มี 69 ตำแหน่งงานสำหรับ โลตัส (เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด)

หางาน สมัครงาน โลตัส 1

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Product Development, Negotiation

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Buyer, Merchandiser, Product Sourcing or related.
 • Minimum of 5 years commercial buying experience.
 • Experience in home collection, leisure products.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 2

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Excel, Problem Solving

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Clothing business / Analyst.
 • MS Excel, PowerPoint with good numerical skills.
 • Understand Product end to end (Commercial).
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 3

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • จากสถานการณ์ดังกล่าวในปี พ.ศ. 2541 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับกลุ่มเทสโก้จากสหราชอาณาจักร อันนำไปสู่การสร้างธุรกิจค้าปลีกรูปแบบใหม่ภายหลังการเผชิญวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ จากจุดเริ่มต้นนี้เองที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ จนกลายเป็น "เทสโก้ โลตัส" จวบจนปัจจุบัน.
 • 50 positions.
 • Permanent.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 4

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Product Development, Negotiation

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Buyer, Merchandiser, Product Sourcing or related.
 • Minimum of 5 years commercial buying experience.
 • Experience in health and beauty related products.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 5

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • จากสถานการณ์ดังกล่าวในปี พ.ศ. 2541 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับกลุ่มเทสโก้จากสหราชอาณาจักร อันนำไปสู่การสร้างธุรกิจค้าปลีกรูปแบบใหม่ภายหลังการเผชิญวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ จากจุดเริ่มต้นนี้เองที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ จนกลายเป็น "เทสโก้ โลตัส" จวบจนปัจจุบัน.
 • 50 positions.
 • Permanent.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 6

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • จากสถานการณ์ดังกล่าวในปี พ.ศ. 2541 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับกลุ่มเทสโก้จากสหราชอาณาจักร อันนำไปสู่การสร้างธุรกิจค้าปลีกรูปแบบใหม่ภายหลังการเผชิญวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ จากจุดเริ่มต้นนี้เองที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ จนกลายเป็น "เทสโก้ โลตัส" จวบจนปัจจุบัน.
 • 20 positions.
 • Permanent.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 7

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Financial Reporting, Big Data, Accounting, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Financial Planning & Analysis.
 • End to end BG & Forecasting/Reporting.
 • Audit & Corporate experience.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 8

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Oracle, Excel, Project Management

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Pricing Strategy Implementation.
 • At least 5 years in pricing system, prefer Oracle.
 • Advance in MS Excel. Automate and simplify data.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 9

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • จากสถานการณ์ดังกล่าวในปี พ.ศ. 2541 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับกลุ่มเทสโก้จากสหราชอาณาจักร อันนำไปสู่การสร้างธุรกิจค้าปลีกรูปแบบใหม่ภายหลังการเผชิญวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ จากจุดเริ่มต้นนี้เองที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ จนกลายเป็น "เทสโก้ โลตัส" จวบจนปัจจุบัน.
 • 50 positions.
 • Permanent.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 10

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • จากสถานการณ์ดังกล่าวในปี พ.ศ. 2541 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับกลุ่มเทสโก้จากสหราชอาณาจักร อันนำไปสู่การสร้างธุรกิจค้าปลีกรูปแบบใหม่ภายหลังการเผชิญวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ จากจุดเริ่มต้นนี้เองที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ จนกลายเป็น "เทสโก้ โลตัส" จวบจนปัจจุบัน.
 • 80 positions.
 • Permanent.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน โลตัส 11

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • จากสถานการณ์ดังกล่าวในปี พ.ศ. 2541 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับกลุ่มเทสโก้จากสหราชอาณาจักร อันนำไปสู่การสร้างธุรกิจค้าปลีกรูปแบบใหม่ภายหลังการเผชิญวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ จากจุดเริ่มต้นนี้เองที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ จนกลายเป็น "เทสโก้ โลตัส" จวบจนปัจจุบัน.
 • 150 positions.
 • Permanent.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 12

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Management, Accounts Payable, Accounts Receivable, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Financial Planning & Analysis.
 • Experience in Oracles, PowerBI.
 • 2-4 years of experience in financial analysis.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 13

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Collect on Risk and Issue from Project manager.
 • Experience of running a PMO, Complex projects.
 • Experience in program management software.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 14

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Sales, Product Development, Good Communication Skills

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Sales/Key Account - Business to Organization.
 • Product maintenance & support service for CPF.
 • Experience in retail business.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 15

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Problem Solving, Research, Finance

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Experience in strategy/ business consulting.
 • Strong analytical, problem solving.
 • Good influence, interpersonal skills.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 16

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Analytical Thinking, Problem Solving

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Support New Business and Ambient project.
 • Support initiative projects to analyze.
 • Experience in store operation/process improvement.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 17

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Compliance, Excel

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Stock Inventory / SRD / Supply Chain / Merchandise.
 • Responsible for continual improvement of stock.
 • StoreLine system / RPM / RMS / RMR.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 18

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Work on HRD,Training, KM in the whole process.
 • Good at communication and managing project skills.
 • Experience in retail and fresh food is preferable.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 19

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Management, Excel

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Work on HRD,Training, KM in the whole process.
 • Good at communication and managing project skills.
 • Experience in HRD,KM in retail is preferable.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 20

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Management, Project Management, Multitasking, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Work on HRD,Training, KM in the whole process.
 • Good at communication and managing project skills.
 • Experience in HRD,PMS,KM in retail is preferable.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 21

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Online/E-commerce/O2O.
 • Proven experience as Project Manager.
 • Proven experience in Tech-related field of work.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 22

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Experienced in retail business.
 • 5 years leasing experience.
 • Work at Buengkum, Nawamin Road. (Head Office).
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 23

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Budgeting, Teamwork, Accounting, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • End to End capital planning, budgeting / Property.
 • Rolling forecast and reporting.
 • Experience in Financial/Business analysis.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 24

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Excel

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Store operation, SRD, Call center, Online shopping.
 • Presentation, MS office skills.
 • StoreLine system / RPM / RMS / RMR.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 25

ประสบการณ์:

7 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Accounting, Finance, CPA, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • AR / AP / GL / Financial Reports.
 • Operating transactions, Costing, Inventory.
 • 7 years of experience in Auditing.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 26

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Assurance, Risk Management, Compliance

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • IT audit / Risk management.
 • Knowledge of ISO standards.
 • Work with suppliers to identify and remediate risk.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 27

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Product Development, Negotiation

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Buyer, Merchandiser, Product Sourcing or related.
 • Minimum of 5 years commercial buying experience.
 • Experience in Hardline Home, especially kitchen.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 28

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Excel, Problem Solving

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Space Planning Program, Plan-o-gram, Supply Chain.
 • Background of drawing Planogram.
 • Experience in retail business preferred.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 29

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Project Management, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Management Trainee strategic recruitment.
 • Develop good working relations with universities.
 • Innovative channels to engage with candidates.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
7 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 30

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Employer Branding, Branding, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Manage entrepreneurial talent program.
 • Accelerate entrepreneurial culture.
 • Act as a crucial change synergist.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
7 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 31

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Lead, design, plan annual loyalty program.
 • Strong analytical skill.
 • Experience in Loyalty program and CRM.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
7 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 32

ประสบการณ์:

4 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Express, Contracts, Negotiation, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • At least 4 years land acquisition experience.
 • Acquire new sites Land, Shophouse Express format.
 • Able to travel for work.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
7 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 33

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Excel, Formula, Management, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Run and deliver most effectively MRI system.
 • Microsoft excel (Pivot, Formula).
 • Good command both written and spoken English.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
7 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 34

ทักษะ:

Management, Compliance, Risk Management

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Digitalization & Business process improvement.
 • Bachelor in Science,IT,Engineer,Logistics,Business.
 • Fresh graduates are also welcome.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
9 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 35

ประสบการณ์:

4 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Work Well Under Pressure, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Having 5 year experience in Recruitment Consultant.
 • Result-oriented with Can-Do attitude.
 • Able to work well under pressure.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
9 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 36
Save jobforger job
บึงกุ่ม, กรุงเทพ, งานขาย ,พัฒนาธุรกิจ ,บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า งานขาย,พัฒนาธุรกิจ,บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า
WorkScore:

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Social media, Excel

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Business Development, Business Expansion.
 • Business Performance Review.
 • Data Analytics: Customer/ Sales/ Financial Data.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
12 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 37

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

SQL, Excel, Power BI, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Degree in Supply Chain, Engineering.
 • Good command both written and spoken English.
 • Data analytics and using SQL, Excel, Power BI.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
13 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 38

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Lead and developing promotional analysis for PGRS.
 • Develop trade plans & activities.
 • Experiences in retail, customer.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
15 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 39

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Branding, Negotiation, Architecture

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Experiences in Marketing.
 • Relevant experience of working in Brand Management.
 • Experience in Retail business is a plus.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
20 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 40

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Negotiation, Project Management

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Lead for Commercial team in order to drive Margin.
 • Stakeholder engagement.
 • Experiences in Business Analyst, Development.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
23 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 41

ประสบการณ์:

7 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Accounting, Microsoft Office, Excel, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Mange invoice and payment transactions.
 • 7 years experience in Accounting field.
 • Microsoft Office and Accounting software.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
26 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 42

ประสบการณ์:

15 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Finance, Budgeting, Accounting

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Lead a team of finance business partners.
 • Business planning cycle, Develop financial model.
 • Improvement of financial processes.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
26 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 43

ประสบการณ์:

4 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Experience in Project Management.
 • Ability to make data-driven strategic decisions.
 • Customer understanding and empathy.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
28 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 44

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

GIS, Statistics, Research, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Expertise and passion for data and data analysis.
 • Experience in GIS or Predictive Modeling.
 • Experience in data analysis, data science.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
33 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 45

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

ERP, Finance, Microsoft Office

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Follow up debtors who have overdue to make payment.
 • Create & Update ERP system.
 • AR Accounting, Credit Control & Collection field.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
40 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 46

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Management, Big Data, Accounting, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Establish performance reporting and management.
 • Analyze performance and collate plans.
 • Experience in financial analysis.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
49 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 47

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Finance, Project Management, Problem Solving, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Explore, analyze and propose new channel.
 • Experience in Business Development.
 • Experience in retail or FMCG is preferred.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
51 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 48

ประสบการณ์:

10 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Risk Management, Compliance, Project Management

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Preferably a CISA.
 • 10+ years of significant internal or external.
 • Experience in Auditor Leadership role.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
51 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 49

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Accounting, Microsoft Office, Finance, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Bachelor's degree in Accounting.
 • 7 years experience in Accounting field.
 • Microsoft Office and Accounting software.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
56 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 50

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Negotiation, Excel

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Buyer, Merchandiser, Product Sourcing or related.
 • Minimum of 5 years commercial buying experience.
 • Experience in Fresh food, Bakery.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
58 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 51

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Negotiation, Excel

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Buyer, Merchandiser, Product Sourcing or related.
 • Minimum of 5 years commercial buying experience.
 • Experience in Food, RTD & Cheese.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
58 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 52

ประสบการณ์:

7 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Budgeting, Finance, Accounting, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Financial Planning and Budgeting.
 • Weekly, periodic and quarterly reporting.
 • Support investment tracking and analysis.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
65 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 53

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Big Data, Architecture, Oracle, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Preferably a CISA.
 • Strong Knowledge in Overall of Internal Audit.
 • 3-5 years of experience in Professional IT Auditor.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
76 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 54

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Space Range Display, Plan-o-gram, Supply Chain.
 • Bachelor's degree or higher.
 • Experience in retail business preferred.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
77 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 55

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Product Development, Negotiation

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Buyer, Merchandiser.
 • Minimum 5 year's experience in buying role.
 • Having experience in commercial food.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
77 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 56

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Product Development, Negotiation

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Buyer, Merchandiser, Product Sourcing or related.
 • Minimum 5 year's experience in buying role.
 • Having experience in commercial Non Food Product.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
77 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 57

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Excel, Power BI, Automation

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Commercial data insight. Develop dashboard report.
 • Numerical, Analytical, Data visulization skills.
 • Proficient in MS Excel, Power Query, Power BI.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
77 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 58

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Negotiation, Excel, SQL, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Income Audit & Negotiation, Analyze logistics.
 • Experience in Commercial, Logistic, Retail Audits.
 • Excel, Pivot, Vlookup, Index, PowerBI, SQL.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
77 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 59

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Excel, SQL, Finance, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • DC Income Planning & Costing Model Preparation.
 • Good analytical & numerical skills.
 • Excel, Pivot, Vlookup, Index, PowerBI, SQL.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
77 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 60

ประสบการณ์:

7 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Financial Modeling, Budgeting, Finance, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Support investment tracking and analysis.
 • Weekly periodic, Quarterly reporting.
 • Rolling forecast, Experience in Retail.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
77 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 61

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Excel, Finance, Statistics, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Buyer, Merchandiser.
 • Ability to analyze quantitative data.
 • Proficient in MS Excel.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
79 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 62

ประสบการณ์:

10 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Architecture, Security Design, Teaching, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Security Architect.
 • Experience in Security Architecture.
 • Good Command of English.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
85 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 63

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Trade Promotion, Marketing and Events.
 • Working experience in retail, FMCG business.
 • Strong numerical and analytical skills.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
90+ วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 64

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Microsoft Office, Excel

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • To initiate, develop and deliver exciting relevant corporate to trading area activities and closely work with Marketing and Operations to develop effective promotions and events for customers this delivers the sales targets .
 • To simplify plans for staffs in stores with the better and matter shopping experience to customers .
 • To manage the evaluation and analysis of competitors, promotions and events performance to determine effectiveness and recommend the appropriate corrective plan to clos ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
90+ วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 65

ประสบการณ์:

7 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Business Statistics / Analysis, Big Data, Management

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Communicate with internal clients to understand the business.
 • Be able to Interpret various sources of data, sharing the reports, and making sure all the recommendation from agencies or from own interpretations are actionable insight.
 • Provide overall business situation and customer behavior to the management level and be able to provide recommendation to improve business performance.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
90+ วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 66

ประสบการณ์:

7 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Digital Marketing, SEO, SEM

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • At Lotus's, we are looking for people who are the change-agent with a passion to grow in both work and life. People who have the ability to think in an agile way and make everyday as a history to leave their own legacy in every part of business.
 • People who love to create SMART value (Simple, Motivated, Agile, Responsible and Transformative); have strong desire to contribute to customer, company, and local community to serve Thailand a little delight every day.
 • Key Responsibility.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
90+ วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 67

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Management, Project Management, SQL, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Lead development projects that improve the Supply Chain for the company, suppliers and customers. These projects will improve availability, reduce costs and optimise stock holding.
 • Developing a deep understanding of how the retail industry, our supply chain and store operations work and why.
 • Using a combination of data and business understanding to turn data into insight, root causing issues, defining problems and designing creative solutions.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
90+ วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 68

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Product Owner, Product Development, Software Development

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Identifies product backlog and keeps re-evaluating the backlog.
 • Designs how your product will used for both customers and back-office staffs.
 • Track product performance, specifically to analysethe successful completion of short-and long-term goals.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
90+ วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 69

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Digital Marketing

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Work alongside Trade Plan team to understand the thematic of Trade Program for SIS, CPFM (TAB/Triweek, Weekly, Festive Adhoc).
 • Propose on communication thematic while align the trade campaign and communicate to relevant participants including Brand Communication Team (Creative/ In Store POSM/ Digital Marketing) and Operation SIS, CPFM to execute 360 Communication Plan.
 • Co-Work with CPF Marketing to get existing material e.g. Brand Guideline, illustration including NPD, special aggressive item.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
90+ วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up

ค้นหาบริษัทอื่น

สวัสดิการ

 • กองทุนบำเหน็จบำนาญ
 • จ่ายค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันชีวิต
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
 • ประกันสุขภาพ
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท โลตัส (เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท โลตัส (เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท โลตัส (เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน โมเดอร์นฟอร์มสมัครงาน ซันเดย์ อินส์สมัครงาน มาเจสติคอุตสาหกรรมสมัครงาน WorkVenture Technologies