คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4.5

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 1

ธนาคารเกียรตินาคิน

"ความเป็นกันเองของคนในองค์กร"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

-อยู่กันแบบพี่น้องมีความเป็นกันเอง -คอยช่วยเหลือเซึ่งกันและกัน -ผู้บริหารมีความสามารถและให้ความสำคัญกับพนักงาน รับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพ -มีกิจกรรม/ชมรม ต่างๆภายในองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วม -มีสวัสดิการที่ดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ลิฟค่อนข้างช้า ไม่เพียงพอในเวลาเร่งด่วน จำนวนห้องน้ำในแต่ละชั้นไม่เพียงพอจำนวนพนักงาน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

โดยภาพรวมนั้นดีอยู่แล้ว ขอให้ผู้บริหารดูแลและให้ความสำคัญของพนักงานดีแบบนี้ไปตลอด

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 2

ธนาคารเกียรตินาคิน

"ความเป็นกันเองของคนในองค์กร"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

-อยู่กันแบบพี่น้อง คอยช่วยเหลือกันทุกๆเรื่อง -ผู้บริหารให้ความสำคัญพนักงาน เปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพ รับฟังความคิดเห็น -มีกิจกรรม/ชมรมให้พนักงานเข้าร่วมมากมาย -มีสวัสดิการที่ดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ลิฟค่อนข้างช้า ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ยิ่งในเวลาเร่งด่วนมีความหนาแน่นอย่างมาก

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ผู้บริหารดีอยู่แล้วขอให้ดูแลพนักงานแบบนี้ไปตลอด

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 3

ธนาคารเกียรตินาคิน

นักวิเคราะห์ระบบ (อาวุโส) - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

- สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นกันเอง - สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานดีมาก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มีอะไรที่ทำให้รู้สึกไม่ประทับใจองค์กรนี้เลยคะ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ผู้บริหารมีวิสัยทัศกว้างไกล ทำให้องค์เติบโตอย่สงมาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 4

ธนาคารเกียรตินาคิน

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่เปิดรับและให้โอกาสคนทำงาน ถึงจะไม่มีประสบการณ์แต่ก็สอนกันได้

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

-

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

-

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 5

ธนาคารเกียรตินาคิน

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สวัสดิการดี เพื่อนร่วมงานดี วัฒนธรรมองค์กรดี ผู้บริหารเป็นกันเองกับพนักงาน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มี เนื่องจากเป็นองค์กรที่ดี ทั้งผู้บริหารแและพนักงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 6

ธนาคารเกียรตินาคิน

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

วัฒนธรรมองค์กรดี ผู้บริหารเป็นกันเองกับพนักงาน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มีค่ะ เนื่องจากเป็นองค์กรที่อยู่แบบพี่น้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 7

ธนาคารเกียรตินาคิน

"ทำงานอย่างมีความสุข"

พนักงานฝ่ายสรรหาบุคลากร - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-26

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

วัฒนธรรมองค์กรดีเยี่ยม งานดี เพื่อนร่วมงานดี สวัสดิการดี เดินทางสะดวกมากๆ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ห้องน้ำน้อยไป แต่กำลังรีโนเวทตึกอยู่ ซึ่งอาจต้องใช้เวลานิดนึง

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ที่ผ่านมาดีทุกอย่างแล้ว แต่เชื่อว่ามันจะดีขึ้นอีกมากในทุกๆด้าน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-26

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 8

ธนาคารเกียรตินาคิน

"องค์กรดี อยู่แล้วแฮปปี้"

ผู้ช่วยเลขานุการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานดี บรรยากาศภายในที่ทำงานดี สิทธิประโยชน์และสวัสดิการสำหรับพนักงานมากมาย มีผู้บริหาร/ผู้นำที่เก่งและเชี่ยวชาญอยู่จำนวนมาก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

น้อยมากหรือแทบจะไม่มี เพราะมีแต่เรื่องราวดีๆและความประทับใจมากกว่า

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

องค์กรมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ เก่ง มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการบริหารงานและพัฒนาองค์กรให้เติบโตและก้าวหน้าต่อไปได้ และเชื่อมั่นว่าจะยิ่งใหญ่มากขึ้นไปอีกในอนาคต

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 9

ธนาคารเกียรตินาคิน

"บรรยากาศที่ดีขององค์กร"

พนักงาน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

-มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี อยู่แบบพี่น้อง -มีการสอนงานอย่างใกล้ชิด ให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง -มีสวัสดิการและการดูแลพนักงานที่ดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ลิฟต์ช้าเนื่องจากมีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมีการRenovate ตึกใหม่

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ผู้บริหารเข้าถึงง่าย เป็นกันเอง ทำให้องค์กรน่าอยู่ อบอุ่น

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 10

ธนาคารเกียรตินาคิน

"เป็นองค์กรที่น่าอยู่"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานดี เป็นองค์กรที่น่ารัก ตั้งแต่ผู้บริหารยัน รปภ.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้รับความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเยอะมาก รู้สิ่งใหม่ๆ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

แนะนำให้มาเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารเกียรตินาคินค่ะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

  • 1
  • 2
  • 3

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ณภาฯสมัครงาน อินโดรามาเวนเจอร์สสมัครงาน วินเนอร์สมัครงาน โอ๊คลีย์
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ