คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว เอินส์ท แอนด์ ยัง 1

เอินส์ท แอนด์ ยัง

"ผู้ช่วย"

ผู้ช่วยทั่วไป - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

- มีชือเสียง - ให้การช่วยเหลือในทุกเรื่อง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เงินเดือนไม่เยอะมาก

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

การตัดสินใจในงานควรขึ้นอยู่กับเหตุและผล ไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัว

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

รีวิว เอินส์ท แอนด์ ยัง 2

เอินส์ท แอนด์ ยัง

"เยี่ยม"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-02

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างที่นี่ ได้รับการฝึกงานหลายแบบและได้ทำงานหลายอย่าง ผมว่าวัฒนธรรมบริษัทของที่นี่ ดีที่เดียว คนในบริษัทเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

งานเยอะ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

คิดว่าจะดีกว่านี้ถ้าบริษัท EY โปรโมท ให้มีทีมต่างชาติเข้ามาทำงานที่ไทยมากกว่านี้ เพื่อที่พนักงานในไทยจะได้เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-02

รีวิว เอินส์ท แอนด์ ยัง 3

เอินส์ท แอนด์ ยัง

"ผู้ตรวจสอบ"

ตรวจสอบภายใน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-14

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

คนในบริษัทให้การช่วยเหลือกันดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

งานน่าเบื่อ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรจะลดเรื่อง junior turnover

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-14

รีวิว เอินส์ท แอนด์ ยัง 4

เอินส์ท แอนด์ ยัง

"ถึงจะเป็นสถานที่ทำงานแห่งแรก แต่จะทำให้คุณพบสถานที่ทำงานได้หลากหลายที่สุด"

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ (ระดับจูเนียร์) - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-11

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

- คุณจะได้เพื่อนร่วมงานที่หลากหลายเพราะเค้าจะจัดทีมให้ใหม่อยู่เสมอ ทำให้รู้จักปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้ -คุณจะสามารถวางแผนและจัดการสิ่งต่างๆในการทำงาน รวมทั้งชีวิตส่วนตัวของคุณได้ดีขึ้น -คุณจะพบเจอผู้คนมากมาย จะทำให้รู้ว่าแต่ละคนต้องรีบมืออย่างไร ต้องใช้การพูดแบบไหน -ทีมเวิร์คคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับที่นี่

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การวางแผนทำอะไรซักอย่าง บางครั้งหน่วยงานส่วนกลางจะปิดเป็นความลับ ทำให้ค่อนข้างยุ่งยากใจที่จะจัดการ เช่น บอกวันที่แต่ไม่ระบุเวลาและรายละเอียด

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

สวัสดิการที่ดีจะยังดึงดูดผู้คนมห้เข้ามา และวัฒนธรรมองค์กรที่นี้ดีมากขอให้คงไว้ต่อไป

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-11

รีวิว เอินส์ท แอนด์ ยัง 5

เอินส์ท แอนด์ ยัง

"Good friends Good environment"

ผู้ตรวจสอบบัญชีด้านไอที - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-05

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

Good friends Good environment Good benefits Good profile

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

You have to work under the pressure; however, there is a good medical insurance to heal yourself.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

Provide more entertainment activities.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-05

รีวิว เอินส์ท แอนด์ ยัง 6

เอินส์ท แอนด์ ยัง

"สภาพแวดล้อมในการทำงานดี"

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-21

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

การจัดการองค์กรที่ดีและได้รับประสบการณ์จากการทำงานมากมาย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มีความสมดุลในเรื่องของเวลางานและชีวิตส่วนตัว

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

การจัดการกับเรื่องเวลาการทำงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-21

รีวิว เอินส์ท แอนด์ ยัง 7

เอินส์ท แอนด์ ยัง

"สวัสดิการดีมาก"

ผู้ตรวจสอบบัญชี (อาวุโส) - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-21

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

บริษัทมีสภาพแวดล้อมการทำงานยุ่งแต่มีความยืดหยุ่น

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีโอกาสเติบโตยาก

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

จัดการกับกฎเกณฑ์ในองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-21

รีวิว เอินส์ท แอนด์ ยัง 8

เอินส์ท แอนด์ ยัง

"สภาพการทำงาน"

ผู้ตรวจสอบบัญชี (อาวุโส) - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-16

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เงินเดือนดี ได้ประสบการณ์หลากหลาย ได้ทำงานเป็นทีม และฝึกแก้ไขเฉพาะหน้า

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

โบนัสน้อย มีเวลาส่วนตัวน้อยลง ถ้างานไม่เสร็จ ก็ต้องบริหารงานให้จบเป็นงานๆไป ทำให้กลับบ้านไม่เป็นเวลา

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-16

รีวิว เอินส์ท แอนด์ ยัง 9

เอินส์ท แอนด์ ยัง

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ (อาวุโส) - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-15

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ชอบที่เป็นบริษัทที่ให้โอกาสทุกคนได้เข้าทำงานไม่ได้สนใจสถาบัน และความรู้สึกประทับใจแบบพี่น้องในการช่วยเหลือการทำงาน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

อาจจะมีงานหนักบ้าง แต่เป็นเรื่องปกติของสายงานออดิททุกที่

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-15

รีวิว เอินส์ท แอนด์ ยัง 10

เอินส์ท แอนด์ ยัง

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ (อาวุโส) - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-29

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีคนรุ่นเดียวกันจากหลายสถาบัน มีแต่คนเก่งๆ ได้เรียนรู้หลายอย่าง ประสบการณ์ดีๆมากมาย อยู่แบบพี่น้อง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

กดดันสูง ความรับผิดชอบสูง work life balance น้อย ต้อง ready to work ตลอดเวลา

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-29

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ดู๊ด ดิจิทัลสมัครงาน เซ็นทรัลสมัครงาน ดีเอชแอลสมัครงาน WorkVenture Technologies
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ