คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4.5

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 1

ธนาคารเกียรตินาคิน

"องค์กรดี อยู่แล้วแฮปปี้"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ผู้บริหารดี เก่ง เป็นกันเอง เพื่อนร่วมงานดี บรรยากาศในที่ทำงานดี สวัสดิการดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

น้อยมากหรือแทบจะไม่มี เพราะเจอแต่ประสบการณ์ที่ดีมากกว่า

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ที่ดีอยู่แล้วที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตและก้าวหน้าต่อไปได้

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 2

ธนาคารเกียรตินาคิน

"ความสุขรอบตัวในที่ทำงาน"

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบุคคล - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-26

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นองค์กรที่ให้ความมั่นคงทางกายและใจได้ วัฒนธรรมองค์กรดีมากๆ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานและผู้บริหารเป็นมิตร

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

สวัสดิการเดิมที่อาจยังไม่ครอบคลุมมากนักก่อนหน้านี้ แต่ตอนนี้ปรับและเป็นประโยชน์กับพนักงานมากขึ้น

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ให้มีความเป็นกันเองและเข้าถึงง่ายแบบนี้ตลอดไป

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-26

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 3

ธนาคารเกียรตินาคิน

"บริษัทใจกลางเมือง เดินทางสะดวก"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-23

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

บริษัทใจกลางเมือง เดินทางสะดวก สามารถเดินทางได้หลายวิธี ผู้บริหารเป็นกันเอง เข้าถึงง่าย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

สวัสดิการยังน้อย แต่กำลังมีการเพิ่มสวัสดิการสำหรับพนักงาน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

กำลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางที่ดีในหลายๆด้าน เพราะองค์กรมีความก้าวหน้า มีทีมผู้บริหารที่ดีและมีพนักงานที่เป็นกลไกสำคัญขององค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-23

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 4

ธนาคารเกียรตินาคิน

"ทำงานอย่างมีความสุข"

พนักงานฝ่ายจัดหาบุคลากร - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-26

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

วัฒนธรรมองค์กรดีเยี่ยม งานดี เพื่อนร่วมงานดี สวัสดิการดี เดินทางสะดวกมากๆ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ห้องน้ำน้อยไป แต่กำลังรีโนเวทตึกอยู่ ซึ่งอาจต้องใช้เวลานิดนึง

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ที่ผ่านมาดีทุกอย่างแล้ว แต่เชื่อว่ามันจะดีขึ้นอีกมากในทุกๆด้าน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-26

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 5

ธนาคารเกียรตินาคิน

"องค์กรดี อยู่แล้วแฮปปี้"

ผู้ช่วยเลขานุการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานดี บรรยากาศภายในที่ทำงานดี สิทธิประโยชน์และสวัสดิการสำหรับพนักงานมากมาย มีผู้บริหาร/ผู้นำที่เก่งและเชี่ยวชาญอยู่จำนวนมาก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

น้อยมากหรือแทบจะไม่มี เพราะมีแต่เรื่องราวดีๆและความประทับใจมากกว่า

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

องค์กรมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ เก่ง มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการบริหารงานและพัฒนาองค์กรให้เติบโตและก้าวหน้าต่อไปได้ และเชื่อมั่นว่าจะยิ่งใหญ่มากขึ้นไปอีกในอนาคต

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 6

ธนาคารเกียรตินาคิน

"มีสังคมที่ดี เดินทางสะดวก ผู้บริหารเป็นกันเอง"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-17

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สังคมที่ทำงานดีมาก ผู้บริหารเป็นกันเอง มีการสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานตลอด

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ความที่เป็นธนาคารขนาดเล็กทำให้ขอบข่ายงานค่อนข้างเยอะ เมื่อเทียบกับธนาคารอื่น

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรเพิ่มสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงินมากขึ้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-17

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 7

ธนาคารเกียรตินาคิน

"แนะนำลูกค้าด้านเงินฝาก ประกัน กองทุน สินเชื่อ"

หัวหน้าพัฒนาธุรกิจ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีการทำงานที่ดี รักกันแบบพี่น้อง ช่วยเหลือกัน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ผลิตภัณฑ์น้อย ทำให้ลูกค้ามาใชิบริการน้อย ลูกค้ามีตัวเลือกที่มากกว่า

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เป็นองค์การที่ดี เพื่อนร่วมงานดี ผู้หน้าดี เป็นกันเองกับพนักงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 8

ธนาคารเกียรตินาคิน

"สวัสดิการดี การเดินทางไปสะดวก เพื่อนร่วมงานดี สิ่งแวดล้อมดี"

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการสาขา(Teller) - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-28

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สำนักงานตั้งอยู่ใจกลางเมือง ถึงแม้ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถเดินทางไปทำงานสะดวก ทั้งทางเรือ หรือ BTS หรือ MRT หรือ ขสมก.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ก็อาจจะกดดันเรื่องการทำเป้า ทำยอด บางตำแหน่ง และอาจเจอหัวหน้างานที่ค่อนข้างไม่มีความยุติธรรม

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้ดูแลพนักงานในทุก ๆ ระดับอย่างเท่าเทียมกัน และให้ความสำคัญกับทุก ๆ ตำแหน่ง รับฟังเหตุและผลให้มาก ๆ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-28

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 9

ธนาคารเกียรตินาคิน

"เป็นองค์กรที่อบอุ่น มีความเป็นกันเองของผู้บริหาร"

ฝ่ายการตลาด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-20

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทำงานสนุก เปิดโอกาสให้พนักงานสร้างสรร ผลงานด้วยแนวทางของตนเอง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

สวัสดีการเมื่อเทียบกับธนาคารอื่น ถือว่ายังน้อยไป

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้มีการแบ่งส่วนงานให้ชัดเจน ไม่ควรเอาเป้าประกันมาผูกกับ HP ทำให้พนักงานอาจจะมีความอึดอัดได้

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-20

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 10

ธนาคารเกียรตินาคิน

"เพื่อนร่วมงานดีมากๆ "

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-05

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานดีมากๆ ผู้ใหญ่ก็ใจดี เข้าหาเด็กโดยตรง เอาใจใส่ดีมากครับ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ประทับใจทุกอย่างครับ แต่น่าจะมีสวัสดิการที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เรื่องสวัสดิการน่าจะsupportให้พนักงานมากกว่านี้คับ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-05

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ปตทสมัครงาน โฮยาสมัครงาน เดอะเนเวอ เอนดิ้งสมัครงาน WorkVenture Technologies
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ