สมัครได้ทันที 2 ตำแหน่งงานใหม่ที่ บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

ดูงานทั้งหมดของ บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
 • หางาน สมัครงาน บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 1
 • หางาน สมัครงาน บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 2
 • หางาน สมัครงาน บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 3
 • หางาน สมัครงาน บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 4
 • หางาน สมัครงาน บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 5
 • หางาน สมัครงาน บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 6
 • หางาน สมัครงาน บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 7
 • หางาน สมัครงาน บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 8
 • หางาน สมัครงาน บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 9
 • หางาน สมัครงาน บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 10
 • หางาน สมัครงาน บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 11
 • หางาน สมัครงาน บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 12
 • หางาน สมัครงาน บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 13
 • หางาน สมัครงาน บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 14
 • หางาน สมัครงาน บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 15
keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 1

บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ วางแผนกลยุทธ์และงบประมาณ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2024-04-19

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีความหลากหลายของคนปะปนกันไปตามที่ต่างๆ ท้าทายดีค่ะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2024-04-19

รีวิว บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 2

บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2024-03-14

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่ดีครับแต่ช่วงหลังๆงาน overload เกินไป

ถูกเขียนเมื่อ: 2024-03-14

รีวิว บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 3

บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

"สวัสดิการและสังคมการทำงานดีมาก"

นักบัญชีการเงิน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-12

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีความช่วยเหลือกันของคนในบริษัท สวัสดิการดีมากเนื่องจากเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-12

 • 1