เงื่อนไขการค้นหา

ค้นหาโดยใช้คำหลัก

ค้นหาโดยหมวดหมู่งาน

เลือกหมวดหมู่งาน

ค้นหาโดยประเภทธุรกิจ

การขนส่งมวลชน

ค้นหาโดยช่วงเงินเดือน

ตั้งแต่
ถึง

ค้นหาโดยชื่อบริษัท

พิมพ์ชื่อบริษัท

ค้นหาโดยระดับตำแหน่งงาน

ค้นหาโดยประเภทงาน

ค้นหาโดยประเภทของผู้สมัคร

WorkScore™ คืออะไร?

WorkScore™ คืออะไรเหรอ? แถบสีน้ำเงินด้านข้างตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งจะแสดงค่าความเหมาะสมของโพรไฟล์คุณกับตำแหน่งงาน คุณจำเป็นต้องใส่รายละเอียดในโพรไฟล์อย่างน้อย 80% ขึ้นไป จึงจะสามารถดูค่าความเหมาะสมของ WorkScore ได้ ใครอยากรู้ กรอกโปรไฟล์เลย

แสดงผล 1 - 20 ตำแหน่งงาน จากทั้งหมด 28 ตำแหน่งงาน
ในประเภทงานด้าน การขนส่งมวลชน
แบบประเมินเงินเดือน
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน แกร็บ 1

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Get to know our Team:<br/>Credit Risk, Senior Manager (TH) manages the entire Thailand credit portfolio by developing, tracking and overseeing credit risk management policies & procedures and underwriting framework. The team member works closely with the Regional Risk team and country operations team to ensure risk objectives are met. The individual joining in this position will have the unique opportunity to rapidly grow professionally as the team embarks on this new journey across all aspects of the credit risk framework, from data integrity, to systems, reporting to compliance.<br/>Get to know the Role:
 • Jointly, along with Regional Credit Risk Head owning the credit quality (Target NPL, Write-off etc) of the Thailand Lending portfolio. <br/>Optimize underwriting and customer portfolio management risk policies through use of analytics and strategies. <br/>Drive business agenda with potential partners and to evaluate the right economics of risk and profitability. <br/>Assist business decisions through targeted acquisitions and profitability analysis. <br/>Participating in major department projects and taking an active role in cross-functional teams to assist in driving quality improvements, processes and initiatives. <br/>Understanding, learning the best Risk and Credit practices from other markets and implementing for Thailand portfolio. <br/>Analyzing credit data and financial conditions and authorizing customer credit lines to determine the degree of risk involved in extending credit or lending money. <br/>Analysing financial data such as income growth, quality of management and market share to determine the expected profitability of loans. <br/>Evaluating customer records and recommending payment plans based on earnings, savings data, payment history and purchasing activity. <br/>Minimising bad debt risk and maximising accounts receivable collections. <br/>Participating in process improvement projects and supporting other directives as prescribed. <br/>Being responsible for assessing credit risk and establishing credit limits. <br/>Providing financial order management support to the supervisor and related departments for exposure, effect timely payments and minimising the risk of customer disputes.<br/>The must haves:
 • A Master's degree/Bachelor's degree, preferably in Statistics, Mathematics, Economics. <br/>Minimum 10 years relevant work experience with Financial Institutions in Credit Underwriting, MIS Reporting Credit policy, Credit analytics or insights related role and Lead a team of at least 2-3 members for a minimum of 2+ Years. <br/>Expert in Consumer (PAX) and SME credit life cycle and well versed with Credit Policy, risk mitigation and collection strategies. <br/>Strong interpersonal skills with highly developed capacity to influence related business stakeholders. <br/>Proficient in both Thai and English language. <br/>Expertise in verbal and written communication skills. <br/>Strong analytical skills with the ability to collect, organize and analyze significant amount of information with attention to detail and accuracy. <br/>Self-motivated and independent learner who is willing to share knowledge with the team. <br/>Detail-oriented and efficient time manager who thrives in a dynamic and dynamic working environment. <br/>.<br/>Good to have:
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน แกร็บ 2

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • The day-to-day activities:<br/>Plan out priority partners to pursue, in line with overall GrabFood/Mart strategy. <br/>Strategies on partnership model and content, with help of internal data in driving revenue for partners and Grab. <br/>Engage prioritized partners for discussion, structuring and negotiation. <br/>Work closely with internal product team and marketing operations team to execute campaigns.<br/>The must-haves:
 • Bachelor's Degree or higher in any field (preferably in business, management or marketing). <br/>Minimum 1-2 years of experience in dealing with major brands is a must. Of great importance is experience in structuring collaboration terms, securing deals and collaboration campaign. <br/>F&B or retail industry background is an advantage. <br/>Excellent communication skills in both written and spoken English. <br/>Microsoft Office skills are required (MS. Excel, MS. Word and MS. Powerpoint). <br/>A highly independent individual with excellent team-working skills. <br/>Ability to build good relationships with partners and match partners' needs and organization resources to grow the GrabFood/Mart business. <br/>Ability to fuse business, strategy, finance and legal concepts to lead complex, multi-faceted deals. <br/>Energetic, enthusiastic and calm even in a dynamic and fast-paced environment. <br/>Excellent time management and communication skills with excellent leadership skills.
สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน แกร็บ 3

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Our Team:<br/>As a member of Grab, not only will you bring your skill sets to drive your team forward, but you will also develop your untapped potential and be inspired by some of the most amazing minds in the industry. Our team consists of both young and experienced individuals who are tenacious, motivated and energized by the fact that we exist to make a change - have a societal impact in Southeast Asia. <br/>Grab for Business is the B2B SaaS team within Grab that helps to simplify business transportation, corporate food & package deliveries as well as related services for companies across Southeast Asia. We actively engage with thousands of corporate clients across the region and it is imperative that we have a successful and scalable Inside Sales within our organisation. To this end, we are looking for a strong Asst. Manager, Inside Sales in our Grab for Business (Thailand) team to manage and grow an expanding and scalable business. <br/>To perform this role well, the candidate needs to have strong communication skills, attention to detail, ability to create and follow processes, and a track record of exceeding expectations. <br/>This role is based in Bangkok, Thailand. <br/>THE ROLE. <br/>To perform this role well, the candidate needs to have strong sales team management, coaching & communication skills, attention to detail, ability to create and follow processes, and a track record of exceeding expectations.<br/>The day-to-day activities:
 • You will report to the Manager - Grab for Business, Thailand. <br/>Manage, mentor, support, and monitor a large team of Inside Sales Representatives across different job functions, to exceed revenue targets by client acquisition to drive new business, manage existing clients at scale, after sales support, and sales development for multiple sales channels. <br/>Drive the business forward by building and executing the Regional Inside Sales strategy for Grab for Business with a specific focus on Thailand. <br/>Analyse inside sales data, pipeline and business (using Salesforce CRM) to drive and develop growth strategies and approaches in solidifying Grab for Business' position as a category leader. <br/>Present plans based on data driven insights to establish revenue goals and business plans that advance the team's performance while also working on new initiatives and launches. <br/>Liaise with stakeholders (go-to-market, legal, finance, operations, etc.) to ensure revenue targets are met at a scale <br/>.<br/>The Qualifications:
 • Bachelor's Degree. <br/>4-8 years of work experience handling a team of inside sales or remote sales or tele sales representatives within a fast-paced and highly competitive B2B, SaaS, BPO, Shared Services, or corporate environment. <br/>Proven track record as a solid sales performer, achieving, even exceeding, sales targets. <br/>Effective team player, leader, and has the ability to coach and motivate all sales representatives. <br/>Ambitious, self-driven and highly motivated individual who can work well in a startup VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) environment. <br/>Able to work independently most of the time and think strategically when approaching tasks. <br/>Strong interpersonal skills with an ability to effectively network with Thai corporate clients, and within the overall Grab business. <br/>Coachable attitude. Should be willing and able to learn about the Grab for Business platform, Grab's multiple products, processes and stakeholders very fast. <br/>Communication: Strong and effective communicator with good presentation and speaking skills who can verbally and visually articulate their point of view clearly and succinctly. <br/>Should have a deep desire to excel and develop a career in a hyper-growth tech startup. Should have demonstrated integrity and respect in the performance of their duties. <br/>Proficiency in customer experience tools (CRM tools, reporting dashboards). <br/>Comfortable with data analysis (MS Office, Google Docs / Sheets / Slides).
สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน แกร็บ 4

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Our Team:<br/>As a member of Grab, not only will you bring your skill sets to drive your team forward, but you will also develop your untapped potential and be inspired by some of the most amazing minds in the industry. Our team consists of both young and experienced individuals who are tenacious, motivated and energized by the fact that we exist to make a change - have a societal impact in Southeast Asia. <br/>Grab for Business is the B2B SaaS team within Grab that helps to simplify business transportation, corporate food & package deliveries as well as related services for companies across Southeast Asia. We actively engage with top companies and top brands across the region and its imperative that we drive successful key account management in our organisation. To this end, we are looking for a strong Key Account Manager in our Grab for Business team to manage and grow an expanding portfolio of top Thai corporate clients. <br/>To perform this role well, the candidate needs to have strong communication skills, attention to detail, ability to create and follow processes, and a track record of exceeding expectations. <br/>This role is based in Bangkok, Thailand.<br/>The Role:
 • You will report to the Head - Enterprise Sales & Key Accounts. <br/>Enterprise Key Account Management: Own a top account portfolio of Indonesian corporate clients and leverage client, industry and data-backed insights to successfully upsell and cross-sell our platform products to achieve revenue goals and outserve our clients. Strong sales acumen is a must. The individual must be able to prospect, build and maintain a strong pipeline of deals, and actively track performance against the given sales target. Work with cross-functional stakeholders to develop solutions that best address consumer needs while simultaneously meeting performance objectives. <br/>Relationship Management: Build strong, deep and long-lasting relationships with our top Indonesian corporate enterprise clients and top brands through long term planning, handling objections, asking the right questions and understanding their pain points while resolving them. Establish a solid understanding of the Grab for Business product and Grab's business solutions to service your clients better. Build and maintain relationships within the wider client organisation for potential upselling opportunities. <br/>Data Analysis & Insights: With in-depth data analysis of your portfolio, pipeline and business (using Salesforce CRM), drive and develop account specific growth strategies and approaches, solidifying Grab for Business' position as a market leader. Present account plans based upon data driven insights to establish revenue goals and business plans that advance the client's performance while also working on new initiatives and launches.<br/>The Qualifications:
 • Bachelor's Degree with 3 to 6 years of key account management experience within a fast-paced and highly competitive B2B, SaaS, media, enterprise or corporate environment (direct client facing role). <br/>Proven track record as a solid sales and key accounts performer in achieving and even exceeding, sales targets. <br/>Ambitious, self-driven and highly motivated individual who can work well in a startup VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) environment. <br/>Must be able to work independently most of the time and think strategically when approaching tasks. <br/>Strong interpersonal skills with an ability to effectively network with clients and within the overall Grab business. <br/>Coachable attitude. Should be willing and able to learn about the Grab for Business platform, Grab's multiple products, processes and stakeholders very fast. <br/>Communication: Strong and effective communicator with good presentation and speaking skills who can verbally and visually articulate their point of view clearly and succinctly. <br/>Should have a deep desire to excel and develop a career in a high-growth tech startup. Should have demonstrated integrity and respect in the performance of their duties. <br/>Proficiency in using Salesforce CRM. <br/>Comfortable with data analysis (MS Office, Google Docs / Sheets / Slides).
สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน แกร็บ 5

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Get to know our Team:<br/>Grab's lending business (GFSA - Grab Financial Services Asia) is a recent addition to Grab's array of product and service offerings focused on extension of Micro credit to drivers, agents and merchants in Grab's ecosystem. GFSA team is a combination of strong talent pool in its Regional Hub (Singapore) and deep local market operators across its focus markets. We are incredibly excited about the opportunity ahead of us. We are looking to put together the best possible combination of business build drive, industry expertise and local market depth as part of our team. GFSA team is responsible for end to end conceptualization, design, development, execution and ongoing management of all lending activities in its focus markets and segments. <br/>The Country Credit Operations team is responsible for setting up and execution of the credit risk management policies and procedures, work in closely with the Country Head, Product and Regional Credit Risk team assisting in shaping technological and risk methodology improvements for all the markets. The individual joining the Country Credit Operations team will have the unique opportunity to rapidly grow professionally as the team embarks on this new journey across all aspects of the credit risk framework, from data integrity, to systems, reporting, and risk/capital methodologies.<br/>Get to know the Role:
 • Develop and implement the credit framework/Credit Policies for the country. <br/>Assist in development and implementation of data collection, data analytics and other strategies to analyze statistical efficiency and guide decision-making. <br/>Analyse data from eco-system that would assist in making Credit decisions. <br/>Establish measurements to analyze credit model and policy performance, uncover insights and/or identify targeted areas for improvements. <br/>Work with product and data scientists and other functions to deep dive on core credit issues and prioritize business and information needs. <br/>Monitor credit performance metrics to identify issues, new and innovative credit processes or feature improvements and business growth opportunities. <br/>Effectively conceptualize analysis to various stakeholders. <br/>Assist in proving inputs from Credit Risk perspective for regulatory approvals. <br/>Assist in designing and implementation of reports and performance measurement dashboards.<br/>The Must Haves:
 • A Master's degree/Bachelor's degree, preferably in Statistics, Mathematics, Economics. <br/>Minimum 5+ years relevant work experience in Credit policy, Credit analytics or insights related role. <br/>Strong foundation in data query/manipulation using SQL and data visualization using tools like Tableau. <br/>Strong programming languages like SAS, R, Python, SPSS, Matlab or other tools for statistical analysis. <br/>Strong analytical skills with the ability to collect, organize and analyze significant amount of information with attention to detail and accuracy. <br/>Adept at queries, report writing and presenting findings. <br/>Self-motivated and independent learner who is willing to share knowledge with the team. <br/>Detail-oriented and efficient time manager who thrives in a dynamic and dynamic working environment <br/>.<br/>Good to Have:
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน แกร็บ 6
กรุงเทพ, ผู้บริหารอาวุโส ,กลยุทธ์ / วางแผน ,การเงิน ผู้บริหารอาวุโส,กลยุทธ์ / วางแผน,การเงิน
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

Get to know the team. <br/>The Grab Financial Group Thailand team is a young/established/longstanding team responsible for growing financial services business in Thailand, Myanmar and Cambodia. We make an impact by serving the underserved segment with transparent, reliability, enjoyable and easy to use financial products. Our team is a high performing team with high energy, creativity and highly collaborated. If you are looking for a role that would bring the best out of you, creating something that is impactful to society then you should join our team!. <br/>Get to know the role. <br/>The role is to country' financial services strategies and strategic projects across Thailand, Myanmar and Cambodia, reporting to the Country Head. Key deliverables are to: 1) develop and drive financial services strategy; 2) lead strategic projects across markets; 3) manage regional alignment on budget planning and performance tracking for Grab Financial Group and OneGrab. <br/>This role is critical in driving business growth and identifying new opportunities across the region for Grab Financial Group, leveraging OneGrab assets, data insights and industry knowledge. <br/>We believe a successful candidate would have a strong strategic and logical thinking, commercial mindset with a strong financial services/ FinTech background, but if you believe you have what it takes then we'd love to hear from you either way. This role is required because we are expanding our business. In return, you will get an opportunity to learn and grow while solving financial inclusion together with us. <br/>Key Highlights. <br/>Provide thought leadership to shape Grab Financial Services (GFG) long term strategy and develop measures that realise our business objectives. <br/>Identify and evaluate new business opportunities in a structured process; formulate business strategies and plans; implement and monitor Strategic Plans. <br/>Establish and review key strategic priorities, strategic projects and translating them into a comprehensive strategic plan, that is actionable, measurable, quantitative. <br/>Communicate and implement GFG's strategy internally and externally in alignment with with Grab's overall goals, act as a resource across an organization to increase broad cohesion for strategic plans. <br/>Act as a trusted advisor and be a sounding board for the strategic initiatives and decisions of senior management staff. <br/>Identify and evaluate potential business process improvements as part of overall strategy with a view to enhance productivity and profitability. <br/>Share information on macro environment, latest trends, and competition and best practices and also work closely with Top Management and all Business Group Heads to identify and evaluate organic and inorganic growth and opportunities. <br/>Ensure country and business unit strategic planning metrics reflect organizational strategic priorities, driving market growth and success towards OKRs/ targets, with efficient resource allocation and P&L ownership, involving financial modeling for deal analysis and commercial negotiation. <br/>Drive monthly, quarterly and annual target setting and budgeting processes for the country. <br/>The Must-Haves. <br/>Strategic thinker with strong organizational and problem-solving skills. <br/>Excellent in stakeholder negotiations, problem solving, analytical abilities, strategy consulting, pipeline management and performance forecasting/ tracking. <br/>Effective strategic planning, presentation and execution skills, with business modelling and data analysis experiences. Project management experience is highly desired. <br/>Familiar with business operations and demonstrate excellent leadership skills. <br/>Convincing executive presence, solid spoken and written communication skills, experience with hands-on engagement, strong interpersonal / influencing skills. <br/>Highly adaptable across situations / topics / industries. <br/>Mature profile with at least 6-8 years of experience in Corporate Strategy/ Business Planning/ Financial Analytics/ Management Consulting roles, with great understanding of FinTech market landscape and competitive environment. <br/>Experience in fast paced sectors such as management consulting, technology, digital media, fintech, payment, telcos, ventures and/ or high growth startups driving transformational growth.

สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน แกร็บ 7

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Get to know the Role:<br/>To act as balancing function with other departments to ensure compliance and proper internal control. <br/>To act as business partner to support country operation and regional projects. <br/>To initiate idea and opinion to improve operational process, internal control and efficiency. <br/>To coach and supervise finance team members to deliver good quality and efficient tasks <br/>.<br/>The day-to-day activities:
 • Weekly cashflow forecast & working capital monitoring. <br/>Monthly closing. <br/>Tax review and submission. <br/>STAT filing. <br/>Key documents control. <br/>Regional finance projects. <br/>Monitor automate transactions and system generated reports. <br/>Prepare and review key reconciliations. <br/>Review/prepare journal vouchers. <br/>Perform analytical review over accounts. <br/>Ensure compliance of accounting policy, tax code and other company policies. <br/>Response and support queries from regional teams and other functions to support business growth and development. <br/>Liaise with internal and external auditors. <br/>Liaise with other departments. <br/>Coach and review team members' work. <br/>Co-operate with regional teams and provide required support. <br/>Facilitate in business partners co-operation e.g. vendors, banks, customers. <br/>Facilitate finance and accounting operation by connecting to finance team and monitor finance operation results. <br/>Monitor cashflow against forecast and ensure sufficient level of working capital. <br/>Ensure that all financial transactions are complied with company policies <br/>.<br/>The must haves:
 • 8-year total working experience - online business/online payment/financial service/food delivery/express experience is preferable. <br/>5-year experience in finance and accounting and related field. <br/>Bachelor's degree in Accounting CPA (optional but preferable). <br/>TFRS. <br/>Thai Revenue code. <br/>IFRS (optional but preferable to have some).
สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน แกร็บ 8

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • The day-to-day activities:<br/>Build Grab business from scratch in new cities and lead the charge in identifying and capturing opportunities in new markets where our product line can fit;. <br/>Oversee and shape the entire operations and development of the business including go-to-market strategies, business models, operating processes design and setup and financing strategies;. <br/>Prepare business and growth plans and own new city entire execution - business results, P&L, and performance targets. This includes overseeing the operating plan, marketing plan, budgets, cash flow and overall business finances;. <br/>Operate as lean as possible in ongoing day-to-day operations;. <br/>Initiate, solidify, and maintain productive relationships with key stakeholders in the new cities;. <br/>Continuously identify opportunities to improve and iterate the product; focus on customer-centric initiatives roll out to improve customer experience; drive user acquisition/growth and engagement;. <br/>Lead the execution of special key strategic projects as assigned by Head of OTC, Thailand;. <br/>Proactively work with both local and regional teams to craft and share best practices, efficiently using common resources;. <br/>Achieve growth and hit sales targets by successfully managing the on the ground team. <br/>Own recruiting, objectives setting, coaching and performance monitoring of sales representatives. <br/>Contribute to team effort by accomplishing related results as needed. <br/>Prepare reporting as needed.<br/>The must haves:
 • Bachelor's degree in Economics, Business other related fields. <br/>Demonstrated ability to communicate, present and influence credibly and effectively at all levels of the organization. <br/>Has strong analytical skills able to gather data-driven insights. <br/>Proven ability to drive the sales process from plan to close. <br/>Strong business sense and industry expertise. <br/>Excellent mentoring, coaching and people management skills. <br/>Fluent in English both written and spoken. <br/>Frequent traveling is required. <br/>Experience in Food Industry is a plus. <br/>Require 2-3 years working experiences. Fresh graduate is considered for associate level.
สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน แกร็บ 9

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Get to know our Team:<br/>. <br/>We are a forward-looking regional compliance team that prevents, detects and mitigates regulatory risk across Grab Financial Group, while helping to strengthen the culture of compliance. <br/>As a dynamic and fast-growing FinTech organization in South-East Asia, we prize a partnership mindset in engaging closely with business teams to support delivery of commercial objectives, while ensuring no compromise in our role as the second line of defense. <br/>The team assesses key regulatory and compliance risks for entities in Grab Financial Group; monitors for compliance with new or amended regulations; develops and implements controls, policies, procedures and training; conducts testing; investigates, surveils and monitors for compliance risks and breaches; and leads responses to regulatory examinations, audits and inquiries. We collaborate closely with cross-functional teams to enable technology-led solutions to meet compliance objectives. We also correspond with regional regulators and proactively identifies opportunities to deepen relationships with key government stakeholders. <br/>.<br/>Get to know the Role:
 • This is an individual contributor role based in Bangkok, Thailand and the individual will be the regulatory compliance lead for our new Invest business. This role will entail advising the business and seeing through our license application with the SEC as well as our planned business launch in 2H 2021. A candidate with the right background and experience can potentially be elevated to lead the compliance team for Grab Financial Group in Thailand. <br/>Regulatory Compliance Advisory. <br/>Assist in the license application for the Wealth business;. <br/>Render regulatory compliance advice on all aspects of compliance, including but not limited to: AML/KYC, investment suitability, outsourcing, business continuity and technology;. <br/>Develop, maintain and implement the Country compliance program, including formulating compliance policies and procedures, regulatory documentations, and maintaining compliance registers;. <br/>Ensure regulatory reporting requirements are met on a timely basis;. <br/>Review marketing materials to ensure compliance with regulatory requirements;. <br/>Work closely with operations and product teams to ensure enhancements in compliance processes are adhered to and play a driving role to implement system changes;. <br/>Act as the MLRO for the Company;. <br/>Assist to identify and act on potential/ actual AML risk issues such as the drafting of suspicious transaction reports, executing on key AML training initiatives, and the AML onboarding of customers; and. <br/>Discharge all responsibilities as the nominated Compliance Officer in accordance with regulations in assigned jurisdictions. <br/>Monitoring, Controls, and Governance. <br/>Assist to conduct compliance risk assessments and develop plans to address regulatory gaps and drive remediation efforts;. <br/>Support external and internal audits as required for, but not limited to, the purposes of regulatory or internal controls initiatives;. <br/>Support efforts in developing an incident reporting framework in relation to Compliance breaches;. <br/>Coordinate closely with subject matter experts to implement risk mitigation strategies in key areas such as personal data protection, transaction monitoring, business continuity, and information security;. <br/>Support and where necessary drive government relations activities in regional markets to deepen ties with financial regulators and central banks; and. <br/>Regularly update stakeholders regarding key compliance risks. <br/>Training and awareness. <br/>Responsible to create a compliance culture and awareness in Thailand operations; and. <br/>Provide compliance trainings and education to staff on a periodic basis;.<br/>The must haves:
 • Minimum 8 years relevant experience in a regulatory compliance function within a financial institution or financial regulator;. <br/>Familiar with SEC and CMSB requirements and have previous experience in the wealth and/or asset management space;. <br/>Strong analytical and risk assessment skills, particularly the ability to extract insights;. <br/>Demonstrated willingness to "get hands dirty" to effectively solve problems;. <br/>Ability to work independently and yet still be team-oriented;. <br/>Proactive, self-motivated, detail oriented and well-organized;. <br/>Excellent written and oral communication skills in English and Thai, with the ability to adapt writing styles to suit a range of internal and external stakeholders;. <br/>Ability to forge strong relationships with colleagues and numerous stakeholders in a large organization; and. <br/>Apply a practical and commercially-sensitive mindset in developing creative solutions for the organization.<br/>We will love to have:
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน แกร็บ 10

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Get to know our Team:<br/>. <br/>GrabAds allows Advertisers, Agencies, and Merchants to engage the Grab Audience via innovative online and offline advertising experiences. Through our unique ecosystem and transacting user base, our clients are able to reach their desired audiences at scale, while driving measurable business outcomes. <br/>We would like You to join our journey to create value for our users, drivers, merchants, and advertising partners, while continuing to make everyday lives better across Southeast Asia. <br/>.<br/>Get to know the Role:. <br/>As part of GrabAdsThailand team, you will manage a portfolio of GrabAds campaigns working with leading advertisers directly & through their media agencies. You will work alongside your team and maintain a quarterly performance target. <br/>You'll work cross-functionally with the Ad Ops team to achieve campaign KPIs, recommend optimised campaign flows & identify opportunities for upselling and cross-selling GrabAds solutions. Your goal is to grow your portfolio by building long term client relationships and providing positive customers experience. <br/>. <br/>The day-to-day activities. <br/>Manage and grow a portfolio of accounts. <br/>Be the point of contact for clients, provide necessary assets and info to Ad Ops for campaign implementation. <br/>Track key campaign metrics and ensure campaign objectives are met. <br/>Collaborate with Ad Ops team to analyse campaign performance, provide recommendations to clients and secure campaigns renewal. <br/>Prepare Quarterly Business Review report for key accounts <br/>.<br/>The must haves:
 • 3-4 years of account management experience in the digital advertising industry. <br/>Solid track-record of delivering against performance targets. <br/>Proven experience of growing portfolio & building long term relationship with clients. <br/>Excellent communication & presentation skills with ability to transmit across different level stakeholders. <br/>Analytical with strong bias for data based decisions. <br/>Team Player with the ability to work across a matrix environment in a fast paced environment. <br/>Strong organisational skills with ability to manage multiple accounts.
สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน แกร็บ 11

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • The day-to-day activities:<br/>Analyse short to medium term issues impacting demand growth in the Payments business. This includes customer segmentation, conversion funnel optimization, churn analysis, market scans and experimentation. <br/>Scope advanced statistical analyses and predictive modelling in collaboration with the relevant teams. <br/>Forecast spend on promos, incentives and other key initiatives for weekly, monthly and quarterly planning cycles. <br/>Build presentation to influence senior stakeholders and enable data driven decision making. <br/>Design efficient promo structures and other initiatives to drive demand growth in the Payments business and work with cross-functional teams to execute. <br/>Manage budget allocation and track cost from initiatives in collaboration with Finance.<br/>The must haves:
 • A minimum 4 years of relevant work experience in financial services, management consulting or technology firms. <br/>Confident in processing and analyzing complex data sets using Excel (Essential)/Tableau (Preferred). <br/>Working knowledge of SQL is preferred but not essential. <br/>Quantitative discipline with strong business sense and ability to articulate complex analyses to a wide range of audiences, and translating these to actionable business insights. <br/>Ability to see big picture while not losing sight of details. <br/>A start-up attitude - willing to work hard to get things done.
สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน แกร็บ 12
กรุงเทพ, การจัดการ ,บัญชี การจัดการ,บัญชี
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Get to know the role:<br/>Ensure monthly management account and year end financial statements are prepared timely and accurately. <br/>Provide support to country's business activity by providing financial support and reporting.<br/>The day-to-day activities:
 • Month end closing ensuring accuracy of accruals. <br/>Preparation of full-set accounts including Income statement,Balance sheet and STAT filing. <br/>Main person to liaise with Regional Finance on finance projects (automation of operational accounting entries). <br/>Review credit card reconciliations and automation of reconciliations. <br/>Balance sheet (including inter-co recon and confirmation) reconciliation, bank reconciliations and foreign currency un-realized adjustments. <br/>Supervise the work of AR/AP staff. <br/>Assist Manager in reviewing yearly and monthly tax submissions. <br/>To act as a business partner to support country operation and regional projects. <br/>To initiate idea and opinion to improve the operational process, internal control and efficiency <br/>.<br/>The must haves:
 • Bachelor Degree in Accounting or related. <br/>Good IT knowledge skills especially advanced Microsoft Excel skills. <br/>Knowledge in Taxation (is added advantage). <br/>Good command of written and spoken Thai and English. <br/>Can work under reasonable pressure with dynamic start-up environment. <br/>Minimum 4 year experiences in accounting function and minimum 1 year in Assistant Manager level.
สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน แกร็บ 13

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Get to know the role. <br/>Analytics role focused on Grab's Thailand business to execute analytics projects across different verticals and functions. Based in Bangkok, Thailand. <br/>Solve key business problems through using appropriate mix of strategic thinking and computational methods. <br/>Provide actionable insights to inform decisions and strategies. <br/>Develop cross-domain and cross-functional knowledge about Grab's business, products and operations through working with vast volumes of data. <br/>Enable market-wide visibility for on business metrics across multiple business lines. <br/>Develop and uphold best practices with respect to change management, documentation and data protocols. <br/>Perform and drive internal analytics to continuously refine how we operate.<br/>What we are looking for:
 • Bachelor degree in Analytics, Data Science, Mathematics, Computer Science, Information Systems, Computer Engineering, or related technical field. <br/>4+ years of experience in data-centric roles, with strong working knowledge in SQL and Python. <br/>Cognizant of coding best practices and performance tuning. <br/>Experience with working with Presto or similar Big Data engines. <br/>Experience with Tableau or similar BI tools. <br/>Strong problem solver, able to investigate and resolve issues independently. <br/>Able to work under pressure and deliver work arounds quickly to ensure business as usual. <br/>Analytical and independent problem solver. Meticulous with high attention to detail. <br/>Strong communicator with ability to switch hats between data/technical speak and business/layperson speak. <br/>Ability to speak in local language (Thai) and familiarity with local Thai culture is a plus.
สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน แกร็บ 14

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Get to know our Team:<br/>The Communications team is responsible for telling the Grab story around the world. Whether it's speaking to media and online influencers, policymakers, industry commentators or the wider community, the Communications team is the voice of Grab. <br/>The Communications team is a strategic partner and solution provider to the multiple business functions in Grab - to help them drive their business objectives. The team ensures that internal and external stakeholders understand and support Grab's vision and business strategy, including corporate partnerships, new products, partner programmes, marketing campaigns and internal programmes.<br/>Get to know the Role:
 • Reporting to Grab Thailand's Head of Communications, Communications Manager will work with key stakeholders from commercial/vertical, marketing and public affairs teams to develop and execute PR/communication plans to drive business goals and heighten corporate reputation to ensure favourable outcomes. <br/>He/She is expected to have experiences in policy communications, possess strong understanding of the media landscape in Thailand, and will build and maintain relationships with key media contacts pivotal for the business. Experience with managing crises and issues is advantageous.<br/>Key responsibilities:
 • Formulate strategy, implement and manage communications programmes that are in line with company's vision and business objectives. <br/>Proactively promote stories and pursue other publicity opportunities that are advantageous to Grab through various communications tools such as press releases, thought leadership articles, messaging, interviews, speaking opportunities, etc. <br/>Create high impact media stories and programmes that help educate key stakeholders, including press, policymakers and public on Grab's mission for Thailand. <br/>Build and maintain strong working relationships with influential local media and KOLs in Thailand. <br/>Mitigate reputational risks or negative impacts of incidents affecting Grab while managing the response to incidents, issues or crisis situations. <br/>Manage the PR agency according to agreed communication plan and set budget. <br/>Analyse metrics to determine the output and value of PR/communication results and use the data to build on communications plan.<br/>Qualifications:
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน แกร็บ 15

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Grab is a leading super app in Southeast Asia. We are more than just the leading deliveries, ride-hailing and mobile payments platform in the region. We use data and technology to improve everything from deliveries, transportation to payments and financial services across a region of more than 620 million people. We work with governments, drivers, passengers, merchants, and the community, to solve critical problems in Southeast Asia. <br/>. <br/>The team you will be joining is responsible for creation of mutually beneficial relationships with corporate partners. The Strategic Partnership team is a highly motivated team responsible for identifying and strengthening strategic opportunities with Grab's potential partners. This team works with almost all Grab cross functions with the objective to drive mutual benefits between partners and Grab stakeholders including drivers, merchants and users. <br/>.<br/>Get to know the Role:. <br/>We are looking for an Assistant Partnership Manager to initiate both short and long term partnership projects and manage relationships with the partners. The successful candidate should be able to identify internal and external business opportunities and craft strategy and proposal for optimal outcome. You should have a decent Marketing/Agency background with exceptional people's management, communication and project management skills. The role will also give you a unique opportunity to work with top conglomerate partners in Thailand and collaborate with internal teams to ensure success of strategic initiatives and make a real impact on our customer's everyday life.<br/>The day-to-day activities:. <br/>Business/Marketing Planning. <br/>Ability to understand gaps and opportunities of Grab business from cross functions including Marketing, Operations (drivers and merchants) and strategy team. <br/>Identify strategic partners to work with and come up with a win-win proposal for both partners and Grab. <br/>Work with Marketing, Creative and Demand Planning on campaign execution including creative brief, social media schedule, promotion generation and in app set up. <br/>Coordinate with partners to ensure accuracy of marketing deliverables. <br/>. <br/>Presentation. <br/>Client proposal <br/>. <br/>Project Management. <br/>Key Account Management: Top Conglomerates / Partners. <br/>Project Management: coordinate with highly motivated and diverse internal and external teams including business partners, Grab core business verticals, marketing, operations, legal etc to ensure successful execution of partnership initiatives. <br/>. <br/>Performance Tracking / Sales Cadence. <br/>Adopt a data-centric approach in all strategies and partnerships' approaches. <br/>Measure & track the performance during and post the campaign. <br/>.<br/>The must haves:
 • Minimum 2-3 years of marketing/business development/agency experience. <br/>FMCG/agency background is preferred. <br/>Excellent project management skills & relationship management skills. <br/>Ability to construct and deliver clear presentations. <br/>Comfortable making data driven decisions. <br/>Ability to work in a super fast paced environment with high requirements. <br/>Ability to adapt to the request quickly. <br/>Ability to speak and write in Thai and English fluently.
สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน แกร็บ 16

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Get to know the Role:<br/>. <br/>Within the Customer Experience (CE) Team, you will be responsible to support the customer contact centre operations in Thailand by driving performance, optimal efficiency and engage our stakeholders in an effort to achieve business objectives and needs. <br/>You will need to be able to lead and manage a team, analytical and data based, using metrics to support driving behaviours as well as leading by example being hands-on with all channels of support.<br/>The day-to-day activities:
 • You will help the organization to identify and prioritize customer feedback, and create/ensure smooth processes that support Business and initiatives as follows: <br/>Lead in promoting ease to our stakeholders in customer support transactions, preferably with experience in voice, digital and social media channels. <br/>Ensure performance metrics of the contact centers are met consistently, including adapting to a changing environment. <br/>Create positive and consistent customer experience via the voice and email and other official channels. <br/>Be creative and proactive in making change happen to improve the experience of customers (drivers and passengers) as well as handling operational situations. <br/>Work closely with other business functions to implement programs and gain insights to ensure efficient operations, i.e. Lower contact rate. <br/>Align teams to in-country support objective and customer experience concepts that improve the company value proposition, and related processes. <br/>Work across the customer experience local and regional team on projects to keep adding value to Grab. <br/>Analyse customer metrics and recommend changes. <br/>Ability to handle escalated issues and manage in changing environment. <br/>Work closely with a range of verticals (eg. Payments team, DLR) in relation to CE-related processes that require Finance or Audit interactions. <br/>Work with Country Head of CE to establish ROI based strategy for different support channels.<br/>The must haves:
 • At least 10 years supervisory / managerial experience in a customer-centric environment in the services industry (e.g. Telecommunication, banks, consumer goods, technology, airline, tourism, hospitality). <br/>Prior experience in leading a contact center operations is preferred. <br/>Fluent in English both oral and written, and local languages. <br/>Excellent communication, presentation and interpersonal skills. <br/>Experience in managing teams (more than 4 direct reports), motivating, coaching and inspiring team members to achieve excellent customer experience. <br/>Ability to deal with people from all levels professionally, effective planning, organizing, delegating, and time management skills. <br/>Experience and skill in areas such as process development & audit, quality management & training, as well as workforce management and reporting are highly desirable. <br/>Analytical and process oriented; ability to problem-solve.
สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน แกร็บ 17

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Get to know our Team:<br/>We are a forward-looking team that's actively shaping the future of technology and society in Southeast Asia <br/>From working closely with policymakers on the positive impact that Grab makes to driving initiatives with governments, we are constantly finding ways to deliver win-win solutions to challenges that our local communities face.<br/>The day-to-day activities:
 • Support strategy implementation on public affairs. <br/>Work with the local country team and verticals to establish clear public affairs analyses, assessments and plans. <br/>Help develop and execute strategic action plans and initiatives to achieve our social mission. <br/>Establish and manage strategic government relations & partnerships. <br/>Build key partnerships with relevant governments stakeholders. <br/>Serve as our team support and liaison with government stakeholders. <br/>Represent our team as needed at key government meetings and events to help the team achieve our goals. <br/>Manage key partnerships with community stakeholders in public and private sector. <br/>Establish key partnerships with public sector organizations and the private sector to help the organization achieve strategic goals as well as its social mission. <br/>Collaborate with the internal team to plan, launch, execute and/or evaluate key stakeholder and social good initiatives and/or campaigns that will help us achieve our goals. <br/>Support our communications effort together with our PR and marketing teams. <br/>Help develop relevant, strategic PR campaigns & communications to advocate our policy positional agenda. <br/>.<br/>The must haves:
 • At least five (05) years of experience in public and/or government affairs in Thailand, strategic advisory & planning, and partnership and project management. <br/>Experience working with government, startups or social enterprises is highly preferred. <br/>Ability to coordinate execution across organisations and work closely with government stakeholders. <br/>Strategic thinking to forge policy positions to support Grab's objectives. <br/>Sharp business communicator, resourceful and hungry for learning about issues, current events, motivations and persuasions of people in the public sphere. <br/>Passionate about making a positive impact in South East Asia. <br/>Demonstrates relentless pursuit of excellence and possesses positive attitude. <br/>Should be highly detail-oriented, flexible and a problem-solver. <br/>Skilled in delivering results and can execute in a fast-paced environment. <br/>Highly values teamwork and can adapt quickly to local contexts.
สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน แกร็บ 18

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Get to know our Team:<br/>Grab's lending business (GFSA - Grab Financial Services Asia) is a recent addition to Grab's array of product and service offerings focused on extension of Micro credits to drivers, agents and merchants in Grab's ecosystem. GFSA team is a combination of strong talent pool in its Regional Hub (Singapore) and deep local market operators across its focus markets. We are incredibly excited about the opportunity ahead of us. We are looking to put together the best possible combination of business build drive, industry expertise and local market depth as part of our team. GFSA team is responsible for end to end conceptualization, design, development, execution and ongoing management of all lending activities in its focus markets and segments.<br/>The day-to-day activities:
 • Dialing motion campaign per collection strategy [Progressive, Predictive and Preview Mode]. <br/>New collection dashboard aligned with all regions. <br/>Project improvement management in collection i.e. collection system. <br/>External Collection Agency implementation including Performance analysis and effectively in account reassignment. <br/>In control of Debt collection regulation Act and Bank of Thailand's regulations. <br/>Working closely with Collections and Operations team in term of process improvement. <br/>Collections Training: Debt collection Act, BOT regulation, Negotiation skill, etc.<br/>The must haves:
 • Bachelor's degree or higher in finance, statistics, economics or any other relevant education. <br/>Min a year of experience in collections/credit operations in consumer finance/banking. <br/>Experience in working with collection and contact center software would be an advantage, ability to test it. <br/>Strong business partnering skills. <br/>Outstanding verbal, written and presentation skills. <br/>Strong in Excel and Presentation skills. <br/>Fluent English and Local language. <br/>High level of responsibility.
สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน แกร็บ 19

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Our Team:
 • As a member of Grab, not only will you bring your skill sets to drive your team forward, but you will also develop your untapped potential and be inspired by some of the most amazing minds in the industry. Our team consists of both young and experienced individuals who are tenacious, motivated and energized by the fact that we exist to make a change - have a societal impact in Southeast Asia.
 • Grab for Business is the B2B SaaS team within Grab that helps to simplify business transportation, corporate food & package deliveries as well as related services for companies across Southeast Asia. We actively engage with top companies and top brands across the region and its imperative that we drive successful key account management in our organisation. To this end, we are looking for a strong Key Account Manager in our Grab for Business team to manage and grow an expanding portfolio of top Thai corporate clients.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน แกร็บ 20

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Get to know the Role:
 • This role is a senior leadership role looking after 2 main verticals including GrabFood and GrabMart and reports directly to Head of Marketing, GrabFood & GrabMart TH. The role has divided into 3 main parts for each vertical ;.
 • Eaters/consumer marketing (B2C) ; responsible for strategizing and execution of users acquisition & retention, communications and campaigns to achieve business and brand metrics.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
ส่งแจ้งเตือนงานใหม่ล่าสุดสำหรับการขนส่งมวลชน
 • 1
 • 2