รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
  • หางาน สมัครงาน ReverseAds 1
  • หางาน สมัครงาน ReverseAds 2
  • หางาน สมัครงาน ReverseAds 3
  • หางาน สมัครงาน ReverseAds 4
  • หางาน สมัครงาน ReverseAds 5
  • หางาน สมัครงาน ReverseAds 6
keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

5

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ReverseAds 1

ReverseAds

"Start-up Company in Phuket "

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

I had so much fun working here with co-workers, the office environment, and working with the CEO. The office is just 3 mins away from the beach, the company provided 2 days off per week and 1-day work from home opportunities, the company has created company party every month and giving the awards employees of the month. I feel like family and be a part of this company.

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

รีวิว ReverseAds 2

ReverseAds

"The primary responsibility is supporting the CEO, providing support to the executive team as directed to ensure complex scheduling and extensive calendar management, as well as management of content and flow of information to those executives"

ผู้ช่วยผู้บริหาร - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

I'm very fortunate to join this company. I've learned many things related to Marketing Advertising and technology and also this is a perfect blend of professionalism and family atmosphere. This company touch many hearts, especially during pandemics. They help many people to get a job and they give great opportunity to develop your work skills.

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

รีวิว ReverseAds 3

ReverseAds

"Workplace environment"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

The working atmosphere here is comfortable. All staff are friendly. help each other It makes me enjoy working every day.

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

รีวิว ReverseAds 4

ReverseAds

"Challenging place to work"

กองคลัง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

To work in Finance team is very challenging and the company is a start-up, every employee has to constantly improve themselves at all time.

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

รีวิว ReverseAds 5

ReverseAds

นักออกแบบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

I have work with international staff, work with professionals and we work for companies all over the world.

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

รีวิว ReverseAds 6

ReverseAds

ผู้ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้รับจากบริษัทและเพื่อนร่วมงานที่ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

รีวิว ReverseAds 7

ReverseAds

"Low-stress and right mindset in 2022"

พนักงานขายพรีเซลส์ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

I started at ReverseAds, 2 years ago during the thick of the pandemic. At that time, uncertainty was everywhere for everyone. The vision of ReverseAds is what makes it special. I think ultimately, being here has taught me that anything is possible with the right mindset and a dedicated leadership team, the future is bright at ReverseAds!

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

รีวิว ReverseAds 8

ReverseAds

"Teamwork and support"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ReverseAds is always ready to offer the right assistance and opportunity to all the colleagues

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

รีวิว ReverseAds 9

ReverseAds

"Freedom to think outside the box"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-02

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

I had a great time working at ReverseAds. This company allows us to speak up and share our opinion as they realize the importance of the voices that help growing the company.

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-02

รีวิว ReverseAds 10

ReverseAds

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-02

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

such a great opportunities to be in the team. I've been learning many specific skills being with the company in such a short time. Great work ambience !!!

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-02

  • 1
  • 2
  • 3