รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 94% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 1

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

"ดูแลเรื่องสวัสดิการ ให้เป็นอย่างดี"

เจ้าหน้าที่เทคนิค คอมพิวเตอร์ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-04-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

1.มีการฝีกอบรมให้ตลอดตามความเหมาะสม 2.มีกองทุน ให้

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-04-28

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 2

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

พนักงานรับโทรศัพท์ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-09-30

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ความรอบคอบในการทำงาน การตรวจเช็ค เพื่อนร่วมงาน การทำงานแบบเป็นระเบียบบวกกับความปลอดภัย

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-09-30

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 3

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-09-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตดีมาก เพื่อนร่วมงานดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-09-27

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 4

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

"การทำงานในบริษัทใหญ่ และการแบ่งแยกชนชั้น"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-02-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การทำงานในบริษัทยักใหญ่ และ ความต่างชั้นของพนักงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-02-11

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 5

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

ผู้ช่วยช่าง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-09-22

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่ดีมีคุณภาพน่าสนใจครับผมอิอิ ขอบคุณครับ

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-09-22

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 6

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

"การปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น"

ผู้ประสานงานฝึกอบรม - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-23

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

หลายคนที่เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง และมักจะไม่ค่อยสุงสิงกับใคร แต่เมื่อต้องมาทำงานกันเป็นกลุ่ม และการร่วมมือกันวางแผนในงานต่างๆ ก็จะทำให้ได้เรียนรู้นิสัยคน และการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับคนอื่น เราอาจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่สามารถเลือกที่จะปรับตัวให้กับสภาพและสภาวะในปัจจุบันให้ได้ ในการร่วมกันทำงานกับเพื่อนๆ อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่น ลองถามไอเดียจากคนอื่นๆ ดูหากไม่สามารถคิดงานหรือทำงานต่อไปได้ เป็นการเปิดความสัมพันธ์ที่ดี แต่ก็ต้องเข้าใจและยอมรับ ซึ่งหากเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คงต้องทำกัน หรือเลือกทำสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง การสร้างรอยยิ้ม ถือเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีเบื้องต้น ที่จะทำให้คนอื่นกล้าเข้าหาเราเอง และเมื่อเราได้รับรอยยิ้มตอบกลับมา ก็อาจจะทำให้เรากล้าเข้าหาคนอื่นได้เช่นกัน

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-23

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 7

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นงาน Outsource Support การทำงานแต่ละหน่วยงานใน ปตท. สวัสดิการน้อย เงินเดือนน้อย ความก้าวหน้าไม่มี แต่ข้อดีคือ สามารถทำงานไปได้เรื่อยๆไม่ต้องกังวลเรื่อง lay off

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-28

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 8

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-06-29

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทฯ สรรหาพนักงานสัญญาจ้างให้กับกลุ่ม ปตท.

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-06-29

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 9

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

พนักงาน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-13

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

My responsibility is forecast & monitoring the process of products (PTT light oil& PTT Lubricants) on behalf of Ordering & Customer Relations Center (ORC) ,PTT Public Company Limited,Phrakhanong Officer.Moreover,We'recarrying out a variety of administrative tasks.

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-13

รีวิว บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 10

บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท)

"ผมเป็นช่างที่มีน้ำใจในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้เรียนรู้การซ่อมบำรุงบนที่สูง เพราะทำงานบนเเท็งสารเคมี ได้พบเพื่อนร่วมงานดีๆ

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

  • 1
  • 2

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (เครือ ปตท) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน แวนด้า อพาทเม้นสมัครงาน แปซิฟิค อินเตอร์ แฟชั่น จำกัดสมัครงาน เมนสปริงสมัครงาน TMF ประเทศไทย จำกัด