รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4.5

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 1

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด

"ทำงานอย่างมีความสุข"

พนักงานฝ่ายสรรหาบุคลากร - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

วัฒนธรรมองค์กรดีเยี่ยม งานดี เพื่อนร่วมงานดี สวัสดิการดี เดินทางสะดวกมากๆ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-26

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 2

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด

"องค์กรดี อยู่แล้วแฮปปี้"

ผู้ช่วยเลขานุการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานดี บรรยากาศภายในที่ทำงานดี สิทธิประโยชน์และสวัสดิการสำหรับพนักงานมากมาย มีผู้บริหาร/ผู้นำที่เก่งและเชี่ยวชาญอยู่จำนวนมาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 3

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด

"บรรยากาศที่ดีขององค์กร"

พนักงาน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

-มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี อยู่แบบพี่น้อง -มีการสอนงานอย่างใกล้ชิด ให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง -มีสวัสดิการและการดูแลพนักงานที่ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 4

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด

"เป็นองค์กรที่น่าอยู่"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานดี เป็นองค์กรที่น่ารัก ตั้งแต่ผู้บริหารยัน รปภ.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 5

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด

"เป็นประสบการ์ทำงานที่ดี"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-18

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ทำงานเป็นกันเองและสวัสดิการที่ดี และเป็นองค์กรที่ทีความก้าวหน้าและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-18

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 6

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด

"ความสุขรอบตัวในที่ทำงาน"

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (อาวุโส) - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นองค์กรที่ให้ความมั่นคงทางกายและใจได้ วัฒนธรรมองค์กรดีมากๆ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานและผู้บริหารเป็นมิตร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-26

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 7

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด

"บริษัทใจกลางเมือง เดินทางสะดวก"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-23

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

บริษัทใจกลางเมือง เดินทางสะดวก สามารถเดินทางได้หลายวิธี ผู้บริหารเป็นกันเอง เข้าถึงง่าย

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-23

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 8

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด

"องค์กรดี อยู่แล้วแฮปปี้"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ผู้บริหารดี เก่ง เป็นกันเอง เพื่อนร่วมงานดี บรรยากาศในที่ทำงานดี สวัสดิการดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 9

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด

"ความเป็นกันเองของคนในองค์กร"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

-อยู่กันแบบพี่น้องมีความเป็นกันเอง -คอยช่วยเหลือเซึ่งกันและกัน -ผู้บริหารมีความสามารถและให้ความสำคัญกับพนักงาน รับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพ -มีกิจกรรม/ชมรม ต่างๆภายในองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วม -มีสวัสดิการที่ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

รีวิว ธนาคาร เกียรตินาคิน 10

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด

"ความเป็นกันเองของคนในองค์กร"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

-อยู่กันแบบพี่น้อง คอยช่วยเหลือกันทุกๆเรื่อง -ผู้บริหารให้ความสำคัญพนักงาน เปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพ รับฟังความคิดเห็น -มีกิจกรรม/ชมรมให้พนักงานเข้าร่วมมากมาย -มีสวัสดิการที่ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

  • 1
  • 2
  • 3

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน บางกอกแร้นช์สมัครงาน คิว อาร์ เอ็มสมัครงาน เว็ปดีสมัครงาน WorkVenture Technologies
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ WorkVenture ?

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ