รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 94% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 1

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานน่ารัก คอยดูแลเอาใจใส่ สอนงานตลอดเวลา

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

รีวิว เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 2

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"สวัสดิการดีเลิศ"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

หัวหน้าดี งานไม่หนัก ดูแลพนักงานดี สวัสดิการดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

รีวิว เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 3

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ผู้จัดการสถานที่ในภูมิภาค - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-04-19

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

- เป็นองค์กรแถวหน้าที่มีมาตรฐานในการว่าจ้างพนักงาน<br />- เป็นองค์กรที่ให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง ไปสู่ระดับสูงขึ้น<br />

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-04-19

รีวิว เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 4

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"อดีตพนักงานเก่าจาก Tesco Lotus"

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-01-22

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

1. ได้เรียนรู้งานหลากหลายด้าน 2. ทำให้ได้พัฒนาเรื่อง Multi skills ของตนเองมากขึ้นด้วย 3. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการดูแลพนักงาน 4. การตัดสินใจ

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-01-22

รีวิว เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 5

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

แคชเชียร์ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ดีค่ะแต่แย่คือปรับเงินเดือนพนะกงานลงหรือเปลี่ยนสัญญาจ้างโดยที่ไม่มีอะไรชดเชยให้พนักงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

รีวิว เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 6

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ผู้จัดการสาขา - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ทำให้เราเข้าใจในการบริการและทำให้รักการบริการแล้รทำให้รู้ว่าการเอาใจเขามาไส่ใจเรานั้นเป็นอย่างไร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

รีวิว เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 7

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"ประสบการณ์ที่ได้รับ"

ผู้จัดการทั่วไป - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-04

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ฝึกสอนงานให้กับพนักงานใหม่ได้ดีโดยไม่บ่น พนักงานมีความเป็นกันเองอยู่กันแบบพี่น้องเพื่อนฝูง ใส่ใจลูกค้าเป็นพิเศษ สวัสดิการดีมาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-04

รีวิว เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 8

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"ผู้จัดการฝ่ายบุคคล"

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ มีอิสระในการทำงาน บางครั้ง ก็ทำงานเป็นทีม บางครั้งก็ทำงานคนเดียว

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

รีวิว เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 9

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"ความรู้กับเพื่อนเยอะ แต่ก็พร้อมๆไปกับ แรงกดดัน"

ฝ่ายการตลาด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-19

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นที่รู้จัก เดินทางสะดวก

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-19

รีวิว เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 10

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"ฉันทำที่เทสโก้โลตัสมา 10 ปี เริ่มเข้ามาตั้งแต่เป็นพนักงานแคชเชียร์เก็บเงิน และได้รับโอกาสในการช่วยแผนก Inventory ทำให้ได้มีโอกาสโชว์ศักยภาพการทำงานมากยิ่งขึ้นและเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตใน เทสโก้โลตัส จาก Asso Inventory ขยับขึ้นมาเป็นพนักงานอาวุโส Custo"

DM.Mall Activity - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-09

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่มีการทำงานเป็นระบบ มีการวางแผน และพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้เติบโต

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-09

  • 1
  • 2

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่นสมัครงาน มาซาร์สสมัครงาน เอสเอสซีสมัครงาน บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส
close