คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ธนาคารกรุงศรี 1

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

"ได้ทำงานจริง มีการสอนงาน"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

องค์กรใหญ่ ได้เห็นงานหลากหลายในการตัดสินใจเลือกสายงานที่จะมุ่งไป

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ในการทำงานทุกอย่างเหมือนให้หาคำตอบเอง

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

-

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

รีวิว ธนาคารกรุงศรี 2

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

"เป็นที่ทำงานที่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีมาก สวัสดิการและค่าตอบแทนดีมาก"

รองผู้จัดการ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-05

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

อบอุ่น สภาพแวดล้อมดี การตอบแทนและสวัสดิการดี การพัฒนาพนักงานดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เปลี่ยนผู้บริหารบ่อย การบริหารจัดการสับสนในบางช่วงเวลา

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

การจัดการเรื่องการบริหารองค์กรควรทำให้นิ่งมากกว่านี้ อย่าเกิดการเปลี่ยนแปลงบ่อยจนเกินไป

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-05

รีวิว ธนาคารกรุงศรี 3

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

"พัฒนาคน พัฒนาองค์กร"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-05

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีการส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพ ของพนักงาน ผ่านช่องทางการเรียนรู้ต่างๆ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การประสานงาน และการมีส่วนร่วมในการทำโปรเจคของ กลุ่มงาน IT ยังต้องพัฒนา

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

กลุ่มงาน IT ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อพัฒนาองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-05

รีวิว ธนาคารกรุงศรี 4

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

"ชีวิตดี งานดี เบเนฟิทก็ดี"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ใส่ใจในตัวพนักงานดี คุยง่าย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ตัดสินใจช้า

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรตัดพวกโพรเซสที่ไม่จำเป็นออกไป

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

รีวิว ธนาคารกรุงศรี 5

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

"ท้าทาย"

ฝ่ายการสรรหาและว่าจ้างบุคลากร - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-25

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้โอกาสทำงานหลายด้าน ได้ประสบการณ์ตรง ได้ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเกินไป ต้อง adapt การทำงานให้เข้ากับสไตล์คนญี่ปุ่น

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

priority และการสื่อสารคือสิ่งสำคัญ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-25

รีวิว ธนาคารกรุงศรี 6

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

"การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ"

ผู้จัดการทีม - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-22

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ระบบการทำงานที่นี่ดีค่ะ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยิ่งตั้งแต่ MUFG เข้ามา จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้น และพร้อมก้าวสู่ระดับโลกแน่นอน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

วัฒนธรรมองค์กรของคนรุ่นเดิมๆ ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ตั้งแต่ MUFG เข้ามา มีการพัฒนาภาพรวมที่ดี แต่โครงสร้างภายในและวัฒนธรรมเดิมยังคงมีอยู่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลง

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-22

รีวิว ธนาคารกรุงศรี 7

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

"ก้าวแรกของสายอาชีพ"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-28

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

พี่พี่ทุกคนพร้อมที่จะสอนเรา ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเรื่องตัวงาน หรือเรื่องส่วนตัว ทุกคนใจดี และให้คำแนะนำเราทุกเรื่องเลยครับ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่ใหญ่ จึงยากสำหรับการเติบโต สำหรับเด็กรุ่นใหม่แล้วไม่ง่ายเลยครับ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ไม่มีคำแนะนำจะแนะนำองค์กรครับ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-28

รีวิว ธนาคารกรุงศรี 8

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

"ได้ประสบการณ์ในการทำงาน"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ธนาคารได้ให้เราลงมือทำงานจริงๆ ได้เรียนรู้หลายๆอย่าง พี่ๆที่ทำงานก็ใจดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้มีการอบรม สอนเรื่องผลิตภัณฑ์ของแบงค์

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

รีวิว ธนาคารกรุงศรี 9

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

"เป็นองค์กรที่สร้างบุคคลกรที่มีความสามารถและต้องรอบรู้ในทุกๆด้านรวมถึงการที่ต้องทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้ดีอีกด้วย"

นักพัฒนาธุรกิจ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-22

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีค่าตอบแทนสูงมีการฝึกอบรมทีดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีเป้ามียอดที่ตั้งไว้ค่อนข้างสูงมีความกดดันในการทำงาน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรปรับยอดในการทำงานของสาขาให้สอดข้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันบ้าง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-22

รีวิว ธนาคารกรุงศรี 10

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่บริการธุรกิจ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-08

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

bay เป็นองค์กรที่มั่นคงและดีในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน ชีวิตส่วนตัว หรือค่าตอบแทน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

จากประสบการณ์การทำงานที่ bay เป็นความทรงจำที่ดีมาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-08

  • 1
  • 2

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ทัมเอ็นทัมส์สมัครงาน เบอร์ด้าสมัครงาน แฟมิลี่ ทรีสมัครงาน WorkVenture Technologies
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ