รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4.5

พนักงาน 90% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 1

ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

"เงินเยอะ งานเยอะกว่า"

Customer DeveLoper - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-08-02

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ประสบการณ์ในการทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีเยี่ยม เรียนรู้วิธีใช้โปรแกรม MS office ได้เป็นอย่างดี เรียนรู้การเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาดคู่แข่ง และได้ฝึกทักษะในการตอบคำถามต่างๆได้เป็นอย่างดี ปล. น่าจะเฉพาะแผนกนี้นะครับ

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-08-02

รีวิว ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 2

ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

"รายได้ดี/สวัสดิการคุ้มค่าคะ"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-05-31

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การทำงานเป็นไปตามนโยบายบริษัท แต่บางทีระบบในการทำงาน ช้าเกินไป ระบบค้าง ไม่ค่อยเสถียรรวดเร็วในการทำงาน ควรบอกก่อนเมื่อจะอัพเดตระบบ ระบบอัพเดตไม่ทั่วถึง นอกนั้นถือว่าดีมากคะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-05-31

รีวิว ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 3

ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

"เป็นประสบการณ์​การทำงานที่ดี"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-02-13

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้รับความรู้มากมายที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้ ที่บริษัทใส่ใจพนักงาน และความมั่นคงสูง

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-02-13

รีวิว ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 4

ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

"ข้อดี"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-04-20

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

บริษัทย์นี้ดูแลคุณทุกอย่าง แต่ต้องทำใจเรื่องการเดินทาง

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-04-20

รีวิว ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 5

ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

Sales Manager Indirect North - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-20

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

สร้างประสบการณ์นอกเหนือจากหน้าที่ประจำ ช่วยสร้างประสบการณ์ในการบรหารงานเหทืแนเป็นธุรกิจของเราเอง เพราะบริษัทจะให้อำนาจเต็มที่ในการบริหาร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-20

รีวิว ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 6

ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

"บริษัทจะสอนงาน ประเมินและวัดผลจากงานที่เราทำโดยตรง สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน มีการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและความชำนาญในงานอย่างต่อเนื่อง"

Sales Manager Indirect North - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-20

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ความคิดในการบริหารธุรกิจและบริหารงาน บริหารคน การสอนงาน และการควบคุมดูแลหนี้สิน และค่าใช้จ่าย

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-20

รีวิว ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 7

ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

"อยากแสดงไอเดียมาที่นี่"

พนักงานการตลาด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-08

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

งานท้าทาย เปิดโอกาสให้แสดงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถอย่างเต็มที่

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-08

รีวิว ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 8

ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

"เป็นคอมปานีที่ดี"

ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เงินเดือนก็โอเค ถ้ายิ่งอยู่นานก็น่าจะได้เยอขึ้น มีประกันสุขภาพ มีรถประจำตำแหน่งสำหรับพนักงาน ตำแหน่งสูงที่ต้องสัญจรบ่อยครั้ง

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

รีวิว ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 9

ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

"เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี"

เจ้าหน้าที่ธุรการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีงาน โปรเจคเยอะทำให้ได้เรียนรู้งานหลายแบบ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

รีวิว ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 10

ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-04

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-04

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน แอนิเมเต็ดสมัครงาน พรอนโต้สมัครงาน ลินสมัครงาน wv
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง