รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4.5

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 1

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด

"ทำงานอย่างมีความสุข"

พนักงานฝ่ายสรรหาบุคลากร - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

วัฒนธรรมองค์กรดีเยี่ยม งานดี เพื่อนร่วมงานดี สวัสดิการดี เดินทางสะดวกมากๆ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-26

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 2

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด

"องค์กรดี อยู่แล้วแฮปปี้"

ผู้ช่วยเลขานุการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานดี บรรยากาศภายในที่ทำงานดี สิทธิประโยชน์และสวัสดิการสำหรับพนักงานมากมาย มีผู้บริหาร/ผู้นำที่เก่งและเชี่ยวชาญอยู่จำนวนมาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 3

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด

"บรรยากาศที่ดีขององค์กร"

พนักงาน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

-มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี อยู่แบบพี่น้อง -มีการสอนงานอย่างใกล้ชิด ให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง -มีสวัสดิการและการดูแลพนักงานที่ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 4

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด

"เป็นองค์กรที่น่าอยู่"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานดี เป็นองค์กรที่น่ารัก ตั้งแต่ผู้บริหารยัน รปภ.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 5

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด

"เป็นประสบการ์ทำงานที่ดี"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-18

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ทำงานเป็นกันเองและสวัสดิการที่ดี และเป็นองค์กรที่ทีความก้าวหน้าและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-18

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 6

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด

"ความสุขรอบตัวในที่ทำงาน"

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (อาวุโส) - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นองค์กรที่ให้ความมั่นคงทางกายและใจได้ วัฒนธรรมองค์กรดีมากๆ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานและผู้บริหารเป็นมิตร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-26

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 7

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด

"บริษัทใจกลางเมือง เดินทางสะดวก"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-23

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

บริษัทใจกลางเมือง เดินทางสะดวก สามารถเดินทางได้หลายวิธี ผู้บริหารเป็นกันเอง เข้าถึงง่าย

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-23

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 8

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด

"องค์กรดี อยู่แล้วแฮปปี้"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ผู้บริหารดี เก่ง เป็นกันเอง เพื่อนร่วมงานดี บรรยากาศในที่ทำงานดี สวัสดิการดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 9

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด

"ความเป็นกันเองของคนในองค์กร"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

-อยู่กันแบบพี่น้องมีความเป็นกันเอง -คอยช่วยเหลือเซึ่งกันและกัน -ผู้บริหารมีความสามารถและให้ความสำคัญกับพนักงาน รับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพ -มีกิจกรรม/ชมรม ต่างๆภายในองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วม -มีสวัสดิการที่ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 10

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด

"ความเป็นกันเองของคนในองค์กร"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

-อยู่กันแบบพี่น้อง คอยช่วยเหลือกันทุกๆเรื่อง -ผู้บริหารให้ความสำคัญพนักงาน เปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพ รับฟังความคิดเห็น -มีกิจกรรม/ชมรมให้พนักงานเข้าร่วมมากมาย -มีสวัสดิการที่ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

  • 1
  • 2
  • 3

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน สยามแคปปิตอลสมัครงาน Withfluenceสมัครงาน คินอฟ อินโนเวทีฟสมัครงาน บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ WorkVenture ?

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ