สมัครได้ทันที 6 ตำแหน่งงานใหม่ที่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หางาน สมัครงาน บางจาก 1
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Legal, Coordinate, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Bachelor's or Master's Degree in law or a relevant fields.
 • At least 3 years in Secretary.
 • Legal knowledge related to limited companies, public limited companies, the Securities and Exchange Act, Stock Exchange of Thailand regulations, personal data protection laws and regulations, and other laws related to business operations.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 2
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

SAP

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Review รายการตั้งหนี้ เพื่อวิเคราะห์ภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีซื้อ อนุสัญญาภาษีซ้อน ว่ามีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย.
 • ดูแลระบบการจ่ายเงิน ของ Shared Service center และให้คำแนะนำในการบันทึกบัญชี ลงรหัสบัญชี และภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงสามารถวิเคราะห์และแยกประเภทค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ว่ารายการใดถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทได้ หรือไม่ได้ตามกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ให้กับทีมงาน และ พนักงานของบริษัทที่ให้บริการ Shared Service.
 • ตรวจทานและ Approve การบันทึกบัญชีและการปรับปรุงรายการบัญชีด้านเจ้าหนี้ เพื่อให้การบั ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 3
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Microsoft Office, Excel, SAP

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในเชิงบริหาร ซึ่งรวมทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ.
 • จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานราย 12 เดือนของกลุ่มบริษัท (Consolidation) และแยกตามกลุ่มประเภทธุรกิจ (Business Segment) พร้อมนำเสนอฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน.
 • วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานจริงเทียบกับงบประมาณ/การคาดการณ์ และปีก่อนหน้า.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 4
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Microsoft Office, Excel, SAP

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • จัดทำ Financial Model เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการเงินให้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทให้มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ และเทียบเคียงกับบริษัทพลังงานชั้นนำได้.
 • ให้ข้อมูลแก่ฝ่านงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกสำหรับใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ.
 • ติดตามความคืบหน้าของโครงสร้างเงินทุน และการลงทุนต่างๆ พร้อมวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนของกลุ่มบริษัท.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 5
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

SAP, Coordinate, High Responsibilities, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Involve in business process design, gathering and analyze requirements and arrive at functional solution (Blueprint) for to be business process.
 • Design, Configure, Develop/Optimized SAP programs/customization/functional specifications for reports, interfaces, conversions, enhancements, workflow and forms.
 • Coordinate with developers, integrated other modules and other related departments.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
7 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 6
พระโขนง, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ,นักวิเคราะห์ ไอที / เขียนโปรแกรม,นักวิเคราะห์
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Assist in business conceptualization and rationalization (feasibility, cost/benefit, fit/gap analysis).
 • Provide options and recommend end-to-end business solutions or workaround.
 • Understand, analyze, prioritize, and confirm end-to-end business requirements and processes.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
12 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up

สวัสดิการ

 • กองทุนบำเหน็จบำนาญ
 • การพัฒนาเพื่อความเป็นมืออาชีพ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • ประกันสังคม
 • ฝึกอบรม
 • โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
 • ประกันทันตกรรม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 • ชั่วโมงทำงานยืดหยุ่น
 • สมาชิกฟิตเนส
 • จ่ายค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าเดินทาง
 • โทรศัพท์บริษัท