ฝ่ายบุคคลและผู้ประกอบการ | 16 March 2022

All about EVP บริหารองค์กรยังไงให้ปัง

 

ทำไมต้องมี EVP?

EVP หรือ Employer Value Proposition คือ คุณค่าที่นายจ้างอยากเสนอให้ หรือพูดง่าย ๆ คือ ถ้าอยากได้(คุณค่า)แบบนี้เลือก(ทำงาน)ที่นี่สิ เป็นข้อความแสดงเหตุผลสำคัญที่ควรมาสมัครงานและอยู่ทำงานด้วยกันต่อไป(นาน ๆ )

เปรียบเสมือนข้อเสนอที่ผ่านกระบวนการคิดมาเป็นอย่างดีแล้ว เพื่อใช้สร้างแรงดึงดูดที่โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งได้อย่างมีความต่อเนื่องและสม่ำเสมอในทุกจุดสัมผัสที่ใช้สร้างชื่อเสียงและประสบการณ์เชิงบวกในฐานะนายจ้างที่น่าร่วมงานด้วย

 

 


 

EVP มาจากอะไร?

กระบวนการได้มาซึ่งคุณค่าหลัก (Key Quality) ที่ทรงพลังมาจากการตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่านี้ อันมิใช่คำโฆษณา แต่คือคำมั่นสัญญาสูงสุดที่ทั้งองค์กรต้องช่วยกันสกัดออกมาและรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาส่งมอบให้เกิดเป็นประสบการณ์ขึ้นจริงในทุกๆวัน

มากกว่าการร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง คือการสร้างผู้บำรุงรักษาแบรนด์นายจ้าง (Brand Champion) ให้เข้าใจและเต็มใจนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน

การสร้างการมีส่วนร่วมคือการแสดงออกถึงการให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อสิ่ง ๆ นั้น ผลลัพธ์คือความร่วมมือและการให้เกียรติต่อสิ่งที่ร่วมกันสร้างขึ้นมา

 


 

EVP ที่ดีควรเป็นอย่างไร?

ข้อแรกคือ EVP ต้องเป็นความจริง!

ข้อที่สองคือ EVP จัดฉากไม่ได้!

ถามตัวเองว่า อยากให้องค์กรถูกจดจำแบบไหนมากที่สุด ด้วยข้อความที่พูดได้ตรงที่สุด เห็นภาพได้ชัดที่สุด และเป็นจุดขายสำคัญที่อยากให้คนพูดถึงมากที่สุด

EVP ที่ดีควรมีทั้ง “แก่น” ที่กระชับแข็งแกร่ง และ “กาย” ที่รองรับขยายความในทางลึก

มากไปกว่านั้น EVP ที่ยอดเยี่ยมควรต้องดึงดูดได้ทั้งในช่วงเวลาปัจจุบันและสามารถโดดเด่นในอนาคตอันใกล้ได้อีกด้วย

 


 

EVP จะช่วยสร้างแบรนด์นายจ้างได้อย่างไร?

EVP ช่วยให้การสื่อสารแบรนด์และการสร้างประสบการณ์นั้นสามารถยึดมั่น และยืนหยัดในเอกลักษณ์และคำมั่นสัญญาขององค์กร

เมื่อสื่อสารด้วย EVP ที่ทรงพลังออกไปจะช่วยย้ำภาพจำที่อยากให้กลุ่มเป้าหมายจดจำแบบนี้ เพื่อให้แบรนด์นายจ้างได้การรับรู้เป็นภาพเดียวกันกับที่อยากจะเป็นให้ได้มากที่สุด

 

2 สิ่งสำคัญสุดท้ายที่อยากฝากไว้คือ

หนึ่ง - อย่าสัญญาเกินจริง อย่ารับปากเกินตัว
สอง - เรียนรู้ EVP จากคู่แข่งได้แต่อย่าลอกเลียนแบบเด็ดขาด

 

by Jeerawatana Tungborvornpichet
Certified Employer Branding Consultant @ WorkVenture