รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
  • หางาน สมัครงาน ฮอนด้า 1
  • หางาน สมัครงาน ฮอนด้า 2
  • หางาน สมัครงาน ฮอนด้า 3
  • หางาน สมัครงาน ฮอนด้า 4
  • หางาน สมัครงาน ฮอนด้า 5
  • หางาน สมัครงาน ฮอนด้า 6
  • หางาน สมัครงาน ฮอนด้า 7
keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 79% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ฮอนด้า 1

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

"ไม่รตั้งใงดีอ่ะ"

วิศวกรการเชื่อม - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-09-14

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นประสบการณ์ที่ดีมากอยากกลับไปทำอีกครั้ง ตอนนี้รอเวลาที่จะกลับไป

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-09-14

รีวิว ฮอนด้า 2

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-23

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ฝึกการอดทนและปฏิบัติงานให้ดีที่สุดและหน้าที่ให้ดีที่สุด

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-23

รีวิว ฮอนด้า 3

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

ฝ่ายการตลาด - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-08

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ผลิตรถยนต์ เก็บชิ้นสวนงาน ทำความสะอาดบริเวณจุดที่ทำงานในแผนก

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-08

รีวิว ฮอนด้า 4

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-04-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ประสบการณ์การประดิษฐ์รถยนต์ประสบการณ์ในการอดทนและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของบริษัท

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-04-28

รีวิว ฮอนด้า 5

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

"โรงงานดีมีคุณภาพ"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-08

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้เรียนรู้เครื่องจักรแต่ล่ะเครื่องมีหน้าทำชิ้นงานตรงไหนใน1ชิ้นงานและเรียนรู้อุปกรณ์ในการทำงานและเครื่องมือวัดชิ้นงาน ทำให้ตัวเราเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นและอดทน

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-08

รีวิว ฮอนด้า 6

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

"เป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม"

ผู้จัดการด้านบริการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-11-05

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีคิด วิธีการบริหารแบบมืออาชีพ

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-11-05

รีวิว ฮอนด้า 7

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

"ความสำเร็จของฉัน จากฮอนด้าสู่ธุรกิจส่วนตัว"

๊ีUsed Car Business Owner - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-09-23

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ประสบความสำเร็จในหน้าที่ขาย บริการ พัฒนา รักษาความสัมพันธ์ ฐานลูกค้าทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้าองค์กร และราชการ รํฐวิสาหกิจ การพัฒนาทีมงาน การรักษาภาพลักษณ์องค์กร การวางแผน วิเคราะห์ต้นทุน เป็นตามวัตถุประสงค์และผลประกอบการบริษัท สินค้าทั้งรถใหม่และรถใช้แล้วจนได้รับรางวัลระดับ Asia&Ocenia และต่อมานำมาปรับใช้กับธุรกิจส่วนตัวจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-09-23

รีวิว ฮอนด้า 8

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

พนักงานโลจิสติกส์ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-23

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ทุกคนเป็นมิตร คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้งานดำเนินไปบรรลุตามวัถุประสงค์ของหน้าที่แต่ละคน

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-23

รีวิว ฮอนด้า 9

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

"ตื่นเต้นตลอด"

ล่ามภาษาญี่ปุ่น - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นงานที่ท้าทาย ให้ตื่นเต้นตลอดเวลาในการทำงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

รีวิว ฮอนด้า 10

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

"การฝึกงาน"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-05-31

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การฝึกอบรมการใช้งานได้ดีกว่าครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้จักกันดีการฝึกทำงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-05-31

  • 1
  • 2

ค้นหาบริษัทอื่น