คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

3.5

พนักงาน 92% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 1

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ผู้จัดการสถานที่ในภูมิภาค - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-04-19

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

- เป็นองค์กรแถวหน้าที่มีมาตรฐานในการว่าจ้างพนักงาน<br />- เป็นองค์กรที่ให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง ไปสู่ระดับสูงขึ้น<br />

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

นโยบายเลิกจ้างผู้ที่กำลังป่วย หรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ไม่สมควรนำมาปฏิบัติอย่างยิ่ง

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-04-19

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 2

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"ประสบการณ์ที่ได้รับ"

ผู้จัดการทั่วไป - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-04

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ฝึกสอนงานให้กับพนักงานใหม่ได้ดีโดยไม่บ่น พนักงานมีความเป็นกันเองอยู่กันแบบพี่น้องเพื่อนฝูง ใส่ใจลูกค้าเป็นพิเศษ สวัสดิการดีมาก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ระยะเวลาในการทำงานบางตำแหน่งเกินเวลาที่กฎหมายแรงงานกำหนด,บางครั้งพนักงานก็น้อยเกินไปไม่เหมาะสมกับขนาดของร้านค้า

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้ใส่ใจพนักงานในร้านให้มากขึ้น เพราะถ้าพนักงานมีความสุข เขาก็ไปบริการลูกค้าได้ดีมากขึ้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-04

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 3

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"ผู้จัดการฝ่ายบุคคล"

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ มีอิสระในการทำงาน บางครั้ง ก็ทำงานเป็นทีม บางครั้งก็ทำงานคนเดียว

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เติบโตยาก โดยเฉพาะถ้าเข้ามาเป็นตำแหน่งที่เป็น specialist ก็มีแต่คนอยากให้เราอยู่ในตำแหน่งเดิมไปนั่นแหละ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

หวังว่าจะได้รับโอกาสในการเลื่อนขึ้นในอนาคต

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 4

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"ความรู้กับเพื่อนเยอะ แต่ก็พร้อมๆไปกับ แรงกดดัน"

ฝ่ายการตลาด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-19

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นที่รู้จัก เดินทางสะดวก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

โบนัสคงที่

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

มีการเหยียดการศึกษา อายุและอื่นๆ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-19

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 5

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"ฉันทำที่เทสโก้โลตัสมา 10 ปี เริ่มเข้ามาตั้งแต่เป็นพนักงานแคชเชียร์เก็บเงิน และได้รับโอกาสในการช่วยแผนก Inventory ทำให้ได้มีโอกาสโชว์ศักยภาพการทำงานมากยิ่งขึ้นและเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตใน เทสโก้โลตัส จาก Asso Inventory ขยับขึ้นมาเป็นพนักงานอาวุโส Custo"

DM.Mall Activity - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-09

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่มีการทำงานเป็นระบบ มีการวางแผน และพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้เติบโต

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

สิ่งที่ไม่ค่อยเห็นด้วยของบริษัทนี้ จะเป็นเกี่ยวกับเล่นพรรคเล่นพวกของบรรดาหัวหน้างานกันเอง ถ้าเข้ากับเขาไม่ได้คุณก็คือแกะดำดีๆ นี้เอง

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

การให้ระดับผู้จัดการ อยู่ในสาขานั้นๆ นานเกินไป ทำให้เกิดอำนาจเกินเลยในการทำงานและการใช้เส้นสายการเติบโต ไม่เหมือนเมื่อก่อน ที่จะเติบโตต้องมีการสอบคัดเลือก

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-09

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 6

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"ได้รับความรู้และประสบการณ์ดี ๆ มีความก้าวหน้าในการทำงาน ได้แสดงศักยภาพในการทำงาน"

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-26

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เปิดโอกาสในการก้าวหน้าให้กับพนักงานในทุกระดับ มีความรู้ใหม่ ๆ ให้เรียนรู้อยู่เสมอ รับฟังความคิดเห็นของพนักงานและนำไปปรับปรุง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้ลดขั้นตอนในการทำงานบางอย่างเพื่อให้พนักงานทำงานง่ายขึ้น และลด project ต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นเพื่อลดค่าใช้จ่ายและนำไปพัฒนาบุลากรจะดีกว่านี้

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-26

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 7

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"การทำงานร่วมกับบริษัท"

ผู้จัดการสถานที่ในภูมิภาค - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-04-19

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

- เป็นองค์กรใหญ่ มีความมั่นคงสูง - เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากลในการว่าจ้างพนักงาน - เป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้พัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

สิ่งเดียวที่ไม่เห็นด้วย คือการเลิกจ้างผู้ที่กำลังป่วย ที่ต้องใช้เวลาบางส่วน เข้ารับการรักษา เพราะเมื่อเขาออกไปแล้ว ชีวิตจะย่ำแย่ลง

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เนื่องจากองค์กรท่านเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยหลายๆ หน่วยงานใหญ่ การวางยุทธศาสตร์ที่จะก้าวไปข้างหน้า ควรสอดคล้องและไปในทางเดียวกันทุกๆ ฝ่าย เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันในการปฏิบัติ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-04-19

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 8

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"มีความใส่ใจพนักงาน"

เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายธุรการ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-10

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

อบอุ่น มีความเป็นกันเอง ใส่ใจพนักงาน ขอคำปรึกษาจากพี่ๆได้ มีกิจกรรมภายในอ๊อฟฟิตเกือบทุกวัน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ระบบโปรแกรมในการทำงานบางตัวยังไม่เสถียรพอ อาจทำให้งานล่าช้า

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-10

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 9

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"ได้เรียนรู้ระบบการทำงาน"

พนักงานชั่วคราว - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-12-15

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

งานที่ทำไม่ได้หนักมาก สนุก สามารถเอาข้อมูลที่มีอยู่มาทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆและพัฒนาองค์กรได้

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

สิ่งแวดที่ทำงานเช่นเพื่อนร่วมงาน หัวหน้าขโมยผลงาน เวลาเกิดเรื่องก็จะหาแพะที่ตำแหน่งต่ำกว่า

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ฟังพนักงานระดับล่างบ้าง ควรมีคนกลางที่ยุติธรรมจริงๆ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-12-15

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 10

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ผู้ช่วยบริการลูกค้า - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-15

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สวัสดีการดี เงินเดือนพอใช้ได้ ดูแลพนักงานดี มีอาหารราคาพนักงาน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ลูกค้าเยอะไม่มีเวลากินข้าว ยืนทั้งวัน ถ้าวันไหนมีโอทีแทบขาดใจ จะลางานก็ลายาก ถ้าไม่ตายก็ไม่ได้ลา

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

แนะนำการบริหารของผู้จัดการสาขาให้ดีกว่านี้ เพราะผู้จัดการคนปัจจุบันไม่เคยเห็นคุณค่าของลูกน้องเลย

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-15

  • 1
  • 2
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน Launchpadสมัครงาน Socket9สมัครงาน เอสเอแอลสมัครงาน ออโตลิฟ
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ