รีวิว  1

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-05-05

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานมีความสามารถที่ดีมาก สามารถเรียนรู้และเสริมประสบการณ์ที่เรามีอยู่ได้ดี บรรยากาศการทำงานดี มีกิจกรรม,มีอบรมให้กับพนักงานตลอดเวลา

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-05-05

รีวิว  2

"1.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานด้าน Online Marketing เช่น การทำ Social Campaign รูปแบบการเขียนคอนเทนต์ ที่ได้สร้างไอเดียใหม่ๆ ให้กับแรนด์ต่างๆ ทั้ง แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ / ธนาคารและการเงิน / อาหารและยา / เครื่องดื่ม / รถยนต์ และ ประกันชวิต ฯลฯ ที่ Challeng"

Social Media Group Head - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-03-12

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

1.ได้ทำ Social Campaign ให้กับหลากหลายแบรนด์ และแตกต่างกัน ทำให้เข้าใจถึงกลยุทธ์ในการ Social Campaign 2.มีการแชร์ความรู้ด้านการทำ Social อยู่ตลอดเวลา มี Session ของการทำ Social ที่ Success / Weak เพื่อเป็น Learning ในการทำงานด้านโซเชี่ยลให้มีคุณภาพและลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดของแบรนด์ลูกค้า 3.สวัสดิการดี เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันกลุ่ม ท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นต้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-03-12

รีวิว  3

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-09

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานอยู่ในวัยใกล้เคียงกัน ให้ความช่วยเหลือในการทำงานเป็นอย่างดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-09

  • 1