รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

3.5

พนักงาน 92% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 1

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ผู้จัดการสถานที่ในภูมิภาค - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-04-19

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

- เป็นองค์กรแถวหน้าที่มีมาตรฐานในการว่าจ้างพนักงาน<br />- เป็นองค์กรที่ให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง ไปสู่ระดับสูงขึ้น<br />

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-04-19

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 2

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"ประสบการณ์ที่ได้รับ"

ผู้จัดการทั่วไป - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-04

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ฝึกสอนงานให้กับพนักงานใหม่ได้ดีโดยไม่บ่น พนักงานมีความเป็นกันเองอยู่กันแบบพี่น้องเพื่อนฝูง ใส่ใจลูกค้าเป็นพิเศษ สวัสดิการดีมาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-04

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 3

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"ผู้จัดการฝ่ายบุคคล"

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ มีอิสระในการทำงาน บางครั้ง ก็ทำงานเป็นทีม บางครั้งก็ทำงานคนเดียว

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 4

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"ความรู้กับเพื่อนเยอะ แต่ก็พร้อมๆไปกับ แรงกดดัน"

ฝ่ายการตลาด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-19

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นที่รู้จัก เดินทางสะดวก

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-19

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 5

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"ฉันทำที่เทสโก้โลตัสมา 10 ปี เริ่มเข้ามาตั้งแต่เป็นพนักงานแคชเชียร์เก็บเงิน และได้รับโอกาสในการช่วยแผนก Inventory ทำให้ได้มีโอกาสโชว์ศักยภาพการทำงานมากยิ่งขึ้นและเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตใน เทสโก้โลตัส จาก Asso Inventory ขยับขึ้นมาเป็นพนักงานอาวุโส Custo"

DM.Mall Activity - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-09

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่มีการทำงานเป็นระบบ มีการวางแผน และพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้เติบโต

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-09

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 6

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"ได้รับความรู้และประสบการณ์ดี ๆ มีความก้าวหน้าในการทำงาน ได้แสดงศักยภาพในการทำงาน"

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เปิดโอกาสในการก้าวหน้าให้กับพนักงานในทุกระดับ มีความรู้ใหม่ ๆ ให้เรียนรู้อยู่เสมอ รับฟังความคิดเห็นของพนักงานและนำไปปรับปรุง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-26

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 7

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"การทำงานร่วมกับบริษัท"

ผู้จัดการสถานที่ในภูมิภาค - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-04-19

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

- เป็นองค์กรใหญ่ มีความมั่นคงสูง - เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากลในการว่าจ้างพนักงาน - เป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้พัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-04-19

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 8

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"มีความใส่ใจพนักงาน"

เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายธุรการ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-10

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

อบอุ่น มีความเป็นกันเอง ใส่ใจพนักงาน ขอคำปรึกษาจากพี่ๆได้ มีกิจกรรมภายในอ๊อฟฟิตเกือบทุกวัน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-10

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 9

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"ได้เรียนรู้ระบบการทำงาน"

พนักงานชั่วคราว - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-12-15

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

งานที่ทำไม่ได้หนักมาก สนุก สามารถเอาข้อมูลที่มีอยู่มาทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆและพัฒนาองค์กรได้

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-12-15

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 10

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ผู้ช่วยบริการลูกค้า - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-15

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

สวัสดีการดี เงินเดือนพอใช้ได้ ดูแลพนักงานดี มีอาหารราคาพนักงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-15

  • 1
  • 2

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน เอ็นเอทีทีสมัครงาน Vistec (ปตท. ที่สูงขึ้นของกลุ่มสถาบันการศึกษาของโครงงานวิทยาศาสตร์)สมัครงาน สไตล์ฮันท์สมัครงาน ซีลาแคนท์
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ WorkVenture ?

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ