เงื่อนไขการค้นหา

ค้นหาโดยใช้คำหลัก

ค้นหาโดยหมวดหมู่งาน

เลือกหมวดหมู่งาน

ค้นหาโดยประเภทธุรกิจ

เลือกประเภทธุรกิจ

ค้นหาโดยช่วงเงินเดือน

ตั้งแต่
ถึง

ค้นหาโดยชื่อบริษัท

พิมพ์ชื่อบริษัท

ค้นหาโดยระดับตำแหน่งงาน

ค้นหาโดยประเภทงาน

WorkScore™ คืออะไร?

WorkScore™ คืออะไรเหรอ? แถบสีน้ำเงินด้านข้างตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งจะแสดงค่าความเหมาะสมของโพรไฟล์คุณกับตำแหน่งงาน คุณจำเป็นต้องใส่รายละเอียดในโพรไฟล์อย่างน้อย 80% ขึ้นไป จึงจะสามารถดูค่าความเหมาะสมของ WorkScore ได้ ใครอยากรู้ กรอกโปรไฟล์เลย

แสดงผล 1 - 20 ตำแหน่งงาน จากทั้งหมด 36,917 ตำแหน่งงาน
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน The Boston Consulting Group Thailand 1
หางาน สมัครงาน The Boston Consulting Group Thailand 1
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

8 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Research, Business Development, Problem Solving

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Leading the day-to-day execution of consulting projects and ensuring successful delivery of client requirements within the scope of the engagement; including:
 • Owning the project planning and process management, and communicating progress to clients and BCG leadership.
 • Driving development of the content, either directly or by providing guidance to the consulting team (for example, by sharing ideas, frameworks or providing input on research and analysis).
13 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ลาซาด้า 2
หางาน สมัครงาน ลาซาด้า 2
WorkScore logoWorkScore Text

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Team and Role Introduction:
 • Position: Campaign Associate
 • Develop strategy and take lead on end to end management and execution of platform campaigns with the goal to increase campaign awareness, engagement and conversion.Working closely with category, graphic and integrated marketing team to improve customer
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 3
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 3
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Data Analysis, SQL, Python

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Data Cleaning and Preparation - Need to retrieve data from one or more sources and prepare the data so it is ready for numerical and categorical analysis. Data cleaning also involves handling missing and inconsistent data that may affect your analysis.
 • Data Analysis and Exploration - Take a business question or need and turn it into a data question. Then, transform and analyze data to extract an answer to that question. Moreover, find interesting trends or relationships in the data that could bring value to a business.
6 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน สยามพิวรรธน์ 4
หางาน สมัครงาน สยามพิวรรธน์ 4
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Work Well Under Pressure, Negotiation, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Building relationships with tenants to ensure they are satisfied with their living conditions and the services they receive.
 • Acts as a point of contact for tenant service calls, requests and issues.
 • Responsible for managing all tenant service aspects related to the quality of services given to tenant partners; monitor service standards, tenant complaints and reports.
1 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน กรุงไทย 5
หางาน สมัครงาน กรุงไทย 5
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Finance, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงินและตลาดทุน.
 • Role: 1. VP-FVP Level (รองผู้อำนวยการฝ่าย-ผู้อำนวยการฝ่าย).
 • Officer- AVP Level (เจ้าหน้าที่-หัวหน้าส่วน).
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน กรุงไทย 6
หางาน สมัครงาน กรุงไทย 6
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Statistics, Research, Finance

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • วิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อต่างๆ ทั้ง Retail Credit & Non Retail Credit Model เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ธนาคารกำหนด และลดความสูญเสียในการพิจารณาสินเชื่อ.
 • ประเมินค่าความสูญเสียที่เกิดจากการให้สินเชื่อ (Credit Loss Model) รวมทั้ง ศึกษาปัญหา และปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียจากการให้สินเชื่อ.
 • ติดตามและทดสอบความเหมาะสมของปัจจัย ต่างๆ และแบบจำลอง เพื่อปรับแบบจำลอง/เครื่องมือที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง.
8 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน กรุงไทย 7
หางาน สมัครงาน กรุงไทย 7
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Finance, Ability to travel abroad, Good Communication Skills, English, Mandarin

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง.
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ งานสินเชื่อธุรกิจ/สินเชื่อต่างประเทศ งานปรับปรุง โครงสร้างหนี้ หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี.
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด ธุรกรรมของสาขาต่างประเทศ และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ.
7 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน กรุงไทย 8
หางาน สมัครงาน กรุงไทย 8
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Kotlin, Mobile App Testing

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Senior Frontend Developer (Kotlin)
 • Position: Senior
 • Skill Frontend Developer (Mobile) เช่น Native Kotlin - Android หรืออื่นๆ
8 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน กรุงไทย 9
หางาน สมัครงาน กรุงไทย 9
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Good Communication Skills, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ปฏิบัติงานที่ จังหวัดสกลุนคร
 • ดูแลวงเงินสินเชื่อ 20-100 ล้านบาท.
 • กำหนดแผนการตลาด สร้างความสัมพันธ์ เพิ่มวงเงินสินเชื่อและขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคาร
9 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ลาซาด้า 10
หางาน สมัครงาน ลาซาด้า 10
WorkScore logoWorkScore Text

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Managing tax compliance, reporting, ensure timely and accurate filings:
 • Reviewing monthly tax computations and returns (including VAT, WHT, SD and SBT).
 • Preparation of mid-year and annual corporate income tax computations and tax returns for submission to the Revenue Department.
5 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด 11
หางาน สมัครงาน บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด 11
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, งานสอน / ฝึกอบรม ,บริหารทรัพยากรบุคคล ,ผู้บริหารอาวุโส งานสอน / ฝึกอบรม,บริหารทรัพยากรบุคคล,ผู้บริหารอาวุโส
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Leadership Skill, Human Resources Development, Good Communication Skills

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • กำหนดทิศทางโปรแกรมการสอนให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ตั้งเป้าหมาย.
 • บริหารจัดการงบประมาณของแต่ละโปรเจกต์ให้สอดคล้องกับงบการเงินของบริษัท.
 • บริหารการทำงานของ Project Manager และ Project Coordinator พร้อมดูแลและให้คำแนะนำเพื่อผลักดันแต่ละโปรเจกต์ให้สำเร็จลุล่วง.
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด 12
หางาน สมัครงาน บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด 12
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, บริหารทรัพยากรบุคคล ,การจัดการ ,งานสอน / ฝึกอบรม บริหารทรัพยากรบุคคล,การจัดการ,งานสอน / ฝึกอบรม
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Project Management, Human Resources Development

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • บริหารโปรเจกต์ วางแผน และควบคุมการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงตามเวลา.
 • ประเมินและวางแผนงบประมาณของแต่ละโปรเจกต์.
 • วางกลยุทธ์ในการบริหารทีมให้เกิดโฟลวการทำงานที่ราบรื่นที่สุด.
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด 13
หางาน สมัครงาน บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด 13
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, งานธุรการ ,การจัดการ ,งานผู้ช่วย งานธุรการ,การจัดการ,งานผู้ช่วย
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Human Resources Development, Teamwork

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • จัดการ Operations & Logistics ในทุกโปรเจกต์ให้ผู้เข้าเรียนและ Instructors ได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม.
 • ติดต่อ ประสานงานทุกบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย.
 • จัดการเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงาน.
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด 14
หางาน สมัครงาน บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด 14
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, งานออกแบบ / ศิลปะ / สร้างสรรค์ งานออกแบบ / ศิลปะ / สร้างสรรค์
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Content Creator

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ผลิต ตรวจสอบ พัฒนาคอนเทนต์ คอนเทนต์ประเด็นพิเศษ และเชิงลึกต่างๆ ตามความรับผิดชอบ.
 • วิเคราะห์และนำเสนอแผนการพัฒนาคอนเทนต์และรูปแบบการนำเสนอใหม่ๆ ทั้งในรูปแบบบทความ อินโฟกราฟิก และวิดีโอ.
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนัดหมายสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงขอข้อมูลต่างๆ มาผลิตเป็นคอนเทนต์ที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด 15
หางาน สมัครงาน บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด 15
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ที่ปรึกษา ,งานสอน / ฝึกอบรม ที่ปรึกษา,งานสอน / ฝึกอบรม
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Teamwork, Leadership Skill, Good Communication Skills

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Sauce Skills คือบริษัท Corporate Training ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทักษะด้านผู้นำ ธุรกิจ และดิจิทัล ตอบโจทย์ความต้องการและ Pain Point ของธุรกิจให้สอดรับกับคลื่นความเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้าง Future Leaders ที่เก่งรอบด้าน.
 • หา Framework, Case Study และ Research ที่น่าสนใจด้าน Soft Skills, Business หรือ Digital ที่เหมาะกับแต่ละคอร์ส เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ.
 • คัดเลือก Framework, Case Study และ Research ที่ใหม่ คนยังไม่รู้จัก แต่เป็นประโยชน์ เอาไปใช้ได้จริง.
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 16
หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 16
WorkScore logoWorkScore Text

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Sales Strategy: Develop and execute sales strategies and action plans to achieve revenue targets and expand market share within the BJC Specialties business segment.
 • Solution Selling: Collaborate with clients to identify their needs and pain points, offering customized solutions that address their specific requirements and add value to their operations.
 • Technical Support: Provide technical support and guidance to clients, offering insights, recommendations, and troubleshooting assistance related to BJC Specialties prod ...
7 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด 17
หางาน สมัครงาน บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด 17
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, งานออกแบบ / ศิลปะ / สร้างสรรค์ งานออกแบบ / ศิลปะ / สร้างสรรค์
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Content Creator

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ผลิต ตรวจสอบ พัฒนาคอนเทนต์ และคอนเทนต์พิเศษต่างๆ ตามความรับผิดชอบ.
 • วิเคราะห์และนำเสนอแผนการพัฒนาคอนเทนต์และรูปแบบการนำเสนอใหม่ๆ ทั้งในรูปแบบบทความ อินโฟกราฟิก และวิดีโอ.
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาผลิตเป็นคอนเทนต์ที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด 18
หางาน สมัครงาน บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด 18
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, งานธุรการ ,นักวิเคราะห์ งานธุรการ,นักวิเคราะห์
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Leadership Skill, Social media, Good Communication Skills

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ทำงานร่วมกับบรรณาธิการ THE STANDARD POP เพื่อบริหารจัดการคอนเทนต์รายวันของ THE STANDARD POP.
 • ตรวจงานรายวันของทีมงาน ได้แก่ บทความ สคริปต์วิดีโอ และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย.
 • ดูแลเรื่องการบริหารงบ การเบิกจ่ายของกอง ฟรีแลนซ์ และคอลัมนิสต์ ในด้านงานเขียน.
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด 19
หางาน สมัครงาน บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด 19
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, งานออกแบบ / ศิลปะ / สร้างสรรค์ งานออกแบบ / ศิลปะ / สร้างสรรค์
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Content Creator, Digital Marketing

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • วิเคราะห์ นำเสนอ และผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบของวิดีโอขนาดสั้นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่างๆ.
 • ติดตามและมอนิเตอร์ข่าวและกระแสต่างๆ รวมถึงรายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ เพื่อเสนอแผนปรับเปลี่ยนการทำงานและผลิตคอนเทนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์.
 • ลงพื้นที่หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยองค์กรภายนอก เพื่อหาข้อมูลผลิตเป็นคอนเทนต์.
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน บางจาก 20
หางาน สมัครงาน บางจาก 20
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Coordinate, Project Management

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Coordinate project management activities, resources, and information/report status.
 • Ensuring procedures and materials comply with specifications; observes work in progress to gauge timeliness.
 • Assist the Facilities Manager in all aspects of project implementation as needed.
8 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
ส่งแจ้งเตือนงานใหม่ล่าสุดสำหรับ
เลือกหมวดหมู่งาน
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 1846