คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ดีลอยท์ 1

ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-02-06

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีความ Professional และออฟฟิศมีบรรยากาศที่ดี มีความทันสมัย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

Work Life not balance มีช่วงเวลาการทำงานที่ไม่แน่นอน

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-02-06

รีวิว ดีลอยท์ 2

ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด

"ประสบการณ์ใหม่ๆที่จะได้รับจากการทำงาน"

Dosent - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-31

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้รับโอกาสดีดีในการทำงาน ได้ทำงานในประเภทธุรกิจที่หลากหลาย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ในบางครั้งอาจจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

-

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-31

รีวิว ดีลอยท์ 3

ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด

"ที่ปรึกษา"

ผู้ให้คำปรึกษา - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-16

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้ทำงานกับคนฉลาดๆมากมายๆ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ค่าตอบแทนไม่ค่อยดี สมดุลชีวิตไม่ได้

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-16

รีวิว ดีลอยท์ 4

ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด

"ที่ปรึกษา"

ผู้ให้คำปรึกษา - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-22

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เงินดี ถ้าทำมากก็ได้มาก เป็นบริษัทที่ดีสำหรับเริ่มต้น ชีวิตการทำงาน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การจัดการดี แต่ก็มีบางคนที่ไม่ช่วยเหลือเพราะผลประโยชน์ ส่วนตัว

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากจะเห็นบริษัทพยายามสร้างระบบระเบียบที่ ดีกว่านี้

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-22

รีวิว ดีลอยท์ 5

ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด

"Deloitte"

ผู้ตรวจสอบบัญชี (อาวุโส) - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-03

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพื่อนเยอะ มีความ multicultural

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

งานเยอะเกินกว่าที่จะมีชีวิตดีๆ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-03

รีวิว ดีลอยท์ 6

ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด

ผู้ตรวจสอบบัญชี - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-18

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่ใส่ใจกับพนักงานทุกตำแหน่ง สวัสดิการดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นเรื่องเวลาเลิกงานที่ต้องกลับดึก และเจอลูกค้าแบบไม่สามารถเลือกได้

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

สำหรับคนที่สามารถทำงานแบบเลิกดึกได้ ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-18

รีวิว ดีลอยท์ 7

ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด

"ชีวิตAudit"

ผู้ตรวจสอบบัญชี - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-07

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ส่วนใหญ่ที่พบ เพื่อนๆพี่ๆที่Deloitteเป็นมิตรดีค่ะ friendly เข้าถึงกันไม่ยาก เวลาเราไม่แน่ใจอะไร ถามพี่ พี่ก็support ช่วยเรา อธิบาย สอนเรา ไม่ค่อยมีเหวี่ยง, สำหรับAudit ก็มีความก้าวหน้าแน่นอน เป็นlevel ชัดเจน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเองเท่าไร่ งานเยอะกว่าเวลาที่มีมาก ทำให้บางช่วงเลิกดึกมากหรือบางทีก็ต้องหอบโน๊ตบุคกลับบ้านไปทำต่อ แต่ก็มีบางช่วงที่ว่าง

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้จัดคนและเวลาให้พอดีกับงานค่ะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-07

รีวิว ดีลอยท์ 8

ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด

"ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบ"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

- ที่ที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนา - เพื่อนร่วมทีมดี - มีที่เติบโตที่แน่นอน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

- งานเยอะ - ไม่มีสมดุลเลย

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

รีวิว ดีลอยท์ 9

ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด

"คิดดีๆก่อน"

ผู้จัดการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีคนมีความสามาถเยอะมาก เท่าที่เคยเจอมาในรอบ 15 ปี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ความซับซ้อนในระบอบภายใน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรสื่อสารกันมากกว่านี้

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

รีวิว ดีลอยท์ 10

ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด

Exdeloitte - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-13

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

คนเป็นมิตร วัฒนธรรมองค์กรดี ไม่แบ่งยศชนชั้น เป็นกันเองระหว่างผู้บริหารและพนักงาน มีความเป็นไทยประเพณีนิยมน้อยกว่าบริษัทอื่นๆมาก จากที่เคยทำงานองค์กรใหญ่มา ไม่เน้นพิธีกรรม ไม่Silo

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทีมAudit ทำงานหนักมาก หนักจนกลัวพนักงานจะตาย - -" ทางบริษัทควรหากลยทธ์ดูแลพนักงานตรงนี้ให้ดีขค้นจะทำให้ Turnover rate ดีขึ้น

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

Deloitte ให้คำปรึกษากับลูกค้ามากมาย ควรนำสิ่งเหล่านั้นมาจัดการระบบหลังบ้านให้ดียิ่งขึนไป

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-13

  • 1
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน เทคซอสสมัครงาน แบงค็อกอองเทอเพอนูเออรสมัครงาน เวลโกรว์กล๊าสสมัครงาน วีเคเค
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ