คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

3.5

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว เนสท์เล่ 1

เนสท์เล่ ประเทศไทย

"Working experience at Nestle"

รับประกันคุณภาพ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-09

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

Friendly colleagues Data Bank of knowledge Learning school

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

In some department, unfair treatment condition could be found and yearly performance is depended on line manager consideration.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-09

รีวิว เนสท์เล่ 2

เนสท์เล่ ประเทศไทย

"ภูมิใจที่ได้ทำที่นี่"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-09

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สังคมดี culture ก็ดี มีการสื่อสารกันเยอะภาย ในบริษัท มี opportunity สำหรับ career path

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ยังแบรนดิ้งได้ไม่ค่อยดี แพคเกจที่มีให้พนักงานก็ไม่ค่อยดี

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

พัฒนาระบบมากกว่านี้ เสริมสร้างความสตรอง ของแบรนด์

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-09

รีวิว เนสท์เล่ 3

เนสท์เล่ ประเทศไทย

"โซเชียลมีเดีย"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-02

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ชอบสวัสดิการมากๆ ดีเลยค่ะ งานก็ดีด้วย แถมได้ เทรนนิ่งหลายอย่าง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

แต่ว่าไม่ค่อยได้เลื่อนตำแหน่งนะ แม้ว่าจะทำงานดีก็ตามอ่ะ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ใส่ใจพนักงานมากกว่านี้นิดนึง

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-02

รีวิว เนสท์เล่ 4

เนสท์เล่ ประเทศไทย

"การจัดการ"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เติบโตเร็ว

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มีเวลาให้ครอบครัว

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ให้งานน้อยกว่านี้

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

รีวิว เนสท์เล่ 5

เนสท์เล่ ประเทศไทย

"QA manager"

ผู้จัดการฝ่ายรับประกันคุณภาพ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-17

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นองค์กรที่ดี โปรแอคทีฟ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การแข่งขันสูง สมดุลชีวิตไม่ค่อยได้

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-17

รีวิว เนสท์เล่ 6

เนสท์เล่ ประเทศไทย

"บริษัทในฝัน"

เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-17

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

การที่บริษัทไว้วางใจให้เราได้แสดงความสามารถอย่างเต็มกำลัง โดยได้มีโอกาสไปบริหารดิสทริบิวเตอร์ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากจนได้ดิสทริบิวเตอร์มียอดขายติดอันดับหนึ่งของประเทศและตัวเราเองก็ได้รับรางวัลเซลแหวนเพชรด้วยในปี2014

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ท่านทำได้ดีอยู่แล้วครับ พยายามต่อไปครับ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-17

รีวิว เนสท์เล่ 7

เนสท์เล่ ประเทศไทย

"องค์กรแห่งการเรียนรู้"

ผู้จัดการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-12

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนค่อนข้างสูง เน้นการฝึกฝนเพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

กระบวนการบางอย่างที่ซับซ้อนมากเกินไป องค์กรใหญ่ การตัดสินใจค่อนข้างช้า

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ลด level การสั่งงาน กำหนดบทบาทหน้ามี่ให้ชัดเจน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-12

รีวิว เนสท์เล่ 8

เนสท์เล่ ประเทศไทย

"บริษัทที่ดีค่ะ "

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-08

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

บริษัทดี เพื่อน พี่ร่วมงาน สังคมมีความเป็นกันเองมากค่ะ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ระบบเยอะ ขั้นตอนเยอะ จุกจิกบ้างบางครั้ง บางคนเรื่องเยอะบ้าง

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ดีใจที่ได้ทำงานบริษัทนี้ค่ะ เป็นบริษัทที่อยู่ได้นาน อยู่แล้วสบายใจ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-08

รีวิว เนสท์เล่ 9

เนสท์เล่ ประเทศไทย

"การทำงานในระบบและแนวคิดของบริษัทใหญ่ระดับโลก"

ผู้จัดการรัฐกิจสัมพันธ์ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-15

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

-Culture องค์กรและนิสัยเพื่อนร่วมงานดี -ระบบที่ใช้มีความล้ำหน้า -สวัสดิการด้านสุขภาพดี -ชั่วโมงทำงานflexible -ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

-ระดับmiddle management ปริมาณงานเยอะเกินกว่าชั่วโมงทำงานต่อคน -มีหัวหน้าหลายระดับ หลายทิศทาง ทั้งระดับdirect , functional ระดับ market และ zone -มีการใช้ระบบหลายอย่าง ซึ่งบางระบบซ้ำซ้อนกัน และไม่user friendly ยังต้องใช้ manhour ในการ operate และ maintain ความถูกต้อง และdouble work จึงใช้เวลาไปกับการใส่ข้อมูลในระบบ และapprove -ขั้นตอนการทำงานซับซ้อน -มีguideline และเอกสารเยอะคล้ายๆราชการ -work-life balanceทำได้ยาก

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

- Review ระบบ และปรับปรุงให้ simplify & user friendly ใช้manhour ในการoperate น้อยลง บางระบบเกินจำเป็นก็ควรตัดออกเพื่อให้ธุรกิจสามารถ move เร็ว -ควรมีการreview workload ของพนักงานอย่างจริงจัง และมีการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-15

รีวิว เนสท์เล่ 10

เนสท์เล่ ประเทศไทย

"สวัสดิการและความเป็นอยู่"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-27

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เงินเดือนเริ่มแรกค่อนข้างสูงกว่าบริษัทอื่นเมื่อเทียบกับระดับเดียวกัน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

กฎระเบียบที่มีค่อนข้างเยอะ ออกข้างนอกตอนพักไม่ได้

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้ผลิตอาหารระดับโลก

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-27

  • 1
  • 2

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน คิคโลสมัครงาน แอล อาร์ ปารีสสมัครงาน ไพร์มสมัครงาน เซตเต้ เพคคาติ
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ