ดูงานทั้งหมดของ เอไอเอส
 • หางาน สมัครงาน เอไอเอส
 • หางาน สมัครงาน เอไอเอส 1
 • หางาน สมัครงาน เอไอเอส 2
 • หางาน สมัครงาน เอไอเอส 3
 • หางาน สมัครงาน เอไอเอส 4
 • หางาน สมัครงาน เอไอเอส 5
 • หางาน สมัครงาน เอไอเอส 6
 • หางาน สมัครงาน เอไอเอส 7
 • หางาน สมัครงาน เอไอเอส 8
 • หางาน สมัครงาน เอไอเอส 9
 • หางาน สมัครงาน เอไอเอส 10
 • หางาน สมัครงาน เอไอเอส 11
 • หางาน สมัครงาน เอไอเอส 12
 • หางาน สมัครงาน เอไอเอส 13
 • หางาน สมัครงาน เอไอเอส 14
 • หางาน สมัครงาน เอไอเอส 15
 • keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4.5

พนักงาน 97% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว เอไอเอส 1

แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS)

นักออกแบบ UX /UI (อาวุโส) - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-07-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ดีมาก เป็นบริษัทที่ให้มากกว่าที่ทำงาน ทุกอย่างดี เพื่อนร่วมงานก็ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-07-27

รีวิว เอไอเอส 2

แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS)

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-07-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การทำงานเป็นระบบและพี่ๆทีมงานแนะนำและสอนงานต่างๆดีมาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-07-27

รีวิว เอไอเอส 3

แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS)

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-07-03

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ทำงานในส่วนงาน pr corporate มา 17 ปี บริษัทมีความมั่นคงและมีสวัสดิการดีมาก แต่เนื่องจากเป็นบริษัทชั้นนำำของประเทศทำให้มีงานที่รับผิดชอบค่่อนข้างมาก ต้องปรับตัวสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกอยู่เสมอๆ ต้องทำงานด้วยความรวดเร็วและคล่องตััวตลอดเวลา

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-07-03

รีวิว เอไอเอส 4

แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS)

"มีความอิสระในการแสดงออก"

Customer Premises Equipment - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-03-04

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ในการทำงานกับ vendor ต่างชาติ ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากๆๆ. ได้เรียนรู้ความแตกต่างจากความคิด

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-03-04

รีวิว เอไอเอส 5

แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS)

"เปิดโอกาศให้แสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรณ์ และสังคม"

พนักงานขาย (อาวุโส) - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-01

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ทุกคนในองค์กรณ์ มีการช่วยเหลือเกื้อกลู ร่วมมือร่วมใจ ไปในทิศทางเดียวกัน เดินไปข้างหน้า โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีความรู้ใหม่ๆ ให้พนักงานได้เรียนรู้อยู่เสมอ มีการอบรมพนักงาน บรรยากาศในการทำงานสนุกสนาน ทำให้เกิดมีความคิดสร้างสรรค์

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-01

รีวิว เอไอเอส 6

แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS)

ตัวแทนศูนย์การติดต่อ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-10-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การฟังปัญหาของลูกค้าและนำมาคิด วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-10-06

รีวิว เอไอเอส 7

แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS)

"สังคมการทำงานแบบพี่น้อง"

Organization Design Specialist - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-06-29

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ทำงานแบบสังคมพี่น้อง ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ มีทัศนคติดี เชื่อฟังผู้น้ำ

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-06-29

รีวิว เอไอเอส 8

แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS)

"เจอความท้าทายใหม่ๆ"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-10-01

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เจอหัวหน้าที่ดี และเรียนรู็ในการแก้ปัญหาต่างๆได้ครับ

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-10-01

รีวิว เอไอเอส 9

แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS)

"Great career experiences for all Gens!"

HR Senior - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-14

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Very strong brand loyalty. Open-minded and very collaborative people. Many impactful and funny working environment and staff activities.

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-14

รีวิว เอไอเอส 10

แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS)

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-09

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ความรู้ใหม่ๆ ทั้งข้อมูลในตัว test และ production

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-09

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน อินเทิร์นกรุ๊ปสมัครงาน อิสเมดสมัครงาน คอม7สมัครงาน ฮิตาชิ