คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

5

พนักงาน 90% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว เอไอพี โกลบอล 1

เอไอพี โกลบอล

"Good Working Experience"

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-10

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

The team can be considered to be very culturally diverse. It is a very international team with a lot of different nationalities. The working environment is very friendly, hospitable and motivating.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

When I think about it nothing really comes to mind.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

Again, nothing really comes to mind

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-10

รีวิว เอไอพี โกลบอล 2

เอไอพี โกลบอล

"Best benefits ever!"

คณะกรรมการผู้จัดการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-25

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

The people - so passionate and international I really learnt a lot. The company puts so much investment into the training and development of its staff and you can really tell.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

Do more employee outings

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-25

รีวิว เอไอพี โกลบอล 3

เอไอพี โกลบอล

"A Great Experience!"

ผู้จัดการระบบธุรกิจ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-24

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

An international team who are very pleasant to work with. Good training and development. Nice ambiance.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

No cons as I had a great time working here, where I get to meet many people from many parts of the world either from within the company or outside at events.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

Encourage more employee outings.

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-24

รีวิว เอไอพี โกลบอล 4

เอไอพี โกลบอล

"Amazing, wonderful learning experience, friendly and multicultural working environment"

ผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-18

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

Wonderful learning experience Friendly and multicultural working environment All colleagues have a great personality

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

Sorry, I cannot come up with anything bad memories about this company. Everything is amazing and worth to work with

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

It would be great if we could have more team- building activities after work

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-18

รีวิว เอไอพี โกลบอล 5

เอไอพี โกลบอล

"Gratifying work experience with AIP Global"

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-18

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

The wide range of international employees working for this company provides a very unique and positive minded working environment. The other employees are very warm and welcoming, and always try to help you when any problems arise.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

The wifi in the company is unstable and that is due to the lack of internet service providers in the current location.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

Providing more benefits to the employees would be ideal.

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-18

รีวิว เอไอพี โกลบอล 6

เอไอพี โกลบอล

"สังคมดี ถึงแม้งานจะหนักบ้าง"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-22

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

1. ระบบการทำงานแบบบริษัทญี่ปุ่น มีกฎระเบียบและขั้นตอนค่อนข้างเยอะ แต่ยืดหยุ่นได้หากมีเหตุผลที่ดีสนับสนุน 2. สนับสนุนพนักงานให้พัฒนาตนเอง สามารถร้องขอการเข้าร่วม training ได้

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ความต่างในเรื่องวัฒนธรรมการทำงานและภาษาในการสื่อสาร ทำให้การประสานงานไม่ราบรื่นในบางครั้ง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-22

รีวิว เอไอพี โกลบอล 7

เอไอพี โกลบอล

"Good internship place"

ผู้ประสานงานกิจกรรม - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-03

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

Good learning experience The company taught me to not afraid to be wrong but to give it my best shot and the work environment is very friendly.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

when I think of negative experience here, nothing in particular come to my mind

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-03

รีวิว เอไอพี โกลบอล 8

เอไอพี โกลบอล

"helpful, autonomous, passion of hard working, "

พนักงานการตลาด - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-31

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

Wonderful atmosphere, people are helping with each other, got chance for networking with professional business men and women

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

So far so good, why do you force me say more to a perfect organization?

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

I need a menu with picture for ordering lunch.

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-31

รีวิว เอไอพี โกลบอล 9

เอไอพี โกลบอล

"Life Changing"

ผู้อำนวยการการจัดการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-18

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

The company has the most friendly people that are ambitious and dedicated. The passion for their work is contagious!

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

The structure can be too flat for many people. The environment is very startup like where you are expected to go the extra miles and take initiatives. If you looking for stable 9am-5pm kind of job, this might not be the place for you.

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-18

รีวิว เอไอพี โกลบอล 10

เอไอพี โกลบอล

"Working at AIP Global is a great opportunity for everybody"

นักพัฒนาธุรกิจ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-14

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

Working at AIP Global is totally different than for other companies. Everybody has his own tasks and responsibilities. You will never get bored, there is always something to do. AIP gave me the opportunity to broaden my horizons and to develop myself.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

There are no disadvantages. I am proud that I'm interning at AIP. The team is young and hardworking.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

I think that all employees within the team are very happy. It feels like there is no hierarchy in the company.

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-14

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท เอไอพี โกลบอล โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท เอไอพี โกลบอล มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท เอไอพี โกลบอล หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน เอบีมสมัครงาน ซีเอสไอสมัครงาน นนำและสสมัครงาน WorkVenture Technologies
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ