เงื่อนไขการค้นหา

ค้นหาโดยใช้คำหลัก

ค้นหาโดยหมวดหมู่งาน

เลือกหมวดหมู่งาน

ค้นหาโดยประเภทธุรกิจ

เลือกประเภทธุรกิจ

ค้นหาโดยช่วงเงินเดือน

ตั้งแต่
ถึง

ค้นหาโดยชื่อบริษัท

พิมพ์ชื่อบริษัท

ค้นหาโดยระดับตำแหน่งงาน

ค้นหาโดยประเภทงาน

WorkScore™ คืออะไร?

WorkScore™ คืออะไรเหรอ? แถบสีน้ำเงินด้านข้างตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งจะแสดงค่าความเหมาะสมของโพรไฟล์คุณกับตำแหน่งงาน คุณจำเป็นต้องใส่รายละเอียดในโพรไฟล์อย่างน้อย 80% ขึ้นไป จึงจะสามารถดูค่าความเหมาะสมของ WorkScore ได้ ใครอยากรู้ กรอกโปรไฟล์เลย

แสดงผล 1 - 14 ตำแหน่งงาน จากทั้งหมด 14 ตำแหน่งงาน
ที่มีคำว่า ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ AI ของเราจะวิเคราะห์และแนะนำตำแหน่งงานที่ดีที่สุดให้คุณ
หางาน สมัครงาน สยามพิวรรธน์ 1
หางาน สมัครงาน สยามพิวรรธน์ 1
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

10 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Social media, Digital Marketing, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Lead to develop and execute a comprehensive global digital communications strategy aligned with the company s goals and objectives.
 • Identify and target key audiences across different regions, tailoring communication strategies to resonate with diverse cultural contexts.
 • Coordinate with internal BG/GC and BU teams to ensure consistency and coherence in messaging across media channels.
5 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน บริษัท สยามเอสซีไอ จำกัด 2
หางาน สมัครงาน บริษัท สยามเอสซีไอ จำกัด 2
พระประแดง, สมุทรปราการ, การตลาด / โฆษณา การตลาด / โฆษณา
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Digital Marketing, Market Planning, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿50,000 , สามารถต่อรองได้

 • การวางแผนและจัดทำกลยุทธ์การสื่อสารพัฒนาจัดทำกลยุทธ์และแผนงานด้านการสื่อสารทางตลาด รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสื่อสารการตลาด และทำให้แบรนด์ออกสู่ตลาดและผู้บริโภค.
 • วางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติการโฆษณา การผลิตสื่อต่าง ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ.
 • วางแผนและนำเสนอการบริหารและควบคุมงบประมาณการสื่อสารการตลาด.
6 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน กรุงไทย 3
หางาน สมัครงาน กรุงไทย 3
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Compliance, Finance, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Manage relationship with Krungthai corporate clients with annual sales more than 1,000 ML per years.
 • Manage business relationship with Krungthai clients and offer the integrated financial solution under. customer needs understanding in order to enhance client profitability.
 • Co-analyze the Client needs, credit facilities, associated risk and company status to develop the financial solution proposition under asset quality management.
1 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน โลตัส 4
หางาน สมัครงาน โลตัส 4
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Human Resource Management, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Responsible for End to End process of recruitment activities to support the Corporate HR Function.
 • Match the right candidates with the business needs and the company culture.
 • Ensure that candidates will be screened thoroughly based on their qualifications and attitudes.
7 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน โลตัส 5
หางาน สมัครงาน โลตัส 5
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

4 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Project Management, Creativity, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Understand brand and the marketing mix in order to create brand awareness.
 • Build strong brand identity and visibility across all communication channels to reach our target customers and potential customers.
 • Bring our brand(s) to life through delivering creative excellence across all customer touch points within a our customer communications.
9 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน สยามพิวรรธน์ 6
หางาน สมัครงาน สยามพิวรรธน์ 6
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

8 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Risk Management, Quality Assurance, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿100,000 - ฿140,000, สามารถต่อรองได้

 • Project Planning: Develop and refine project plans, defining objectives, scope, timelines, and resource requirements.
 • Team Management: Coordinate project teams, assigning roles and responsibilities, and providing direction and support to ensure tasks are completed effectively.
 • Stakeholder Communication: Maintain regular communication with stakeholders, including senior management, clients, and team members, to provide updates, gather feedback, and address concerns.
12 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน บางจาก 7
หางาน สมัครงาน บางจาก 7
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Market Planning, Management

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • กำหนดแนวทางและดูแลการจัดทำแผนการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการเพื่อนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและธุรกิจในเครือ (Company, Subsidiaries, & Consolidated) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรรองรับเพียงพอ รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินการที่สำคัญ และติดตามผลลัพธ์และประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นการวัดผลทั้งต่อภายในและภายนอก พร้อมนำเสนอข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไข.
 • กำหนดกลยุทธ์ แนวทาง วางแผน ควบคุม ดูแล สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ทั่วทั้งองค์กรและธุรกิจในเครือ (Company, Subsidiaries, & Consolidated) การกำหนด Ke ...
12 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน บิทคับ ออนไลน์ 8
หางาน สมัครงาน บิทคับ ออนไลน์ 8
คลองเตย, กรุงเทพ, กลยุทธ์ / วางแผน ,การจัดการ ,ผู้บริหารอาวุโส กลยุทธ์ / วางแผน,การจัดการ,ผู้บริหารอาวุโส
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Market Analysis, Data Analysis

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Set up a sales operations team; introduce a customer tiering using statistical methods & create an operations flow to uplift high-volume traders experiences.
 • Market, revenue & gap analysis; perform improvement on fee credits spending with a new tracking process, introduce new platform fee tiering scheme.
 • Research digital assets license opportunities to expand the market base.
17 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน โลตัส 9
หางาน สมัครงาน โลตัส 9
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Project Management, Multitasking, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Manage Corporate People Development training programs that contribute to business growth.
 • Accelerate entrepreneurial culture through well-strategized training programs.
 • Act as a crucial change synergist.
17 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน สยามพิวรรธน์ 10
หางาน สมัครงาน สยามพิวรรธน์ 10
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Risk Management, Analytical Thinking, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Coordinate with related stakeholders and act as Project Manager on the assigned projects.
 • Get requirement from the related parties and execute the required actions.
 • Ensure the assignment to align with internal teams for CEO special assignment/cross functional assignment to drive work progress/corporate alignment and deliver result as assigned.
18 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ AI ของเราจะวิเคราะห์และแนะนำตำแหน่งงานที่ดีที่สุดให้คุณ
หางาน สมัครงาน แบร์ลิทซ์ 11
หางาน สมัครงาน แบร์ลิทซ์ 11
บางรัก, กรุงเทพ, งานขาย ,บริการลูกค้า งานขาย,บริการลูกค้า
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Sales, Good Communication Skills, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿28,000 - ฿35,000, สามารถต่อรองได้, มีค่าคอมมิชชั่น

 • Present and sell company products and services to current and potential clients.
 • Prepare action plans and schedules to identify specific targets and to project the number of contacts to be made.
 • Follow up on new leads and referrals resulting from field activity.
18 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน โลตัส 12
หางาน สมัครงาน โลตัส 12
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Finance, Research, Industry trends, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Research and assess market trends, earnings prospects, financial statements, and key factors / indicators to determine suitable investment projects across the Group's investment mandates and operating businesses.
 • Monitor potential and current investments along with relevant industry trends and macroeconomic indicators.
 • Compile advisory reports and provide meaningful insights, recommendations, and advice on potential and current investments / businesses.
24 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน Suntory Pepsico 13
หางาน สมัครงาน Suntory Pepsico 13
กรุงเทพ, ประชาสัมพันธ์ ,การจัดการ ,การตลาด / โฆษณา ประชาสัมพันธ์,การจัดการ,การตลาด / โฆษณา
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Research, Industry trends, Public Speaking, English, Thai

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Lead the strategic development of Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives aligned with Suntory and PepsiCo's sustainability goals and core priorities.
 • Collaborate with all stakeholders across the company including global and regional teams, CSR partners, NGOs and communities to manage and implement CSR initiatives focusing on Water and Packaging Sustainability, Social Contributions, and other CSR projects.
 • Drive the implementation of CSR program and foster internal and external engagement, ...
5 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน แอคเซนเจอร์ 14
หางาน สมัครงาน แอคเซนเจอร์ 14
กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ,การจัดการ ไอที / เขียนโปรแกรม,การจัดการ
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

4 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Management

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Provides an exciting and challenging but fulfilling IT management career track to candidates who aims to keep up with the dynamic world of Information Technology and at the same time develop to become high-performing IT Manager.
 • Manages relevant, timely, innovative and cost-effective technology work environment solutions and services to our internal client support for Corporate Function, Domestic, Technology and Operations.
 • Works with various internal local and global support, vendor partners, management an ...
12 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
ส่งแจ้งเตือนงานใหม่ล่าสุดสำหรับผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
 • 1
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง