• หางาน สมัครงาน 1
 • หางาน สมัครงาน 2
 • หางาน สมัครงาน 3
 • หางาน สมัครงาน 4
 • หางาน สมัครงาน 5
 • หางาน สมัครงาน 6
 • หางาน สมัครงาน 7
รีวิว 1

"เพื่อนร่วมงานดี ค่าตอบแทนน้อย"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-17

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

บรรยากาศการทำงานเป็นกันเอง เพื่อนร่วมงานดี เวลาทำงานยืดหยุ่น

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-17

รีวิว 2

"ได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากๆค่ะ"

เนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นองค์กรที่ดี ให้ความพอใจกับพนักงานทุกคน ตอบโจทย์มากๆค่ะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-27

รีวิว 3

ผู้บริหารฝ่ายการสื่อสารการตลาด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีเวลายืดหยุ่นให้การทำงาน อยู่กับแบบพี่แบบน้อง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

รีวิว 4

"โอกาสเรียนรู้หลากหลาย"

นักศึกษาฝึกงาน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ลองทำงานแปลกใหม่ตรง lifestyle บรรยากาศดี ไม่มีแต่ห้องสี่เหลี่ยม

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-27

รีวิว 5

"เป็นองค์กรที่ทำงานแล้วมีความสุขและสนุกมากๆเลยครับ"

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เปิดโอกาสให้ทำวานที่ตนเองรัก แล้วหน้าไปพร้อมๆกับบริษัท

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-27

รีวิว 6

"บรรยากาศการทำงานดี เป็นบริษัทที่มั่นคง มีความก้าวหน้าให้กับพนักงาน"

ผู้บริหารงานลูกค้า (อาวุโส) - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง มีความก้าวหน้าให้กับพนักงาน อีกทั้งบรรยากาศในการทำงานดี ทั้งสถานที่ เจ้านายและเพื่อนร่วมงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-27

รีวิว 7

"งานน่าจะสนุก"

นักออกแบบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-08

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การทำงานเป็นทีมที่มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน บรรยากาศในที่ทำงานค่อนข้างดี ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-08

รีวิว 8

นักพิสูจน์อักษร - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-16

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

บรรยากาศการทำงานดีมากค่ะ ทั้งเพื่อนร่วมงานน่ารักมากๆ ทั้งออฟฟิศร่มรื่น น่าอยู่

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-16

รีวิว 9

"ประทับใจ"

เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-03

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานดี และที่ตั้งบริษัทใกล้บ้านสะดวกในการเดินทาง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-03

รีวิว 10

ไม่ระบุตำแหน่ง -

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ:

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ถูกเขียนเมื่อ:

 • 1
 • 2

ค้นหาบริษัทอื่น