เงื่อนไขการค้นหา

ค้นหาโดยใช้คำหลัก

ค้นหาโดยหมวดหมู่งาน

เลือกหมวดหมู่งาน

ค้นหาโดยประเภทธุรกิจ

เลือกประเภทธุรกิจ

ค้นหาโดยช่วงเงินเดือน

ตั้งแต่
ถึง

ค้นหาโดยชื่อบริษัท

พิมพ์ชื่อบริษัท

ค้นหาโดยระดับตำแหน่งงาน

ค้นหาโดยประเภทงาน

WorkScore™ คืออะไร?

WorkScore™ คืออะไรเหรอ? แถบสีน้ำเงินด้านข้างตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งจะแสดงค่าความเหมาะสมของโพรไฟล์คุณกับตำแหน่งงาน คุณจำเป็นต้องใส่รายละเอียดในโพรไฟล์อย่างน้อย 80% ขึ้นไป จึงจะสามารถดูค่าความเหมาะสมของ WorkScore ได้ ใครอยากรู้ กรอกโปรไฟล์เลย

แสดงผล 1 - 20 ตำแหน่งงาน จากทั้งหมด 21 ตำแหน่งงาน
ที่มีคำว่า นักพัฒนาเว็บ
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน โพเมโล่ แฟชั่น จำกัด 1
หางาน สมัครงาน โพเมโล่ แฟชั่น จำกัด 1
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Software Development, Industry trends, Cooperate

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Write well designed, testable, efficient code by using best software development practices.
 • Create website layout/user interface by using standard HTML/CSS practices.
 • Integrate data from various back-end services and databases.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ธนาคารยูโอบี 2
หางาน สมัครงาน ธนาคารยูโอบี 2
คลองเตย, กรุงเทพ, การตลาด / โฆษณา การตลาด / โฆษณา
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Javascript, Digital Marketing, Google Analytics

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Optimize our website and landing pages for search engines, ensuring relevant keywords, meta tags, and content are effectively utilized to improve organic rankings and drive qualified traffic.
 • Develop and maintain responsive, user-friendly, and SEO-optimized websites and landing pages using HTML, CSS, and JavaScript.
 • Analyze and report on the performance of digital marketing campaigns using tools such as Google Analytics, Adobe Analytics, providing insights and recommendations for o ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน SCBX 3
หางาน สมัครงาน SCBX 3
กรุงเทพ,
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Branding, Coordinate, Legal

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Oversee the day-to-day operations of the company's website, ensuring its functionality, security, and accessibility.
 • Collaborate with content creators to update and maintain website content, ensuring accuracy and relevance.
 • Provide technical support and troubleshooting for website issues, including server errors, broken links, and security breaches.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บริษัท เท็คไอทีโซลูชั่น จำกัด 4
หางาน สมัครงาน บริษัท เท็คไอทีโซลูชั่น จำกัด 4
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Analytical Thinking, Teamwork, Angular.js, Java, ASP.NET, Thai

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿20,000 - ฿80,000, สามารถต่อรองได้

 • Angular Js, Jquery, Bootstraps, CSS.
 • DOT NET Framework หรือ.
 • Spring Framework, Hibernate.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
-1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 5
หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 5
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Vue.js, Nuxt.JS, TypeScript

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Developing front-end website and architecture design.
 • Designing and developing back-end API to support website applications.
 • Understand both micro service design and monolith design.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 6
หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 6
พระโขนง, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ,ผู้บริหารอาวุโส ไอที / เขียนโปรแกรม,ผู้บริหารอาวุโส
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • 1] Technical Leadership
 • Direct and oversee the software development lifecycle, ensuring that best practices are followed in web development (ReactJS, NextJS).
 • Advocate for clean architecture and the implementation of microservices and API development using Golang, C++, and NodeJS.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บิทคับ ออนไลน์ 7
หางาน สมัครงาน บิทคับ ออนไลน์ 7
กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ไอที / เขียนโปรแกรม
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Javascript, TypeScript, Cooperate

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Build high-traffic user interfaces with JavaScript or Typescript, React and Nextjs.
 • Cooperate with skilled developers, product managers, QA s, and designers to ship new components and features.
 • Communicate with the backend person in order to integrate API s with Ul.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เอเชียซอฟท์ 8
หางาน สมัครงาน เอเชียซอฟท์ 8
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

C#, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿20,000 - ฿40,000, สามารถต่อรองได้

 • Develop and maintenance of pragmatic high quality software to support business requirements.
 • Work with Technology team to design and build a maintainable technology infrastructure including build & testing environment.
 • Contribute to designing and building production systems on web/mobile services..
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บริษัท อิกไนท ไอเดีย จำกัด 9
หางาน สมัครงาน บริษัท อิกไนท ไอเดีย จำกัด 9
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ไอที / เขียนโปรแกรม
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Salesforce, Software Development, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿30,000 - ฿60,000, สามารถต่อรองได้

 • Hybrid, Flex Hour, but result oriented!.
 • Create a positive and inclusive work environment that fosters creativity and innovation.
 • Encourage open communication and collaboration between team members.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บริษัท มาโค เทคโนโลยี จำกัด 10
หางาน สมัครงาน บริษัท มาโค เทคโนโลยี จำกัด 10
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ไอที / เขียนโปรแกรม
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

SQL, Software Development

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Develop accurate and efficient programs as per direct supervisor instruction or project requirement by utilizing current knowledge of standard language, coding methods, and operations requirements.
 • Thoroughly tests the operation of completed programs and linkage to other programs.
 • Assists the system analyst to establish file requirements and processing specifications for automated portions of the system.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน บริษัท แคร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 11
หางาน สมัครงาน บริษัท แคร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 11
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

SAP, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿50,000 - ฿80,000

 • To develop new programs, change programs, investigate issue, etc.
 • Work with functional team to fulfill users requirements.
 • To provide program technical specification and system requirements document.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บริษัท ทีป๊อป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 12
หางาน สมัครงาน บริษัท ทีป๊อป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 12
เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี, ไอที / เขียนโปรแกรม ไอที / เขียนโปรแกรม
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Flutter, Database Development

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿45,000 - ฿120,000

 • Chance to become a Startup co-founder.
 • Competitive salary package.
 • Work from home policy (Monday, Friday).
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
8 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 13
หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 13
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Full Stack, NoSQL, SQL

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Work in an agile, collaborative environment to understand requirements, design, code and test innovative applications, and support those applications for our highly valued customers.
 • Use IBM's Design Thinking to create products that provide a great user experience along with high performance, security, quality, and stability.
 • Work with a variety of relational and NoSQL databases (SQL, Postgres, DB2, MongoDB), operating systems (Linux, Windows, iOS, Android), and modern UI frameworks (Backbon ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 14
หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 14
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

SQL, DB2, MongoDB

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Working across the entire system architecture to design, develop, and support high quality, scalable products, and interfaces for our clients.
 • Employing IBM's Design Thinking to create products that provide a great user experience along with high performance, security, quality, and stability.
 • Working with a variety of relational databases (SQL Server, PostgreSQL, DB2, MongoDB), operating systems (Linux, Windows, iOS, Android), microservice frameworks (Spring Boot, Express, Fiber), and modern UI frameworks (Angular, React, Bootstrap, and JQu ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 15
หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 15
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

NoSQL, SQL, DB2

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Working on the end to end feature development and solving challenges faced in the implementation.
 • Collaborate with key stakeholders, internal and external, to understand the problems, issues with the product and features and solve the issues as per SLAs defined.
 • Being eager to learn new technologies and implementing the same in feature development.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 16
หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 16
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

NoSQL, SQL, DB2

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Working on the end to end feature development and solving challenges faced in the implementation.
 • Collaborate with key stakeholders, internal and external, to understand the problems, issues with the product and features and solve the issues as per SLAs defined.
 • Being eager to learn new technologies and implementing the same in feature development.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 17
หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 17
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

NoSQL, SQL, DB2

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Working on the end to end feature development and solving challenges faced in the implementation.
 • Collaborate with key stakeholders, internal and external, to understand the problems, issues with the product and features and solve the issues as per SLAs defined.
 • Being eager to learn new technologies and implementing the same in feature development.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 18
หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 18
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

NoSQL, SQL, DB2

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Work in an agile, collaborative environment to understand requirements, design, code and test innovative applications, and support those applications for our highly valued customers.
 • Use IBM's Design Thinking to create products that provide a great user experience along with high performance, security, quality, and stability.
 • Work with a variety of relational and NoSQL databases (SQL, Postgres, DB2, MongoDB), operating systems (Linux, Windows, iOS, Android), and modern UI frameworks (Backbon ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 19
หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 19
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Java, Javascript, PHP

ประเภทงาน:

ฝึกงาน

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Understand the given requirements and technical specification to develop new program or modify the existing program as assigned.
 • Create the test cases and perform test execution including complete the project documentation as required.
 • Help team in troubleshooting and debugging application issues.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โพเมโล่ แฟชั่น จำกัด 20
หางาน สมัครงาน โพเมโล่ แฟชั่น จำกัด 20
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

4 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Agile Development, Software Development, Full Stack

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Work across the front end apps development, building highly scalable distributed solutions that enable positive user experiences and measurable business growth.
 • Develop new features and infrastructure in support of rapidly emerging business and project requirements.
 • Assume leadership of new projects, from conceptualization to deployment.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
ส่งแจ้งเตือนงานใหม่ล่าสุดสำหรับนักพัฒนาเว็บ
 • 1
 • 2
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง