รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
 • หางาน สมัครงาน ปูนซีเมนต์นครหลวง 1
 • หางาน สมัครงาน ปูนซีเมนต์นครหลวง 2
 • หางาน สมัครงาน ปูนซีเมนต์นครหลวง 3
 • หางาน สมัครงาน ปูนซีเมนต์นครหลวง 4
 • หางาน สมัครงาน ปูนซีเมนต์นครหลวง 5
 • หางาน สมัครงาน ปูนซีเมนต์นครหลวง 6
 • หางาน สมัครงาน ปูนซีเมนต์นครหลวง 7
 • หางาน สมัครงาน ปูนซีเมนต์นครหลวง 8
 • หางาน สมัครงาน ปูนซีเมนต์นครหลวง 9
 • หางาน สมัครงาน ปูนซีเมนต์นครหลวง 10
 • หางาน สมัครงาน ปูนซีเมนต์นครหลวง 11
keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 82% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ปูนซีเมนต์นครหลวง 1

ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน SCCC)

"การจัดจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ"

ตัวแทนขาย - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-07-17

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

สร้างความรู้ความเข้าใจ การแนะนำ การเข้าถึงความต้องการในผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จให้เหมาะสมกับประเภทงาน ปริมาณ และความต้องการ ให้เกิดความต่อเนื่องทันเวลาและตามความต้องการการใช้งานของลูกค้า โดยประสานงานกับผู้แทนจำหน่าย รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ระบบรถขนส่ง ใปยังหน่วยงานโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ในการทำ test ทุกๆ lot การจัดส่งและใช้งาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-07-17

รีวิว ปูนซีเมนต์นครหลวง 2

ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน SCCC)

"Great work place"

Technical Service Department Manager - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-07-05

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Great work place, nice co worker, management also listens to lower level

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-07-05

รีวิว ปูนซีเมนต์นครหลวง 3

ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน SCCC)

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

-ได้รู้จักบริษัทรับเหมาใหญ่ๆ - ได้รับสวัสดิการที่ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

รีวิว ปูนซีเมนต์นครหลวง 4

ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน SCCC)

"งานที่ได้รับมอบหมาย"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-09-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เรียนรู้การผลิดและการตรวจคุณภาพของเสียก่อนเข้าสู่เตาเผาปูนซีเมนต์

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-09-06

รีวิว ปูนซีเมนต์นครหลวง 5

ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน SCCC)

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-21

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Great/convenience location with cosy environment

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-21

รีวิว ปูนซีเมนต์นครหลวง 6

ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน SCCC)

"เหมือนจะดี"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-07

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

- ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากที่นี้เยอะ ได้ความรู้ ประสบการณ์แน่นจริง - โบนัสน้อยมาก เงินเดือนขึ้นประมาณ 1-2% ต่อปี สวัสดิการกลางๆ วันลาน้อยมาก - สภาพแวดล้อมในการทำงานค่อนข้างอึดอัด ไม่มีพื้นที่พักผ่อน ไม่มีพื้นที่ส่วนตัว

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-07

รีวิว ปูนซีเมนต์นครหลวง 7

ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน SCCC)

"เป็นองค์กรใหญ่ที่สวัสดิการและค่าตอบแทนดี"

ผู้จัดการคลังข้อมูล - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีมาตรฐานในการดำเนินงานที่ดี มีโครงสร้างที่ดี และมีผลกำไรที่ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

รีวิว ปูนซีเมนต์นครหลวง 8

ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน SCCC)

"องค์กรใหญ่แต่ได้ทำการหยุดสายการผลิต"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-06-29

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ตกงาน แต่ได้ความรู้เยอะมากที่นี่ เทคโนโลยีดีมากๆ

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-06-29

รีวิว ปูนซีเมนต์นครหลวง 9

ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน SCCC)

"สวัสดิการโดยรวมโอเค"

วิศวกร - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-19

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

สวัสดิการอยู่ในเกณดี เปิดโอกาสให้ริเริ่ม ลงมือทำเองเยอะ มีโอกาสไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน มีคอร์สเทรนนิ่ง soft skillที่น่าสนใจหลายตัว เช่น -Design thinking -7 Habits -Presentation

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-19

รีวิว ปูนซีเมนต์นครหลวง 10

ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน SCCC)

นักเรียน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-23

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

พี่ๆค่อนข้างใจดีค่ะ มีการสอนงานเมื่อพี่เค้าว่าง และสามารถถามได้เสมอ พี่ๆที่ไม่เกี่ยวข้องก็สามารถให้คำปรึกษาได้เช่นกัน ส่วนเรื่องงานก็มีให้ตามความเหมาะสมค่ะ ไม่ได้เยอะมาก แต่ได้เรียนรู้อะไรจากที่นี่พอสมควรในระยะเวลาแค่สองเดือนค่ะ การเดินทางเข้ากทม. ก็มีรถตู้ผ่านค่ะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-23

 • 1
 • 2