งานไอทีมากมายจากบริษัทชั้นนำทั่วไทย

สมัครงานไอทีหรือโปรแกรมเมอร์กับบริษัทชันนำทั่วไทยผ่าน WorkVenture เพียงอัพโหลดเรซูเม่ง่ายๆ วันนี้

เงื่อนไขการค้นหา

ค้นหาโดยใช้คำหลัก

ค้นหาโดยหมวดหมู่งาน

ไอที / เขียนโปรแกรม

ค้นหาโดยประเภทธุรกิจ

เลือกประเภทธุรกิจ

ค้นหาโดยช่วงเงินเดือน

ตั้งแต่
ถึง

ค้นหาโดยชื่อบริษัท

พิมพ์ชื่อบริษัท

ค้นหาโดยระดับตำแหน่งงาน

ค้นหาโดยประเภทงาน

WorkScore™ คืออะไร?

WorkScore™ คืออะไรเหรอ? แถบสีน้ำเงินด้านข้างตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งจะแสดงค่าความเหมาะสมของโพรไฟล์คุณกับตำแหน่งงาน คุณจำเป็นต้องใส่รายละเอียดในโพรไฟล์อย่างน้อย 80% ขึ้นไป จึงจะสามารถดูค่าความเหมาะสมของ WorkScore ได้ ใครอยากรู้ กรอกโปรไฟล์เลย

แสดงผล 1 - 20 ตำแหน่งงาน จากทั้งหมด 150 ตำแหน่งงาน
ในหมวดหมู่งานด้าน ไอที / เขียนโปรแกรม
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ AI ของเราจะวิเคราะห์และแนะนำตำแหน่งงานที่ดีที่สุดให้คุณ
หางาน สมัครงาน บริษัท เท็คไอทีโซลูชั่น จำกัด 1
หางาน สมัครงาน บริษัท เท็คไอทีโซลูชั่น จำกัด 1
ดินแดง, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ไอที / เขียนโปรแกรม
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

High Responsibilities, Multitasking, Positive Thinker, Quality Management System

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿20,000 - ฿50,000, สามารถต่อรองได้

 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป.
 • สาขาวิชา: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมฯ.
 • เพศ: ทุกเพศ.
วันนี้
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน จี เอเบิล 2
หางาน สมัครงาน จี เอเบิล 2
คลองสาน, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ไอที / เขียนโปรแกรม
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Full Stack, TypeScript, Golang, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Utilize VueJS and ReactJS to create responsive and visually appealing user interfaces.
 • Collaborate with design team to ensure seamless integration of UI/UX designs.
 • Implement best practices for front-end development, including code optimization and performance tuning.
8 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 3
หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 3
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Software Development, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Designing and developing back-end API to support website applications.
 • Understand both micro service design and monolith design.
 • Designing and developing back-end API to support mobile application.
10 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 4
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 4
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Software Development, Data Analysis, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • To support AR/VR buiness team to clarify requirement and user journeys.
 • To design software development requirements from user journey and develop the software development requirement dcoument,design Service flow, architecture and develop the system detail design document.
 • To summary development backlog for in-house development team and vendor team.
10 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 5
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 5
จตุจักร, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ,การจัดการ ไอที / เขียนโปรแกรม,การจัดการ
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Internal Audit, Data Analysis, Computer Security

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ทั้ง General control และ Application control หน่วยรับตรวจที่รับผิดชอบและกำหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อให้การตรวจสอบบรรลุตามวัตถุประสงค์.
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องตามแนวทางการตรวสอบที่ได้รับการเห็นชอบ และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน.
 • รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ ถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน.
9 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน แอคเซนเจอร์ 6
หางาน สมัครงาน แอคเซนเจอร์ 6
คลองเตย, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ,ที่ปรึกษา ,การจัดการ ไอที / เขียนโปรแกรม,ที่ปรึกษา,การจัดการ
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

SAP, Data Analysis, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Help clients in defining their needs and direct them to the corresponding modules and functionalities.
 • Conceptualize functional analyses and the modeling of business processes in relation to project targets.
 • Ensuring a cross-sectional view of the client's functional needs.
9 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 7
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 7
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Web Services, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • To operate Identity Service Platform (GSSO, NDID, MyID, MobileID) including install, configure and troubleshoot in both system and application layer.
 • To implement a new Identity Service Platform and services according to the company's goal.
 • To monitor and report application and system performance for capacity planning.
9 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 8
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 8
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

11 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Software Development, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿30,000 - ฿58,000, สามารถต่อรองได้

 • Analyze requirements and interpret the scope.
 • Analyze and design databases and customize them to suit the tasks.
 • Write complex queries and check the queries used by programmers.
9 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 9
หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 9
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Compliance, Security Design, System Security, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ร่วมกำหนดนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล.
 • ศึกษาและหาข้อมูลความเสี่ยงหรือภัยคุกคามใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้ง ดำเนินและเสนอแนะวิธีการป้องกัน.
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินระบบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทอยู่เสมอ.
8 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 10
หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 10
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

System Administration, Data Analysis, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Monitor and maintain Data Center Operation in terms of server and equipment.
 • Provide support as well as responding to the server and network issues.
 • Manage network processes to ensure the smooth flow of data across the network.
8 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ AI ของเราจะวิเคราะห์และแนะนำตำแหน่งงานที่ดีที่สุดให้คุณ
หางาน สมัครงาน แอคเซนเจอร์ 11
หางาน สมัครงาน แอคเซนเจอร์ 11
คลองเตย, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ,วิศวกรรม ,กลยุทธ์ / วางแผน ไอที / เขียนโปรแกรม,วิศวกรรม,กลยุทธ์ / วางแผน
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Project Management, Software Architecture, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • 5+ years design & implementation experience on complex, large scale distributed applications.
 • Presentation skills with a high degree of comfort speaking with executives and IT Management.
 • Must have experience in ThoughtMachine implementation.
8 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด มหาชน แม็คโคร 12
หางาน สมัครงาน บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด มหาชน แม็คโคร 12
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

System Security, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Coordinated to remediation cybersecurity incidents and coordinated to provide cybersecurity services.
 • Excellent communication (Thai and English) skill to co-operation with application team, infra team and subsidiaries team.
 • Project / service tracking to ensure tasks assignments will be completed within timeline.
8 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 13
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 13
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Software Development, Network Programming, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Design & Develop solution to cover all required FBB & WiFi core network area and fulfill business and service requirement for Consumer, SME, Enterprise & FMC.
 • Determine cost structure and propose best practice investment efficiency and control investment within assigned annual budget.
 • Engage in exploration on new technology FBB & WiFi core network, data center and IT related system, which can lead to fulfill business requirements, evaluation and short listed for future procurement.
8 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน จี เอเบิล 14
หางาน สมัครงาน จี เอเบิล 14
คลองสาน, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ไอที / เขียนโปรแกรม
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Kotlin, Database Development, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿40,000 - ฿50,000, สามารถต่อรองได้

 • Utilize VueJS and ReactJS to create responsive and visually appealing user interfaces.
 • Collaborate with design team to ensure seamless integration of UI/UX designs.
 • Implement best practices for front-end development, including code optimization and performance tuning.
8 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน จี เอเบิล 15
หางาน สมัครงาน จี เอเบิล 15
ปทุมวัน, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ไอที / เขียนโปรแกรม
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Software Development

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Send your CV/Resume/Portfolio(If Any) via: https://forms.gle/KVjgTayo8DLZyoLN6.
 • Please see the job description via: https://th.jobsdb.com/th/G+Able-jobs/at-this-company.
 • Opening Positions:
8 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 16
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 16
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

11 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Database Administration, Software Development, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿30,000 - ฿58,000, สามารถต่อรองได้

 • Analyze requirements and interpret the scope.
 • Analyze and design databases and customize them to suit the tasks.
 • Write complex queries and check the queries used by programmers.
11 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน จี เอเบิล 17
หางาน สมัครงาน จี เอเบิล 17
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Sharepoint, .NET, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Analyze user requirements, procedures and complex problems to automate or improve existing process and workflow.
 • Design and Develop application by using Power Platform (Power Apps, Power Automate), SharePoint Online, and Web Application (MS.Net Core, React Framework).
 • Working closely with business users, business analyst, Designer, Tester and Cloud architect.
8 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน จี เอเบิล 18
หางาน สมัครงาน จี เอเบิล 18
กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ,วิศวกรรม ไอที / เขียนโปรแกรม,วิศวกรรม
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

System Administration, VMware, Network Infrastructure, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Act as connectivity design lead for all sales opportunities.
 • Provide trusted technical advice and recommendations to customers and colleague.
 • Influence, persuade and negotiate with senior stakeholders in member and customer organizations.
8 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน จี เอเบิล 19
หางาน สมัครงาน จี เอเบิล 19
ยานนาวา, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ไอที / เขียนโปรแกรม
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

SQL, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Single point of contact for Application issues.
 • Logging Incident and Service Request.
 • Create a template for answering questions.
8 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 20
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 20
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

SQL, Python, Network Programming, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Develop tools to enhance operational and business job capabilities.
 • Create dashboards to represent data.
 • Commission and install new applications, as well as customize existing applications to make them fit for purpose.
7 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
ส่งแจ้งเตือนงานใหม่ล่าสุดสำหรับไอที / เขียนโปรแกรม
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8

งานไอที - โปรแกรมเมอร์

ในโลกยุค 4.0 ที่เทคโนโลยีกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน งานด้านไอทีตลอดจนโปรแกรมเมอร์จึงกลายมาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในแทบทุกองค์กร และด้วยการเป็นตำแหน่งงานที่ใช้ทักษะสูง ตลอดจนมีความต้องการสูงเป็นอย่างมาก ทำให้งานด้านโปรแกรมเมอร์ติดอันดับอาชีพที่ได้เงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุดอย่างง่ายดาย

เงินเดือน

ช่วงเงินเดือนของโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ 1-2 ปีจะเริ่มต้นที่ 25,000 - 30,000 บาท หากมีประสบการณ์ 3 - 5 ปีและชำนาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง สามารถเรียกเงินเดือนได้สูงถึง 50,000 - 80,000 บาท และถ้ามีความถนัดเฉพาะทางและมีประสบการณ์สูง รายได้หลัก (หลาย) แสนก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ความก้าวหน้าในอาชีพ

โปรแกรมเมอร์เป็นสายงานที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีความมั่นคงสูง ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องศึกษาเทรนด์ใหม่ ๆ ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้วยความต้องการบุคลากรด้านไอทีที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนมากกว่าจำนวนแรงงานที่มีในตลาด ทำให้รายได้ของสายอาชีพนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อน หากพิจารณาถึงแนวโน้มที่ AI จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในอนาคต ก็สามารถกล่าวได้ว่าสายงานนี้มีความมั่นคงสูงและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก

บทบาทและหน้าที่

 • วางโครงสร้างระบบ เขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า
 • ประสานงานกับนักวิเคราะห์ระบบ เพื่อพัฒนาโปรแกรม
 • ประสานงานกับผู้ทดสอบระบบและผู้ใช้งาน เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม

คุณสมบัติเฉพาะของโปรแกรมเมอร์

 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานได้
 • มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหา
อ่านเพิ่มเติม