ฝ่ายบุคคลและผู้ประกอบการ | 29 April 2022

ทำ Employer Branding แล้วดียังไง? ทำไมองค์กรสมัยใหม่ถึงต้องทำ

 

เดี๋ยวนี้การสรรหาและการรักษาพนักงานอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องง่ายอีกต่อไป เพราะมีบริษัทเกิดขึ้นใหม่มากมาย ทำให้คนที่ต้องการหางานมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนงานจึงดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นบริษัทจึงต้องหันมาใส่ใจการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร

เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Employer Branding หรือ การสร้างแบรนด์บริษัทแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าประโยชน์ของการสร้างแบรนด์บริษัทอย่างถูกต้อง วันนี้ WorkVenture จะขอสรุปข้อดีมากมายของการสร้างแบรนด์บริษัทว่ามีอะไรบ้าง

สำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่า Employer Branding คืออะไรสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

 

Highlight

  • การสร้างแบรนด์จะทำให้ข้อมูลดี ๆ ของบริษัท เป็นที่รับรู้แก่ผู้คนในวงกว้างช่วยเพิ่มผู้สมัครให้มีมากขึ้น
  • วัฒนธรรมองค์กร หัวหน้าที่มีความเป็นผู้นำ และโอกาสเติบโตในสายอาชีพ ความชัดเจนของเรื่องเหล่านี้ จะช่วยให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้นานขึ้น
  • วัฒนธรรมองค์กรคือสิ่งที่พนักงานสามารถสัมผัสได้ทันทีตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน
  • การลงทุนในการสร้างแบรนด์สามารถสร้างผลตอบแทนที่กลับคืนมาหลายอย่าง เช่น การสรรหา ดึงดูดคนเก่งๆ เป็นต้น

 

ประโยชน์ของการทำ Employer Branding 

 

1) การหาคนกลายเป็นเรื่องง่าย
การทำ Employer Branding ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มให้มีผู้สมัครงานมากขึ้น แถมยังได้ผู้สมัครที่มีคุณภาพอีกด้วย เพราะการสร้างแบรนด์นายจ้างจะทำให้ข้อมูลของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรและสวัสดิการดี ๆ เป็นที่รับรู้แก่ผู้คนในวงกว้าง เมื่อผู้คนรับรู้แล้วก็ย่อมให้ความสนใจและตัดสินใจมาสมัครงานมากขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทางเลือกเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

และนี้ยังทำให้คัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถเฉพาะทางเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เพราะผู้สมัครที่สมัครงานเข้ามาล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เล็งเห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร พวกเขาจะตอบรับการทำงานอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการสรรหาคน

 

2) รักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัทได้นาน
ข้อดีนอกจากจะสรรหาคนได้อย่างง่ายดายแล้ว เมื่อได้พนักงานเข้ามาทำงานก็จะอยู่กับบริษัทได้นานขึ้น สังเกตได้ว่าปัญหาที่บริษัทส่วนใหญ่พบ คือการที่พนักงานลาออกบ่อยๆ หรือเข้ามาทำแปบเดียวก็ลาออก โดยการลาออกของพนักงานนั้นทำให้บริษัทเกิดปัญหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการหยุดชะงักของโปรเจ็กต์ที่กำลังทำอยู่ หรือการเสียพนักงานเก่ง ๆ ไป 

 

 

วิธีการหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการลาออกของพนักงานก็คือ “การสร้างแบรนด์บริษัท” ให้แข็งแรง โดยเฉพาะการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมองค์กร การมีหัวหน้าที่มีความเป็นผู้นำ และโอกาสเติบโตในสายอาชีพ ความชัดเจนของเรื่องเหล่านี้ จะช่วยให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้นานขึ้นและส่งผลให้แบรนด์บริษัทมีความแข่งแกร่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกันทั้ง 2 ฝ่าย

 

3) วัฒนธรรมองค์กรที่ดีเท่ากับการทำงานที่ดี
การสร้างแบรนด์บริษัทจะต้องคำนึงถึงเรื่องวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องต้น ๆ เพราะวัฒนธรรมองค์กรคือสิ่งที่พนักงานสามารถสัมผัสได้ทันทีตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้องเริ่มจากคำถามก่อนว่า ภาพรวมบริษัทตอนนี้ดีหรือไม่ พนักงานคิดเห็นหรือรู้สึกอย่างไร เพราะว่าการมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเท่ากับการทำงานที่ดี และการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรออกมาให้ชัดเจนผ่านสื่อต่างๆ ยังช่วยดึงดูดพนักงานที่เข้ากับวัฒนธรรมเหล่านั้น ให้เข้ามาทำงานได้อีกด้วย 

 

 

4) อนาคตของบริษัทคือ “การสร้างแบรนด์บริษัท”
องค์กรใหญ่ ๆ ระดับโลกต่างก็หันมาให้ความสนใจกับเรื่องของการสร้างแบรนด์ เพราะการลงทุนสร้างแบรนด์สามารถสร้างผลดีมากมายต่อบริษัท รวมถึงการดึงดูดคนเก่งและมีความสามารถเข้ามาทำงาน ทำให้บริษัทนั้นๆเกิดนวัตกรรมใหม่ เกิดการพัฒนา และส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น สรุปได้ว่าการที่มีคนเก่งๆเข้ามาขับเคลื่อนองค์กร ก็สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของบริษัทเลยก็ว่าได้ 


 

จะเห็นได้ว่าการทำ Employer Branding นั้นนอกจากจะช่วยการสรรหาและการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้นานแล้ว ยังมีประโยชน์ในอีกหลายๆด้านที่หลายคนคาดไม่ถึง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นในองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ก็ควรให้ความสำคัญกับงานส่วนนี้ โดยการสร้าง Employer Branding ให้แข็งแกร่งนั้นต้องทำอย่างถูกต้องและมีกลยุธ์ที่ดีด้วย

ถ้าสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมหรือสร้างแบรนด์นายจ้างให้กับองค์กรของคุณ WorkVenture สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณได้ ด้วยประสบการณ์การทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำของไทยและต่างประเทศ คลิก