เงื่อนไขการค้นหา

ค้นหาโดยใช้คำหลัก

ค้นหาโดยหมวดหมู่งาน

เลือกหมวดหมู่งาน

ค้นหาโดยประเภทธุรกิจ

เลือกประเภทธุรกิจ

ค้นหาโดยช่วงเงินเดือน

ตั้งแต่
ถึง

ค้นหาโดยชื่อบริษัท

พิมพ์ชื่อบริษัท

ค้นหาโดยระดับตำแหน่งงาน

ค้นหาโดยประเภทงาน

ค้นหาโดยประเภทของผู้สมัคร

WorkScore™ คืออะไร?

WorkScore™ คืออะไรเหรอ? แถบสีน้ำเงินด้านข้างตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งจะแสดงค่าความเหมาะสมของโพรไฟล์คุณกับตำแหน่งงาน คุณจำเป็นต้องใส่รายละเอียดในโพรไฟล์อย่างน้อย 80% ขึ้นไป จึงจะสามารถดูค่าความเหมาะสมของ WorkScore ได้ ใครอยากรู้ กรอกโปรไฟล์เลย

แสดงผล 1 - 20 ตำแหน่งงาน จากทั้งหมด 24 ตำแหน่งงาน
ที่มีคำว่า สถาปนิกอิสระ
แบบประเมินเงินเดือน
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน แพนดอร่า 1

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Drive the definition and implementation of digital & technology strategy and overall architecture for Pandora Manufacturing CoE.
 • br/>Leadership for a dynamic team of solution specialists, leveraging digital and data to drive growth.<br/>You will need to excel at mentoring, providing leadership and motivation to team members throughout the project life cycle. Pandora is actively engaged in a complex transformation programme, with digital and technology as key drivers for growth. Aside from your high level of technical and domain expertise, your people and change leadership, will be key skills for steering highly competent and motivated teams, focussed on delivery of Pandora's core manufacturing technology business objectives.<br/>It's a complex role with a wide array of responsibilities and challenges:<br/>.
 • Drive the definition of digital & technology strategy, target state blueprints and roadmap for Pandora Manufacturing based on enterprise level technologies.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอสซีจี 2

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Architect6561 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี: Standard, งานสถาปนิก, 3 Years Above, - พนักงานประจำ.
 • Date: 16-Feb-2021.
 • Location: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. <br/>Description <br/>เนื้องานโดยย่อ:<br/> หน้าที่ความรับผิดชอบ:Work with internal departments across the country to get the requirements of architectural design.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอสซีจี 3

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Sales Architect (Contract)4481 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี: Standard, งานขาย, 1 - 3 Years, - พนักงานสัญญาจ้าง.
 • Date: 17-Sep-2020.
 • Location: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. <br/>Description <br/>เนื้องานโดยย่อ:<br/> หน้าที่ความรับผิดชอบ:Coordinate with customers to get their designing requirements and work with the design team to create design work.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 4

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Introduction.
 • As an IBM Application Architect, you directly help clients transform their business and solve complex problems. You will define the scope and vision for projects that deliver customized solutions using your knowledge of IBM platforms. You are a technical leader, serving as a liaison among business partners, technical resources, and project stakeholders.<br/>Your Role and Responsibilities<br/>IBM's ServiceNow business is growing rapidly, and we are looking for a new leader to drive this growth. As a Technical Architect - ServiceNow, you will be responsible for providing architecture oversight to our projects as well as help in architecting solutions for our top national and international clients. You will provide thought leadership, review and advice on the client's ServiceNow Architecture and integration within ServiceNow modules and 3rd Party solutions and build new methods and tools to be used across all our projects.<br/>Responsibilities for the ServiceNow Technical Architect Handle Architectural role in ServiceNow area. Analyse current technologies used within the target project and determine ways to improve by implementing ServiceNow and its architecture. Provide technical consultation to our clients in terms of using ServiceNow best practices for implementations and ongoing operations. Lead and govern end-to-end ServiceNow implementations, migrations, transformation projects using onshore, offshore and nearshore models. Establish enterprise wide best-practices and IT thought leadership in Service Management, Service Integration and Management, Intelligent Automation Platform and Robotic Process Automation. Implement complex ServiceNow solutions for our clients in all applications/modules such as TSM Pro, ITSM Pro, HRSD, ITOM Pro, SAM Pro, HAM Pro, ITBM Pro, Security Operations, GRC, FSM Pro and CSM Pro. Lead & investigate complex technical issues and review code as required. Account for possible project challenges on constraints including, risks, time, resources and scope. Work closely with project management teams to successfully monitor technical progress of ServiceNow implementations and maintenance/administration tasks. Design ServiceNow technical solutions and also provide detailed specifications for those proposed solutions. Provide expert guidance for best practices related to ServiceNow administration.
 • Required Professional and Technical Expertise: 10+ years of IT experience with Proven ServiceNow Product knowledge. 3-5 years of experience as a ServiceNow Solution/Technical Architecture with implementing SaaS/PaaS Solution on specific cloud architecture. Experience in multiple end-to-end ServiceNow implementations across all modules - TSM Pro, ITSM Pro, HRSD, ITOM Pro, SAM Pro, HAM Pro, ITBM Pro, Security Operations, GRC, FSM Pro and CSM Pro. Strong experience in integrating ServiceNow to several other applications using SOAP/REST. Preferred to have experience working with ServiceNow to ServiceNow and ServiceNow to Remedy ebondings or anyother Products of similar nature. Strong working in an Agile/DevOps environment in Continuous Integration, Continuous Delivery, automated testing, Agile metrics Preferred Tech and Prof Experience. Strong understanding of the key technologies relevant to the ServiceNow integration solutions including: SSO, SAML, SSL, Web Services, LDAP, JDBC, ODBC, REST,FTP and also well versed with cloud technologies. Mandatory ServiceNow certifications - Certified System Administrator, Certified Application Developer, Implementation Specialist in 2 or more of these modules - ITSM/HRSD/CSM/FSM/ITBM/Discovery/Service Mapping/GRC/SIR/PPM/Cloud Management. Experience with enterprise level tool migrations. Experience in software engineering and design architecture. Excellent Communication skills - ability to communicate at an executive level.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 5

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Able to learn and understand business requirements and then translate them to technical perspective.
 • Proceed application design solution and document specification, conduct technical impact analysis, and propose technical solution based on provided business requirements and end to end workflow.
 • Develop Sequence Diagram and Data Dictionary to visualize project technical solution.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 6

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Introduction.
 • At IBM, work is more than a job - it's a calling: To build. To design. To code. To consult. To think along with clients and sell. To make markets. To invent. To collaborate. Not just to do something better, but to attempt things you've never thought possible. Are you ready to lead in this new era of technology and solve some of the world's most challenging problems? If so, lets talk.<br/>Your Role and Responsibilities<br/>IBM is looking for passionate and customer obsessed Enterprise Data solution architects to help sell and deliver complex data advisory and implementation projects on premise and on Cloud. You'll work with smart people across our industry specialist organisations, and technology groups to help our customers get the most out of Data journey. The role is based in Thailand and will include travel in the APAC/ASEAN region.<br/>Job Responsibilities:Your primary responsibility as the Data Architect is to advise clients with respect to developing and/or optimizing their conceptual and logical data systems. To succeed in this role, you should know how to examine new data system requirements, deploy and configure data ingestion, storage, integration and analytical components and implement data and model migration. Coordinate with clients, data users and key stakeholders and develop, implement various long-term data architecture objectives. Design and implement short term solutions to achieve all goals and prepare data roadmap for Clients. Document as-is and define design principles, standards, guidelines and roadmap toward target data architecture. Communicate and evangelize the enterprise architecture, principles, standards and guidelines to relevant stakeholders. Strong communication, presentation, project management and time management skills. Deep knowledge of Data on Cloud ecosystem such as products, vendors, market demands, technical SWOT. Minimum of 8 years experience as a Data Enterprise Architect. Minimum of 2 years experience in Cloud Technical Architecture. Minimum of 5 years experience in consultative selling and sales enablement. Good understanding of Data Powered Enterprise sales approach and differentiators. Skilled in leading cloud platform such as AWS, GCP, Azure and few cloud-first data products or solutions. Understanding of technical challenges or opportunities to Data Architecture from Cloud like Network, Data Trust, Cluster Management, Data Pipeline Management. Required Technical and Professional Expertise Has a minimum of 8 years of experience in data warehousing and big data architecture solutions. Lead the design of architectural roadmaps, database, data access and data technology architectures. Provide expertise on the overall data eco-system's engineering best practices, standards, architectural approaches and complex technical resolutions. Knowledge and hands-on expertise in the following technologies: Cloud Data Lakes, RDBMS, NoSQL, Big Data Hadoop technologies, distributed technologies, ETL tools, data modeling for transactional as well as reporting focuses. Experience in technologies like: Apache Spark, Cloudera, Apache Kafka, Kenesis, BI and Datawarehousing, Hive, Presto, Flume, Storm. Team player, strong influence, and relationship management skills.
 • Preferred Technical and Professional Expertise Bachelor's degree in Computer Science, Management Information Systems, Data Science, or related field.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน กูเกิล ประเทศไทย จำกัด 7

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Minimum qualifications: Bachelor's degree in Computer Science, related technical field, or equivalent practical experience.
 • Experience planning infrastructure modernization as a technical consultant, technical pre-sales engineer, or enterprise architect.
 • Experience in one of the following: cloud migration, data center migration, disaster recovery, virtualization, application/servers assessment, and discovery.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน แอคเซนเจอร์ 8

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • About Accenture. Accenture is a global professional services company with leading capabilities in digital, cloud and security. Combining unmatched experience and specialized skills across more than 40 industries, we offer Strategy and Consulting, Interactive, Technology and Operations services all powered by the world's largest network of Advanced Technology and Intelligent Operations centres. Our 506,000 people deliver on the promise of technology and human ingenuity every day, serving clients in more than 120 countries. We embrace the power of change to create value and shared success for our clients, people, shareholders, partners and communities. Visit us at www.accenture.com. Key Responsibilities. The Solution Architect plays a critical client-facing role that interprets and translates client requirements into a solution that can be configured from a standard set of offerings. Single Point of Contact Accountabilities: Managing all OG, senior client buyer and functional owner relationships for the designated solution. Interfacing with the delivery organization/s (through OADM when assigned) to ensure effective transition, shape services, collaborate on clear solution assumptions, determine appropriate service delivery locations and related cost to deliver. Solution Planning and Deal Shaping for Qualified Deals: Understand and translate buyer requirements into a standard solution offering deal approach leveraging standard process methods, deliverables and the right collection of OGP offerings. Understand and clearly define the input required to create cost estimates; Preparing the cost model estimates working with Service Delivery, Solution Management (if applicable) and CTS to deliver the defined scope of services. Collaborating as a key member of the sales team to represent the solution offering to the client buyer and other internal Accenture groups. Aligning solution architecture (including statement of work, schedules and other contractual documents) with final terms and conditions.
 • br/>Experience / Skills / Qualifications: Bachelor's or Higher' s degree in Computer Engineering, Computer Science, IT, or any related.. 5 years of service delivery leadership and/or sales experience in selling to a client, either in a focused sales job or as part of a delivery job. Experience in at least one area of outsourcing - application outsourcing, infrastructure outsourcing, or business process outsourcing. Solution architecture or solution configuration skills. Service mobilization and transition experience. Service delivery experience. Client Relationship Management skills. Value Proposition skills. Negotiation skills. Proposal development skills. Win Strategy Development skills. Pricing Strategy skills. Deal shaping skills. Sales Pursuit Management skills. You will also have opportunities to hone your functional skills and expertise in an area of specialization. We offer a variety of formal and informal training programs at every level to help you acquire and build specialized skills faster. Learning takes place both on the job and through formal training conducted online, in the classroom, or in collaboration with teammates. The sheer variety of work we do, and the experience it offers, provide an unbeatable platform from which to build a career. Accenture is an equal opportunities employer and welcomes applications from all sections of society and does not discriminate on grounds of race, religion or belief, ethnic or national origin, disability, age, citizenship, marital, domestic or civil partnership status, sexual orientation, gender identity, or any other basis as protected by applicable law.
สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน แอคเซนเจอร์ 9

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

br/>Qualifications: At least 10 years of experience in Software development including SW design, test, and verification. At least 3 years of work experience in project management and Solution Architect with a successful track record. Have background from Software Development base in Java Spring, Spring Boot, Angular, DevOps, Cloud (AWS). Has experience in implementing project web application Java Full stack. Has experience in Agile project management. Has experience in DevOps tool. Strong interpersonal skills, and superior organizational abilities. Work well within a team environment and across multiple functions. Ability to take initiative, and to meet deadlines under pressure.

สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน แอคเซนเจอร์ 10

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

Manage the cloud infrastructure environment through cross technology administration OS, databases, virtual networks, execution of scripting and monitoring automations. Manage the environment incidents with a focus on service restoration. Act as operations support for all computer, network, storage, security, or automation incidents requests. <br/>NA

สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน แอคเซนเจอร์ 11

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

br/>Qualifications: At least 10 years of experience in software development including SW design, test, and verification. At least 3 years of work experience in project management with a successful track record. Have background from Software Development base in.Net, Angular, DevOps, Cloud (AWS). Has experience in implementing project web application (.Net Full stack). Has experience in Agile project management. Has experience in DevOps tool. Strong interpersonal skills, and superior organizational abilities. Work well within a team environment and across multiple functions. Ability to take initiative, and to meet deadlines under pressure.

สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอสซีจี 12

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Solution Architect3201 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี: Standard, ผู้เชี่ยวชาญงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, 3 Years Above, - พนักงานประจำ.
 • Date: 27-Mar-2020.
 • Location: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. <br/>Descriptionบริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด - null. หมายเลขคำขอ: 3201. ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ. ฟังก์ชั่นงาน: ผู้เชี่ยวชาญงานเทคโนโลยีสารสนเทศ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน กูเกิล ประเทศไทย จำกัด 13

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Due to the current health crisis related to COVID-19 and the escalating visa/travel restrictions in place, we're currently unable to extend offers to anyone who cannot work from Thailand due to lockdown visa/travel restrictions, or other restrictive measures until further notice. Consequently, we will be prioritizing candidates who can start in this location by set date as expected. We're keeping the situation under review and would adjust our position should the restrictive measures be removed later on. Minimum qualifications: Bachelor's degree in Computer Science, related technical field, Law or Public Policy or equivalent practical experience.
 • Experience in security solutions for enterprise business-to-business (B2B) software or the security operations team within a consumer internet company.
 • Experience in the field of technology-related security, privacy, or policy.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 14

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Become a part of Thailand's no.1 Digital Service Provider, Who strives to provide best services that help people fulfil their dreams.
 • We are looking for potential candidates who are eager to learn and grow to join our young talent team.
 • Job Posting Location.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 15

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Introduction.
 • At IBM, work is more than a job - it's a calling: To build. To design. To code. To consult. To think along with clients and sell. To make markets. To invent. To collaborate. Not just to do something better, but to attempt things you've never thought possible. Are you ready to lead in this new era of technology and solve some of the world's most challenging problems? If so, lets talk.<br/>Your Role and Responsibilities<br/>As a leader within our SAP practice you will participate in new and existing implementations, as well as in new prospective client engagements.<br/>In project delivery, you will be responsible for the overall success of the project by helping and guiding the team to deliver innovative business solutions through design, build and test, rollouts as well as responsibility for and systems integration. Work in collaboration with enterprise architecture, information security, application & infrastructure teams, to produce an optimal, high level, conceptual, and cost-effective design.<br/>Working with the vast and diverse network of talented SAP professionals, you as a subject matter expert and with your leadership capabilities, ensure successful project delivery and client success. Act as an arbitrator, as needed, to bring the appropriate parties together to drive discussions to decisions in a timely manner. When required, you would be able to demonstrate SAP system capabilities.<br/>Participating in pre-sales discussions with prospective clients, you will be able set and influence strategic direction of SAP and advice clients on possible solutions, by understanding the long-term and short-term perspectives. Work closely with key stakeholders from various lines of business to develop realistic roadmaps as well as the possible rollout approach and timelines.<br/>You will have a big picture ownership of generational technologies comprising of the SAP solutions. By combining both strong technical and business skills as well as analytical and problem-solving skills, serve as the conduit between businesses and technology. You would be able to analyze new technologies, market trends and infrastructure directions e.g. SaaS/Cloud, and determine the potential impact on the enterprise. Has been in similar role in 5+ full lifecycle SAP implementations for a diverse range of companies covering multiple regions / countries, including post implementation experience.
 • A proven ability to design and implement end to end SAP solutions that meet the unique needs of the customer and an ability to identify, develop and implement solutions to gaps in requirements so as to meet the needs of the business. Around fifteen years of overall experience and a well rounded technology exposure, in areas such as application design and development, data migration, application integration, cross functional integration across SAP, middleware, information security and technical architecture. Proven ability to deliver high profile activities to tight timescales adopting various project delivery/development methodologies (Waterfall, Agile etc.).
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
7 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอสซีจี 16

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Business Process Architect (Supply Chain Management)7044 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี: Standard, ผู้เชี่ยวชาญงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, 3 Years Above, - พนักงานประจำ.
 • Date: 18-Mar-2021.
 • Location: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. <br/>Description <br/>เนื้องานโดยย่อ:<br/> หน้าที่ความรับผิดชอบ:Analyze of related business operation efficiency trends, costs, and the E2E supply chain work processes.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
7 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอสซีจี 17

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Sales Architect (Contract) 17013 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี: Standard, งานขาย, 3 Years Above, - พนักงานสัญญาจ้าง.
 • Date: 15-Mar-2021.
 • Location: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. <br/>Description <br/>เนื้องานโดยย่อ:<br/> หน้าที่ความรับผิดชอบ:Coordinate with customers to get their designing requirements and work with the design team to create interior design work.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
7 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน เอสซีจี 18

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • BIM Modeler (Architect)8701 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี: Standard, งานวิศวกรโครงการ และออกแบบ, 3 Years Above, - พนักงานประจำ.
 • Date: 14-Jun-2021.
 • Location: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. <br/>Description <br/>เนื้องานโดยย่อ:<br/> หน้าที่ความรับผิดชอบ:Use BIM as the main tool in making various BIM Objects of construction.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
7 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน PrimeSearch 19
สาทร, กรุงเทพ, รับสมัครบุคลากร ,พัฒนาธุรกิจ รับสมัครบุคลากร,พัฒนาธุรกิจ
มีค่าคอมมิชชั่น
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Thai, English

ประเภทงาน:

งานพาร์ทไทม์

เงินเดือน:

มีค่าคอมมิชชั่น

 • Recruiter (Freelance).
 • Job Responsibility.
 • Communicate with clients or business development team to get a clear view on hiring needs and organizational goals.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
9 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 20

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Work closely with Enterprise Architecture to define target state architecture.
 • Develop solution architecture based on tribe's requirement and Enterprise Architecture roadmap.
 • Provide intensive guidance to development team to deliver targeted business outcomes and manage risk to business processes and operations.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
10 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
ส่งแจ้งเตือนงานใหม่ล่าสุดสำหรับสถาปนิกอิสระ
 • 1
 • 2