คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

5

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว เอไอพี 1

Asia Internship Program (AIP)

"Wonderful experience :)"

การพัฒนาธุรกิจ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

Huge thank you for AIP company I appreciate everything here. This company gave me a lot of opportunities. I have gained lots of experience via doing a difficult task. Everyone told me you need to fail first before your success, which is how we can achieve the goal. They taught me how to work efficiency. I'm so glad to be here. If I didn't work here I would still be the same person without changes.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

I need to bring laptop to work everyday and provide more food for interns.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

They should have more activities for workers apart from exercise and watch movie it would be great if we can go another province and spend time on weekend together.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

รีวิว เอไอพี 2

Asia Internship Program (AIP)

"Great New Adventure"

ผู้จัดการระบบธุรกิจอัจฉริยะ - พนักงานปัจจุบัน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-01

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

The work environment is very international and everyone is very warm and friendly. Working at AIP has given me a great insight to what a company should do for their customers. It has given me a purpose and makes me strive to improve or create new systems for the company. It is a path i would gladly walk as it has allowed me to focus and hone my specific sets of skills for something that i love to do. AIP has given me complete independence regarding my duties. I have the freedom to find whatever solution for my tasks and goals. Everyone is on the same level in regards to communication, an intern could influence a new feature/product/service that the company provides. Summary: Great Work Culture Great Work Atmosphere Great people

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

AIP still needs more personal computers for everyone.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

Should have a clear specific company wide goal. And a clearer picture on who does what and who is in charge of what.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-01

รีวิว เอไอพี 3

Asia Internship Program (AIP)

"Not what i expected. Great culture "

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - พนักงานปัจจุบัน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-01

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

1) AIP is growing and its growing fast. 2) The work culture here is amazing. 3) The managing team pushes for self improvement and supports structure is great. 4) Group work outs and team building program.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

1) Food option in the area isn't great. 2) At this time you need to use your own Hardware (Company computers coming soon). 3) No sink in the office.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

Set up more team building activities. Maybe a Gym pass.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-01

รีวิว เอไอพี 4

Asia Internship Program (AIP)

"Positive environment and Solid teamwork"

ฝึกงานด้านการพัฒนาธุรกิจ - พนักงานปัจจุบัน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-23

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

AIP has provided me a excellent working experience. Initially, AIP has an international working environment, which help me to improve my English language abilities. Secondly, people working in AIP come from different places of the world such as U.K., Singapore and so forth. I have learned a lot about some interesting thing about different cultures by communicating with my colleagues. Thirdly, not only does AIP help me to improve my working abilities, but AIP also try to develop my social skills by providing me some opportunities of participating into net-working events. Finally, I feel like I am being in a big family when I am working in AIP. People here are friendly and positive, and they try their best to help me and develop me.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

AIP does not have enough PC for everyone in the office yet. Therefore, I need to carry my laptop everyday to the office.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

AIP has a good system of management, so I have no advice for the managing system. However, AIP could have more PC in the office, so people in the company do not need to carry their heavy personal laptop to work.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-23

รีวิว เอไอพี 5

Asia Internship Program (AIP)

"Very formative experience, both for work and personal development"

ฝึกงานการตลาด - พนักงานปัจจุบัน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-21

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

I did a 4 month internship at AIP and it was an amazing experience. I came only with the knowledge I've learned a school, without any company experience before. During 4 months I've learned a lot, about marketing but also about the general environment in a company. Working in an young international environment in Bangkok was a must for me, and AIP has it all ! The workout between colleagues afterwork is very pleasant, and I will recommend for sure this internship/company in Bangkok.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

I can't really find disadvantages of the company, even the office environment is great,

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

Nothing to add, it was flexible enough for me, to enjoy my wonderful time in Thailand.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-21

รีวิว เอไอพี 6

Asia Internship Program (AIP)

"Best place to speak up and get your fresh ideas noticed!!"

นักวิเคราะห์ข้อมูล - พนักงานปัจจุบัน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-17

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

AIP lets me join every meeting and show my opinions to things. My colleagues treat me as an equal and with respect. They let me try my own way to finish any tasks and offer me help when needed. the environment in the workplace is very good for those who want to improve their communication skill because everyone in the office keeps talking,updating and discussing about work and other things all the day. More than just work experiences, AIP gives me a lot of social skills.They offer me to join many activities such as networking events, group work out, training trips etc.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

the atmosphere is very alive but it's not a bad thing. However, it's pretty hard to concentrate. Sometimes, I need to isolate myself with my earphone to be more focus on my work.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

It might be great if there are the computers for everyone in the company :)

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-17

รีวิว เอไอพี 7

Asia Internship Program (AIP)

"Never left bored"

นักวิเคราะห์ข้อมูล - อดีตพนักงาน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-17

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

Joining AIP at the age of 15 as an intern I wanted to just observe what a data analyst does. However, my expectations were completely exceeded as I was able to take part in many tasks which helped develop the company. The overall vibe for the company is relaxed which is something I did not expect as I was only exposed to the strict working environment applied in most Thai workplaces. I found my two weeks much easier this way as the employees were also very easy to get along with.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

As part of the initiation process into AIP, you are required to take part in some form of workout! Spin class was mine and was quite challenging! Other than that, there's not many disadvantages to this company.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-17

รีวิว เอไอพี 8

Asia Internship Program (AIP)

"Fun work environment and very focussed"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-23

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

Really enjoy working here. Fun and welcoming work environment. Everyone is friendly and easy to get along with. Work is constant, and you are never bored or left to do nothing. Learning independently is encouraged which I found very intellectually stimulating.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

No proper kitchen. No sink in the office! Annoying to have to walk to the bathroom to wash hands/clean stuff.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

Less work outings to exercise! More work outings to eat!

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-23

รีวิว เอไอพี 9

Asia Internship Program (AIP)

"Best Internship Experience Ever at AIP"

พนักงานการตลาด - พนักงานปัจจุบัน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-23

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

Working with AIP is simply awesome. I have to admit that this is my first good internship experience, for many reasons: - people here are welcoming since the first day, they do the most they can to make you feel comfortable, which is very reassuring, in particular if you come from far far away. When you go in a country which is completely different from yours, it's a good thing to have someone to rely on. - the company soul is young and dynamic, you never feel lonely or useless. - if you have any trouble with something (either at work or outside), don't worry because there will always be someone willing to help you, not only during working hours. - talking from my very own internship experience, you actually learn how things work in the marketing field, which lets you have a chance to grow your skills and learn new things, besides from growing personally. - you have the occasion to develop relationships with people from around the world that, who knows, maybe they'll come in handy in a near future! So basically, the most important things here are: - be creative in your work - feel comfortable, like at home - most of all, have fun!

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

For the moment the office doesn't have enough computers for each worker, so you have to bring your own.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-23

รีวิว เอไอพี 10

Asia Internship Program (AIP)

"Great oversea working experience "

Chinese Marketing - พนักงานปัจจุบัน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-18

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

Nice workplace and all the colleges are kind as friends and family It's the first time for me to in charge of the social media marketing although sometimes not familiar with it but my colleges and supervisors would like to give me the great advice and support on work willing to teach me the new things I learned a lot from them and AIP

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

Only few computer in the office so we have to bring our own laptop to the office everyday but its ok if you leave it in the office :)

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

only the computer issue but others are great

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-18

  • 1
  • 2
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท Asia Internship Program (AIP) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท Asia Internship Program (AIP) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท Asia Internship Program (AIP) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน เดวิด เยอร์แมนสมัครงาน รถไฟฟ้าสมัครงาน Bureau Recruitสมัครงาน เวิร์คเวนเจอร์