เงื่อนไขการค้นหา

ค้นหาโดยใช้คำหลัก

ค้นหาโดยหมวดหมู่งาน

เลือกหมวดหมู่งาน

ค้นหาโดยประเภทธุรกิจ

เลือกประเภทธุรกิจ

ค้นหาโดยช่วงเงินเดือน

ตั้งแต่
ถึง

ค้นหาโดยชื่อบริษัท

พิมพ์ชื่อบริษัท

ค้นหาโดยระดับตำแหน่งงาน

ค้นหาโดยประเภทงาน

WorkScore™ คืออะไร?

WorkScore™ คืออะไรเหรอ? แถบสีน้ำเงินด้านข้างตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งจะแสดงค่าความเหมาะสมของโพรไฟล์คุณกับตำแหน่งงาน คุณจำเป็นต้องใส่รายละเอียดในโพรไฟล์อย่างน้อย 80% ขึ้นไป จึงจะสามารถดูค่าความเหมาะสมของ WorkScore ได้ ใครอยากรู้ กรอกโปรไฟล์เลย

แสดงผล 1 - 20 ตำแหน่งงาน จากทั้งหมด 61 ตำแหน่งงาน
ที่มีคำว่า นักวิเคราะห์แอปพลิเคชัน
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ AI ของเราจะวิเคราะห์และแนะนำตำแหน่งงานที่ดีที่สุดให้คุณ
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 1
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 1
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

UNIX, SQL, Software Testing, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Configure prepaid and promotional features to align with marketing requirements.
 • Test the correctness of postpaid configurations before sending them to customers.
 • Verify and generate billing information, including discounts, promotions, and customer profiles.
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 2
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 2
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Java, Database Administration, System Administration, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Responding to customer / business user inquiries that escalate from Tier-1 support team.
 • Identifying customer issues and diagnosing the root of the problem.
 • Providing troubleshooting and guidance to Tier-1 support team in resolving the customer's issues.
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน สยามพิวรรธน์ 3
หางาน สมัครงาน สยามพิวรรธน์ 3
ปทุมวัน, กรุงเทพ, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ,วิศวกรรม ฝ่ายควบคุมคุณภาพ,วิศวกรรม
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Software Development, Quality Assurance, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿70,000 - ฿90,000, สามารถต่อรองได้

 • Collaborate with the development team to understand project requirements and create detailed test plans and test cases.
 • Execute test cases and perform various types of testing, including functional testing, regression testing, integration testing, and performance testing.
 • Identify, document, and track software defects using bug tracking systems. Clearly communicate issues to the development team and collaborate to resolve them.
5 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน จี เอเบิล 4
หางาน สมัครงาน จี เอเบิล 4
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Java, Angular.js, Software Development, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Develop software applications that meet the client's requirements.
 • Thoroughly test the functionality of the self-developed software to minimize errors.
 • Thoroughly analyze the problems that will occur with the software and look at the impacts on the developed software rationally to prevent problems that may occur in the future.
6 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 5
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 5
จตุจักร, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ไอที / เขียนโปรแกรม
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Software Development, System Testing, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • พัฒนาระบบตามมาตรฐาน SDLC (Software Development Life Cycle) โดยใช้ C#, PHP, Python.
 • ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทำงานปัจจุบันเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ.
 • ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมและจัดการสร้างฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
10 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน โลตัส 6
หางาน สมัครงาน โลตัส 6
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

System Administration, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Leads and manage applications services under responsible areas to ensure BAU stabilization and meet expected incident SLA and system availability level defined per on/off peak time/period.
 • Performs root cause analysis (RCA) to immediate troubleshoot issues and perform issue resolution (short term. Medium term and long term) within incident SLA along with proactive/reactive action.
 • Perform BAU system set up, bug fixing & small CRs with IT implementation methodology ...
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 7
หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 7
คลองเตย, กรุงเทพ, บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า ,งานวิจัยและวิทยาศาสตร์ บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า,งานวิจัยและวิทยาศาสตร์
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Product Development, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • To prepare the right application formulation to suit with customer need.
 • To prepare the reactive work by providing the total solution concept to customer, means that try to combination all current portfolio of products into one promotion.
 • To develop and formulate product/new product, with 10 projects development per month from assignment or initiative.
6 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จำกัด 8
หางาน สมัครงาน ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จำกัด 8
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

SAP, Good Communication Skills, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • SAP MM/WM Module.
 • SAP S/4 HANA experience.
 • Good command of English.
7 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน จี เอเบิล 9
หางาน สมัครงาน จี เอเบิล 9
ยานนาวา, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ไอที / เขียนโปรแกรม
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

SQL, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Single point of contact for Application issues.
 • Logging Incident and Service Request.
 • Create a template for answering questions.
7 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 10
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 10
จตุจักร, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ,พัฒนาธุรกิจ ไอที / เขียนโปรแกรม,พัฒนาธุรกิจ
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

WebOS, Software Development, Software Testing, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • สนับสนุน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานจริงใน Business Unit ที่ได้รับมอบหมาย.
 • นำเสนอการออกแบบ หรือแก้ไขปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ และระบุความต้องการของผู้ใช้งานเบื้องต้น เพื่อให้ทีมพัฒนาระบบมาดูแลในเรื่องของการพัฒนาระบบต่อไป.
 • ช่วยในการทดสอบโปรแกรมระบบก่อนดำเนินการติดตั้งจริง รวมทั้งช่วยเตรียมแผนการติดตั้งและฝึกอบรมพร้อมจัดทำเอกสารคู่มือ.
10 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ AI ของเราจะวิเคราะห์และแนะนำตำแหน่งงานที่ดีที่สุดให้คุณ
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 11
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 11
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Accounting, Microsoft Office, Financial Analysis, English, Thai

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Deliver periodic reports including monthly management accounting report for Spirit Group, AC Nielsen reports and others.
 • Analyze data and perform ad-hoc strategic projects involving Managerial Accounting / Financial performance / NPD / Budgeting / Sales of Spirits Group as required.
 • Initiate and complete budgeting process for Spirits Group.
วันนี้
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน กรุงไทย 12
หางาน สมัครงาน กรุงไทย 12
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Risk Management, Accounting, Finance, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Conduct thorough analysis of financial statements, cash flow projection and assessment of credit requests, including new requests, changed requests and annual due diligence of Krungthai corporate clients.
 • Evaluate credit risk and credit-related risks affecting portfolio quality as well as provide recommendations for risk management.
 • Deliver a multidimensional perspective on the economic outlook and in-depth understanding of the industry.
1 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ลาซาด้า 13
หางาน สมัครงาน ลาซาด้า 13
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Project Management, Good Communication Skills

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Follow the key objectives, team and company directions.
 • GMV.
 • Marketing solution revenue.
1 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 14
หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 14
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

6 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Software Development, Oracle, SQL, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Manage IT Solution of BigC Loyalty and Promotion Management.
 • Support production issues in daily basis and after business hour.
 • Communicate with key users to provide application support and explain resolutions.
1 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน โลตัส 15
หางาน สมัครงาน โลตัส 15
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Data Analysis

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • To analyse weekly trade reports and identify key factors behind trade performance in all pillars.
 • To provide data analysis and interpretation for trade plan and promotion related to business performance and issues.
 • To deliver excellent insight into trade performance in order to shift the better business performance and collaborate with related stakeholders closely.
1 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน บางจาก 16
หางาน สมัครงาน บางจาก 16
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Management, Business Development, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Investment analysis and compare Investment feasibility study for management decision making, finding the best solution for each investment, financial statement analysis.
 • Portfolio Analysis to making decision to business development investment.
 • Portfolio Strategic decision making to divest or more investment in outperformers.
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน โลตัส 17
หางาน สมัครงาน โลตัส 17
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Data Analysis, Software Development, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Support Manager to manage the IT project under IT department related to Finance & Accounting process.
 • Work with Finance business user to identify problem/challenge and recommend right solution/workaround solution.
 • Determine how a system work (as-is process) and how changes in conditions, operations, and the environment will affect outcomes.
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน บางจาก 18
หางาน สมัครงาน บางจาก 18
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

SAP, Software Development, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Involve in business process design, gathering and analyze requirements and arrive at functional solution (Blueprint) for to be business process.
 • Design, Configure, Develop/Optimized SAP programs/customization/functional specifications for reports, interfaces, conversions, enhancements, workflow and forms.
 • Coordinate with developers, integrated other modules and other related departments.
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 19
หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 19
พระโขนง, กรุงเทพ, บริหารทรัพยากรบุคคล ,นักวิเคราะห์ บริหารทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Project Management, Human Resources Development, Data Analysis

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Perform compensation and benefits surveys with either survey provider or self-survey.
 • Keep up-to-date/monitor market intelligence trend on compensation and benefits as well as building/expanding relationships and networking with survey provider, market players or competitors.
 • Develop related compensation and benefits policy.
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ลาซาด้า 20
หางาน สมัครงาน ลาซาด้า 20
WorkScore logoWorkScore Text

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Team and Role Introduction:
 • The job purpose of an e-commerce key account manager is to champion the success of local SMEs sellers, fostering their growth into thriving entities within our dynamic e-commerce ecosystem of Lazada. By harnessing the power of cutting-edge technology and innovative tools, we aim not just to meet, but to exceed sales and advertising revenue targets, driving unprecedented growth and market expansion for sellers. Through collaborative partnerships and strategic investments, we aspire to empower SMEs to ...
3 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
ส่งแจ้งเตือนงานใหม่ล่าสุดสำหรับนักวิเคราะห์แอปพลิเคชัน
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง