คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

5

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว Asia Internship Program AIP 1

Asia Internship Program (AIP)

"Great First Intern Opportunity"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-23

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

As my first official internship after being enrolled in university and I have to say I am definitely pleased. Although I was placed in one department I still learnt and got advises from different departments allowing to broaden the knowledge derived from this experience. Learning things as basic as how to function photoshop, learning how to make use of your time effectively and different mechanics of making a start up actually run effectively. As well as being given an opportunity to actually help and attend my first ever networking event. With a friendly, talkative and joyful working environment and countless educational experiences it's definitely an intern opportunity I will be grateful for.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

It's not a place for people with lack of initiatives. The world culture is the complete opposite of a regular office job. Other than that it's a great place and I have no complaints.

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-23

รีวิว Asia Internship Program AIP 2

Asia Internship Program (AIP)

"Positive and encouraging team"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-04

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

An enjoyable environment, open and friendly: allows for development as a person. However, mistakes do not delay work, instead of finding who the fault lies on, it is used to find a solution -- accountability falls on the team, not to the individual.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

We have a lack of quality control as a result of efficient work because AIP highly supports efficiency.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

Get someone to proofread work otherwise everything is running smoothly.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-04

รีวิว Asia Internship Program AIP 3

Asia Internship Program (AIP)

"Positive and encouraging team"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-04

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

An enjoyable environment, open and friendly: allows for development as a person. However, mistakes do not delay work, instead of finding who the fault lies on, it is used to find a solution -- accountability falls on the team, not to the individual.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

We have a lack of quality control as a result of efficient work because AIP highly supports efficiency.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

Get someone to proofread work before submission.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-04

รีวิว Asia Internship Program AIP 4

Asia Internship Program (AIP)

"I'm able to learn how to contact companies and try to make agreements with them. Been involved in companies' social events as well as giving ideas to the different areas."

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-10

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

Fun & dynamic environment. Friendly co-workers. Good location of office. Company is good to build relations. Be able to learn from others.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

I can get distracted by colleagues interacting in working space.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

Keep on being positive and flexible with your co-workers as well as never lose focus on achieving goals.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-10

รีวิว Asia Internship Program AIP 5

Asia Internship Program (AIP)

"Inspiring with making a difference"

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-24

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

Really friendly to work with. Open for different ideas to improve process, or increase the well being during working hours. You gain experience with working with an international team. You learn cultures, and gain a brief understanding on how to work with others from the same culture. There are snacks that are provided occasionally, and free refill on coffee.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

I feel that there is no a disadvantages towards working here.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

-

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-24

รีวิว Asia Internship Program AIP 6

Asia Internship Program (AIP)

"Best Working Environment"

นักวิเคราะห์ธุรกิจ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-24

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

Talk about smart working, then here it is, at AIP. The company members have taught me so much in a month that I could actually see my own intellectual growth. The work environment makes me so happy that it motivates me to come to work every day. I am challenged with a new task every day which makes each day exciting and happening for me. I love it at AIP!!!!!

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

Cannot think of one I apologize since I am enjoying my work here so muchhhhh :)

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

As a business intelligence analyst, my suggestion would be for the company to keep track of each and every action inside and outside the company for future analysis :)

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-24

รีวิว Asia Internship Program AIP 7

Asia Internship Program (AIP)

"Positive environment and Solid teamwork"

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (นักศึกษาฝึกงาน) - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-23

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

AIP has provided me a excellent working experience. Initially, AIP has an international working environment, which help me to improve my English language abilities. Secondly, people working in AIP come from different places of the world such as U.K., Singapore and so forth. I have learned a lot about some interesting thing about different cultures by communicating with my colleagues. Thirdly, not only does AIP help me to improve my working abilities, but AIP also try to develop my social skills by providing me some opportunities of participating into net-working events. Finally, I feel like I am being in a big family when I am working in AIP. People here are friendly and positive, and they try their best to help me and develop me.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

AIP does not have enough PC for everyone in the office yet. Therefore, I need to carry my laptop everyday to the office.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

AIP has a good system of management, so I have no advice for the managing system. However, AIP could have more PC in the office, so people in the company do not need to carry their heavy personal laptop to work.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-23

รีวิว Asia Internship Program AIP 8

Asia Internship Program (AIP)

"Very formative experience, both for work and personal development"

ฝึกงานการตลาด - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-21

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

I did a 4 month internship at AIP and it was an amazing experience. I came only with the knowledge I've learned a school, without any company experience before. During 4 months I've learned a lot, about marketing but also about the general environment in a company. Working in an young international environment in Bangkok was a must for me, and AIP has it all ! The workout between colleagues afterwork is very pleasant, and I will recommend for sure this internship/company in Bangkok.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

I can't really find disadvantages of the company, even the office environment is great,

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

Nothing to add, it was flexible enough for me, to enjoy my wonderful time in Thailand.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-21

รีวิว Asia Internship Program AIP 9

Asia Internship Program (AIP)

"Best place to speak up and get your fresh ideas noticed!!"

นักวิเคราะห์ข้อมูล - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-17

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

AIP lets me join every meeting and show my opinions to things. My colleagues treat me as an equal and with respect. They let me try my own way to finish any tasks and offer me help when needed. the environment in the workplace is very good for those who want to improve their communication skill because everyone in the office keeps talking,updating and discussing about work and other things all the day. More than just work experiences, AIP gives me a lot of social skills.They offer me to join many activities such as networking events, group work out, training trips etc.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

the atmosphere is very alive but it's not a bad thing. However, it's pretty hard to concentrate. Sometimes, I need to isolate myself with my earphone to be more focus on my work.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

It might be great if there are the computers for everyone in the company :)

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-17

รีวิว Asia Internship Program AIP 10

Asia Internship Program (AIP)

"Never left bored"

นักวิเคราะห์ข้อมูล - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-17

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

Joining AIP at the age of 15 as an intern I wanted to just observe what a data analyst does. However, my expectations were completely exceeded as I was able to take part in many tasks which helped develop the company. The overall vibe for the company is relaxed which is something I did not expect as I was only exposed to the strict working environment applied in most Thai workplaces. I found my two weeks much easier this way as the employees were also very easy to get along with.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

As part of the initiation process into AIP, you are required to take part in some form of workout! Spin class was mine and was quite challenging! Other than that, there's not many disadvantages to this company.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-17

  • 1
  • 2
  • 3

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท Asia Internship Program (AIP) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท Asia Internship Program (AIP) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท Asia Internship Program (AIP) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ไอดีพี เอ็ดยูเคชั่นสมัครงาน ดีฟิวชั่นสมัครงาน ฮาริสันสมัครงาน WorkVenture Technologies
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ