รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 94% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 1

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

"ดูแลเรื่องสวัสดิการ ให้เป็นอย่างดี"

เจ้าหน้าที่เทคนิค คอมพิวเตอร์ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-04-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

1.มีการฝีกอบรมให้ตลอดตามความเหมาะสม 2.มีกองทุน ให้

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-04-28

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 2

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

พนักงานรับโทรศัพท์ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-09-30

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ความรอบคอบในการทำงาน การตรวจเช็ค เพื่อนร่วมงาน การทำงานแบบเป็นระเบียบบวกกับความปลอดภัย

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-09-30

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 3

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-09-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตดีมาก เพื่อนร่วมงานดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-09-27

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 4

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

"การทำงานในบริษัทใหญ่ และการแบ่งแยกชนชั้น"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-02-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การทำงานในบริษัทยักใหญ่ และ ความต่างชั้นของพนักงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-02-11

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 5

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

ผู้ช่วยช่าง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-09-22

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่ดีมีคุณภาพน่าสนใจครับผมอิอิ ขอบคุณครับ

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-09-22

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 6

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

"การปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น"

ผู้ประสานงานฝึกอบรม - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-23

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

หลายคนที่เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง และมักจะไม่ค่อยสุงสิงกับใคร แต่เมื่อต้องมาทำงานกันเป็นกลุ่ม และการร่วมมือกันวางแผนในงานต่างๆ ก็จะทำให้ได้เรียนรู้นิสัยคน และการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับคนอื่น เราอาจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่สามารถเลือกที่จะปรับตัวให้กับสภาพและสภาวะในปัจจุบันให้ได้ ในการร่วมกันทำงานกับเพื่อนๆ อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่น ลองถามไอเดียจากคนอื่นๆ ดูหากไม่สามารถคิดงานหรือทำงานต่อไปได้ เป็นการเปิดความสัมพันธ์ที่ดี แต่ก็ต้องเข้าใจและยอมรับ ซึ่งหากเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คงต้องทำกัน หรือเลือกทำสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง การสร้างรอยยิ้ม ถือเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีเบื้องต้น ที่จะทำให้คนอื่นกล้าเข้าหาเราเอง และเมื่อเราได้รับรอยยิ้มตอบกลับมา ก็อาจจะทำให้เรากล้าเข้าหาคนอื่นได้เช่นกัน

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-23

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 7

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นงาน Outsource Support การทำงานแต่ละหน่วยงานใน ปตท. สวัสดิการน้อย เงินเดือนน้อย ความก้าวหน้าไม่มี แต่ข้อดีคือ สามารถทำงานไปได้เรื่อยๆไม่ต้องกังวลเรื่อง lay off

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-28

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 8

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-06-29

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทฯ สรรหาพนักงานสัญญาจ้างให้กับกลุ่ม ปตท.

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-06-29

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 9

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

พนักงาน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-13

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

My responsibility is forecast & monitoring the process of products (PTT light oil& PTT Lubricants) on behalf of Ordering & Customer Relations Center (ORC) ,PTT Public Company Limited,Phrakhanong Officer.Moreover,We'recarrying out a variety of administrative tasks.

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-13

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 10

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

"ผมเป็นช่างที่มีน้ำใจในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้เรียนรู้การซ่อมบำรุงบนที่สูง เพราะทำงานบนเเท็งสารเคมี ได้พบเพื่อนร่วมงานดีๆ

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

  • 1
  • 2

ค้นหาบริษัทอื่น