รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
 • หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 1
 • หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 2
 • หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 3
 • หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 4
 • หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 5
 • หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 6
 • หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 7
 • หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 8
 • หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 9
 • หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 10
 • หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 11
 • หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 12
 • หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 13
 • หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 14
 • keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 1

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บีเจซี)

"สร้างผู้นำ"

ตัวแทนขาย - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-09-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

สร้างความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม รับมือกับความกดดันแบบมืออาชีพ กล้าตัดสินใจ

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-09-27

รีวิว เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 2

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บีเจซี)

"good job relationship in team"

พนักงานฝ่ายขาย - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-06-25

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

knowledge in system of printing Flexo , INkjet , offset

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-06-25

รีวิว เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 3

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บีเจซี)

"ประสบการณ์ชีวิต"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-09-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ประสบการณ์ด้านการเดินทางที่ให้ความรู้มหาศาล ผู้คน ค่านิยมท้องถิ่น มุมมองและการบริหารคนในหลายช่วงวัย ที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน และมีรายละเอียด

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-09-28

รีวิว เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 4

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บีเจซี)

"นักขายขั้นเทพ"

ตัวแทนขาย - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-09-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทขนาดใหญ มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-09-28

รีวิว เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 5

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บีเจซี)

"เพิ่มยอดขายได้ต่อเนื่อง + หาลูกค้าใหม่ๆ สร้างรายได้ใหม่ "

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-07-03

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

งานท้าทาย สนุก และ สภาพแวดล้อมการทำงานดี มีงานให้ทำในหลายรูปแบบ

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-07-03

รีวิว เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 6

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บีเจซี)

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

BJC is one of South-east Asia’s leading commercial conglomerate and the well-known Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) Company with over 10,000 employees across the region. BJC has been founded since 1882; we are committed to be a provider of integrated supply chain solutions in the region, providing top quality products and services that are involved in the everyday life of people.

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

รีวิว เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 7

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บีเจซี)

"นักขายขั้นเทพ"

ตัวแทนขาย - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-09-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีการอบรมฝึกฝนทักษะความรู้ให้กับพนักงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-09-28

รีวิว เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 8

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บีเจซี)

"สวัสดิการพนักงานทุกระดับดี"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-09-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ประสบการณ์การเดินทางที่มากกว่า 800 เมื่องเพื่อวิเคราะห์ภาพรวมตลาดค้าปลีกทั้งหมด ประสบการทำงานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยบนอุปกรณ์ที่ล้าสมัย การทำงานกับพนักงานหลากหลายระดับบังคับบัญชา การสื่อสารในช่องทางที่ต่างกัน

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-09-28

รีวิว เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 9

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บีเจซี)

"แวดล้อมการทำงานเป็นมิตร มีโอกาสก้าวหน้า"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-03

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เพื่อร่วมงาน บรรยากาศ และแวดล้อมดีควรค่าแก่การทำงาน มีโอกาสในการก้าวหน้าและพัฒนาทักษะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-03

รีวิว เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 10

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บีเจซี)

"เพื่อนร่วมงาน"

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนแอปพลิเคชันอาวุโส - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-09

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ตอนแรกเข้ามีหน่วยงานเล็กๆนึงดูแล application หนึ่ง ดูแล หน้าร้านหลังร้าน พี่ที่ดูแลด้วยจริงใจ ใจดีไม่เครียด มีความสุขในการทำงาน ด้วยกิจการของร้านค้านี้ไม่โต จึงต้องโดนโยกย้ายไปอีกทีมนึงก็ต้องปรับการทำงานอีกรอบ แต่หัวหน้าน่ารักมาก เข้าใจเรามากทำให้งานผ่านไปได้ดี แต่ด้วยกิจการนี้มีการเปลี่ยนแปลงขั้นยิ่งใหญ่อีก โดยการซื้อหุ้นของบริษัทใหญ่เข้ามา เลยตรงมาอยู่บริษัทนี้(บริษัทสุดท้ายบอกเลยที่ต้องย้ายใจจริงไม่อยากมากเลย จำใจมาโดยไม่เต็มใจ)

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-09

 • 1
 • 2

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บีเจซี) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บีเจซี) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บีเจซี) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน มิวส์สมัครงาน โซเชียล อีเว้นส์สมัครงาน ฮาแวน คอสเมติคสมัครงาน WorkVenture Technologies