คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 96% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว เอไอเอส 1

แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS)

"เปิดโอกาศให้แสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรณ์ และสังคม"

พนักงานขาย (อาวุโส) - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-01

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทุกคนในองค์กรณ์ มีการช่วยเหลือเกื้อกลู ร่วมมือร่วมใจ ไปในทิศทางเดียวกัน เดินไปข้างหน้า โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีความรู้ใหม่ๆ ให้พนักงานได้เรียนรู้อยู่เสมอ มีการอบรมพนักงาน บรรยากาศในการทำงานสนุกสนาน ทำให้เกิดมีความคิดสร้างสรรค์

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

บางครั้งงานอาจจะมาก สักหน่อย บางทีอาจทำไม่ทัน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-01

รีวิว เอไอเอส 2

แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS)

"family-liked environment"

วิศวกร - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

- บรรยกาศดี - ได้เติบโต - กฏระเบียบพนักงานดีไม่ยอนยานหรือเคร่งเกินไป - วัฒนธรรมก็ดี - ระบบเทรนนิ่งดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

- ระบบองค์กรซับซ้อนเกินไป - เอกสารบ้างอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

รีวิว เอไอเอส 3

แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS)

"เป็นที่ที่สำหรับการทำงาน"

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-12

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

องค์กรดี เงินดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

คนเยอะเกินไป เติบโตช้า

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรจะกระจายงานมากกว่านี้

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-12

รีวิว เอไอเอส 4

แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS)

"ประสบการ์ณดีมาก แต่ไม่ค่อยมีสมดุลการทำงาน"

โปรเเกรมฝึกงาน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-06

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่ดีมาก ได้เติบใตในอาชีพถ้าเป็น นักวิศวกร ได้เรียนรู้งาน หลากหลาย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทำงานนานเกินเวลา ไม่ค่อยยืดหยุ่น อาหารไม่อร่อย

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรจะจัดการเวลาการทำงานให้มีมาตรฐานกว่านี้ ควรให้พนักงานทั้งน้อยใหญ่ได้เทรนงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-06

รีวิว เอไอเอส 5

แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS)

"เป็นบริษัทที่เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย มีการบริการหลังการขายติดตามผลงานหลังการขาย"

Cashier SUR. - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-05

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่ดูแลการจัดการและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นทีม WORKและแก้ไขปัญหาอย่างฉับไวประสานความร่วมมือกันทุกฝ่าย ทั้งพนักงานและผู้บริหาร

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ควรฃ่วยเหลือหรือมีการต่อสัญญาตอบแทนให้กับพนักงานเกษียนบ้างในการที่เขาอยู่ทำงานให้กับบริษัทอย่างยาวนานเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เห็นความสำคัญด้าน ขวัญ กำลังใจพนักงาน ส่งเสริม ความก้าวหน้า TAKE CARE พนักงานและดูแลสวัสดิการต่างฯให้พนักงานอย่างดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-05

รีวิว เอไอเอส 6

แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS)

"มีประสบการณ์ ทำงาน tester มา รวม 6-7 ปี"

วิศวกรทดสอบคุณภาพ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ระบบการทำงานเป็นรูปแบบดี มีขั้นตอนชัดเจน เพื่อนร่วมงานที่ดี คอยให้คำปรึกษาและแนะนำ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มี ประทับใจ กับ งาน และ เวลา สวัสดิการ และเพื่อนร่วมงาน สถาที่ทำงาน บรรยากาศในการทำงาน ดี

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรพิจารณาจากผลงาน ที่มอบหมายให้แต่ละคนทำ และประเมิณตามผลของงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

รีวิว เอไอเอส 7

แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS)

"มีน้ำใจต่อกัน"

ที่ปรึกษาด้านบริการ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-06

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

จ่ายค่าจ้างยุติธรรมและมีน้ำใจต่อลูกจ้างพนักงานทุกคนให้สวัสดิการยุติธรรมกับพนักงานทุกๆคนทำให้พนักงานมีกไลังใจในการทำงานมีความกระตือรือล้นและรักสามัคคีกันมีแรงผลักดันในการบริการ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มีค่ะเพราะในระยะเวลาที่ทำงานมีแต่เรื่องดีๆ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้รักษามาตราฐานให้มั่นคงแบบนี้ตลอดไปนะคะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-06

รีวิว เอไอเอส 8

แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS)

"มีโอการได้ใช้งาน Application หลายแบบ กิจกรรมที่ทางบริษัทจัดมีความน่าสนใจ"

บริการลูกค้า - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-06-20

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

การประสานงานเป็นระบบ มีการฝึกอมรม ทางบริษัทมีสวัสดิการที่ดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การแบ่งระยะเวลาทำงานและการใช้ชีวิตต้องทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์และไม่ได้หยุดในวันหยุดปกติ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ต้องพัฒนาตามเทคโนเลยีอยู่เสมอ ปรับรูปแบบการทำงานในส่วนที่สามารถลดต้นทุนทางเวลาที่คุ้มค่าในการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักย์ภาพขององค์กรมองเห็นข้อมูลที่ชัดเจนในการปรับแผนที่ถูกต้องและเหมาะสม ทำให้ลดการเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และลดระยะเวลาการทำงานของพนักงานรวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านต้นทุนอื่นด้วย

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-06-20

รีวิว เอไอเอส 9

แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS)

"ประสบการณ์ที่น่าสนใจ "

ผู้บริหารฝ่ายขาย (อาวุโส) - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-08

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

บริษัทที่ดีมาก สวัสดิการดีมาก หัวหน้างานเข้าใจสอบงาน ให้เป็นยังไงชื่อ เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือ ดูแลเป็นอย่างนี้ ทำงานที่นี่สนุกมาก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว อาจจะทำให้ใครบางคนปรับตามไม่ทัน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้มีการอบรมจิตวิทยาองค์กรเพิ่มมากขึ้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-08

รีวิว เอไอเอส 10

แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS)

"สรุปประสบการณ์"

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-02

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่มีแต่ความรักความอบอุ่น มีความเป็นทีมเวิร์ค

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มีสิ่งที่ไม่เห็นด้วย ไม่มีอะไรที่ไม่ดี ที่จอดรถน้อยไปนิดนึง

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้ดูแลเรื่องผลตอบแทนและการโปรโมท

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-02

  • 1
  • 2
  • 3

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน สยามพิวรรธน์สมัครงาน ดีซี เพอร์เฟคสมัครงาน Research Unitสมัครงาน กราฟฟิค บุฟเฟ่ต์
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ