบ หรือแก้ไขปรับปรุงระบบสารสนเทศ.
 • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 22

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี.
 • มีความรู้เกี่ยวข้องกับทะเบียนหุ้น ตลาดหลักทรัพย์.
 • ทักษะภาษาอังกฤษระดับดี.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 23

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Architecture, ASP.NET, .NET

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ความเข้าใจ.NET Framework Architecture.
 • ASP.net C# or VB.net, ADO.Net, SQL Server.
 • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 24
Save jobforger job
จตุจักร, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ,ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ไอที / เขียนโปรแกรม,ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
WorkScore:

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • มีประสบการณ์ด้าน IT อย่างน้อย 0-2 ปี.
 • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ.
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ระบบงาน.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 25

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

ERP, SAP

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • มีประสบการณ์ในการติดตั้งและสนับสนุนระบบ SAP.
 • สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาได้.
 • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 26

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน.
 • ภาษาอังกฤษในระดับดี.
 • ยกร่าง ตรวจสอบ และแก้ไขสัญญาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 27
Save jobforger job
จตุจักร, กรุงเทพ, งานขาย งานขาย
WorkScore:

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายสินค้า FMCG 3 ปี.
 • ประสบการณ์ Modern Trade.
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 28

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ประชาสัมพันธ์ Receptionist.
 • เจ้าหน้าที่ต้อนรับ.
 • บริการ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 29

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Sales

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ให้บริการลูกค้าในศูนย์ หรือที่ติดต่อผ่านโทรศัพท์.
 • สนับสนุนกิจกรรมด้านการขาย.
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ / โรงแรมและการท่องเที่ยว.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 30

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Management, Research, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Training Development.
 • Learning Facilitation.
 • ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 31
Save jobforger job
จตุจักร, กรุงเทพ, การตลาด / โฆษณา ,บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า การตลาด / โฆษณา,บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า
WorkScore:

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด อย่างน้อย 3-5 ปี.
 • มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านการตลาด ในกลุ่ม FMCG.
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
7 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 32

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ปริญญาตรีด้านการบริหาร หรือการจัดการ.
 • มีประสบการณ์ด้านการ trade marketing 3 ปีขึ้นไป.
 • มีประสบการณ์ดูแลร้านค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
7 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 33
Save jobforger job
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, การจัดการ ,บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า ,การตลาด / โฆษณา การจัดการ,บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า,การตลาด / โฆษณา
WorkScore:

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Management, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • 5 years experience in brand management.
 • Experience in using Nielsen and Sales data.
 • Fluent in English communication&presentation.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
7 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 34
Save jobforger job
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, การจัดการ การจัดการ
WorkScore:

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Bachelor s Degree or Master s Degree in Marketing.
 • Minimum 5 years of experience from FMCG.
 • Category Management and Trade Marketing.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
7 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 35
Save jobforger job
คลองเตย, กรุงเทพ, งานธุรการ ,รับสมัครบุคลากร งานธุรการ,รับสมัครบุคลากร
WorkScore:

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Employer Branding, Branding

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Handlefull cycle of recruitment including sourcing candidates via various channels, screenings, interviewing, coordinate for offering until contract signing and onboarding.
 • Keep communication and update between candidates, hiring manager and HCBP in a professional and timely manner to ensure smooth processes.
 • Initiate and maintain database of employee information in the system.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
8 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 36

ทักษะ:

Finance, Negotiation

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Be the chief steward of the Company, ensuring the company is well positioned in the public marketplace, and building relationships and credibility with financial institutions to provide necessary resources to fund and grow the Company;.
 • Be the primary spokesperson for the Company in all interactions with the press, the financial community and the industry s trade associations.
 • Develop performance measurements and ensure these metrics are achieved.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
9 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 37

ทักษะ:

Management, Project Management, Microsoft Office

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • To deliver and communicate the main company strategy and activity to sale team in each region and ensure the activation will under company standard in term of channel activated, activation quality and budget.
 • Communicate the detail of execution to sales team to ensure they understand the objective and mechanic properly.
 • Standardize Event activation ( POP POS management process, activation standard,local organizer standard ).
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
9 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 38

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ปฏิบัติงานเปิด - ปิดระบบรองรับการใช้สถานที่ ห้องจัดงาน อุปกรณ์ และข้อมูลการใช้งาน ถูกต้องครบถ้วน.
 • ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานระบบประกอบอาคารของศูนย์ ประกอบด้วย งานเตรียมความพร้อมพื้นที่จัดกิจกรรมและพื้นที่ปฏิบัติงาน.
 • ตรวจสอบ การซ่อมแซม บำรุงรักษา และประสานงานผู้รับเหมา เพื่อให้พร้อมบริการ ก่อนเริ่มงาน.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
9 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 39

ทักษะ:

English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Maximize ThaiBev product s sales (able to provide recommendations to maximize sales).
 • Ensure ThaiBev products to have outstanding visibility and look clean on display.
 • Educate consumers and King Power staff on ThaiBev products knowledge and unique selling points.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
10 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 40

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และดูแลความเรียบร้อยของแต่ละห้องประชุม โดยประสานงานในรายละเอียดกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการห้องประชุมและเป็นไปตามมาตรฐานการทำงาน.
 • จัดการดูแลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีเพียงพอเสมอ โดยการเช็คและทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อคุณภาพที่ดีในการให้บริการ.
 • จัดทำสรุปข้อมูลการขายรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและสรุปรายละเอียดการขายรายปี เพื่อการ ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
10 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 41

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Sales

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ประสานงาน นัดหมาย จัดการประชุม ตามที่ได้รับมอบหมาย.
 • จัดทำเอกสารประกอบการประชุมของหน่วยงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย.
 • จัดทำบันทึกการประชุมของทีมประจำสัปดาห์ และการประชุมย่อยอื่นๆ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
10 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 42

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารทั้งหมดในกลุ่มความรับผิดชอบ.
 • ตรวจเช็คและซ่อมระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบปรับอากาศ รวมทั้งจัดหาอะไหล่ในการซ่อมบำรุงให้เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ.
 • ติดตามการเปิด Work Order ปิดงาน และสรุปผลการทำงานประจำวันติดตามงานตามแผน PM รายงานต่อผู้บังคับบัญชา.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
10 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 43

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Vietnamese, Burmese

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • A translation should be accurate, clear and completely retain the meaning of the original text.
 • A translation should be able to achieve mutual understanding between sender and receiver.
 • A translation should be in appropriate format as requested which could be either full translation or summary translation.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
11 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 44

ประสบการณ์:

4 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Management, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • To prepare required documents and translate them from Thai into Chinese and from Chinese into Thai with the following principles:
 • A translation should be accurate, clear and completely retain the meaning of the original text.
 • A translation should be able to achieve mutual understanding between sender and receiver. 3. A translation should be in appropriate format as requested which could be either full translation or summary translation.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
11 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 45

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ควบคุมดูแลการจัดประชุมและบริหารจัดการเรื่องการจัดเลี้ยง โดยประสานงานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกเรื่องการต้อนรับ ผู้บริหาร / ผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการเข้าใช้ห้องประชุม.
 • วางแผน วิเคราะห์ และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการบริหารงานจัดเลี้ยง โดยคำนึงถึงการจัดทำงบประมาณ การควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่ายของ ส่วนงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบเพื่อเพิ่มยอดการขาย / กำไรให้กับบริษัท.
 • บริหารจัดการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มให้ได้มาตรฐานและมีปริมาณเพียงพ ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
11 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 46
Save jobforger job
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า
WorkScore:

ทักษะ:

Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Good command of Thai and English language.
 • Minimum 3 year experience in Trade Marketing.
 • Preferably FMCG or beverage.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
12 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 47
Save jobforger job
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, งานธุรการ ,บริหารทรัพยากรบุคคล งานธุรการ,บริหารทรัพยากรบุคคล
WorkScore:

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Excel

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี.
 • ประสบการณ์งาน HCD/OD 5 ปีขึ้นไป.
 • มีความสามารถในการใช้ Excel/ Power Point.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
12 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 48
Save jobforger job
คลองเตย, กรุงเทพ, บริหารทรัพยากรบุคคล ,ผู้บริหารอาวุโส บริหารทรัพยากรบุคคล,ผู้บริหารอาวุโส
WorkScore:

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Project Management, Management

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • วางแผนกำกับดูแล พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน HRM เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานธุรกิจและนโยบายของ HC Corporate.
 • วางแผนจัดตั้งโครงการต่าง ๆ ที่จำเป็นและบริหารโครงการเพื่อการดำเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้พนักงานทำงานได้อย่างสอดคล้องกับแผนธุรกิจ.
 • วางแผนพัฒนากลยุทธ์กับสายธุรกิจในด้านการจัดสรรทรัพยากรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง เช่น อัตรากำลังคน การปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กร และการบริหารงาน เป็นต้น.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
12 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 49
Save jobforger job
จตุจักร, กรุงเทพ, การเงิน การเงิน
WorkScore:

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Financial Modeling, Management, Finance, English, Thai

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • A strong know-how in mergers and acquisitions(M&A).
 • Investment Banking.
 • Proficient in English and Thai languages.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
15 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 50
Save jobforger job
คลองเตย, กรุงเทพ, งานธุรการ ,รับสมัครบุคลากร งานธุรการ,รับสมัครบุคลากร
WorkScore:

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Project Management, Management, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Manage full cycle recruiting from intake of requisitions to the start-date of successful candidates.
 • Screen and source high quality candidates through direct recruiting in the marketplace using a range of sources and lead generation approaches.
 • Prepare recruitment materials and post jobs to appropriate job board.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
32 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 51
Save jobforger job
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, การจัดการ ,บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า ,การตลาด / โฆษณา การจัดการ,บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า,การตลาด / โฆษณา
WorkScore:

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Research, Social media, Project Management, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • 5 years' experience in brand management.
 • Background in FMCG or Beverage industries.
 • Good command of English.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
54 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up

ค้นหาบริษัทอื่น

สวัสดิการ

 • การพัฒนาเพื่อความเป็นมืออาชีพ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • ประกันสังคม
 • ฝึกอบรม
 • โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน Phuket Hong Birds nestสมัครงาน ไว้ส์ทาร์เก็ตสมัครงาน ทูซีทูพีสมัครงาน วีคอมเมิร์ซ
close