บริษัทนี้ไม่มีตำแหน่งงานที่ลงประกาศดูตำแหน่งงานทั้งหมดที่กำลังเปิดรับสมัคร
See all jobs

ไม่มีตำแหน่งงานสำหรับบริษัทนี้ ต่อไปนี้เป็นตำแหน่งงานที่คุณอาจจะสนใจ

Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ AI ของเราจะวิเคราะห์และแนะนำตำแหน่งงานที่ดีที่สุดให้คุณ
หางาน สมัครงาน Suntory Pepsico 1
กรุงเทพ, การจัดการ การจัดการ
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Statistics, Market Research, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Provide consumer, category and competitor insights to support marketing team in strategic plans.
 • Monitor and track brand performance and evaluation of marketing mix.
 • Lead marketing research calendar and Innovation testing.
10 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน บุญรอดบริวเวอรี่ 2
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

ERP, Internal Audit

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ช่วยดำเนินการและร่วมประเมินและสอบทานการศึกษาวิเคราะห์โครงการ การประเมินระบบควบคุมภายใน การวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบงาน การประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงและการจัดทำโปรแกรมการตรวจสอบ(Audit Program).
 • ช่วยควบคุม ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบโครงการต่างๆให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในแผนการตรวจสอบและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ.
 • ช่วยดำเนินการจัดทำและส่งหนังสือแจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบไปยังหน่วยงานรับตรวจและติดตามผล.
12 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน สยามพิวรรธน์ 3
ปทุมวัน, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ไอที / เขียนโปรแกรม
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Project Management, Scrum, Enthusiastic, Software Development, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Assist in leading & driving project management in digital-related areas (both front-end & back-end) for the group.
 • Manage relationships and communication with all project stakeholders.
 • Manage approach to delivery within the delivery project team.
วันนี้
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน จี เอเบิล 4
ยานนาวา, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ไอที / เขียนโปรแกรม
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

SQL, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Single point of contact for Application issues.
 • Logging Incident and Service Request.
 • Create a template for answering questions.
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีไอเอ็มบี 5
ปทุมวัน, กรุงเทพ, จัดซื้อ ,ไอที / เขียนโปรแกรม จัดซื้อ,ไอที / เขียนโปรแกรม
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Procurement, Oracle, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿25,000 - ฿35,000, สามารถต่อรองได้

 • Sourcing qualified supplier meet with Bank s requirement.
 • Processing in RFQ, RFP both Online and Offline following Procurement Policy and Sourcing Guideline.
 • Performing document support for supplier selection and approval by delegated authority.
12 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีไอเอ็มบี 6
ปทุมวัน, กรุงเทพ, งานวิจัยและวิทยาศาสตร์ ,ไอที / เขียนโปรแกรม งานวิจัยและวิทยาศาสตร์,ไอที / เขียนโปรแกรม
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Research, Sketch, User Experience (UX), English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿45,000 - ฿60,000

 • Design and conduct generative and evaluative user research using qualitative (field observations, remote and in-person usability studies and interviews) and quantitative methods (surveys) to understand user experience using CIMB Thai s product.
 • Present learnings in an insightful and empathetic manner. Design output and learnings in formats that drive the most impact with stakeholders.
 • Collaborate closely with UX/UI designers, product owners, business units, marketing, and engineers to ensure research you deliver is integrated into every aspect of the ...
6 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน สยามพิวรรธน์ 7
ปทุมวัน, กรุงเทพ, การจัดการ การจัดการ
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Negotiation, Management, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Acquire the new potential tenant partners and negotiate lease agreements and renewals with tenant partnersfor a constant focus on enhancing the tenancy mix and proactively pursuing exciting and unique concept as Siam Piwat principal to ensure the agreed deals of property rental processes are legally handled with care, complied with company related regulations and processes, until the signing of leases with agreed leasing terms and conditions.
 • Prepare lease agreement and co-ordinate with related parties both internal and exter ...
วันนี้
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 8
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Software Testing, Windows Server, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • สนับสนุน, ให้คำแนะนำ และสามารถทดสอบอุปกรณ์, ผลิตภัณฑ์และซอฟท์แวร์ เพื่อคัดเลือกอุปกรณ์ IT สำหรับการใช้งานที่สาขา รวมถึงอธิบายรายละเอียด/สาธิตการใช้งานเบื้องต้นได้.
 • ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และซอฟท์แวร์ให้กับผู้รับบริการ, ทีม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ใช้งานได้ตามมาตรฐาน.
 • ตรวจสอบคุณภาพ (QC) เครื่องที่ได้รับโรงงาน หรือผู้ขายผลิตภัณฑ์ หรือช่างบริการภายนอก ก่อนส่งไปซ่อมยังบริษัทผู้ผลิต.
7 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ลาซาด้า 9
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Social media, Digital Marketing, Management, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • CreativesIntegrate different paid channel nature / ad formats with overall country branding communication roadmap and user lifecycle operation to build best practices for every single creative element.
 • Manage content production SOP from template design to channel output.
 • Content OperationDesign content scripts for user growth products and promotion mechanism syncing with communication strategy and lift up the market influent.
12 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน กรุงไทย 10
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Product Owner, Marketing Strategy, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • สามารถวางแผน บริหารจัดการสื่อธนาคาร (Owned Media) เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการตลาด.
 • สามารถบริหารงานโครงการได้.
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานออกแบบ Artwork สามารถตรวจ Artwork, color Proof, etc. ให้ถูกต้องตาม ci ธนาคาร.
1 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down