คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

5

พนักงาน 92% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว อมรินทร์ 1

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

"เพื่อนร่วมงานดี ค่าตอบแทนน้อย"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-17

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

บรรยากาศการทำงานเป็นกันเอง เพื่อนร่วมงานดี เวลาทำงานยืดหยุ่น

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ค่าตอบแทนน้อย ความก้าวหน้าในอาชีพหรือเลื่อนขั้นเป็นไปได้ยาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-17

รีวิว อมรินทร์ 2

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

"ได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากๆค่ะ"

เนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-27

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นองค์กรที่ดี ให้ความพอใจกับพนักงานทุกคน ตอบโจทย์มากๆค่ะ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

มียุงเยอะไปหน่อย เพราะอุดมไปด้วยธรรมชาติ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ทำดีต่อไปค่ะ เพื่อความรุ่งโรจน์ของสังคม

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-27

รีวิว อมรินทร์ 3

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารฝ่ายการสื่อสารการตลาด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีเวลายืดหยุ่นให้การทำงาน อยู่กับแบบพี่แบบน้อง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ค่าตอบแทนค่อนข้างน้อย ลักษณะงานที่มีปัญหาอุปสรรคขณะการทำงานที่ต้องแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนบ่อยๆ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เป็นองค์กรที่ดี ให้ความพอใจกับพนักงานทุกคน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

รีวิว อมรินทร์ 4

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

"โอกาสเรียนรู้หลากหลาย"

นักศึกษาฝึกงาน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-27

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้ลองทำงานแปลกใหม่ตรง lifestyle บรรยากาศดี ไม่มีแต่ห้องสี่เหลี่ยม

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ลานจอดรถมี 2 ที่ ก็เต็มเร็วมาก การเดินทางมาบริษัท ต้องมีรถเพราะอยู่ในซอย รถพนักงานจึงเยอะ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้งานต่อเนื่อง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-27

รีวิว อมรินทร์ 5

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

"เป็นองค์กรที่ทำงานแล้วมีความสุขและสนุกมากๆเลยครับ"

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-27

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เปิดโอกาสให้ทำวานที่ตนเองรัก แล้วหน้าไปพร้อมๆกับบริษัท

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มีสิ่งที่ไม่ประทับใจหรือไม่เห็นด้วย อาจจะมีบ้างก็คงเล็กๆน้อย เป็นธรรมดา

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ไม่มี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-27

รีวิว อมรินทร์ 6

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

"บรรยากาศการทำงานดี เป็นบริษัทที่มั่นคง มีความก้าวหน้าให้กับพนักงาน"

ผู้บริหารงานลูกค้า (อาวุโส) - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-27

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง มีความก้าวหน้าให้กับพนักงาน อีกทั้งบรรยากาศในการทำงานดี ทั้งสถานที่ เจ้านายและเพื่อนร่วมงาน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การเดินทางอาจไม่ค่อยสะดวกนักสำหรับบุคคลที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว เนื่องจากอยู่บริเวณชานเมืองซึ่งไม่มีรถไฟฟ้า แต่หากใครเบื่อบรรยากาศแบบในเมือง ที่นี่เป็นคำตอบที่ดีมากๆ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

องค์กรมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ก็มีข้อเสียเล็กๆน้อยๆ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-27

รีวิว อมรินทร์ 7

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

"งานน่าจะสนุก"

นักออกแบบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-08

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

การทำงานเป็นทีมที่มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน บรรยากาศในที่ทำงานค่อนข้างดี ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ระยะเวลาการทำงานที่ค่อนข้างยาวนานในบางครั้ง ปัญหาอุปสรรคขณะการทำงานที่ต้องแก้ปัญหาแบบเร่งด่วน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

สวัสดิการ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-08

รีวิว อมรินทร์ 8

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

นักพิสูจน์อักษร - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-16

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

บรรยากาศการทำงานดีมากค่ะ ทั้งเพื่อนร่วมงานน่ารักมากๆ ทั้งออฟฟิศร่มรื่น น่าอยู่

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เงินเดือนเริ่มต้นน้อยไปค่ะ ทำงานแล้วไม่เหลือเงินเก็บ แต่สวัสดิการอื่นๆ ก็มี เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ มีข้าวสวยฟรีตอนกลางวัน มีรถรับ-ส่งพนักงานไปปากซอยตามรอบเวลา

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-16

รีวิว อมรินทร์ 9

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

"ประทับใจ"

เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-03

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานดี และที่ตั้งบริษัทใกล้บ้านสะดวกในการเดินทาง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

สวัสดิการพนักงานรุ่นใหม่มีน้อย เช่น ค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอในการรักษา

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-03

รีวิว อมรินทร์ 10

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

"ประสบการณ์ทำงานที่ได้เรียนรู้เรื่องความอดทนและการอ่านใจลูกค้า"

นักออกแบบกราฟิก (อาวุโส) - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-26

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

รู้สึกดีกับมิตรภาพ บรรยากาศ สวัสดิการ ความยืดหยุ่นของเวลาในช่วงพัก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เงินเดือนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงาน หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โอทีไม่มี

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรปรับเปลี่ยนบุคลากรระดับบริหารให้มีความทันสมัยเติบโตเท่าทันยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่นยุคออนไลน์ ดิจิทัลแบบนี้

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-26

  • 1
  • 2

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน นาวไอเลิฟอิงลิชสมัครงาน เอ็มเอ็มบีสมัครงาน ไวส์สมัครงาน กราฟฟิค บุฟเฟ่ต์
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ