รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

3.5

พนักงาน 92% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 1

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ผู้จัดการสถานที่ในภูมิภาค - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-04-19

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

- เป็นองค์กรแถวหน้าที่มีมาตรฐานในการว่าจ้างพนักงาน<br />- เป็นองค์กรที่ให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง ไปสู่ระดับสูงขึ้น<br />

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-04-19

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 2

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"ประสบการณ์ที่ได้รับ"

ผู้จัดการทั่วไป - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-04

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ฝึกสอนงานให้กับพนักงานใหม่ได้ดีโดยไม่บ่น พนักงานมีความเป็นกันเองอยู่กันแบบพี่น้องเพื่อนฝูง ใส่ใจลูกค้าเป็นพิเศษ สวัสดิการดีมาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-04

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 3

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"ผู้จัดการฝ่ายบุคคล"

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ มีอิสระในการทำงาน บางครั้ง ก็ทำงานเป็นทีม บางครั้งก็ทำงานคนเดียว

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 4

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"ความรู้กับเพื่อนเยอะ แต่ก็พร้อมๆไปกับ แรงกดดัน"

ฝ่ายการตลาด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-19

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นที่รู้จัก เดินทางสะดวก

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-19

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 5

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"ฉันทำที่เทสโก้โลตัสมา 10 ปี เริ่มเข้ามาตั้งแต่เป็นพนักงานแคชเชียร์เก็บเงิน และได้รับโอกาสในการช่วยแผนก Inventory ทำให้ได้มีโอกาสโชว์ศักยภาพการทำงานมากยิ่งขึ้นและเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตใน เทสโก้โลตัส จาก Asso Inventory ขยับขึ้นมาเป็นพนักงานอาวุโส Custo"

DM.Mall Activity - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-09

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่มีการทำงานเป็นระบบ มีการวางแผน และพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้เติบโต

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-09

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 6

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"ได้รับความรู้และประสบการณ์ดี ๆ มีความก้าวหน้าในการทำงาน ได้แสดงศักยภาพในการทำงาน"

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เปิดโอกาสในการก้าวหน้าให้กับพนักงานในทุกระดับ มีความรู้ใหม่ ๆ ให้เรียนรู้อยู่เสมอ รับฟังความคิดเห็นของพนักงานและนำไปปรับปรุง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-26

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 7

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"การทำงานร่วมกับบริษัท"

ผู้จัดการสถานที่ในภูมิภาค - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-04-19

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

- เป็นองค์กรใหญ่ มีความมั่นคงสูง - เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากลในการว่าจ้างพนักงาน - เป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้พัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-04-19

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 8

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"มีความใส่ใจพนักงาน"

เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายธุรการ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-10

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

อบอุ่น มีความเป็นกันเอง ใส่ใจพนักงาน ขอคำปรึกษาจากพี่ๆได้ มีกิจกรรมภายในอ๊อฟฟิตเกือบทุกวัน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-10

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 9

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

"ได้เรียนรู้ระบบการทำงาน"

พนักงานชั่วคราว - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-12-15

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

งานที่ทำไม่ได้หนักมาก สนุก สามารถเอาข้อมูลที่มีอยู่มาทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆและพัฒนาองค์กรได้

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-12-15

รีวิว บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 10

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ผู้ช่วยบริการลูกค้า - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-15

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

สวัสดีการดี เงินเดือนพอใช้ได้ ดูแลพนักงานดี มีอาหารราคาพนักงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-15

  • 1
  • 2
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน อำพลฟู้ดสมัครงาน เอ็มแปกสมัครงาน MLN Consultingสมัครงาน WorkVenture Technologies
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ WorkVenture ?

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ