คำแนะนำด้านอาชีพ | 11 April 2018

พัฒนาทักษะช่วงวันหยุดยาว เตรียมพร้อมทำงาน

 

การจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนั้นต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์รวมเข้าด้วยกัน แต่ในขณะที่ประสบการณ์ต้องอาศัยเวลาค่อยๆ สะสมไป แต่ว่าทักษะนั้นเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ตลอดเวลา ดังนั้นหากคุณยังไม่ทำงานก็สามารถพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มทักษะเหล่านี้ลงในเรซูเม่ ลองพัฒนาทักษะเหล่านี้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ตัวคุณเอง เพราะถึงคุณจะทำงานที่เดิม แต่คุณก็จะกลายเป็นคนใหม่ที่ทำงานได้มากกว่าเดิมและอาจจะได้รับความไว้วางใจให้ทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น พร้อมกับเงินเดือนที่มากขึ้น WorkVenture ขอแนะนำ 6 ทักษะซึ่งเป็นทักษะที่คุณควรมี

 

1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Skill)

พัฒนา-ทักษะ-การทำงาน

ไม่ว่าจะสมัครงานที่ใหม่ เข้ากับทีมไม่ค่อยได้หรือรู้สึกมีเพื่อนในที่ทำงานน้อย ลองใช้ช่วงเวลาในวันหยุดเตรียมเรื่องพูดและซ้อมพูดคุยหน้ากระจก เพื่อที่จะได้มีเรื่องคุยเล็กๆ น้อยๆ กับเพื่อนร่วมงาน ลองสังเกตว่าที่ผ่านมาเพื่อนร่วมงานมักจะคุยกันเรื่องอะไร ถ้าเป็นเรื่องที่คุณสนใจอยู่แล้ว ก็ลองเปิดบทสนทนาดู แต่หากไม่ใช่เรื่องที่คุณสนใจ คุยอาจจะเป็นคนที่เริ่มเปิดประเด็นใหม่ๆ ก็ได้

การฝึกพูดนอกจากจะทำให้มีสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานแล้ว ยังช่วยให้คุณหายประหม่าเวลาที่จะต้องนำเสนอผลงาน หรือการเตรียมเรื่องที่จะพูดคุยเอาไว้


2. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)

หากคุณอยากก้าวกระโดดในหน้าที่การงาน การสื่อสารถือเป็นทักษะสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการพูดและทักษะการเขียน ทักษะเหล่านี้จำเป็นมากตั้งขั้นตอนเริ่มสมัครงานไปจนถึงสัมภาษณ์งาน และยิ่งเมื่อเข้ามาทำงานแล้ว การสื่อสารที่ชัดเจนทั้งการพูดกับเพื่อนร่วมงาน ก็ยังเป็นส่วนสำคัญ

นอกจากนี้แล้ว การสบตากับผู้ฟังให้ครบทุกคนก็เป็นเรื่องสำคัญ ทักษะการสื่อสารนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงแต่การเป็นผู้พูดที่ดี แต่ยังหมายถึงการเป็นผู้ฟังที่ดีอีกด้วย ซึ่งจะต้องฟังเพื่อทำความเข้าใจ


3. ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking Skill)

พัฒนา-ทักษะ-การทำงาน

ทุกวันนี้การทำงานคงจะปล่อยให้พนักงานทำตามเพียงคำสั่งอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องให้อิสระพนักงานในการตัดสินใจ ดังนั้นคุณจะต้องสร้างความเชื่อใจให้กับหัวหน้างานว่าคุณเป็นคนที่สามารถคิดวิเคราะห์ได้ การจะตัดสินที่ดีได้จะต้องสามารถรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และประเมินว่าข้อมูลมีน้ำหนักที่ดีพอหรือไม่ หลังจากนั้นก็คิดถึงวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ การคิดวิเคราะห์ยังรวมไปถึงการจัดลำดับการทำงานให้ถูกต้อง เพื่อที่จะทำให้งานเสร็จเร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด


4. ทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership)

ทักษะความความเป็นผู้นำไม่ได้หมายถึงการเป็นหัวหน้า หรือให้คนอื่นทำตามคำสั่งให้ได้ แต่หมายถึงความสามารถที่จะทำให้คนอื่นรอบตัวทำตามเป้าหมายได้สำเร็จไปพร้อมกัน ดังนั้นการมีทักษะด้านการเป็นผู้นำ จึงจำเป็นอย่างมากในการทำงาน เพราะไม่ว่าคุณจะทำงานในตำแหน่งใดก็ตาม ทักษะการเป็นผู้นำจะทำให้ทีมของคุณเองก้าวไปข้างหน้าได้ดีมากขึ้น การฝึกทักษะความเป็นผู้นำก็ได้แก่การมีความเชื่อมั่นในตัวเอง การให้กำลังใจผู้อื่น การเคารพการตัดสินใจของผู้อื่น นอกจากนี้ผู้นำที่ดีควรจะมีทักษะการสื่อสารที่ดีและชัดเจน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดด้วย


5. ทักษะด้านเทคโนโลยี (Digital Skill)

พัฒนา-ทักษะ-การทำงาน

ทุกวันนี้ไม่ว่าจะทำงานในวงการใดก็ตาม ทักษะทางด้าน IT เป็นทักษะที่สำคัญมาก เพราะเราต้องทำงานกับเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น งานหลายงานก็เปลี่ยนจากงานเอกสารมาสู่การทำงานบนคอมพิวเตอร์มากขึ้น ซึ่งหากเราใช้โปรแกรมที่พิเศษกว่าคนอื่นๆ ได้ ก็ย่อมมีความได้เปรียบในการทำงาน หากคุณยังคิดไม่ออกว่าจะเริ่มจากซอฟต์แวร์ใดดี ลองกลับไปที่โปรแกรมพื้นฐานอย่าง Microsoft Word, Excel, PowerPoint ก็เป็นทักษะที่ควรใช้ให้คล่องเช่นเดียวกัน


6. ทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน

คุณไม่จำเป็นต้องทำงานด้านการเงิน หรือบัญชี ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์จะช่วยให้คุณรู้จักการวางแผนการเงิน การทำรายรับรายจ่าย นอกจากนี้คณิตศาสตร์พื้นฐานจะทำให้คุณเข้าใจเรื่องสถิติ กราฟและตัวเลขต่างๆ สามารถนำไปประกอบกับการใช้ Excel ให้ดีขึ้นอีกด้วย เครื่องมือหรือโปรแกรมอีกมากมายด้าน IT และจะเป็นตัวช่วยพื้นฐาน ถือเป็นหนึ่งทักษะสำคัญที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น และช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น


สิ่งที่สำคัญคือนอกจากนี้พยายามยิ้มให้ตัวเองบ่อยๆ เช่น ท่องไว้ว่าจะยิ้มให้ตัวเองทุกครั้งที่มองกระจก หากคุณฝึกไปเรื่อยๆ การยิ้มของคุณก็จะกลายเป็นธรรมชาติไปเอง การเป็นคนยิ้มง่าย พูดคุยเก่ง ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีในตอนทำงานเท่านั้น สำหรับการสมัครงาน และการสัมภาษณ์งานก็จะส่งผลให้คุณมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าคบหาและได้งานเร็วขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามนอกจากทักษะเหล่านี้แล้ว ทักษะที่จำเป็นกับงานของคุณโดยตรงก็ถือเป็นทักษะที่ควรพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งเช่นเดียวกัน


close