คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

3.5

พนักงาน 92% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว กรุงไทย 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-05

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นงานที่ให้ความมั่นคง และสวัสดิการที่ดี องค์กรมีคุณภาพ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ความก้าวหน้า ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมากเกินไปด้วยลักษณะงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-05

รีวิว กรุงไทย 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

พนักงานรับสายโทรศัพท์ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-02

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพด้วยการอบรมอยู่เสมอ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

โดยรวมแล้วดีเกือบทุกอย่าง การบริการ อบอุ่น เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือกันดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-02

รีวิว กรุงไทย 3

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

พนักงานธนาคาร - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-04

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ประทับใจเพื่อนร่วมงานที่ดูแลเอาใจใส่กันดี ถ้าสามารถเติบโตที่นี่ได้ถือว่ามั่นคงมากๆ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ผู้ใหญ่บางท่านมักจะกดดันพนักงานตำแหน่งเล็กๆ ลูกค้าค่อนข้างเอาแต่ใจ ชอบข่มพนักงาน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรดูแลเอาใจใส่พนักงานตำแหน่งเล็กๆมากกว่านี้ ให้รู้สึกว่าถ้าทำผลงานไม่ได้จริงๆก็ไม่ควรซ้ำเติมกันควรให้กำลังใจพนักงานมากกว่า

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-04

รีวิว กรุงไทย 4

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

"มั่นคง สวัสดิการดี "

ผู้กำกับงานด้านงานบริการลูกค้า - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-26

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีความมั่นคงสูง สวัสดิการดี เป็นองค์กรใหญ่มีสายงานที่หลากหลาย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การวางแผนและการวางนโยบายส่งเสริมทางด้านการตลาดยังช้ากว่าคู่เทียบ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

มุ่งผลักดันให้พนักงานรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสในการเข้าไปทำงานในสายงานที่สนใจมากขึ้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-26

รีวิว กรุงไทย 5

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

"สิ่งที่ได้เรียนรู้"

Branch Effectiveness - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-16

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้เรียนรู้งานด้านการเงินการธนาคารในทุกแง่มุม ทั้งกลยุทธ์ธนาคาร การคิดวิเคราะห์ประเมินผลงาน และ อื่นๆอีกมากมาย มีสวัสดิการที่ดีมาก ความมั่นคงสูง ระบบการอบรมดีเพราะใส่ใจกับงานการอบรมพนักงานมาก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ระบบการทำงานหรือวัฒนธรรมองค์กรบางส่วนงานออกแนวราชการมากไป ความคลองตัวในการทำงานบางอย่าจึงยากอยู่บ้าง

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรมีการประเมินผลขึ้นเงินเดือนหรือขึ้นตำแหน่งที่ออกจากกรอบเดิม เพราะบางครั้งหลักเกณฑ์เหล่านี้ไม่สอดคล้องกับการทำงานจริง

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-16

รีวิว กรุงไทย 6

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

"ทำงานพบปะลูกค้า "

เจ้าหน้าที่ซุปเปอร์ไวเซอร์ธุรกิจสินเชื่อ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-09

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทำงานได้พบปะลูกค้าหลากหลายประเภท เข้าใจสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การใช้หลักเกณฑ์การขายผลิตภัณฑ์ของแบงค์และบริษัทในเครือ มาเป็นตัวชี้วัดมากเกินไป

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

การกำหนดนโยบายที่ไม่บังคับพนักงานมากเกินไป

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-09

รีวิว กรุงไทย 7

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

"ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับพนักงาน"

ผู้จัดการสาขา - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-19

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีการต้อนรับ สอบถามจะทำธุรกรรม และให้การแนะนำ และให้คำปรึกษา

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การให้การบริการกับลูกค้า ที่มาติดต่อล่าช้าและการให้บริการในเวลาพักเบรค

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เพิ่มการลดเวลาการให้บริการที่เร็วขึ้น มีคำแนะนำทุกครั้งที่มีลูกค้ามาใช้บริการ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-19

รีวิว กรุงไทย 8

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Credit Marketing Office - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-09

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ดีเยี่ยมในด้านสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล วันลา การขึ้นเงินเดือน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

- การที่มีช่องว่างระหว่างช่วงอายุ(Gen) ของคนในองค์กร ทำให้บางครั้งมีทัศนคติ ความคิด ความเข้าใจไม่ตรงกัน - วัฒนธรรมการทำงานในรูปแบบที่ล้าสมัยอยู่บ้าง - มีอัตราความกดดันค่อนข้างสูง - มีความเหลื่อมล้ำระหว่างกันในแง่ของปริมาณงาน เป้าหมาย และผลตอบแทน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ผู้บริหารหลายคนมีความเป็นผู้นำสูง มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยม แต่จะมีผู้บริหารบางราย ขาดภาวะการเป็นผู้นำ สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำ ทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ มีความถือตนเป็นใหญ่ ซึ่งขัดต่อแนวทางของการสร้างคน การสร้างทีมงานหรือ การทำงานร่วมกันที่ดี เป็นเหตุให้มีเด็กรุ่นใหม่จำนวนมาก (Gen Y) ช่วงอายุ 23-28 มี % ลาออกค่อนข้างสูง

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-09

รีวิว กรุงไทย 9

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการด้านความสัมพันธ์ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-11

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สังคมดี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธนาคารดีมาก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

งานค่อนข้างสบาย เป็นกันเอง อาจทำให้ติด comfort zone และไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควร

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และมี incentive ที่จูงใจ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-11

รีวิว กรุงไทย 10

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

"บริษัทที่ทีการเปลี่ยนแปลงบ่อย"

เจ้าหน้าที่อาวุโสซุปเปอร์ไวเซอร์ธุรกิจสินเชื่อ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-19

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีสวัสดีการที่ดี สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ครอบคลุม และลาพักร้อนเยอะ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

1.การเปลี่ยนแปลงบ่อย แนวทางการทำงานไม่ชัดเจน 2.ผู้บริหารสั่งงานแบบไม่ดูความจริง ไม่ดูความสมดุลระหว่างงานและพนักงานที่มี

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้วางแนวทางการทำงานให้ชัดเจน บริหารการจัดการ และแบ่งเบางานของสาขาบ้าง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-19

  • 1
  • 2

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน วีอาร์อินโนเซนต์สมัครงาน a3professionalสมัครงาน ดีเอสทีสมัครงาน WorkVenture Technologies
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ