รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
 • หางาน สมัครงาน เนสท์เล่ 1
 • หางาน สมัครงาน เนสท์เล่ 2
 • หางาน สมัครงาน เนสท์เล่ 3
 • หางาน สมัครงาน เนสท์เล่ 4
 • หางาน สมัครงาน เนสท์เล่ 5
 • หางาน สมัครงาน เนสท์เล่ 6
 • หางาน สมัครงาน เนสท์เล่ 7
 • หางาน สมัครงาน เนสท์เล่ 8
 • หางาน สมัครงาน เนสท์เล่ 9
 • หางาน สมัครงาน เนสท์เล่ 10
keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว เนสท์เล่ 1

เนสท์เล่ ประเทศไทย

"เป็นบริษัทที่พัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างแท้จริง"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-12-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การทำงานเป็นระบบ มีการพัฒนาสกิลของพนักงานอยู่เสมอ ใส่ใจพนักงานไม่ว่าจะเป็นลักษณะการจ้างแบบใดก็ตาม ให้ความสำคัญกับ work-life balances

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-12-11

รีวิว เนสท์เล่ 2

เนสท์เล่ ประเทศไทย

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-04-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานดีประสบการณ์ในการทำงานแปลกใหม่หลากหลาย

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-04-28

รีวิว เนสท์เล่ 3

เนสท์เล่ ประเทศไทย

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-02-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ระบบการทำงานมาตรฐาน​ระดับGlobal และแนวทางการทำงานที่ชัดเจน เพื่อนร่วมงานมีความเห็นอกเห็นใจ

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-02-27

รีวิว เนสท์เล่ 4

เนสท์เล่ ประเทศไทย

"เนสท์เล่คือโรงเรียนให้เรียนรู้ในโลกจริงของการทำงาน"

ผู้ช่วยรองประธาน (AVP) ฝ่ายขายและการตลาด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-10-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ด้วยความที่เนสท์เล่เป็นบริษัทระดับโลกและมีนโยบายเดียวกันมาถึงแต่ละประเทศ ดังนั้นการเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้จากระดับโลก และเวลามีอะไรใหม่ๆ เนสท์เล่จะรับมาส่งต่อให้พนักงาน และด้วยที่เป็นบริษัทใหญ่เลยจะมี partner เข้ามาเสนองานใหม่ๆ องค์เรียนรู้ใหม่ๆให้เพิ่มเติม

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-10-27

รีวิว เนสท์เล่ 5

เนสท์เล่ ประเทศไทย

"เป็นบริษัทที่ดี ดูแลพนักงานเป็นอย่างดี"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-01-08

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่ดี ดูแลพนักงานเป็นอย่างดี ประเมินผลงานและเติบโตโดยเน้นที่ผลงานเป็นหลัก มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ได้ทำงานกับคนที่หลากหลาย เปิดกว้างยอมรับความแตกต่าง ให้อำนาจในการทำงานและตัดสินใจกับพนักงานสูง ไม่ใช่ระบบ Silo

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-01-08

รีวิว เนสท์เล่ 6

เนสท์เล่ ประเทศไทย

"Working experience at Nestle"

รับประกันคุณภาพ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-09

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Friendly colleagues Data Bank of knowledge Learning school

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-09

รีวิว เนสท์เล่ 7

เนสท์เล่ ประเทศไทย

"ภูมิใจที่ได้ทำที่นี่"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-09

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

สังคมดี culture ก็ดี มีการสื่อสารกันเยอะภาย ในบริษัท มี opportunity สำหรับ career path

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-09

รีวิว เนสท์เล่ 8

เนสท์เล่ ประเทศไทย

"โซเชียลมีเดีย"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-02

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ชอบสวัสดิการมากๆ ดีเลยค่ะ งานก็ดีด้วย แถมได้ เทรนนิ่งหลายอย่าง

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-02

รีวิว เนสท์เล่ 9

เนสท์เล่ ประเทศไทย

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-13

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นการทำงานในระยะสั้นในฐานะลูกจ้างไม่ประจำเลยไม่สารมารถอธิบายภาพรวมองค์กรโดยรวมได้ เพราะด้วยหน้าที่และดจำกัดของงานขณะปฎิบัติหน้าที่

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-13

รีวิว เนสท์เล่ 10

เนสท์เล่ ประเทศไทย

"การจัดการ"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เติบโตเร็ว

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

 • 1
 • 2

ค้นหาบริษัทอื่น