รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
  • หางาน สมัครงาน ฮอนด้า 1
  • หางาน สมัครงาน ฮอนด้า 2
  • หางาน สมัครงาน ฮอนด้า 3
  • หางาน สมัครงาน ฮอนด้า 4
  • หางาน สมัครงาน ฮอนด้า 5
  • หางาน สมัครงาน ฮอนด้า 6
  • หางาน สมัครงาน ฮอนด้า 7
  • keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 88% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ฮอนด้า 1

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

"โรงงานดีมีคุณภาพ"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-08

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้เรียนรู้เครื่องจักรแต่ล่ะเครื่องมีหน้าทำชิ้นงานตรงไหนใน1ชิ้นงานและเรียนรู้อุปกรณ์ในการทำงานและเครื่องมือวัดชิ้นงาน ทำให้ตัวเราเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นและอดทน

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-08

รีวิว ฮอนด้า 2

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

"เป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม"

ผู้จัดการด้านบริการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-11-05

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีคิด วิธีการบริหารแบบมืออาชีพ

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-11-05

รีวิว ฮอนด้า 3

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

"ความสำเร็จของฉัน จากฮอนด้าสู่ธุรกิจส่วนตัว"

๊ีUsed Car Business Owner - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-09-23

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ประสบความสำเร็จในหน้าที่ขาย บริการ พัฒนา รักษาความสัมพันธ์ ฐานลูกค้าทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้าองค์กร และราชการ รํฐวิสาหกิจ การพัฒนาทีมงาน การรักษาภาพลักษณ์องค์กร การวางแผน วิเคราะห์ต้นทุน เป็นตามวัตถุประสงค์และผลประกอบการบริษัท สินค้าทั้งรถใหม่และรถใช้แล้วจนได้รับรางวัลระดับ Asia&Ocenia และต่อมานำมาปรับใช้กับธุรกิจส่วนตัวจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-09-23

รีวิว ฮอนด้า 4

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

พนักงานโลจิสติกส์ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-23

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ทุกคนเป็นมิตร คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้งานดำเนินไปบรรลุตามวัถุประสงค์ของหน้าที่แต่ละคน

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-23

รีวิว ฮอนด้า 5

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

นักศึกษาฝึกงาน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-07-10

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ฝึกประสบการณ์การทำงานและเรียนรู้การทำงานร่วมกับบุคคคลอื่น

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-07-10

รีวิว ฮอนด้า 6

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

"บริษัทที่มีความมั่นคง และให้ความสำคัญกับการบริการให้กับลูกค้า "

ผู้จัดการเขตพื้นที่การขาย - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

บริษัท ทีมีสวัสดิการดี คำนึงถึงทุกคนในครอบครัวของพนักงาน และมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่ให้ความสำคัญกับสิงแวดล้อม การทำงานเป็นระบบ Senior การอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพา ช่วยเหลือ การเติบโตในองค์กร ต้องใช้ระยะเวลาเพื่อสั่งสมประสบการณ์

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-28

รีวิว ฮอนด้า 7

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

"การทำงานที่ฮอนด้า"

วิศวกรซ่อมบำรุง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-12

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

สวัสดิการต่างๆก็ดี โบนัสเยอะ ถ้าได้เป็นพนักงานประจำถือว่าดีมาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-12

รีวิว ฮอนด้า 8

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-02-15

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

สวัสดิการโอเค โบนัสดีมาก เหมาะกับคนที่อยากจะตั้งใจเก็บเงิน

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-02-15

  • 1
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน Advanced Digitalสมัครงาน Changi travel servicesสมัครงาน แม็กซิม อินทริเกรดสมัครงาน WorkVenture Technologies