รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 89% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 1

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

ผู้ช่วยช่าง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-09-22

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่ดีมีคุณภาพน่าสนใจครับผมอิอิ ขอบคุณครับ

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-09-22

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 2

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

"การปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น"

ผู้ประสานงานฝึกอบรม - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-23

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

หลายคนที่เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง และมักจะไม่ค่อยสุงสิงกับใคร แต่เมื่อต้องมาทำงานกันเป็นกลุ่ม และการร่วมมือกันวางแผนในงานต่างๆ ก็จะทำให้ได้เรียนรู้นิสัยคน และการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับคนอื่น เราอาจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่สามารถเลือกที่จะปรับตัวให้กับสภาพและสภาวะในปัจจุบันให้ได้ ในการร่วมกันทำงานกับเพื่อนๆ อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่น ลองถามไอเดียจากคนอื่นๆ ดูหากไม่สามารถคิดงานหรือทำงานต่อไปได้ เป็นการเปิดความสัมพันธ์ที่ดี แต่ก็ต้องเข้าใจและยอมรับ ซึ่งหากเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คงต้องทำกัน หรือเลือกทำสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง การสร้างรอยยิ้ม ถือเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีเบื้องต้น ที่จะทำให้คนอื่นกล้าเข้าหาเราเอง และเมื่อเราได้รับรอยยิ้มตอบกลับมา ก็อาจจะทำให้เรากล้าเข้าหาคนอื่นได้เช่นกัน

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-23

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 3

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-06-29

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทฯ สรรหาพนักงานสัญญาจ้างให้กับกลุ่ม ปตท.

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-06-29

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 4

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

พนักงาน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-13

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

My responsibility is forecast & monitoring the process of products (PTT light oil& PTT Lubricants) on behalf of Ordering & Customer Relations Center (ORC) ,PTT Public Company Limited,Phrakhanong Officer.Moreover,We'recarrying out a variety of administrative tasks.

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-13

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 5

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

"ความรู้ด้านสื่อสารภาษา เส้นทางในประเทศ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รู้จักสังคมที่ใหญ่ขึ้น"

ขัรถผู้บริหารชาวต่างชาติ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-05-25

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

งานที่ทำเป็นงานสัญญาจ้าง เงินเดือน+โอทีตรงเวลา แต่เเงินส่วนอื่นๆ เช่นเบี้ยเลี้ยง ด่าเินทาง ค่าที่พัก จะได้รับไม่ตรงเวลา ต้องทวงหลายๆคร้งถึงจะได้ ถ้าลืมอด งานมีให้ทำแต่ตังต้องทวง

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-05-25

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 6

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

"ได้เรียนรู้ประสบการณ์หลายๆอย่างขององค์กร เช่น งานระบบ ISO,TPM,และความรู้ในตำแหน่ง จป.หัวหน้างาน"

ช่างชำนาญการ(จป.หัวหน้างาน) - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

บริษัทในเครือของ บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน)ได้เรียนรู้ระบบหลายๆอย่างของ ปตท

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 7

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

"สังคมดีมาก"

Training Internship - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-22

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

สังคมดี อยู่แบบพี่น้อง กิจกรรมเยอะไม่น่าเบื่อ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-22

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 8

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

"เหมาะสำหรับเด็กจบใหม่เก็บโปรไฟล์"

พนักงาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-20

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ทำงานร่วมกับองค์กรใหญ่ของประเทศอย่าง ปตท. จำกัด (มหาชน)

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-20

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 9

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

เจ้าหน้าที่ธุรการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เนื่องจากเป็นบริษัทลูกของ ปตท. ระบบในการทำงานต่างๆ ค่อนข้างดี ได้ประสบการณ์การทำงานจาก ปตท.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-26

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ดีมีเตอร์สมัครงาน เลอโบ อินเตอร์กรุ๊ปสมัครงาน วีคอมเมิร์ซสมัครงาน WorkVenture Technologies
close