เงื่อนไขการค้นหา

ค้นหาโดยใช้คำหลัก

ค้นหาโดยหมวดหมู่งาน

เลือกหมวดหมู่งาน

ค้นหาโดยประเภทธุรกิจ

เลือกประเภทธุรกิจ

ค้นหาโดยช่วงเงินเดือน

ตั้งแต่
ถึง

ค้นหาโดยชื่อบริษัท

พิมพ์ชื่อบริษัท

ค้นหาโดยระดับตำแหน่งงาน

ค้นหาโดยประเภทงาน

WorkScore™ คืออะไร?

WorkScore™ คืออะไรเหรอ? แถบสีน้ำเงินด้านข้างตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งจะแสดงค่าความเหมาะสมของโพรไฟล์คุณกับตำแหน่งงาน คุณจำเป็นต้องใส่รายละเอียดในโพรไฟล์อย่างน้อย 80% ขึ้นไป จึงจะสามารถดูค่าความเหมาะสมของ WorkScore ได้ ใครอยากรู้ กรอกโปรไฟล์เลย

แสดงผล 1 - 10 ตำแหน่งงาน จากทั้งหมด 10 ตำแหน่งงาน
ที่มีคำว่า ผู้ตรวจสอบความปลอดภัย
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน ไอเกีย 1
หางาน สมัครงาน ไอเกีย 1
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Legal, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Ensure a safe and secure environment for co-workers, customers and visitors through training, audits, and standards and national/local legal demands.
 • Assist the store to meet IKEAs intended level of safety and security by achieving positive results during internal/external audits and insurance inspections.
 • Co-ordinate with the store Emergency Response Team and manage the handling of any emergency cases and provide appropriate action according.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด มหาชน แม็คโคร 2
หางาน สมัครงาน บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด มหาชน แม็คโคร 2
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Microsoft Office, Excel, Power point

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการ กำกับดูแลลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานส่งเสริมการขาย พนักงานส่งของ ภายในพื้นที่ของบริษัท ให้ปฏิบัติงาน ตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับความปลอดภัย.
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงาน อย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง.
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
-1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน องค์การสหประชาชาติ 3
หางาน สมัครงาน องค์การสหประชาชาติ 3
WorkScore logoWorkScore Text

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Job Network: Internal Security and Safety.
 • Job Family: Security.
 • Category and Level: Professional and Higher Categories, P-3.
สมัครงานนี้
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ยูนิลีเวอร์ไทย 4
หางาน สมัครงาน ยูนิลีเวอร์ไทย 4
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ขนส่ง ,จัดการขนส่ง ,ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ขนส่ง,จัดการขนส่ง,ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Risk Management, Quality Assurance, Inventory / Warehouse Management

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Ensure that Company Occupational Health and Safety Policy is effectively implemented and maintained in line with Unilever standards and law. Act as SHE expert to support the Business in improving SHE performance..
 • Lead the control and improvement of Warehouse and Logistics including Road safety to all 3P..
 • Identify gap hazards and assess risks associated with Warehouse and Logistics activities including route risk assessment, journey risk management and define risk contro ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ยูนิลีเวอร์ไทย 5
หางาน สมัครงาน ยูนิลีเวอร์ไทย 5
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, งานวิจัยและวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและวิทยาศาสตร์
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Research, Safety Management, Coordinate

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Support R&D Operations Manager in driving operational excellence at site to ensure consistency, simplicity and duplication and varied processes across different R&D groups at site..
 • Excellent driving on SHE agenda in the R&D.
 • Drive shipment agenda and customs clearance at the R&D.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แอคเซนเจอร์ 6
หางาน สมัครงาน แอคเซนเจอร์ 6
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Cantonese, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Review, classify and/or remove content according to client guidelines, using specific tools and channels.
 • Understand and remain updated on changing client policies and guidelines.
 • Investigate, resolve, and relay complex content issues to the broader Trust and Safety team.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 7
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 7
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Coordinate, Project Management

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Plan safety standards. Develop safety, inspection, analysis, recommendations, plans, projects and safety measures to comply with the law on occupational safety and health.
 • Monitor and report the results according to the work plan to be in accordance with the plan.
 • Coordinate with the center for implementation in accordance with the Company's policy. Coordinate with government agencies in the areas of safety, occupational health a ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แอคเซนเจอร์ 8
หางาน สมัครงาน แอคเซนเจอร์ 8
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Review, classify and/or remove content according to client guidelines, using specific tools and channels.
 • Understand and remain updated on changing client policies and guidelines.
 • Investigate, resolve, and relay complex content issues to the broader Trust and Safety team.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แอคเซนเจอร์ 9
หางาน สมัครงาน แอคเซนเจอร์ 9
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Japanese, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Review, classify and/or remove content according to client guidelines, using specific tools and channels.
 • Understand and remain updated on changing client policies and guidelines.
 • Investigate, resolve, and relay complex content issues to the broader Trust and Safety team.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แอคเซนเจอร์ 10
หางาน สมัครงาน แอคเซนเจอร์ 10
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Mandarin, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Review, classify and/or remove content according to client guidelines, using specific tools and channels.
 • Understand and remain updated on changing client policies and guidelines.
 • Investigate, resolve, and relay complex content issues to the broader Trust and Safety team.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
ส่งแจ้งเตือนงานใหม่ล่าสุดสำหรับผู้ตรวจสอบความปลอดภัย
 • 1