รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
 • หางาน สมัครงาน เอไอพี โกลบอล 1
 • หางาน สมัครงาน เอไอพี โกลบอล 2
 • หางาน สมัครงาน เอไอพี โกลบอล 3
 • หางาน สมัครงาน เอไอพี โกลบอล 4
 • หางาน สมัครงาน เอไอพี โกลบอล 5
 • หางาน สมัครงาน เอไอพี โกลบอล 6
 • หางาน สมัครงาน เอไอพี โกลบอล 7
 • หางาน สมัครงาน เอไอพี โกลบอล 8
 • หางาน สมัครงาน เอไอพี โกลบอล 9
 • หางาน สมัครงาน เอไอพี โกลบอล 10
 • หางาน สมัครงาน เอไอพี โกลบอล 11
keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

5

พนักงาน 90% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว เอไอพี โกลบอล 1

เอไอพี โกลบอล

"Good Working Experience"

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-10

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

The team can be considered to be very culturally diverse. It is a very international team with a lot of different nationalities. The working environment is very friendly, hospitable and motivating.

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-10

รีวิว เอไอพี โกลบอล 2

เอไอพี โกลบอล

"Best benefits ever!"

คณะกรรมการผู้จัดการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-25

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

The people - so passionate and international I really learnt a lot. The company puts so much investment into the training and development of its staff and you can really tell.

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-25

รีวิว เอไอพี โกลบอล 3

เอไอพี โกลบอล

"A Great Experience!"

ผู้จัดการระบบธุรกิจ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-24

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

An international team who are very pleasant to work with. Good training and development. Nice ambiance.

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-24

รีวิว เอไอพี โกลบอล 4

เอไอพี โกลบอล

"Amazing, wonderful learning experience, friendly and multicultural working environment"

ผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-18

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Wonderful learning experience Friendly and multicultural working environment All colleagues have a great personality

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-18

รีวิว เอไอพี โกลบอล 5

เอไอพี โกลบอล

"Gratifying work experience with AIP Global"

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-18

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

The wide range of international employees working for this company provides a very unique and positive minded working environment. The other employees are very warm and welcoming, and always try to help you when any problems arise.

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-18

รีวิว เอไอพี โกลบอล 6

เอไอพี โกลบอล

"สังคมดี ถึงแม้งานจะหนักบ้าง"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-22

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

1. ระบบการทำงานแบบบริษัทญี่ปุ่น มีกฎระเบียบและขั้นตอนค่อนข้างเยอะ แต่ยืดหยุ่นได้หากมีเหตุผลที่ดีสนับสนุน 2. สนับสนุนพนักงานให้พัฒนาตนเอง สามารถร้องขอการเข้าร่วม training ได้

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-22

รีวิว เอไอพี โกลบอล 7

เอไอพี โกลบอล

"Good internship place"

ผู้ประสานงานกิจกรรม - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-03

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Good learning experience The company taught me to not afraid to be wrong but to give it my best shot and the work environment is very friendly.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-03

รีวิว เอไอพี โกลบอล 8

เอไอพี โกลบอล

"helpful, autonomous, passion of hard working, "

พนักงานการตลาด - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-31

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Wonderful atmosphere, people are helping with each other, got chance for networking with professional business men and women

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-31

รีวิว เอไอพี โกลบอล 9

เอไอพี โกลบอล

"Life Changing"

ผู้อำนวยการการจัดการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-18

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

The company has the most friendly people that are ambitious and dedicated. The passion for their work is contagious!

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-18

รีวิว เอไอพี โกลบอล 10

เอไอพี โกลบอล

"Working at AIP Global is a great opportunity for everybody"

นักพัฒนาธุรกิจ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-14

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Working at AIP Global is totally different than for other companies. Everybody has his own tasks and responsibilities. You will never get bored, there is always something to do. AIP gave me the opportunity to broaden my horizons and to develop myself.

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-14

 • 1