รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
 • หางาน สมัครงาน เจริญโภคภัณฑ์ 1
 • หางาน สมัครงาน เจริญโภคภัณฑ์ 2
 • หางาน สมัครงาน เจริญโภคภัณฑ์ 3
 • หางาน สมัครงาน เจริญโภคภัณฑ์ 4
 • หางาน สมัครงาน เจริญโภคภัณฑ์ 5
 • หางาน สมัครงาน เจริญโภคภัณฑ์ 6
 • หางาน สมัครงาน เจริญโภคภัณฑ์ 7
 • หางาน สมัครงาน เจริญโภคภัณฑ์ 8
 • หางาน สมัครงาน เจริญโภคภัณฑ์ 9
 • หางาน สมัครงาน เจริญโภคภัณฑ์ 10
keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 79% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว เจริญโภคภัณฑ์ 1

เครือเจริญโภคภัณฑ์

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-02-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้รับประสบการณ์ โอกาสที่ดีมาก รวมถึงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-02-27

รีวิว เจริญโภคภัณฑ์ 2

เครือเจริญโภคภัณฑ์

"Real worker"

ผู้ดูแล (อาวุโส) - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-03-02

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

more experience and clever , Smart , very hyper , never slow down

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-03-02

รีวิว เจริญโภคภัณฑ์ 3

เครือเจริญโภคภัณฑ์

"เพื่อนใหม่"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-17

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้รู้จักการทำงานบริการของเซเว่นว่ามีอะไรบ้างและได้เพื่อนใหม่จากการบริการให้กับลูกค้าได้มิตรภาพที่น่าจดจำในชีวิตการทำงานของสายงานบริการ

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-17

รีวิว เจริญโภคภัณฑ์ 4

เครือเจริญโภคภัณฑ์

"New opportunity"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-18

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

a lot of potential and good for learning (ie new idea, creativity of products)

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-18

รีวิว เจริญโภคภัณฑ์ 5

เครือเจริญโภคภัณฑ์

ผู้จัดการโครงการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-09-22

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม รวมถึงได้ความรู้จากหลาย business unit

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-09-22

รีวิว เจริญโภคภัณฑ์ 6

เครือเจริญโภคภัณฑ์

ผู้จัดการบัญชีหลัก - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-15

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ให้โอกาสได้ทำสิ่งใหม่ สวัสดิการรักษาพยาบาลดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-15

รีวิว เจริญโภคภัณฑ์ 7

เครือเจริญโภคภัณฑ์

นักจัดซื้อ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

พนักงานสมัคคีกันเป็นกลุ่มๆ ทำงานเป็นทีม โดยรวมแล้วดีจนไม่รู้จะบรรยายอะไรอีก

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-27

รีวิว เจริญโภคภัณฑ์ 8

เครือเจริญโภคภัณฑ์

"เหมาะกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในเบื้องต้น แต่อยู่นานๆไม่ค่อยได้พัฒนาทักษะใหม่ๆ"

พนักงานไอที - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-21

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้เรียนรู้ลักษณะการทำงานขององค์กรใหญ่ๆ ฝึกความอดทน ได้ทำงานกับผู้คนหลายรูปแบบ สวัสดิการดี โดยเฉพาะการรักษาพยาบาล

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-21

รีวิว เจริญโภคภัณฑ์ 9

เครือเจริญโภคภัณฑ์

เจ้าหน้าที่ R & D - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่มั่นคง มีการจัดการที่เป็นระบบ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

รีวิว เจริญโภคภัณฑ์ 10

เครือเจริญโภคภัณฑ์

อาจารย์ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

CP Group being the largest conglomerate in Thailand subsidizes on products under its roots for its employees. These supports by the group intrigues employees.

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

 • 1
 • 2

ค้นหาบริษัทอื่น