คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 63% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ดีพลัส อินเตอร์เทรด 1

ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด

"สินค้าดีและมีมาตรฐาน"

หัวหน้างาน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-02-11

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและการดูแลหลังการขาย ใส่ใจเอาใจใส่ลูกค้า ตลอดระยะเวลา

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่เห็นด้วย ลดจำนวนพนักงานรายวันแต่ยอดงานเท่าเดิม

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ไม่มี

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-02-11

รีวิว ดีพลัส อินเตอร์เทรด 2

ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-05-26

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้รับโอกาศและประสบการ์ณดี เพื่อนๆน่ารัก มีความเป็นครอบครัวและเป็นกันเอง เน้นส่งเสริมและช่วยกันพัฒนาคนในองค์ในทุกภาคส่วน ชอบวิสัยทัศน์องค์กรที่เน้น "การเรียนรู้ พัฒนา เติบโต อย่างมั่นคง และมีความสุข

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-05-26

รีวิว ดีพลัส อินเตอร์เทรด 3

ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด

"ชีวิตดีดีที่ดี+"

ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-08

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

บริษัทนี้มีเพื่อนร่วมงานที่ได้อายุก็ใกล้เคยกันอยู่กับกับแบบครอบครัว ถึงแม้ว่าจะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่ก็ปรับความเข้าใจกันได้โดยง่าย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การแจ้งกิจกรรมบริษัทล่าช้าทำให้เตรียมตัวได้ไม่เป๊ะปังเท่าที่ควร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-08

รีวิว ดีพลัส อินเตอร์เทรด 4

ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด

"Friendly organization with great chance offering you if you can."

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-25

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

Good Policy of Managing director, need to train proper competency for staff, still trust in MD attention.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

Need understanding in coaching, counseling and listening skill. You will be great.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

Please stay trust in Goodness and Good people. Good attention will lead you in the right way.

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-25

รีวิว ดีพลัส อินเตอร์เทรด 5

ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-08

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีเวที พื้นที่ให้แสดงความรู้ความสามารถที่ดึงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ และได้ฝึกเรื่องการบริหารจัดการงานกับทีมงานได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

สิ่งที่ไม่ประทับใจของที่นี้ อาจจะมีบางวันที่เลิกงานดึกไปหน่อยแต่ด้วยตัวงานที่อาจจะติดพันกับการประชุมต่อเนื่องจึงเข้าใจได้

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-08

รีวิว ดีพลัส อินเตอร์เทรด 6

ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด

"สังคมการทำงาน"

ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และการตลาด - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-25

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีเพื่อนร่วมงานที่มีความหลากหลาย สามารถเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานได้หลากหลายรูปแบบตามไปด้วย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การทำงานวันเสาร์ สุดท้ายของเดือน เพราะ รู้สึกว่าการทำงานวันเสาร์เหมือนกับการมานั่งเล่นที่ออฟฟิศมากกว่า

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้มีการจับคู่บัดดี้ ในบริษัท เพื่อคอยปรึกษาหารือกันได้ในเรื่องทั่วๆไป ทั้งเรื่องงานและนอกเหนือจากงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-25

รีวิว ดีพลัส อินเตอร์เทรด 7

ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด

"Goodness or Good presentation"

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-25

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

Ever good to give a chance, good intension to create good people and caring staff. Helping each other is the great point.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

Understanding staff and indept listening is very important. Don't trust only the good talk, trust in goodness.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

หนักแน่นในคนดีและหนักแน่นในความดี คนไม่ดีจะแพ้ภัย คนดีสอนให้เก่งได้ถ้าคุณคิดจะสอน แต่คนเก่งสอนให้ดีนั้นยากมากกว่าหลายเท่า และเค้าจะดึงคนที่เหมือนกันเท่านั้นเข้ามาอยู่ด้วย ใช้ใจที่ปราศจากอคติในการมองคนแล้วจะมองเห็นความจริงที่แท้ แล้วคุณจะไม่ทำร้ายคนที่คุณรัก

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-25

รีวิว ดีพลัส อินเตอร์เทรด 8

ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-16

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

MD is good in developing people Good Society, Caring & Sharing community

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

Recruitment and Selection is very important. Put the right man on the right job still be helpful. continue improvement, coaching the right to be the lead. Compassionate is your strong point :)

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-16

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ยู ปรินท์ มอลล์สมัครงาน คอนโทรลดาต้าสมัครงาน เสนา ดีเวลลอปเม้นสมัครงาน WorkVenture Technologies
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ