คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 70% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว เจริญโภคภัณฑ์ 1

เครือเจริญโภคภัณฑ์

"New opportunity"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-18

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

a lot of potential and good for learning (ie new idea, creativity of products)

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

not clear work process and structure as for the job function

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-18

รีวิว เจริญโภคภัณฑ์ 2

เครือเจริญโภคภัณฑ์

ผู้จัดการบัญชีหลัก - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-15

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ให้โอกาสได้ทำสิ่งใหม่ สวัสดิการรักษาพยาบาลดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มีเวลาใช้ชีวิตส่วนตัว work life ไม่ balance

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-15

รีวิว เจริญโภคภัณฑ์ 3

เครือเจริญโภคภัณฑ์

นักจัดซื้อ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-27

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

พนักงานสมัคคีกันเป็นกลุ่มๆ ทำงานเป็นทีม โดยรวมแล้วดีจนไม่รู้จะบรรยายอะไรอีก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การบริการงานไม่เหมาะสมกับหน้าที่ของพนักงาน ไม่จัดสรรงานให้ตรงกับทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดคุณภาพ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-27

รีวิว เจริญโภคภัณฑ์ 4

เครือเจริญโภคภัณฑ์

"เหมาะกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในเบื้องต้น แต่อยู่นานๆไม่ค่อยได้พัฒนาทักษะใหม่ๆ"

พนักงานไอที - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-21

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้เรียนรู้ลักษณะการทำงานขององค์กรใหญ่ๆ ฝึกความอดทน ได้ทำงานกับผู้คนหลายรูปแบบ สวัสดิการดี โดยเฉพาะการรักษาพยาบาล

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับคนทำงาน ไม่สนับสนุนการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเท่าที่ควร และอยู่นานๆไปจะไม่ค่อยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกจากนั้นเนื่องจากองค์กรใหญ่ ทำให้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้ยาก ไม่มีความยืดหยุ่น

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรให้ความสำคัญกับพนักงานในองค์กรมากกว่านี้

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-21

รีวิว เจริญโภคภัณฑ์ 5

เครือเจริญโภคภัณฑ์

เจ้าหน้าที่ R & D - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่มั่นคง มีการจัดการที่เป็นระบบ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

บางส่วนในการแบ่งหน้าที่ของงานยังคงไม่ชัดเจน จึงทำให้การรับผิดชอบงานไม่เต็มที่

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

การประเมิน และพัฒนาศักยภาพพนักงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

รีวิว เจริญโภคภัณฑ์ 6

เครือเจริญโภคภัณฑ์

อาจารย์ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

CP Group being the largest conglomerate in Thailand subsidizes on products under its roots for its employees. These supports by the group intrigues employees.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

Strong corporate culture exists that undermine employees' potential.

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

รีวิว เจริญโภคภัณฑ์ 7

เครือเจริญโภคภัณฑ์

"โอกาสการพัฒนาตนเอง"

นักเคมี - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-26

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ให้โอกาสทุกคนในการทำงาน มีโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพพนักงาน การทำงานเป็นระบบมาตรฐาน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทำงานหกวัน ทำให้เวลาพักผ่อนหรือเวลาทำธุระส่วนตัวไม่สะดวก

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้พิจารณาเรื่องการทำงาน6วัน อาจเป็นเสาร์เว้นเสาร์

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-26

รีวิว เจริญโภคภัณฑ์ 8

เครือเจริญโภคภัณฑ์

"สอบถามข้อมูลก่อนตัดสินใจมาทำงาน"

ช่างเทคนิคการผลิต - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-09

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ระบบเยอะมากๆ การฝึกอบรม การก้าวหน้าของงานถ้าเก่งจริง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ระบบที่มากมาย การสอนงาน เพื่อที่จะไห้ก้าวไปพร้อมองกรณ์ การนำระบบเข้ามาแบบรวรดเร็ว

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ยังขาดบุคลากรที่เก่งเฉพาะทาง เพราะระบบเข้ามาเร็วและไวมากๆ ปรับตัวไม่ทัน

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-09

รีวิว เจริญโภคภัณฑ์ 9

เครือเจริญโภคภัณฑ์

เจ้าหน้าที่จัดการฝึกหัด - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-26

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เงินเดือนสูง ใช้ความสามารถสูง งานท้าทายเป็นอย่างมาก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทำงานทุกวันไม่มีวันหยุด ทำงานตลอดเวลาไม่มีเวลาส่วนตัวเลย

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

พิจราณาถึง work life balanceในการทำงานให้มากกว่านี้

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-26

รีวิว เจริญโภคภัณฑ์ 10

เครือเจริญโภคภัณฑ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-24

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีระบบการทำงานที่ดีและมีการพัฒนาความรู้พนักงาน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

สวัสดิการที่เกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานที่ทำงานต่างประเทศและกองทุนที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานมีข้อจำกัดสำหรับทำงานต่างประเทศ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-24

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน พีพีออนไทม์สมัครงาน แอคเซลเล้นซ์สมัครงาน เฮดแอนด์แฮนด์สมัครงาน WorkVenture Technologies
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ